Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43650
   


Автор запитання: Олена із міста: Харків :: Запитання: 28374  
Олена запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Кіно як засіб соціальних комунікацій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
На жаль, дуже мало конкретної інформації за Вашим запитом (у доступних нам джерелах). Можливо, корисними будуть наступні:
Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60 - 80-х рр. XX століття: автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 [Електронний ресурс] / А. Р. Бурий; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2011. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BAROZK.zip
Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України: автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.04 [Електронний ресурс] / Д.О. Виставкіна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09vdospu.zip
Лінгвістичні параметри кіноанонсу: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 [Електронний ресурс] / С.А. Панченко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2008. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08psalpk.zip
Баранова, Світлана. Специфіка відображення проблем сучасного суспільства засобами масової комунікації на прикладі американського мультсеріалу South Park (Південний Парк) // Соціологія та сучасні соціальні трансформації. — К., 2011. — С. 32–35.
Генеза ідей і динаміка розвитку соціальних комунікацій : колект. моногр. / [Безручко О. В. та ін. ; за наук. ред. О. М. Холода] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. - К. : КиМУ, 2011. - 314 с.
Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : монографія / Горевалов С. І. [та ін.] ; Київ. міжнар. ун-т. - К. : КиМУ, 2010. - 320 с.
Кащенко, Елена Сергеевна. История западного кинематографа: классический и современный периоды. : учеб. пособие. / Е. С. Кащенко; Федер. агентство по образованию, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев.-зап. акад. гос. службы» — СПб.: СЗАГС, 2009. — 124 с.
Кокуть І. Б. Специфіка засобів масової комунікації на початку XXI століття // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців». — Львів, 2011. — С. 161–166.
Мусієнко, Оксна Станіславівна. Українське кіно: тексти і контекст. / О. С. Мусієнко. — Вінниця: Глобус-прес, 2009. — 415 с.
Українське кіно від 1960-х до сьогодення. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Лариса Брюховецька] — К.: Ред. журн. «Кіно-Театр»: Задруга, 2010. — 249, [1] с.: іл. — (Бібліотека журналу «Кіно-Театр»).
Побєдоносцева І. Аудіовізуальні «канали» (телебачення, кіно, відео) як засоби комунікації, глобалізації, маніпуляції та містифікації // Мистецтвознавство України. — К., 2001. — Вип.2. — С.369–374.
http://pidruchniki.ws/19940412/sotsiologiya/sotsiologiya_zasobiv_masovoyi_komunikatsiyi
Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Като-
лицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа /
упоряд. і наук. ред. М. Перун. Львів: Видавництво Українського Като-
лицького Університету 2004. 440 с.-http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/communicat.pdf
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ-http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N130/N130p048-055.pdf

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 8.06.2012 20.47.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена із міста: київ :: Запитання: 28024  
олена запитує:
допоможіть знайти літературу з експериментальної режисури, довідники з драматургії кінця 19 початку 20 ст
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Велика бібліотека з режисури і акторської майстерності на сайті http://raulduke.ucoz.ru/load. Для скачування потрібно зареєструватися.
Крім того, деякі книги є тут: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/stati/knigi-rezhissura.
Дивіться також огляд ресурсів http://zhurnal.lib.ru/k/knigi_i_s/internet-obzor.shtml

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 22.04.2012 16.00.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 28006  
Марія запитує:
Доброї ночі!Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію на тему :"Формування українського професійного театру в XIX ст" (які актори,вистави та костюми були в той час)
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо :
Драматургія і театр ХІХ ст.; Українська та зарубіжна культура ...
.-Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/151/.../6/
КГБ: Оновлення укра?нського театру друго? половини XIX столiття ...
.-Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/UZAG/uzag210.txt
Оновлення українського театру другої половини XIX століття ...
.-Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/.../printout.php?id
Театр - Українська культура XIX ст. - ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ ...
.-Режим доступу: http://www.history.vn.ua/book/dovidnik/150.html
Українська культура XIX століття — Вікіпедія
.-Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/.../Українська_культура_...
Українська культура другої половини XIX - початку XX ст. –
.-Режим доступу: http://info-library.com.ua›books-text-1157.html
Український театр в ХІХ столітті
.-Режим доступу: http://my-edu.ru/edu_ukr_met/1_007.html
Український театр — Вікіпедія
.-Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Український_театр
Український театр в XIX ст. - Myrefs.org.ua
.-Режим доступу: http://myrefs.org.ua/index.php?view=article...
.-Режим доступу: http://ifteatr.org.ua›load/ukrajinskij_teatr…stolitti…282
Українське театральне мистецтво другої половини XIX - початку XX ст.: джерела, функції, інновації / І.В. Черничко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. Від. театрознавства. — К., 1999. — 16 с. — Бібліогр.: 35 назв. — ISBN 966-02-1317-4. — укp.
Український народний театр кінця ХІХ - початку ХХ століття / І. Черничко // Нар. творчість та етнографія. — 2003. — N 1-2. — С. 76-82. — Бібліогр.: 36 назв. — укp.
Український театр доби конструктивізму / У.П. Мельникова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 5. — С. 3-11. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.
Український театр першої половини XIX століття як соціокультурний феномен / Н.П. Чечель // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Теорія та історія культури. — 2007. — Т. 62 — С. 66-72.
Український театр: Зб. пр. Т. 1. Наукові праці / Г.М. Лужницький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Укр. вільний ун-т. — Л., 2004. — 343 с. — ISBN 966-613-294-X . — укp.
Український театр: Зб. пр. Т. 2. Статті, рецензії / Г.М. Лужницький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Укр. вільний ун-т. — Л., 2004. — 359 с. — ISBN 966-613-294-X . — укp.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 21.04.2012 00.45.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: казакова наталія із міста: київ :: Запитання: 27900  
казакова наталія запитує:
Щановні колеги ! Розшукую книгу: Навчальні програми «українська музична культура», «Історія українського драматичного театру в контексті розвитку національної культури», «Історія кіномистецтва» : для ст. кл. гімназій та ліцеєв з гуманіт. профілем навчання / Укр. центр творчості дітей та юнацтва, Клов. ліцей; [Л. М. Масол та ін.]. – К. : Інтерпрес, 1994. – 69 с.
Наша відповідь:
Шановна Наталіє! На жаль, Ваш запит сформульований некоректно, тому знайти необхідну інформацію не вдалося. В педагогічній бібліотеці ім.Драгоманова е книга: Навчальні програми та методичні рекомендації [Текст] : основи етики. Основи естетики (Х-Х1класи) / Укр. центр творчості дітей та юнацтва, Кловський ліцей ; Укл. Л.Т. Левчук, Укл. В.В. Єфименко, Укл. О.В. Шинкаренко. - Київ : [б. и.], 1993. - 37 с.
Пропонуємо Вам звернутися в ті установи, які підготували необхідну інформацію:
Кловський ліцей № 77 http://klovskiy.narod.ru/
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
http://www.discount.ua/firm-1203796.html

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 11.04.2012 16.35.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена буряк із міста: киев :: Запитання: 27653  
олена буряк запитує:
где напечатана статья льва анненского "три звена"? предположительно "искуство кино" 1971 год № 8
Наша відповідь:
Добрый день, Олена!
Конечно, Вы имели в виде Льва АннИнского. Статья опубликована:
Аннинский Л. Три звена // Искусство кино. 1971. - № 9.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 27.03.2012 15.26.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.622299 seconds