Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Майя із міста: Київ :: Запитання: 46080  
Майя запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про секуляризм. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Загребельний І. В. Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної характеристики сьогодення [Електронний ресурс] / І. В. Загребельний // Філософські обрії. — 2013. — Вип. 30. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_19.
Карівець І. Іван Франко та питання релігійного секуляризму [Електронний ресурс] / І. Карівець // Humanitarian vision. — 2015. — Vol. 1, Num. 2. — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2015_1_2_18.
Кузнецова К. Ю. Криза секуляризму як продовження секуляризації [Електронний ресурс] / К. Ю. Кузнецова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2020. — Вип. 62. — С. 79-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2020_62_11.
Кушніренко В. Шаріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах / В. Кушніренко // Людина і політика. — 2003. — № 2. — С. 37-47.
Мельничук П. І. Християнство і секуляризм: богословський, моральний та медичний погляд на сучасні питання біоетики : автореф. дис. ... канд. богослов. наук / П. І. Мельничук; Київ. Православ. Богослов. Акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату. — Київ, 2012. — 24 c.
Ортинський І. Секуляризація, секуляризм, безбожність: богословське бачення проблеми. [Електронний ресурс] / І. Ортинський // Українське релігієзнавство. — 2013. — № 68. — С. 68-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_8.
Соболєвський Я. А. Секуляризм та віротерпимість у філософських поглядах американського мислителя Роджера Вільямса [Електронний ресурс] / Я. А. Соболєвський // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 230-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_57.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 30.11.2021 09.28.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46018  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація про М. Дяченка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Шейко В. Відомий філософ, учений, педагог (до 80-річчя від дня народження М. Дяченка) : видатні діячі та визначні події / В. Шейко, Ю. Лошков, Н. Кушнаренко // Вісник Кн. палати. - 2021. - № 9. - С. 49-52.
Дяченко Микола Васильович - професор, доктор філософських наук, професор [Електронний ресурс] // Харківська державна академія культури : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/avm/gm/dyachenko.html. - Назва з екрана.
Дяченко Микола Васильович [Електронний ресурс] // Науковці України: еліта держави. Т. 3. - Київ : Логос Україна, 2014. - Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1144.
Каністратенко М. М. Дяченко Микола Васильович [Електронний ресурс] / М. М. Каністратенко // Енциклопедія сучасної України. - Київ : Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2008. - Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=19807.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 15.11.2021 11.34.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аркадій із міста: Полтава :: Запитання: 45729  
Аркадій запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про філософа і педагога Василя Зеньковського (Зеньківського). Дякую!
Наша відповідь:
Завацька Л. М. Ідеї соціального виховання у науково-творчій спадщині В. В. Зеньковського [Електронний ресурс] / Л. М. Завацька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 155. — С. 258-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_155_60
Захаріна М. І. Духовний зміст патріотичного виховання на матеріалах праць В. В. Зеньковського [Електронний ресурс] / М. І. Захаріна // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 103. — С. 61-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_17
Захаріна М. І. Значення доробку В. В. Зеньковського в контексті сучасної соціальної роботи [Електронний ресурс] / М. І. Захаріна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 29-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_1_8
Захаріна М. І. Концепт "цілісної особистості" у філософському вченні В.В.Зеньковського [Електронний ресурс] / М. І. Захаріна // Sophia Prima: діалог вічного повернення. — 2019. — № 1. — С. 89-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sopder_2019_1_15
Захаріна М. І. Соціально-педагогічні пріоритети виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського [Електронний ресурс] / М. І. Захаріна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2015. — № 2. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2015_2_9
Захаріна М. І. Специфіка формування рис соціальної держави засобами освіти у науковій спадщині в. Зеньковського [Електронний ресурс] / М. І. Захаріна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2018. — № 1. — С. 44-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2018_1_8
Захаріна М. І. Філософсько-педагогічне осмислення В. Зеньковським якості освіти: паралелі із сучасністю [Електронний ресурс] / М. І. Захаріна, А. Д. Мекшун // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2018. — № 2. — С. 36-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2018_2_7
Захаріна М. Феномен дитинства у творчій спадщині В. В. Зеньковського [Електронний ресурс] / М. Захаріна // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 30. — С. 20-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_30_5
