Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44536
   


Автор запитання: Лера із міста: Бориспіль :: Запитання: 44668  
Лера запитує:
Підкажіть літературу за темою "Еволюція вірусів та значення у житті людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Лєро! Перегляньте наступні джерела:
Богданова Т. Довідник з біології / за ред. К. М. Ситника. – Київ : Наук. думка, 1978. – 683 с.
Кордюм В. Эволюция и биосфера. — Киев : Наук. думка, 1982. – 264 с.
Медична біологія / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін та ін. / за ред. В. П. Пішака. – Вінниця, 2004. – 516 с.
Абідова Т. С. Значення вірусів в житті людини та природі [Електронний ресурс] / Т. С. Абідова, В. І. Бондаренко // Обл. дистанційна наук.-практ. конф. : матер. конференції. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/22677/1/Обласна_дистанцiйна_науково-практична_конференцiя-2.pdf.
Кордюм В. Еволюція вірусів : спроба нелінійного прогнозу [Електронний ресурс] / В. Кордюм // Вісник Нац. академії наук України . – 2003. - № 4. – С. 6-19. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2003_4_6.pdf.
Страшко С. В. Тема 6: Еволюція органічного світу [Електронний ресурс] / С. В. Страшко // Біологія : підручн. для 9 кл. загальноосв. навч. закладів / С. В. Страшко, О. Б. Кучменко, І. Ю. Сліпчук, М. Ф. Войцехівський. - Київ : Грамота, 2017. - С. 131-163. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17267.
Фролов А. Ф. Віруси та їх вплив на генофонд популяції людини [Електронний ресурс] / А. Ф. Фролов, В. І. Задорожна // Інфекційні хвороби. - 2007. - № 3 . - Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/issue/view/113.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 6.09.2020 22.59.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Федір із міста: с. Григорівка :: Запитання: 44608  
Федір запитує:
Мені потрібна інформація про те, якою була медицина в давні часи.
Наша відповідь:
Шановний Федір. Ми пропонуємо Вам такі джерела інформації:
Білоус В.І., Білоус В.В. Історія медицини і лікувального мистецтва. - Чернівці, 2019. - 284 с.// Режим доступу: http://dspace.bsmu.edu.ua/bitstream/123456789/15028/1
Верхратський С. А., Заблудовський П. Ю. Історія медицини. – К., Вища школа, 1991.- 215с.// Режим доступу: http://gmu.ks.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Verhratskiy-S.-A.-Zabludovskiy-P.-YU.-Istoriya-meditsini.pdf
Голяченко О.М , Ганіткевич Я.В. Історія медицини. – Тернопіль: Лілея, 2004.- 193с. // Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013967
Грандо А.А. Медицина в зеркале истории. - К.:Здоров`я, 1990.- 152с.
Історія медицини: Метод. посібник для студ. 1 курсу / Чернівецький держ. медичний ін-т / Борис Якович Дробніс (уклад.), Сергій Дмитрович Кобилянський (уклад.). — Чернівці, 1996. — 62с.
Павленко Р.І. Історія медицини та охорона здоров'я в Україні. - К.: Державна наукова медична бібліотека, 2011. - 80с.
Полушкін П.М. Посібник до вивчення курсу «Історія медицини» / П. М.Полушкін. – Д.: ДНУ, 2016. – 242 с.// Режим доступу: http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/cd01488c10e047532387816735b53409Istoriya__medicini_1.PDF
https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/10/10/153066/
https://studfile.net/preview/381107/
http://referat-ok.com.ua/medicina/medicina-ukrajini-v-seredni-viki

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 13.08.2020 21.19.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Дніпро :: Запитання: 44502  
Руслан запитує:
Добрий день, цікавить інформація про біохіміка О. В. Палладіна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Руслан! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6609. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Виноградова Р. Вітаміни: початок шляху. Голос крові : хімія / Р. Виноградова, О. Гудкова // Країна знань. — 2019. — № 2-3. — С. 26-31.
Гамалія В. Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946—1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки [Електронний ресурс] / В. Гамалія // Наука та наукознавство. — 2019. — № 3. — С. 106-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2019_3_11.
Данилова В. Становлення наукової школи О. В. Палладіна з функціональної нейрохімії (Харківський період – 1925–1931 рр.) [Електронний ресурс] / В. Данилова, Р. Виноградова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 3. — С. 101-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_3_13.
Комісаренко C. Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна (До 125-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / C. Комісаренко, В. Данилова // Український біохімічний журнал. — 2010. — Т. 82, № 4. — С. 128-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2010_82_4_19.
Комісаренко С. Майстер і його школа (до 130-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] / С. Комісаренко // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 10. — С. 60-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_10_12.
Комісаренко С. Олександр Володимирович Палладін. До 130-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / С. Комісаренко, В. Данилова, Р. Виноградова // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_3.
