Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Дарина із міста: Ужгород :: Запитання: 45182  
Дарина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з джерелам для реферату про гедонізм. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Дробович А. Гедоністичний дискурс як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. Дробович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 c.
Жадан В. Гедонізм та аскетизм у динаміці культури : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / В. Жадан ; Харківська держ. академія культури. — Харків, 2006. — 20 с.
Жадан В. Становлення етики гедонізму в античній філософії [Електронний ресурс] / В. Жадан // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 127-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_17.
Лущ У. Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії [Електронний ресурс] / У. Лущ // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 264-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_71.
Маламура О. Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / О. Маламура; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 c.
Матвієнко І. Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення) [Електронний ресурс] / І. Матвієнко, О. Саранюк // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_5.
Момот Т. Дозвілля сільської молоді в містах: соціокультурний конспект / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4. — С. 120-126.
Рожко В. Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 254-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_63.
Рожко В. Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_55.
Стельмах В. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Стельмах, Т. Смовженко, З. Скринник; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. — Львів : ЛБІ НБУ, 2006. — 187 c.
Стеценко Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції [Електронний ресурс] / Л. Стеценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 57-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_18.
Турчин Т. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти / Т. Турчин // Початкова школа. — 2014. — № 7. — С. 37-39.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2021 10.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Гадяч :: Запитання: 45158  
Артем запитує:
Добрий день! Треба інформація про філософа Івана Мірчука. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрійчук Т. Іван Мірчук як дослідник української філософської культури та організатор науки в діаспорі [Електронний ресурс] / Т. Андрійчук // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_2_3.
Білецька В. Основні аспекти ранніх праць Івана Мірчука [Електронний ресурс] / В. Білецька // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2017. — Вип. 1-2. — С. 184-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2017_1-2_16.
Білецька В. Іван Мірчук як історик української філософії: європейський контекст [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Білецька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с.
Бурім Д. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук [Електронний ресурс] / Д. Бурім // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 41. — С. 182-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_41_35.
Іваник С. Іван Мірчук і Слов’янський філософський з’їзд у Варшаві (1927) [Електронний ресурс] / С. Іваник // Sententiae. — 2011. — № 2. — С. 174-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2011_2_13.
Солов’ян В. Концепт національної ідентичності у філософсько-політичних студіях Івана Мірчука [Електронний ресурс] / В. Солов’ян // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 195-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_48.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.02.2021 14.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 45123  
Олена запитує:
Добрий день! Дуже потрібна інформація на тему Архетипи Карла Юнга. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42415. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Агєєва В. Архетип та його витлумачення від К. Г. Юнга – психоаналітика до лінгвокогнітивної сучасності [Електронний ресурс] / В. Агєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології. — 2013. — Вип. 11. — С. 18-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2013_11_5.
Власова О. Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.-Г. Юнга [Електронний ресурс] / О. Власова, Ю. Макешина // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. — 2015. — Вип. 1. — С. 19-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2015_1_5.
Закревська О. Цілісність душі охоплюється не лише одним інтелектом / О. Закревська // Психолог (Шкільний світ). — 2004. — №19. — С. 28-32.
Кулакевич Л. Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур) / Л. Кулакевич // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2013. — № 3. — С. 68-72.
Маленко С. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / С. Маленко ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 1998. — 16 с.
Мальцев О.Філософське осмислення архетипологічного блоку пам'яті в порівняльному аналізі підходів К. Г. Юнга і Г. С. Попова [Електронний ресурс] / О. Мальцев // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 23. — С. 22-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_23_5.
Северинова М. Теорія К. Юнга про архетипи та її вплив на художню (музичну) культуру [Електронний ресурс] / М. Северинова // Культура України. — 2013. — Вип. 40. — С. 176-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_40_24.
