Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46549  
Дмитро запитує:
Відомості з філософської антропології
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вільчинська С. В. Українська філософська антропологія: метаморфози сучасної соціокультурної рефлексії [Електронний ресурс] / С. В. Вільчинська // Totallogy-XXI. Постнекласічні дослідження . — 2014. — № 31. — С. 59-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/totallogy_2014_31_4.
Ігнатьєв В. А. Некласична філософська антропологія [Електронний ресурс] / В. А. Ігнатьєв // Софія. — 2016. — № 3. — С. 57-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2016_3_16.
Окса М. М. Західноєвропейська філософська антропологія: категоріальний аспект : [монографія] / М. М. Окса. — Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. — 114 с.
Хамiтов Н. В. Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини [Електронний ресурс] / Н. В. Хамiтов // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2015. — № 2. — С. 27-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2015_2_7.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : [монографія] / Н. В. Хамітов. — Київ : КНТ, 2017. — 394 с.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти [Електронний ресурс] / Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — № 5. — С. 81-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_12.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.06.2022 15.39.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 46533  
Жанна запитує:
Філософія Альберту Камю
Наша відповідь:
Доброго дня, Жанна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Матвієнко І. Екзистенційне осмислення людини: бунт і людська природа у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії. — 2015. — Вип. 228. — С. 13-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2015_228_4.
Миронов А. Философия Альбера Камю: одиночество через абсурд [Електронний ресурс] / А. Миронов // Вісник СевНТУ. Сер. : Філософія. — 2013. — Вип. 141. — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntufilo_2013_141_14.
Райхерт К. Говард-утка как экзистенциальный герой (в свете философии абсурда Альбера Камю) [Електронний ресурс] / К. Райхерт // Філософія та гуманізм. — 2016. — Вип. 1. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filtgum_2016_1_12.
Река К. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2012. — Вип. 109. — С. 33-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2012_109_11.
Река К. Філософське осмислення людини у спадщині А. Камю [Електронний ресурс] / К. Река // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 165-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_77.
Сарабун О. Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю [Електронний ресурс] / О. Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_19.
Токмань Г. Альбер Камю як літературний критик: діалог між художнім текстом і філософією [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2017. — № 8. — С. 77-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_8_13.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 20.06.2022 23.50.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46440  
Катерина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть з пошуком літератури "Філософія щасливого буття". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бушман І. О. Щастя – філософія щасливого буття [Електронний ресурс] / І. О. Бушман — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/31213/1/Bushman_evdemonizm .pdf.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. — 2014. — № 1. — С. 51-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 7, Вип. 39. — С. 301-308. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітар. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. — 2015. — Вип. 60. — С. 100-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 53. — С. 233-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Франчук О. Філософія щастя [Електронний ресурс] / О. Франчук. — Київ, 2019. — 153 с. — Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Franchuk_Oleksandr/Filosofiia_schastia/.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : нац. доповідь / [ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.]; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ : НАН України, 2016. — 284 с.
Шкурко К. Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / К. Шкурко // Схід. Сер.: Філософські науки. — 2017. — № 4. — С. 111-117. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/320360010_Human_happiness_as_a_criteria_for_the_development_of_Ukrainian_society/fulltext/59e01d2a0f7e9bc51256cfcb/Human-happiness-as-a-criteria-for-the-development-of-Ukrainian-society.pdf.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.05.2022 22.06.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Львів :: Запитання: 46415  
Валерій запитує:
Маріїнська типологія у творах отців Церкви і літургійних текстах східної традиції
Наша відповідь:
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/24282/file.pdf
Божественна літургія св. Йоана Золотоустого : в тексті угляднено зарядження Українського Єпископату, подані за Благовісником Рік II, книга I. - Б.м. : [б.в.], Б.р... — 61 с.
Іонафан (архієпископ Тульчинський і Брацлавський ; Єлецьких). Літургія Святого Іоанна Златоуста "Чорнобильська" : хорова партитура (для концертного виконання) : пер. літургійних текстів церковноукр. мовою авторський. Вип. 2 / архієпископ Іонафан (Єлецьких). - Оновлена редакція. - Київ : [б. в.], 2009. — 77 с.
Каменєва А. С. "Літургічні славослів’я Іоанна Златоуста на канонічні тексти" М. Шуха: жанрово-стилістичний та виконавський аспекти [Електронний ресурс] / А. С. Каменєва // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. - 2016. - Вип. 54. - С. 87-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2016_54_10
Курганова О. Лексична і граматична репрезентація образу молитовного адресанта в текстах української літургійної молитви ХVII ст. [Електронний ресурс] / О. Курганова // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. - 2010. - Вип. 506-508. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_506-508_28
Марущак М. Б. Богослужбові тексти в духовних творах Порфирія Демуцького ("Літургія" для мішаного хору) [Електронний ресурс] / М. Б. Марущак // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2017. - № 1. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2017_1_13
Міщенко І. Літургійні тексти празника преображення у контексті розвитку візантійського богослужіння [Електронний ресурс] / І. Міщенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. - 2017. - № 2. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_2_18
Ткачук В. А. Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах Київської митрополії XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / В. А. Ткачук // Сторінки історії. - 2013. - Вип. 36. - С. 5–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sisi_2013_36_3
Цюпа Л. С. Мова символів та її значення у Святому Письмі та літургійних текстах [Електронний ресурс] / Л. С. Цюпа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичне релігієзнавство. - 2014. - Вип. 10. - С. 152-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2014_10_18

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 18.05.2022 12.22.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46341  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дякую за оперативність та відповідь на попередній запит. Будьте ласкаві, підкажіть відповідь - Література для опису Візантійського таксису
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.04.2022 12.47.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.644519 seconds