Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44536
   


Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 44853  
Діана запитує:
Добрий день! Пишу курсову на тему "Соціальний захист жінок, що постраждали внаслідок акушерсько-психологічного насильтсва". Якщо можна підручники про акушерсько-психологічне насильство! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дослідження психологічного стану вагітних з урахуванням психосоматичного компоненту : навч. посіб. для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, лікарів-психотерапевтів та лікарів-інтернів за фахом / В. О. Потапов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДЗ «Дніпропетр. мед. акад.» [та ін.]. — 2-ге вид. — Дніпро ; Запоріжжя, 2018. — 126 с. : табл.
Психологічні особливості жінок і психічні порушення в акушерстві та гінекології : [навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / [В. Л. Гавенко, Ю. С. Паращук, І. С. Вітенко та ін.] ; за ред. В. Л. Гавенка ; Центр. метод. кабінет з вищ. мед. освіти МОЗ України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х. : Факт, 2001. — 111 с.
Ранк О. Травма рождения и её значение для психоанализа / Р. Отто; [пер. с англ. О. Лежниной]. – М.: Аграф, 2004. — 400 с.
Савінова К. Б. Медико-психологічні аспекти здоров’язберегаючих технологій у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10 / К. Б. Савінова ; Держ. установа «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України». — Київ, 2019. — 22 с. : іл.
Сюсюка В. Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.01 / В. Г. Сюсюка ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.11.2020 12.28.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 44824  
Альона запитує:
Можна підібрати літературу для реферату за темою Типи голкошкірих. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Альона! Перегляньте наступні джерела:
Голкошкірі [Електронний ресурс] // Znaimo.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://znaimo.com.ua/Голкошкірі. – Назва з екрана.
Довгель В. А. Зоология безхребетних [Електронний ресурс] : учебн. для ин-тов / В. А. Догель ; под ред. Ю. И. Полянского. – 7 изд., перераб. и дополн. – М. : Высш. шк., 1981. – 606 с. – Режим доступу: http://chembaby.com/wp-content/uploads/2015/08/Zoologia_bespov_Dogel.pdf.
Біологічний енциклопедичний словник / під ред. М. С. Гілярова та ін. - М. : Рад. Енциклопедія, 1989. – 864 с.
Велика енциклопедія тварин / В. Б. Бейко [та ін.] ; пер. І. Андрущенка ; худож. А. Н. Січкар [та ін.]. - М. : Росмен, 2011. - 303 с.
Жизнь животных : в 6 т. Т. 2 : Беспозвоночные / под ред. Д. А. Зенкевича ; ил. Н. Н. Бондакова и др. - М. : Просвещение, 1968. - 563 с.Жители моря / худож. А. Беседина и др. ; фот. А. Аристархов и др. - М. : Аванта , 2003. - 184 с. : фотоил. - (Самые красивые и знаменитые).
Мир животных. Т. 4 : Беспозвоночные : Моллюски. Черви. Иглокожие / пер. с исп. С. В. Силаковой, К. В. Мишиной ; издат. группа "Океан" и Ин-т Галлаха. - М. : АСТ : Ин-т Галлаха, 1998. - 184 с.
Рябушко В. И. Энергетический обмен иглокожих (Тип Echinodermata) / НАН Украины; Ин-т биологии южных морей им. А. О. Ковалевского (Севастополь). — Севастополь, 2000. — 234 с.Усі тварини України : (за шк. прогр.) : класифікація тварин, характер. ознаки, ареал мешкання / упоряд. Н. І. Савицька ; худож. оформ. В. І. Воловельський, О. Соболєв. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. : іл. - (Іду на урок).
Щербак Г. Й. Підцарство найпростіші : наук. вид. / Г. Й. Щербак. - Київ : Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 1992. - 70 с.
Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних : підручник / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царічкова. – Київ : Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2008. — 640 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 2.11.2020 12.15.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Острог :: Запитання: 44807  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати конспекти уроків з біології людини про дихальну систему. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам наступні джерела інформації:
Дихальна система людини [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/test/dykhalna-systema-liudyny-25409.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Дихальна система людини [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/test/dihalna-sistema-lyudini-24717.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Дубенська Л. Неінвазивна діагностика, або вдихнув-видихнув : турнір юних хіміків : [діагностика захворювань без проникнення в організм, зокрема через повітря, що видихає людина] / Л. Дубенська // Колосок. — 2017. — № 1. — С. 4-11.
Конспект уроку на тему : " Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-na-temu-dihalna-sistema-ludini-106882.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Контрольна робота на тему "Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-na-temu-dihalna-sistema-ludini-178801.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Презентація "Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dihalna-sistema-ludini-128732.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Презентація. Організм людини. Дихальна система [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-organizm-ludini-dihalna-sistema-265094.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Різник Л. Абсолютний Relax : вправи для поліпшення психічного стану / Л. Різник // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 76-97.
[Творчі доробки вчителів біології] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2014. — № 3. — С. 46-155.
Чемерис І. Будова і функції дихальної системи / І. Чемерис // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2003. — 36. — С.27-31.
Як транспортується кисень? // Колосочок. — 2015. — № 6. — С. 1-3.
Яковчук-Бесараб К. Як працюють серце і легені? : лабораторія / К. Яковчук-Бесараб // Джміль. — 2018. — № 9. — С. 19-21.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 28.10.2020 09.10.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 44725  
Анастасія запитує:
Цікавить література на тему: "Трансплантація в Україні: сучасний стан і перспективи". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Барсученко Ю. О. Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. О. Барсученко // Інформація і право. — 2018. — № 2. — С. 177-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2018_2_20
Кобза І. Трансплантація органів в Україні – історія в особистостях та подіях [Електронний ресурс] / І. Кобза, В. Чоп`як, Р. Жук, В. Петров // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. — 2018. — Т. 52, № 1. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_lik_2018_52_1_4
Крайник Г. С. До питання про об’єктивну сторону незаконної трансплантації в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Крайник, В. О. Заточна // Молодий вчений. — 2018. — № 10(2). — С. 663-666. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__61
Крайник Г. С. Проблематика розвитку трансплантації в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Крайник, Б. П. Сачук // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 700-703. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__82
Мусієнко А. Компаративний аналіз державного регулювання діяльності, пов'язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: досвід для України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / А. Мусієнко ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с.
Новицька М. Адміністративно-правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. Новицька ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2019. — 19 с.
Перспективи трансплантації серця в Україні [Електронний ресурс] // Український журнал серцево-судинної хірургії. — 2019. — № 4. — С. 7-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shnp_2019_4_3
Терешко Х. Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти [Електронний ресурс] / Х. Терешко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2019. — № 4. — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2019_4_9
Україна. Закони. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині : Закон України, 4 лип. 2018 р. // Урядовий кур'єр. — 2018. — 4 лип. — С. 5-7.
Хоменко В. І. Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації у сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Хоменко // Клітинна та органна трансплантологія. — 2018. — Т. 6, № 1. — С. 6-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktot_2018_6_1_2

