Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 34357  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу про твір П.Куліша "Огненний змій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко, Микола Петрович. П.Куліш : Осмислення творчого спадку: Моногр. / М. П. Бойко ; М-во освіти України; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ, 1997. - 47 с.
Івашків, В. Проблематика романтичної повісті Пантелеймона Куліша «Огненный змей». // «З його духа печаттю…». — Львів, 2001. — Т. 1. — С. 26-41.
Івашків В.М. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.М. Івашків ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 39 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ivmtpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Крижанівська Тетяна. Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор [Електронний ресурс] / Тетяна. Крижанівська // Вісник Книжкової палати . - 2009. - № 8. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2009_8_15.pdf
Мафтин, Наталя. Імпліцитна міфологічність як прикметна риса новелістичного мислення доби романтизма : "Огненний змій" П.Куліша - "Білявий Екберт" Л.Тіка / Н. Мафтин // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2003.- 3. - С.32-36.
Нахлік, Євген Казимирович. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народж. / Є. К. Нахлік ; Товариство "Знання" УРСР ; ред. А. В. Жихорська. - К. : Знання, 1989. - 48 с. - (Література і мистецтво. Сер. 6. Література ; № 5).
Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2-х т. : Моногр. Т. 1. Життя Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Укр. письм., 2007. - 463 c. - (Сер. "Літературознавчі студії" / 12; Вип.11).
Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель : монографія: у 2 т. Т. 2. Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша / Є. К. Нахлік; НАН України. Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Міжнар. фонд П.Куліша. - К. : Укр. письм., 2007. - 462 c. - (Літературознав. студії; Вип. 12).
Пантелеймон Куліш : Матеріали і дослідж. / ред.: М. Г. Жулинський; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. Львів. від-ня. - Л.; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 2000. - 413 c.
Творчі та ідейні шукання П.О.Куліша в контексті сьогодення: Зб. наук. праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / За заг. ред. П.П.Кононенка та І.С.Плюща. – К.: МП «Леся», 2000. – 224 с.
Янковська, Жанна О. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : монографія / Ж. О. Янковська. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2007. - 182 с.
Янковська, Жанна Олександрівна. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ж. О. Янковська ; Національний ун-т "Острозька академія". - Острог : НУ "Острозька академія", 2009. - 168 с.

.: Розділ: Література :: 26.04.2014 15.07.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Олександрія :: Запитання: 34330  
Ніна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію з тем: 1. Загальний огляд сучасної української поезії: проблематика та тематика сучасної лірики, художні особливості. 2. Різноманітність стильових тенденцій сучасної української поезії. Щиро дякую!!! З нетерпінням чекаю відповіді!
Наша відповідь:
1. http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1611

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Сучасна_українська_література

3. http://litmisto.org.ua/?p=3259

4. Ільницький, Микола Миколайович.
Сучасна молода українська поезія / Микола Ільницький. - К. : Т-во "Знання" УРСР, 1987. - 47 с. - (Сер. 6 "Література і мистецтво" ; № 1). - Бiблiогр. в прим. с. 47

5. Гризун, Анатолій Пилипович.
Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. - Суми : Університетська книга, 2011. - 356 с. : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Бібліогр.: с. 333-350. - Іменний покажч.: с. 351-356

6. Гризун, Анатолій Пилипович.
Поезія концептуальної думки (філософічность сучасної української поезії) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Гризун. - Суми : Університетська книга, 2007. - 356 с.

7. Поліщук Я. Філософська лірика: традиція і перспективи // Сучасність. - 2000. - № 7-8. - С. 151-155.

8. Кошарська Галя
Прояви романтичного та сексуального в сучасній українській поезії // Сучасність. - 2000. - № 2. - С. 109-114

9. Саєнко В.
Два береги ріки творчості Ірини Жиленко: сучасна поезія і проза : Добірка статей
// Українська мова та література. - 2001. - 14 квітня. - С. 2-9. - Бібліогр.: 11 назв.

10. Тарнавська Марта
Польська книжка про сучасну українську поезію // Всесвіт. - 2002. - № 1-2 . - С. 181-183

11. Рязанцева Тетяна
Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність.- 2002. - № 3 .- С. 117-127

12. Кремінь Д. Українське бароко // Сучасність. - 2003. - № 11. - С. 33-36

11. Степовик, Дмитро.
Дослідження Ігорем Качуровським української релігійної поезії // Сучасність. - 2004. - № 10. - С. 134-135

12. Павлюк, Ігор.
На майдані коло...серця (Больові точки сучасної української поезії) // Літературна Україна.- 2006.-26 жовтня. - С. 3

14. Розвозчик, Петро.
Аналіз сучасного українського верлібру. На прикладі поезії Володимира Кузьмича // Дивослово. - 2007. - № 10. - С. 17-20. - Бібліогр.: 12 назв.
В статті подається аналіз сучасного українського верлібру, зокрема, на прикладі поезії В.Кузьмича.

15. Хоменко, Олександр.
Поезія увиразнень // Сучасність. - 2008. - № 8. - С. 141
Рец. на кн.: Андрусяк Іван. Писати мисліте / Іван Андрусяк. - К.: Факт, 2008.