Лицарі науки: природничий напрям : [цікаві біографічні відомості] / підгот. Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2017. — № 16. — Шкільний туризм. — 2017. — Вип. 8. — С. 2-15.
Мінченко О. Принцеса біохімія / О. Мінченко, Д. Мінченко // Країна знань. — 2010. — № 1. — С. 21-27.
Редіна В. Коротко про О. В. Палладіна, його друковані праці і лекції [Електронний ресурс] / В. Редіна // The Ukrainian Biochemical Journal. — 2015. — Vol. 87, № 5. — С. 154-157. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_5_20.
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2005. — № 12. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2005_12_1.
Фундатор епохи біохімії (ювілейна сесія Загальних зборів НАН України присвячена 130-річчю від дня народження академіка О. В. Палладіна та 90-річчю від часу заснування Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. — 2015. — № 12. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2015_12_11.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.07.2020 12.49.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 44486  
Валерія запитує:
Цікавить література про вірусологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 28702; 34494; 37187. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бичко А. Мікробіологія з основами вірусології : Конспект лекцій для студ. педвузів зі спец. 7.070.401 "Біологія" / А. Бичко; Глухів. держ. пед. ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. — Глухів, 1999. — 26 c.
Бойко А. Парадокси вірусології: проблеми та завдання [Електронний ресурс] / А. Бойко // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 10. — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_10_10.
Гаморак Г. Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" відповідно до сучасних вимог [Електронний ресурс] / Г. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 4(1). — С. 109-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_4(1)__36.
Громова Т. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" [Електронний ресурс] / Т. Громова, О. Терещенко, В. Плющ // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 173(2). — С. 80-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__19.
Дзюблик І. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму [Електронний ресурс] / І. Дзюблик, О. Ковалюк, С. Соловйов, Г. Ковалишин, С. Степанюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2017. — Вип. 27. — С. 38-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_27_8.
Колодій С. Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / С. Колодій // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2013. — Т. 17, № 2. — С. 453-456. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_2_42.
Ситник І. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. для мед. вузів / І. Ситник, С. Климнюк, М. Творко. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. — 391 c.
Шарун А. Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / А. Шарун, Т. Крушинська // Медичні перспективи. — 2011. — Т. 16, № 1. — С. 14-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2011_16_1_5.
Широбоков В. Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Широбоков, В. Войцеховський, А. Якименко // Biomedical and biosocial anthropology. — 2014. — № 22. — С. 245-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2014_22_69.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.07.2020 12.33.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Львів :: Запитання: 44451  
Анастасія запитує:
Життя та діяльність Миколи Амосова.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
"Здров'я треба здобувати самому..." : 6 грудня - 105 років від дня народження Миколи Амосова // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 11. — С. 23-25.
Академіку Миколі Михайловичу Амосову — 100 років [Електронний ресурс] // Український нейрохірургічний журнал. — 2013. — № 4. — С. 77-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2013_4_19
Амосов Микола Михайлович [Електронний ресурс] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2013. — № 4. — С. 67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Votip_2013_4_15
До 100-річчя від дня народження Миколи Михайловича Амосова [Електронний ресурс] // Український кардіологічний журнал. — 2013. — № 6. — С. 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukzh_2013_6_3
Згурська М. Микола Амосов / М. Згурська ; пер. з рос. Л. Кіцила. — Харків : ПЕТ, 2015. — 125 с.
Книшов Г. В. Символ епохи (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) [Електронний ресурс] / Г. В. Книшов // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 12. — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_12_4
Коваленко О. Микола Амосов: нерозімкнене коло вічності : видатні постаті / О. Коваленко // Освіта України. — 2013. — 23 груд. — С. 14-15.
Легендарний кардіохірург нашого часу : До 90-річчя від дня народження М.М.Амосова (1913-2002) // Календар знаменних і пам'ятних дат, 2003. — Київ, 2003. — 4 кв. — С.49-53.
Литвиненко А. Ф. Пам’яті Миколи Михайловича Амосова [Електронний ресурс] / А. Ф. Литвиненко // Науковий журнал МОЗ України. — 2014. — № 1. — С. 143-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njmoz_2014_1_24
Микола Михайлович Амосов — основоположник дитячої торакальної та кардіохірургії [Електронний ресурс] // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 4. — С. 5-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khdv_2013_4_3
Микола Михайлович Амосов : легенда світової науки : біобібліогр. покажч. / Національна наукова медична бібліотека України ; упоряд. Л. Є. Корнілова, Т. А. Остапенко. — Київ : Національна наукова медична бібліотека України, 2009. — 78 с.
Трахтенберг І. М. Мудрий Амосов поруч з Ярославом Мудрим: слово про незабутню людину (до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) 14-25 [Електронний ресурс] / І. М. Трахтенберг. // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_12_5
Фурманов Ю. Вистраждане щастя : до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Амосова / Ю. Фурманов // Віче. — 2013. — № 23. — С. 38-39.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 23.06.2020 10.10.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255502 seconds