Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Віта із міста: Кіровоград :: Запитання: 31521  
Віта запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти анкети, або літературу, електронні ресурси, для складання анкет на тему " Бестселлер. Що для вас є поняття бестселлеру?" Дякую!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Блокбастер
.-Режим доступу:http://ru.wikipedia.org›Блокбастеры
Блокбастер – не всегда бестселлер»
.-Режим доступу:http:// cinemotion.ru.orbsoft.mtw.ru›intervyu/«Blokbaster…
ВІД МОДЕРНУ ДО АВАНГАРДУ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОЇ ... - Страница 437 - Результат из Google Книги
.-Режим доступу:http://books.google.com.ua/books?id=aTJAqat5oTIC -
Літературний блокбастер | Думай
.-Режим доступу:http://dumai.biz/literaturniy-blokbaster
.-Режим доступу:http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-1641.htm
«Национальный бестселлер» - щорічна загальноросійська ...
.-Режим доступу:http://ua.convdocs.org/docs/index-55498.html
Український літературний процес: фактор смаку
.-Режим доступу:http://www.prostory.net.ua/.../596-2013-02-24-15-34
Что такое бестселлер - источник мудрости
.-Режим доступу:http://www.osbook.ru/bestsellery/29-chto-takoe-bestseller.html
Что такое бестселлер? (Или как там правильно)
.-Режим доступу:http://otvet.mail.ru › Искусство и Культура › Литература
Что такое бестселлер и как его создать. Реально ли это? | Ты ...
.-Режим доступу:http://www.you-author.com/chto-takoe-bestseller-i-kak-ego-sozdat-realno-li-eto/
.-Режим доступу:http://btimes.ru/dictionary/bestseller

.: Розділ: Література :: 26.04.2013 17.13.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31492  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал про "малу" прозу Любові Яновської (усі можливі праці). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Зверніться до наступних публікацій:
1. Нестелєєв М. А. Меланхолія як суїцидогенний фактор у творчості Любові Яновської // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2011_8/16.htm
2. Приймак І. В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apftp/pryjmak.pdf
3. Приймак І. Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ – початку ХХ ст.: відома і невідома / І. Приймак. – Дрогобич : Відродження, 2011. – 208 с.
4. Біляцька В.П., Тішкіна О.М. Михайло Драй-Хмара про чинники прози Л. Яновської // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu_fil/2009_19/5_01_Biljatska_Tishkina.pdf
5. Приймак І.В. Образи дітей у белетристиці Любові Яновської // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apftp/2009_4/170-172.pdf
6. Тішкіна О.М. Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О.М. Тішкіна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2010. — 19 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10tomply.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Оляндер Л. Внутрішній світ людини в творчості Любові Яновської (на матеріалі нарисів та оповідань письменниці) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. — Львів, 1999. — Ч.1. — С.472–475.
8. Приймак І. В. Риси психологізму в малій прозі Л. Яновської // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2004. — Вип.3, т.2. — С.66–68.
9. Приймак І. В. Дитячі оповідання Любові Яновської: рух поетики та проблематики // Наук. пр. — Кам’янець-Подільський, 2005. — Вип.11, т.2. — С.143–148.
10. Тішкіна О. М. Чинник темпоральності в текстовій парадигмі оповідань Л. Яновської // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — Д., 2009. — Вип. 9. — С. 153–160.
11. Приймак І. В. Еволюція проблематики і поетики у прозі Л. Яновської (на матеріалі неопублікованих творів) // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. — Хмельницький, 2009. — Вип. 5. — С.160–162.
12. Біляцька, Валентина. Загальнолюдські трагедії душі у творах В. Стефаника та Л. Яновської // Вісник. — Івано-Франківськ, 2012. — Вип. 34–35. — С.252–256.
13. Тішкіна О. М. Часопросторові координати як сфера реалізації героїв Л.Яновської // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/316/1/Visnuk_LNU_2012_3_1.pdf#page=125
14. Крупка М. Жіноча проза доби модерну: концепція нового героя // http://www.anthropos.net.ua/jspui/bitstream/123456789/164/1/Krupka.pdf

