Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Богдан із міста: Львів :: Запитання: 44401  
Богдан запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Андрея Шептицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36080. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький: до проблеми формування національно-політичних і релігійних поглядів [Електронний ресурс] / Я. Білас // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_10.
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців : дис... канд. іст. наук : 09.00.11 / Я. Білас ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ, 2003. — 196 с.
Гайдукевич О. Митрополит Андрей Шептицький – природоохороний діяч Галичини [Електронний ресурс] / О. Гайдукевич // Схід. — 2016. — № 1. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_1_8.
Галевич Н. Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН [Електронний ресурс] / Н. Галевич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 119-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_11.
Дашкевич Я. Андрей Шептицький: три епізоди [Електронний ресурс] / Я. Дашкевич // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2015. — Вип. 7. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2015_7_11.
Дуда Н. Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді [Електронний ресурс] / Н. Дуда // Вісник Закарпатської академії мистецтв . — 2017. — Вип. 9. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2017_9_33.
Крупа Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX – першої половини XX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Крупа ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Майороші М. Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття [Електронний ресурс] / М.. Майороші // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. — 2012. — Вип. 28. — С. 18-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2012_28_4.
Медвідь Ф. Митрополит Андрій Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_4_18.
Прокоп Н. Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Прокоп // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 76. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_24.
Смирнов А. Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 26. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2017_26_7.
Сурмач О. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Тимчишин Б. Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Б. Тимчишин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 3. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_3_26.
Шульський М. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності [Електронний ресурс] / М. Шульський // Інноваційна економіка. — 2015. — № 3. — С. 257-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_3_44.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.06.2020 12.22.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Шостка :: Запитання: 44356  
Анастасія запитує:
Цікавить література до теми: "Життя та діяльність Папи римського Іоанна Павла ІІ"
Наша відповідь:
Анастасіє! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бутенко Я. Вплив рішень Другого Ватиканського собору (1962–1965) на діяльність папи римського Іоанна Павла ІІ [Електронний ресурс] / Я. Бутенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2014. —Вип. 1(3). — С. 83–87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(3)__20
Бутенко Я. М. Гуманістичні засади діяльності Папи Римського Іоанна Павла II (1978 - 2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Я. М. Бутенко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2015. — 17 c.
Войтила К. Людина, пастор, поет / К. Войтила ; пер. з пол. С.Шевченка ; упоряд. В. Смаща, С. Шевченка. — Львів : Каменяр, 2001. — 199 с.
Кирюшко М. Папа Римський Іоанн Павло II та ісламський світ / М. Кирюшко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2005. — Вип. 27. — С. 287-297.
Коваль М. Іоанн Павло ІІ - виховник ХХІ століття / М. Коваль, Н. Вовчаста // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2008. — № 6. — С. 191-196.
Козлов В. А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла ІІ : монографія / В. А. Козлов. — Вінниця : Кн.-Вега, 2008. — 192 c.
Кравченко В. М. Теологічний персоналізм Кароля Войтили (Іоанна Павла ІІ) [Електронний ресурс] / В. М. Кравченко // Філософські обрії. — 2010. — Вип. 24. — С. 209-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2010_24_19
Красюк О. Папа і Україна / О. Красюк. — Київ : Дуліби, 2005. — 149 с.
Лебьода Д. Таємниця Папи : пер. з пол. / Д. Лебьода. — Київ : Знання, 2001. — 221 с.
Ничкало Н. Філософія педагогіки серця Яна Павла II / Н. Ничкало // Рідна школа. — 2012. — № 4-5. — С. 24-31.
Папа, який змінив обличчя світу : [Добірка статей] // Все для вчителя. — 2005. — № 9-10. — С. 10-22.
Підлуцький О. 25 портретів на тлі епохи / О. Підлуцький ; ілюстр. В. Бариби. — Харків : Фоліо, 2012. — 473 с.
Рожнятовська О. А. Видатний гуманіст XX століття : до 90-річчя від дня народження Папи Римського Івана Павла II (Кароля Юзефа Войтили) (1920-2005) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2010. — № 2, 2010. — С. 64-73.
Семеног О. Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла II : [дослідження теологічно-філософських студій і промов Папи Римського, окреслено педагогічні цінності вчительської праці] / О. Семеног // Українська мова і література в школах України. — 2014. — № 2. — С. 33-37.