16. Римарук, Ігор (1958-2008).
Останні поезії : Післяслово В. Герасим'юк /післяслово : В. Герасим'юк // Сучасність. - 2008. - № 11. - С. 123-128

17. Лисиченко Л.
Мова сучасної поезії: код антиестетики // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 2. - С. 2-4

18. Шарговська, Олена.
Деякі риси до портрета поезії замолоду // Сучасність. - 2009. - № 5. - С. 173-182
Мова йде про сучасний літературний процес в Україні, зокрема поезію та молодих поетів. Авторка звертає увагу на деяких молодих поетів, чиї вірші представляють поетичну складову сучасної літератури.

19. Мазепа, Наталія.
Білінгвізм. Епізод чи тенденція? (сучасна українська російськомовна поезія) // Слово і час. - 2010. - № 2. - С. 60-77. - Бібліогр. в кінці ст.

20. Іщук, Наталя.
Візуальна поезія в сучасному літературному процесі // Дивослово. - 2011. - № 4. - С. 16-21

21. Маланій, Олена.
Ключі любові, або вічне жіноче "ждання" / Олена Маланій // Слово і час. - 2011. - № 5. - С. 89-91. - Зміст: "Memorioglifica (Різьблення по пам'яті)"
Здійснено поетикальний аналіз віршів волинської авторки Галини Яструбецької "Memorioglifica (Різьблення по пам'яті)" (Луцьк, 2009), занурених у глибини пам'яті, прапам'яті та підсвідомості.

22. Антипова Л. М.
"Щоб зазіхати на пазуху Бога, треба про Бога хоч трішечки знать" (Образ Бога в сучасній українській поезії) // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 27. - С. 8-11.

23. Наєнко, Михайло.
Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Літературна Україна. - 2012. - 10 травня. - С. 4

24. Олійник Б. І.
Громадянський голос поезії : доповідь академіка НАН України з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 5. - С. 46-48 : фот.
Академік НАН України Б. Олійник проаналізував нагромаджене за останню чверть століття в поезії.

25. Талалай, Леонід.
Роздуми про поезію / Леонід Талалай // Літературна Україна. - 2012. - 15 листопада. - С. 8-9 ; Літературна Україна. - 2012. - 22 листопада. - С. 8-9 ; Літературна Україна. - 2012. - 29 листопада. - С. 10-11 ; Літературна Україна. - 2012. - 6 грудня. - С. 10-11

26. Рильський, Максим.
Живе поезія у мові.... Бесіда з Борисом Олійником / Максим Рильський // Голос України. - 2013. - 30 березня. - С. 17

27. Бабенко, Марина.
Категорія часу в сучасній філософській ліриці // Слово і час. - 2014. - № 1. - С. 55-60. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Література :: 22.04.2014 19.02.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 34306  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Проблеми сім'ї та проблеми реалізації в суспільстві у романі А. Картер "Любов"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схоже запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 32282.
Додатково пропонуємо переглянути:
Кононенко, Тетяна Петрівна. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Кононенко Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2008. - 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktpkvv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мова і культура. Вип. 9, т. 10(98). Художня література в контексті культури / ред.: Д. С. Бураго; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2007. - 343 с.
Стешин, Інеса Олександрівна. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А.Картер, О.Забужко) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Стешин Інеса Олександрівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2002. - 18 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02siobup.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 19.04.2014 17.52.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Глухів :: Запитання: 34289  
Андрій запитує:
Доброго дня! Прошу допомоги в написанні курсової роботи зі світової літератури на тему: "Застосування елементів компаративного аналізу на уроках світової літератури в 9-11 класах". Зазделегідь дякую за матеріали
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо такий матеріал:
1. http://www.referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=2195
2. http://academy.ks.ua/archive/tv/41/031.pdf
3. http://kuncevo.ucoz.ru/load/dosvid_ukrajini/svitova_literatura/komparativnij_analiz/63-1-0-917
4. http://makiivkaschool.at.ua/fayly/komparativnij_analiz_sajt_na_urokakh_svitovoji_lit.docx
5. http://www.ur.gov.ua/wp-content/uploads/2014/01/Опис-досвіду.Туряниця-В.Г..doc