Танасійчук О. Теоретичне переосмислення ідеї архетипів на основі праць К. Г. Юнга [Електронний ресурс] / О. Танасійчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 3. — С. 75-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_3_15.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 16.01.2021 18.35.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: В'ячеслав із міста: Одеса :: Запитання: 45108  
В'ячеслав запитує:
Добрий день! Цікавить інформація для дослідження на таку тему Антропоцентризм як філософська концепція. Дякую.
Наша відповідь:
В'ячеславе, добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела:
Возняк С. Антропоцентризм філософської думки України: ретроспективний погляд / С. Возняк // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Думка. — 2011. — № 3. — С. 7-15.
Крисаченко В. Антропоцентризм і віталізм: сучасний синтез / В. Крисаченко, О. Митропольський, В. Табачковський, С. Теслюк, Л. Ужвій, М. Бауер, Н. Гітун, І. Грабовська, І. Данилюк; ред.: В. Крисаченко, С. Теслюк; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Луцьк : Надстир'я, 2000. — 284 c.
Мороз О. Антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних діячів Волині кінця XIX — початку XX століття [Електронний ресурс] / О. Мороз // Проблеми гуманітарних наук. Філософія. — 2013. — Вип. 31. — С. 187–198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_2013_31_17.
Омельчук О. Антропоцентризм у концепції поведінки людини в українській філософії епохи Відродження [Електронний ресурс] / О. Омельчук // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2. — С. 366-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_2_60.
Просяник О. Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа концепції Ф. де Соссюра [Електронний ресурс] / О. Просяник // Studia methodologica. — 2017. — Вип. 44. — С. 47-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2017_44_7.
Скакун І. Концепція антропоцентризму в некласичній філософії [Електронний ресурс] / І. Скакун // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2015. — № 3. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2015_3_9.
Тімченко О. Вчення про свободу й об'єктивацію у християнсько-гуманістичному антропоцентризмі М. О. Бердяєва / О. Тімченко // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2008. — № 2. — С. 71-75.
Чернега Т. Антропоцентризм як принцип філософської інтерпретації історії (на матеріалі творчості Г.С.Сковороди) : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Т. Чернега ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 2006. — 203 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 12.01.2021 20.30.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Київ :: Запитання: 45017  
Роман запитує:
Добрий день. Потрібна література про Георгія Кониського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Романе! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за вашим запитом:
Діденко Л. Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Л. Діденко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 20 с.
Довга Л. Українська філософська думка ХVІІ-ХVІІІ ст. : етичні вчення епохи бароко / Л. Довга // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 8. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2013. — № 4. — С. 7-9.
Кашуба М. Георгій Кониський — світогляд та віхи життя / М. Кашуба. — Київ : Укр. Центр духовн. культури, 1999. — 228 c. — (Духовні скарби України).
Кислашко О. М. Козачинський і Г. Кониський про духовно-моральне виховання / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 4. — С. 41-43.
Кочубей Т. Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Т. Кочубей // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 66. — С. 27-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_66_5.
Кравченко О. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Кравченко ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 с.
Кравченко О. Елемент двонатурності людини у філософському вченні Георгія Кониського [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. — 2012. — Вип. 26. — С. 152-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2012_26_13.
Кравченко О.. Концепція осягнення істини у філософському курсі Георгія Кониського [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філософія. — 2020. — Т. 31(70), № 1. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntsph_2020_31(70)_1_5.
Луняк Є. Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Є. Луняк // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 88. — С. 4-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2017_88_3.
Матвіїшин Я. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) [Електронний ресурс] / Я. Матвіїшин // Рукописна та книжкова спадщина України. — 1993. — Вип. 1. — С. 39–58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_1993_1_4.
Страшко Є. Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Є. Страшко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 88. — С. 11-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2017_88_4.
Фощан Я. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Я. Фощан ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 16 с.
Царенок А. Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко [Електронний ресурс] / А. Царенок // Сіверянський літопис. — 2011. — № 2. — С. 59-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2011_2_9.
Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу [Електронний ресурс] / С. Чутченко // Ніжинська старовина. — 2012. — Вип. 13. — С. 67-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2012_13_11.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.12.2020 16.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.375393 seconds