Федоренко П. Іоанн Павло ІІ та його роль в історії Європи 20 століття / П. Федоренко // Сучасність. — 2006. — № 10. — С. 70-76.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.06.2020 20.39.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Бровари :: Запитання: 44324  
Мирослава запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми: "Філософія щасливого буття". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо! Перегляньте наступні джерела:
Айраксинен Т. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає / Т. Айраксинен ; [пер. з фінськ.]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко ; Київ : Ніка-Центр, 2017. - 208 с.
Лактіонова Г. М. Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів / Г. М. Лактіонова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 2. - С. 58-68.
Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX - поч. XX ст.ст. / М. Лук. – Київ, 1993. – 150 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : нац. доповідь / [ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.]; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : НАН України, 2016. - 284 с.
Бушман І. О. Щастя – філософія щасливого буття / І. О. Бушман - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31213/1/Bushman_evdemonizm .pdf.
Варава Л. А. Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Л. А. Варава // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_7.
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда [Електронний ресурс] / Т. Добко // Гілея: наук. вісник. - 2013. - № 73. - С. 179-182. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_84.
Добко Т. Д. Щастя і відношення людської особи до добра [Електронний ресурс] / Т. Д. Добко // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Філософія. Політологія. - 2014. - Вип. 3. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_5.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. - 2014. - № 1. - С. 51-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Дяченко М. В. Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2010. - Вип. 29. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_9.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 39. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Саламатов В. Щастя: де воно? [Електронний ресурс] / В. Саламатов // Віче. - 2013. - № 23. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_8.
Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2013. - Вип. 30. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2013_30_43.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 100-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Скворцова К. М. Зміст поняття "щастя" [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культуролог. вісник. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2014_33_38.
Содомора П. А. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) [Електронний ресурс] / П. А. Содомора // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2012. - № 6. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2012_6_11.
Уварова Т. Ю. Обґрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній шк. - 2014. - Вип. 38. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_49.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 53. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Франчук О. Філософія щастя [Електронний ресурс] / О. Франчук.- Київ, 2019.- 153 с. - Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Franchuk_Oleksandr/Filosofiia_schastia/.
Шкурко К. Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / К. Шкурко // Схід. Сер.: Філософські науки. - 2017.- № 4. - С. 111-117. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320360010_Human_happiness_as_a_criteria_for_the_development_of_Ukrainian_society/fulltext/59e01d2a0f7e9bc51256cfcb/Human-happiness-as-a-criteria-for-the-development-of-Ukrainian-society.pdf.
Шушкевич Є. М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя [Електронний ресурс] / Є. М. Шушкевич // Філософські обрії. - 2013. - Вип. 30. - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2020 19.23.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Полтава :: Запитання: 44295  
Мирослава запитує:
Добрий день! Підберіть інформацію про філософію Григорія Сковороди. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 42760; 43233; 43785. Також радимо Вам попрацювати з наступними джерелами за Вашим запитом:
Бакай С. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. Бакай ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2004. — 19 с.
Верба Г. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди ("Сковорода і Біблія". Путівник) : монографія / Г. Верба ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". Центр сковородинознавства. — Тернопіль : Астон, 2007. - 655c., фотоіл.
Зорик В. Григорій Сковорода. Український філософ, педагог, просвітитель [Електронний ресурс] / В. Зорик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2011. — № 980, вип. 45. — С. 245-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_980_45_40.
Кавун Л. Сковорода і його філософія у творчості "романтиків вітаїзму" [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 100–104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Корабльова Н. Філософія присутності: Сковорода і Гумбрехт (Просвітництво та Постмодерн). Дескрипція умов і можливості події думки у впливах на контексти [Електронний ресурс] / Н. Корабльова, Г. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2018. — Вип. 59. — С. 85-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2018_59_10.
Максюта М. Григорій Сковорода та ідеї свободи і громадянського гуманізму в українській філософії XIX – першої третини XX ст.: деякі аспекти проблеми [Електронний ресурс] / М. Максюта, А. Коломієць, Л. Кулакова, О. Соколова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 135. — С. 139-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_135_38.
