Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44547
   


Автор вопроса: Валерія из города: Тернопіль :: Вопрос: 28369  
Валерія спрашивает:
Доброго дня! Будь-ласка, допоможіть знайти матеріал з питання "Прийоми реалізації хронотопу в романі:міський простір"(літературознавчий аспект). Дуже дякую.
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 7.06.2012 10.40.03 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Павел из города: Запорожье :: Вопрос: 28368  
Павел спрашивает:
Здравствуйте! Прошу Вас ответить, если можно. Какие за последние годы изданы в Украине книги о известном фитотерапевте Евгении Степановиче Товстухе. Нужны не его книги, а о нём. Именно книги, а не статьи. С уважением, Павел.
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 6.06.2012 23.31.00 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марта из города: Львів :: Вопрос: 28354  
Марта спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти матерал на тему "Перша подорож Шевченка на Україну". Щиро дякую!
Наш ответ:
Шановна Марто! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Новий період творчості Шевченка (до арешту). – Режим доступу:
http://lessons.com.ua/novij-period-tvorchosti-shevchenka-do-areshtu/

ПОДОРОЖ НА УКРАЇНУ 1843 РОКУ. – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/shevchenko/bio05.htm

Тарас Шевченко. – Режим доступу: http://yura-ksonzhek.narod.ru/shevchenko.htm

Шевченко Тарас:Біографія. – Режим доступу:
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=306

* * *
Світоч української культури :
Рекомендаційний покажчик. – Режим доступу:
http://library.khai.edu/doc/svit_ukr_kult.doc

.: Раздел: Литература :: 3.06.2012 17.09.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Лебедин :: Вопрос: 28343  
Оксана спрашивает:
Допоможіть, будь-ласка, знайти програму в електроному вигляді "Читання: 5-10 кл.: програма для спеціальних ЗНЗ для розумово відсталих дітей / Укладач Н.П. Кравець. – К.: Інкунабула, 2008. – 128с." Щиро вдячна.
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 31.05.2012 20.17.40 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Антоніна из города: Львів :: Вопрос: 28331  
Антоніна спрашивает:
Добрий день! Шановні бібліографи, будь-ласка, допоможіть знайти будь-яку інформацію про українські дисертації з літературознавства або української літератури, які присвячені вивченню соцреалізму й були захищені 1990-2011. Завчасно дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Антоніно!
Пропонуємо наступну інформацію:
Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / О.Д. Сінченко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06sodulr.zip
Драматургія Олексія Коломійця: проблематика і поетика: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / С.В. Литвинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08lsvkpp.zip
Еволюція художнього мислення Аркадія Любченка: від "романтики вітаїзму" до соцреалізму: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Л.В. Пізнюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 17 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02plvrvs.zip
Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20 - 30-х років XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / А.А. Михайлова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04maaprs.zip
Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму (еволюція, функції, аберації): автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 [Електронний ресурс] / І. В. Захарчук; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2010. — 32 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10zivefa.zip
Національна ідентичність літератури у трактуванні Євгена Маланюка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / О.Р. Омельчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02oortem.zip
Образ Нестора Махна в творах українських письменників. Наукова достовірність і художній домисел: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / В.П. Михайлюта; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99mvpdhd.zip
Поетика новелістичної творчості Григора Тютюнника: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / О.А. Лихачова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02loatgt.zip
Проблема "втраченої" людини у творчості Романа Андріяшика: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 [Електронний ресурс] / І. Ю. Тищенко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К., 2011. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11TIYTRA.zip
Проблема гуманізму в публіцистиці М. Горького 1920 - 1930-х рр.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 [Електронний ресурс] / О.Ю. Шум; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2008. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08soypgr.zip
Проблематизація модерністських течій у художньо-естетичних пошуках Івана Кочерги: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / О.П. Бодик; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03boppik.zip
Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 [Електронний ресурс] / В.П. Хархун; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К., 2010 . — 39 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10hvpgrm.zip
Творчість Ярослава Стельмаха в контексті "нової хвилі" української драматургії 80-х років ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Л.О. Бондар; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07blodrs.zip
Теорія роману як жанру в українському літературознавстві: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / Н.І. Бернадська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 36 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05bnijul.zip
Українська психологічна драма 70 - 80-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Г.О. Дорош; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02dgopds.zip
Художня еволюція прози Івана Сенченка: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Л.М. Пономаренко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01plmpis.zip
Художня своєрідність п'єс О.Довженка, М.Куліша та Ю.Яновського про деформацію ментальності українського селянства: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / А.Ф. Шаргородська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04safmus.zip
Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.06 [Електронний ресурс] / Г.Р. Соловій; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03sgrpps.zip
Додатково прононуємо скористатися:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Пошук у сканованому каталозі дисертацій 1951-2006)- http://www.nbuv.gov.ua/db/scan_dis.html

.: Раздел: Литература :: 27.05.2012 14.41.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.501924 seconds