Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43492
   


Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44311  
Діма запитує:
Курсова робота: Медична книга в документно-інформаційному потоці
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43792.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.05.2020 22.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Ніжин :: Запитання: 44272  
Вероніка запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу до реферату за темою "Вплив біоритмів на працездатність і стан здоров'я людини". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Перегляньте наступні джерела:
Завальнюк О. О. Безпека життєдіяльності : навч.-метод. посіб. щодо підготовки та виконання практ. робіт. – Київ : [КУЕТТ], 2006. – 108 с.
Богуцька О. Є. Проблемні питання хрономедицини і хронотерапії та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. - С. 38-40. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14076/1/38-40.pdf.
Васьковець Л. А. Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність [Електронний ресурс] / Л. А. Васьковець, М. О. Глущенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - № 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2013_4-10_2.pdf.
Вашеняк І. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] / І. Вашеняк // Молодь і ринок. – 2011. - №6 (77). – С. 113-118. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_6_27.pdf.
Доброва В. Л. Психологічні фактори, що означають особисту безпеку людини у процесі праці [Електронний ресурс] / В. Л. Доброва // Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф., 20 листопада 2014р., м. Харків. – 2014. - С. 130-131. - Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/11.2014.pdf#page=130.
Сірченко К. О. Теоретичні основи працездатності: характеристика та оцінка працездатності менеджерів на підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Сірченко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матер. IV Всеукр. наук. Інтернет-конф., 5 грудня 2019 р., м. Київ. – Київ : КНУТД, 2019. – С. 321-331. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15114/1/OIIP2019_P321-331.pdf.
Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на самопочуття і працездатність (успішність) студентів [Електронний ресурс] / Т. С. Тарасюк, В. З. Свиридюк // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : матер. 10-ї міжнар. наук. конф., 25 жовтня 2019 р., Штутгарт. – 2019. – С. . 228-234. - Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3015/1/ Кравчук Т. М. Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики .pdf#page=228.
Щобак О. І. Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини [Електронний ресурс] / О. І. Щобак, Н. В. Рязанова, К. Б. Ківежді, С. В. Цяпець // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. - №1(19). - С.41-44. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13976/1/pkp_2013_1_8 (2).pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 21.05.2020 14.16.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 44137  
Анастасія запитує:
Підберіть літературу за темою Біологічне різноманіття водного середовища. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Перегляньте наступні джерела:
Выхованец Г. В. Оценка природных ресурсов береговой зоны морей для целей рекреации [Електронний ресурс] / Г. В. Выхованец // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. - 2013. - Т. 18, Вип. 2. - С. 32-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_geo_2013_18_2_5.
Іваниця В. О. Біологічна різноманітність бактерій грунту батіалі та поверхневих вод Чорного моря [Електронний ресурс] / В. О. Іваниця, О. Є. Боброва, А. М. Остапчук та ін. // Наук. записки Тернопільського нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. - 2015. - № 3-4. - С. 270-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_72.
Немерцалова С. В. Збереження біологічного різноманіття морського середовища. Правовий аспект [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 643-647. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Немерцалова С. В. Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану [Електронний ресурс] / С. В. Немерцалова // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_64_14.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 6.05.2020 21.39.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Бровари :: Запитання: 44104  
Інна запитує:
Доброго дня. Можна підібрати інформацію за темою Репродуктивне здоров'я молоді
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Збереження репродуктивного здоров’я починається з дитячого віку [Електронний ресурс] / прес-служба «Українського медичного часопису» // Український медичний журнал : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: www.umi.com.ua. – Назва з екрану.
Павловська Л. О. Глобальні тенденції стану репродуктивного здоров’я підлітків та молоді у світі і в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Павловська // Херсонська міська клінічна лікарня : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: www.seaclinic.ks.ua. – Назва з екрану.
Репродуктивне здоров’я молоді [Електронний ресурс] / матер. підгот. Ю. А. Охріменко // Отримання знань: дистанційна підтримка : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: disted.edu.vn.ua/learn. – Назва з екрану.
Репродуктивне здоров’я молоді. Продовження роду як одне з основних призначень людини [Електронний ресурс] / інформ. підгот. І. О. Хмельовська // Немішаївський агротехнічний коледж : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://ndak.com.ua/item/1545. – Назва з екрану.
Хархан Г. Д. Репродуктивне здоров’я молоді (за результатами міжнар. огляду молодіжної політики України) [Електронний ресурс] / Г. Д. Хархан // Соціально-політична та медійна комунікація у сучасному світі : матер. наук. конф., м. Сєвєродонецьк, 25-26 грудня 2014 р. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - С. 67-71. – Режим доступу: dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/55/1/2ALL TEZI.97_00_XP..pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 4.05.2020 10.02.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44066  
Катя запитує:
Підберіть літературу доповідь : Статевий розвиток підліткіа. Пояснення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агарков С. Кто я? Какой я? С кем я? : говоря откровенно / С. Агарков // Мы. - 1993. - № 4. - С. 128-136.
Бабич В. Батькам про особливості морально-статевого виховання дітей підліткового віку / В. Бабич // Директор школи (Шкільний світ). - 2005.- № 3. - С. 21-23.
Василенко О. В. Педагогічні умови статевого виховання старших підлітків у позаурочній діяльності : Автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.07 / Ін-т пробл. виховання АПН України. — Київ, 2006. — 19 с.
Куликова Л. Ф. Статеве виховання дітей і підлітків. — 2-е вид., переробл. і допов. — Київ : Здоров’я, 1983. — 55 с. — (Б-чка матері).
Куликова Л. Ф. Статеве виховання дітей і підлітків. — 3-е вид., переробл. і допов. — Київ : Здоров’я, 1988. — 38 с. — (Б-ка дошк. працівника).
Куликова Л. Ф. Статеве виховання дітей і підлітків. — Киїі : Здоров’я, 1980. — 55 с. — (Б-чка матері).
Литвинюк Г. Сценарії, рольові ігри, бесіди : 5-11 кл. / Г. Литвинюк, І. Олійник. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 85 с. : ілюстр. - (Бібліотека вчителя).
Перевозчиков В. В. Клініко-патогенетичні особливості затримки статевого розвитку у дівчаток-підлітків, які виховуються в різних мікросоціальних умовах : Автореф. дис… канд. мед. наук : 14.01.01 / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.
Тіло – храм Святого Духа. Програма статевого виховання підлітків 14-16 років : посіб. для вчителя / Коміс. у справах катехизації при Патріаршій курії УГКЦ. Катехит.-Пед. Ін-т УКУ. — Львів : Свічадо, 2005. — 158, [1] с. : іл., табл.
Черняк-Павлуцька М. Не убий ненароджене життя : християнська етика / М. Черняк-Павлуцька // Шкільний світ. - 2012. - № 46. - Етика. - 2012. - № 9. - С. 6-8.
Я пізнаю світ : дит. енцикл. : Медицина / Авт.-упоряд. Н.Ю.Буянова; Худож. О.В.Кардашук та ін. - Київ : Школа, 2003. - 446 с. : іл. - (Я пізнаю світ).

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 28.04.2020 20.53.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.236874 seconds