Мельник В. Григорій Сковорода — "національний філософ" [Електронний ресурс] / В. Мельник // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 12. — С. 35-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_12_9.
Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / М. Попович. — Київ : Майстерня Білецьких, 2007. — 256 с.
Сагач Г. Ноосферні генії духу і думки Григорій Сковорода і Володимир Вернадський у вимірах філософсько-педагогічної ноології [Електронний ресурс] / Г. Сагач, В. Мартиненко // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 1. — С. 15-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_1_5.
Троїцька Т. Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога: автореф. дис... д-рафілософ. наук: 09.00.10 / Т. Троїцька ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2007. — 32 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.05.2020 13.50.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Вінниця :: Запитання: 44183  
Олександра запитує:
Цікавить література про філософське вчення Е. Канта. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 39611; 40159; 40794. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Аниськіна С. Моральна свобода у праці І. Канта "Критика практичного розуму" [Електронний ресурс] / С. Аниськіна // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 4. — С. 9-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2017_4_4.
Герасименко Д. Ідея громадянського суспільства (І. Кант та Е. Левінас) : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Д. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 18 с.
Головко О. Філософія права Імануїла Канта про закономірності історико-правового процесу [Електронний ресурс] / О. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 26-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_5.
Горохолінська І. Філософсько-релігійні ідеї Д. Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І. Канта [Електронний ресурс] / І. Горохолінська // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 51. — С. 13-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2009_51_4.
Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / пер. з нім., вступ. ст., комент. і прим. В.Терлецького ; [наук. ред. В. І. Кебуладзе]. — Київ : ППС-2002, 2005. — 178 с. — (ZETECIC).
Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля [Електронний ресурс] / В. Левкулич // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 281-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_118.
Марчак О. Сковорода і Кант: моделі самореалізації людини в урбаністичній культурі класичного модерну [Електронний ресурс] / О. Марчак // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(2). — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(2)__18.
Мельник В. Трансцендентальний ідеалізм Канта у світлі сучасних досліджень [Електронний ресурс] / В. Мельник // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 226-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_56.
Павлова Т. Феномен нормативної поведінки у філософії І. Канта [Електронний ресурс] / Т. Павлова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 136. — С. 141-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_136_35.
Подковенко Т. Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 45-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(1)__12.
Про "Антропологію з прагматичного погляду" І. Канта. Семінар Кантівського товариства в Україні [Електронний ресурс] // Філософська думка. — 2018. — № 4. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2018_4_16.
Прокопов Д. Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, Кант і рецепція критицизму : [підруч. для студентів ВНЗ] / Д. Прокопов ; [наук. ред. В. І. Ярошовець] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 895 с.
Прокопов Д. Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз [Електронний ресурс] / Д. Прокопов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 2. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_2_7.
Савицька І. Інтерпретація феномену свободи в філософії Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / І. Савицька, В. Ю. Йова // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 148-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_37.
Савченко І. Ідеї кантівської філософії в рецепції української думки (В дослідженнях П. Копніна, В. Шинкарука, М. Булатова, А. Савченко) 80-х рр. [Електронний ресурс] / І. Савченко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 151(2). — С. 123-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_151(2)__28.
Сінельнікова М. Етичні погляди І. Канта [Електронний ресурс] / М. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_48
Сінельнікова М. Категоричний імператив І. Канта та "золоте правило" моралі [Електронний ресурс] / М. Сінельнікова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(2). — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(2)__32.
Слівінська А. Гостинність у філософії І. Канта: антропологічний вимір [Електронний ресурс] / А. Слівінська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2015. — Вип. 34. — С. 42-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_8.
Терлецький В. Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта [Електронний ресурс] / В. Терлецький // Sententiae. — 2018. — № 2. — С. 49-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2018_2_5.
Улашкевич Л. Концепція кантівської теорії вічного миру і сучасність [Електронний ресурс] / Л. Улашкевич // Молодий вчений. — 2019. — № 4(1). — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(1)__13.
Шавріна І. Співвідношення релігії й моралі як основа модернізації протестантської теології: І.Кант і Л.Фоєрбах [Електронний ресурс] / І. Шавріна // Софія. — 2016. — № 2. — С. 69-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2016_2_19.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.05.2020 20.56.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.348255 seconds