.: Розділ: Література :: 24.04.2013 11.42.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Кіровоград :: Запитання: 31491  
Кирило запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти приклади досліджень, або літературу для дослідження з теми "Авторські автографи-дарчі написи" (Це стосується автографів письменників на книжках, які вони підписують для читачів, або для бібліотек) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило!
На жаль, більш-менш змістовної інформації нам знайти не вдалося (у доступних джерелах). Можливо, корисними будуть наступні матеріали:
Автографи видатних митців у зібраннях Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Колекція О. Л. Сарани [Текст] / [упоряд. та ав. передм. д-р філол. наук І. Я. Лосієвський]. - Х. : ХЧМГУ, 2011. - 158 с. : іл., фото. - (Харківська колекція ; вип. 3).
Автографи діячів науки і культури на книгах із фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Текст] : тексти, факсиміле, біобібліогр. матеріали / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд., авт. передм. І. Я. Лосієвський. - Х. : Харк. приват. музей міськ. садиби, 2008. - 324 с. : факс. - (Харківські колекції ; вип. 1).
Антонюк І.М. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / І.М. Антонюк ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Л., 2008. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08aimkpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Беляєва, Ірина. Моя країна - Україна : урок-автограф : зустріч з поетесою Ганною Чубач / Беляєва, Ірина // Початкова школа. - 2010. - № 8. - С. 18-21.
Дениско, Л. М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Л. М. Дениско; Л. М. Дениско; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2007. – 134 c.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/cat/akkr.pdf
Жулинський М. Архівосховище автографів українського письменства // Студії з архівної справи та документознавства. — К., 1999. — Т.4. — С.122–126.
Зустрічі з видавцями, письменниками, бібліотекарями, автограф-сесії, презентації нових видань [Текст] : [вист.-форум., 18-21 трав. 2011 р., м. Одеса] // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 5. - С. 49-51-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_5/st14.pdf
Калмикова М. М. Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (1918 - 1941 рр.) : історія формування та зміст: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / М. М. Калмикова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2010. — 20 с.-Калмикова М. М.
Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (1918 - 1941 рр.) : історія формування та зміст: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / М. М. Калмикова ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2010. — 20 с.
Книга з автографом [Текст] : [з фонду Миргород. міськ. публ. б-ки ім. Д. Гурамішвілі] : біобібліогр. покажч. / Від. культури і туризму Миргород. міськради, Миргород. міська публ. б-ка для дорослих ім. Д. Гурамішвілі. - Полтава : Оріяна, 2011. - 44 с.
Колосовська О. Автографи на книгах бібліотеки А.С.Петрушевича / О. Колосовська // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника: Зб. наук. пр . - 2003. - Вип. 11. - С. 39-72.
Кулаковський, В. В.Формування бренду письменника / В. В. Кулаковський // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 3. - С. 70-72.
Неживий, О. Автографи Григора Тютюнника / О. Неживий // Літературна Україна. - 2010. - 20 трав. - С. 7.
Одеська держ. наукова бібліотека ім. М.Горького. Книги з автографами у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького [Текст] : збірка М.Г.Крейна. Каталог / упоряд. І. Е. Рікун ; наук. ред. Ю. Й. Черський. - О. : [б.в.], 2000. - 60 с.
Проект українських видавців презентовано на ХII Міжнародній книжковій виставці у Вільнюсі // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 52.
Рябцева О. С. Автографи з фонду українсько-канадської бібліотеки // Короленківські читання. — Х., 1998. — С.37–39.
Щербанюк, Леся. Коли автографи заговорили... [Електронний ресурс] / Щербанюк, Леся, Заславець, Григорій. - Рец. на кн.: Свідчення й освідчення... (Автографи для Анатолія Добрянського). - Чернігів : Книги ХХІ, 2010. - 328 с. - Adobe Acrobat-http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vkp/2010_10/V_10_10/st_12_10.pdf
http://shevchcycl.kiev.ua/statt-pro-lteraturnu-ta-malyarsku-tvorchst/93-darch-napisi-shevchenka.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/vkp_2009_8_19.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/2011-1/06.pdf

.: Розділ: Література :: 24.04.2013 11.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 31478  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти будь-який критичний матеріал або історію створення новели "Амок" Стефана Цвейга. Наперед вдячна.
Наша відповідь:
http://www.livelib.ru/book/1000021737
http://books.imhonet.ru/element/7053/
http://www.tunnel.ru/view/post:89700
http://posmotre.li/Амок
Сучков Б.
Лики времени. Статьи о писателях и литературном процессе. Т. І. М., “Худож. лит,”, 1976

.: Розділ: Література :: 23.04.2013 15.13.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Київ :: Запитання: 31461  
Олеся запитує:
Почала переходити за посиланнями, які ви мені надали, половина з них не існує або не знайдено...можливо я щось не так роблю?моє запитання №31451
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 22.04.2013 12.32.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.484541 seconds