6. Невінчана, В. Така цікава компаративістика, або скарбничка мандрівних сюжетів: із досвіду роботи / Валентина Невінчана // Всесвіт. л-ра в сучасн. шк.. – 2014. - № 2. – С. 12-13.
7. Машкевич, С. Сучасні освітні технології: компарат. підхід при викладанні зарубіж л-ри / С. Машкевич // Всесвіт. л-ра та культура. – 2009. - № 1. – С. 30-34.
8. Криворучко, О. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетенції учнів на уроках зарубіжної літератури / О. Криворучко // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2008. - № 7/8. – С. 67-70.
9. Вітко, Марина. Особливості компаративного аналізу у шкільному курсі літератури : [теорет. положення] / М. Вітко // Зарубіж. л-ра. - 2008. - Серп. (Чис. 29). - С. 23-24.
10. Лісовський, А. Відкривати скритий смисл подій (коли вивчається дві літератури): [порівняння образів і ситуацій, відображених у творах різних авторів укр.. і зарубіж. л-ри] / А Лісовський // Укр. мова і л-ра в шк.. – 2007. - № 6. – С. 25-27.
11. Зіневич, Л. Компаративне навчання на уроках української та зарубіжної літератур: [історія літ. компаративістики, методика уроку компаратив. аналізу] / Л. Зіневич, З. Гошко // Зарубіж. л-ра. – 2007. – берез. (№ 12). – С. 6-9.
12. Вершина, Л. Г. Уроки компаративного аналізу в сучасній школі / Л. Г. Вершина // Зарубіж. л-ра в шк.. – 2007. - № 1. – С. 37-50. – Бібліогр.: 24 назв.
13. Сербіна, В. Я. Використання компаративного аналізу на уроках зарубіжної літератури / В. Я. Сербіна // Зарубіж. л-ра в шк.. – 2006. - № 11/12. – С. 2-16.
14. Куцелов, О. М. Методика уроку компаративного аналізу / О. М. Куцелов // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. - № 10. – С. 2-4.
15. Макаренко, Л. В. Компаративний аналіз / Л. В. Макаренко, Д. С. Наливайко, І. В. Папуша // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2004. - № 6. – С. 51-56.
16. Градовський, А. В. Аналіз науково-методичних засад порівняльної інтерпретації твору / А. В. Градовський // Зарубіж. л-ра в навч. закл. – 2004. - № 1. – С. 18-20.
17. Кашуба, Є. Методика викладання світової літератури із застосуванням елементів компаративістики: формування навичок компаративного аналізу художнього тексту в учнів пропедевтичного етапу навчання / Євдокія Кашуба // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2011. - № 9. – С. 26-27.
18. Музиянова, Л. «Каждый должен быть услышанным»: Гоголь и Акутагава Рюноске : [сравн. анализ героев повести «Шинель» и рассказа «Бататовая каша», 8-9 кл.] / Л. Музиянова // Литература. – 2008. - № 2. – С. 22-25.
19. Ступак, Л. Корпаративний аналіз як засіб поєднання в поезії різних видів мистецтв : осмислення трагедії війни та асоціат. образність в поезіях «Зарізана голубка й водограй» Г. Апполінера та «Фуга смерті» П. Целана : 11 кл. / Л. Ступак // Зарубіж. л-ра. – 2008. - № 9. – С. 4-8.
20. Новосад, Н. Вивчення поетичної «мазепіани» засобами компаративну: урок-портрет за поемою Дж. Байрона «Мазепа», 9 кл. / Н. Новосад // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2008. – 1. – С. 53-56. – Бібліогр.: 11 назв.
21. Панчук, Л. М. Тема війни у творчості А. Камю і Г. Белля: уроку компар. аналізу в 11 кл. / Л. М. Панчук // Зарубіж. л-ра в шк.. – 2007. - № 9. – С. 15-18.
22. Чечетіна, Л. А. Чи не є стара дама спадкоємницею Гобсека: урок-копаратив. аналіз за творами Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» та О. де Бальзака «Гобсек»: 11 кл. / Л. А. Чечетіна // Зарубіж. л-ра в шк. України. – 2006. - № 12. – С. 28-31.
23. Ганіч, Наталія. Люди - господарі своєї долі : урок компаратив. аналізу повістей "Шагренева шкіра" О. де Бальзака і "Портрет" М. Гоголя / Н. Ганіч // Зарубіж. л-ра. - 2008. - Листоп. (Чис. 41/42). - С. 24-27. - Бібліогр.: 4 назв.
24. Пекарська, Лариса. Проблема деградації сосбистості в оповіданнях А. Чехова "Іонич", Г. де Мопассана "кухоль пива, гарсон!", В. Шукшина "Ширше коло, маестро!" : 10 кл. : [урок компаратив. аналізу оповідань] / Л. Пекарська // Зарубіж. л-ра. - 2008. - N Листоп. (Чис. 41/42). - С. 4-8. - Бібліогр.: 10 назв.
25. Форсюк, Валентина. Пошук істини у філософських притчах "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері та "Алхімік" П. Коельйо : урок компаратив. аналізу для учнів різновік. складу (8 та 11 кл.) / В. Форсюк // Зарубіж. л-ра. - 2008. - Листоп. (Чис. 41/42). - С. 9-23. - Бібліогр.: 36 назв.

А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номерам запитань – 3918, 5902.
Скористайтеся послугою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Електронна доставка документів. Детальніше на http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім.В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 16.04.2014 18.11.40 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Львів :: Запитання: 34276  
Тарас запитує:
Будь ласка, допоможіть знайти літературу (бажано тільки джерела з інтернету) за темою "Образи Річинських у творі І. Вільде "Сетри Річинські"" Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2308/4/borodica.pdf
http://litmisto.org.ua/?p=2063
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25/1/dudar.pdf

.: Розділ: Література :: 15.04.2014 10.45.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.383413 seconds