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 25.09.2020 08.25.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Габріелла із міста: Ужгород :: Запитання: 44669  
Габріелла запитує:
Доброго дня! Допоможіть , будь ласка, знайти наукові літературу для написання магістерської роботи на тему:" Фізична реабілітація пацієнтів з центральною формою анкілозуючого спондилоартриту" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Головач І. Ю. Анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтєрєва) / І. Ю. Головач // Лікування та діагностика. — 2003. — № 3. — С. 42-53.
Григорьев В. Жизнь без боли в спине : лечение сколиоза, отеопороза, остеохондроза... : система "Здоровый позвоночник и суставы" / В. Григорьев. — Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. — 381 с.
Дельва Ю. В. Труднощі діагностики анкілозуючого спондилоартриту на початковому етапі захворювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Дельва, Р. І. Яцишин, Я. В. Сандурська, О. І. Олійник // Галицький лікарський вісник. — 2012. — Т. 19, число 1. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_1_33
Ігнатенко Н. В. Клініко – фізіологічна картина захворювання анкілозуючим спондилоартритом [Електронний ресурс] / Н. В. Ігнатенко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2017. — Вип. 12. — С. 48-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_12_14
Коваленко С. Вивчення функціонального стану опорно-рухового апарату у хворих з анкілозуючим спондилоартритом та оцінка ефективності програм терапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / С. Коваленко ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". — Київ, 2013. — 18 с.
Масик О. М. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта хворих на анкілозуючий спондилоартрит [Електронний ресурс] / О. М. Масик // Вісник наукових досліджень. — 2002. — № 1. — С. 60-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2002_1_23
Нагорная Н. В. Некоторые аспекты диагностики и лечения ювенильного анкилозирующего спондилоартрита / Н. В. Нагорная, С. С. Острополец, О. С. Карташова, Е. В. Бордюгова, Е. В. Пшеничная // Травма. — 2005. — 6, № 3. — С. 321-326.
Осадчий О. Остеоартрит, анкілозуючий спондилоартрит та псоріаз: нове в лікуванні [Електронний ресурс] / О. Осадчий // Український медичний часопис. — 2019. — № 4(1). — С. 13-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2019_4(1)__5
Прокопович Н. Лікувальна фізична культура як складова фізичної реабілітації при анкілозуючому спондилоартриті (Хворобі Бехтєрєва) [Електронний ресурс] / Н. Прокопович // Актуальні проблеми фізичної реабілітації . – Молода спортивна наука України. — 2007 — Т. 2. – С. 315-319. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4207/1/57_Prokopovych.pdf
Проценко Г. О. Інструментальні методи дослідження змін у структурах хребта та їх зв’язок з клініко-функціональними змінами у пацієнтів з різними формами уражень та тривалістю анкілозуючого спондилоартриту [Електронний ресурс] / Г. О. Проценко, С. О. Коваленко // Літопис травматології та ортопедії. — 2013. — № 1-2. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2013_1-2_31
Юрик О. Є. Оптимізація діагностики неврологічних ускладнень при анкілозивному спондиліті (хворобі Бехтєрєва) / О. Є. Юрик // Укр. неврол. журн. — 2007. — № 1. — С. 60-64.
Ющенко Н. С. Фізична реабілітація осіб ІІ періоду зрілого віку з анкілозуючим спондилоартритом на санаторно-курортному етапі лікування [Електронний ресурс] / Н. С. Ющенко, Т. Є. Одинець // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2014. — Вип. 3. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_3_24

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.09.2020 12.59.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251263 seconds