Лавріненко О. А. Психопедагогічні детермінанти наукових поглядів В. В. Зеньковського (1881–1962 рр.) [Електронний ресурс] / О. А. Лавріненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 155. — С. 267-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_155_62
Пода В. М. Василь Зеньковський про роль сім’ї в духовно-моральному вихованні дитини [Електронний ресурс] / В. М. Пода // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. — 2014. — Вип. 27. — С. 104-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_27_27
Пода В. М. Вітчизняна й зарубіжна історіографія про життя й творчість В. В. Зеньковського [Електронний ресурс] / В. М. Пода // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 558-562. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_113
Пода В. М. Історичні й соціально-культурні чинники формування світогляду В. В. Зеньковського [Електронний ресурс] / В. М. Пода // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2013. — Вип. 112(1). — С. 258-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(1)__65
Пода В. М. Мета й завдання соціального виховання в педагогічній концепції В. Зеньковського [Електронний ресурс] / В. М. Пода // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 135. — С. 209-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_53
Чеканська О. А. Моральне самовдосконалення й розвиток особистості в науковій творчості І. І. Огієнка та В. В. Зеньковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Чеканська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2014. — Вип. 1(2). — С. 90-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_1(2)__18

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 9.08.2021 16.21.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Хмельницький :: Запитання: 45684  
Ніна запитує:
Добрий день. Треба літературу про філософію Івана Вишенського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Перегляньте такі джерела:
Александрович Т. З. Полемічна творчість Стефанія Зизанія та Івана Вишенського: тематика і проблематика [Електронний ресурс] / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 6-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_2_3.
Білоус П. В. Іван Вишенський: між книжністю та «поганськими хитрощами» / П. В. Білоус // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 15. — С. 200-201.
Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічної концепції І.Я.Франка / О. Дудкіна // Слово і час. — 2006. — № 9. — С. 13-19.
Колич О. І. Філософсько-правові ідеї Івана Вишенського [Електронний ресурс] / О. І. Колич // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. — 2015. — Вип. 2. — С. 43-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_2_6.
Мех Н. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка [Електронний ресурс] / Н. Мех // Краєзнавство. — 2016. — № 3-4. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2016_3-4_7.
Савченко С. В. Іван Вишенський поза контекстом «православної Реформації» та «українського Ренесансу» / С. В. Савченко. — Дніпропетровськ : Інновація, 2007. — 76 с.
Худояр Л. В. Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського [Електронний ресурс] / Л. В. Худояр // Альманах права. — 2017. — Вип. 8. — С. 284-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_70.
Ющишин О. І. Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проблематиці антикатолицького спрямування XI – початку XVII ст. : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / О. І. Ющишин ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 243 с.
Ющишин О. Творчість Івана Вишенського на проблемнополемічному тлі довколоунійних суперечностей кінця XVІ – початку XVІІ століття [Електронний ресурс] / О. Ющишин // Українське релігієзнавство. — 2007. — № 43. — С. 139-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2007_43_19.
Ямчук П. Етнорелігійні аспекти творчої спадщини Івана Вишенського в контексті конфесійного багатоманіття сучасної України [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Релігійна свобода. — 2008. — № 13. — С. 151-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2008_13_30.
Ямчук П. Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2011. — Вип. 45. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_45_20.
Ямчук П. Світогляд Івана Вишенського у контексті українського духовно-філософського осмислення рис християнської індивідуальності в добу Середньовіччя та у ХХ – ХХІ віках [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Наука. Релігія. Суспільство. — 2011. — № 4. — С. 113-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2011_4_22.
Ямчук П. Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д. І. Чижевським (контекст постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу ХVІ – ХVІІ ст.) [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 1. — С. 72-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2012_1_14.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 30.06.2021 11.33.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Полтава :: Запитання: 45635  
Софія запитує:
Добрий день. Мені потрібні джерела про філософа Івана Мірчука.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45158.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 9.06.2021 14.36.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.740825 seconds