Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Марина із міста: Дубно :: Запитання: 45374  
Марина запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про філософію Джона Локка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Перегляньте такі джерела:
Грицишина М. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 617-622. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_119.
Грицишина М. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 77. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_77_63.
Грицишина М. Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 60-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_17.
Грицишина М. Сенсуалізм Дж. Берклі в контексті сучасної філософії й науки [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 13. — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_13_9.
Гусєв В. Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання [Електронний ресурс] / В. Гусєв // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2013. — Т. 141. — С. 38-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2013_141_8.
Дойчик М. Егалітаристський підхід до розуміння гідності людини у соціально–етичній концепції Джона Локка [Електронний ресурс] / М. Дойчик, І. Гоян // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(2). — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(2)__4.
Кадобний Т. Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж. Локка [Електронний ресурс] / Т. Кадобний // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 602-603. — С. 167-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_602-603_33.
Матвієнко Ф. Західноєвропейська філософія Нового часу XVII ст. Онтологічні, гносеологічні та соціально-політичні питання / Ф. Матвієнко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. — Київ : Наук. світ, 2004. — 43 c.
Мельниченко А. Природа пізнавального досвіду за Джоном Локком [Електронний ресурс] / А. Мельниченко // Гуманітарні студії. — 2012. — Вип. 15. — С. 27-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2012_15_6.
Панич О. Скептицизм в британській філософії Нового часу: автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.05 / О. Панич ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 28 с.
Петров Є. Актуальні аспекти теорії ідей Дж. Локка [Електронний ресурс] / Є. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2016. — Вип. 3-4. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2016_3-4_12.
Петров Є. Місце і функції ідей-модусів та абстрактних ідей у філософії мови Дж. Локка [Електронний ресурс] / Є. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 81-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_9.
Розова Т. Філософія Нового часу : Навч. посіб. / Т. Розова, О. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юридична література, 2000. — 32 c.
Стасенко С. Біля витоків сучасного лібералізму: ідеї Ж. Кальвіна і Дж. Локка про цивільне правління і свободу совісті [Електронний ресурс] / С. Стасенко // Наука. Релігія. Суспільство. — 2013. — № 2. — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2013_2_10.
Хвойницька Х. Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа [Електронний ресурс] / Х. Хвойницька // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 93. — С. 230-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_59.
Якоб М. Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / М. Якоб ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 16 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 9.04.2021 20.50.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Ромни :: Запитання: 45367  
Віка запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для реферату про філософію В. Гегеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:
Бредун І. «Філософія права» Гегеля: досвід сучасного прочитання [Електронний ресурс] / І. Бредун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. — 2011. — № 958(1), Вип. 44. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_958(1)_44_5.
Будагьянц Л. Проблеми політики та війни в філософії І. Канта та Г. Гегеля [Електронний ресурс] / Л. Будагьянц // Вісник Національного університету оборони України. — 2012. — Вип. 4. — С. 293-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_4_60.
Горгота О. Методологія історико-філософського дослідження: від раціоналістичного монізму Г.В.Ф.Гегеля до комунікативного плюралізму К.Ясперса: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О. Горгота ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 17 с.
Кірюхін Д. Основні принципи історіософії релігії Гегеля [Електронний ресурс] / Д. Кірюхін // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 12. — С. 29-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_12_6.
Левицький В. Суб’єкт як субстанція. Гегель як пророк модерну. Три способи розуміння субстанційності суб’єкта в гегелівській філософії та іманентизація реальності в новітній філософії [Електронний ресурс] / В. Левицький // Схід. — 2017. — № 3. — С. 63-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_3_12.
Ляшенко І. Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду [Електронний ресурс] / І. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2014. — Вип. 3. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_8.
Мінаков М. Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії XIX — XX століть: автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.05 / М. Мінаков ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2007. — 32 с.
Остапець І. Ідея свободи у філософії Г. Гегеля [Електронний ресурс] / І. Остапець // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 9. — С. 26-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_9_6.
Павлова Т. Нормативність моралі і права у філософії Г. Гегеля [Електронний ресурс] / Т. Павлова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 141(2). — С. 104-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_141(2)__24.
Паньонко І. Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в «філософії права» Гегеля [Електронний ресурс] / І. Паньонко, О. Ряшко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2018. — № 894. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_18_5.
Пашков А. Вчення про громадянське суспільство в філософії права Гегеля: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / А. Пашков ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 19 с.
Ряшко О. Права і свободи людини в філософії Гегеля [Електронний ресурс] / О. Ряшко, Л. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2017. — Вип. 2. — С. 65-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_2_10.
Самардак Д. Категорія тотальності як методологічний принцип філософії Гегеля [Електронний ресурс] / Д. Самардак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Гуманітарні студії. — 2015. — Вип. 228. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnubgc_2015_228_6.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.04.2021 22.01.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Київ :: Запитання: 45311  
Анатолій запитує:
Доброго дня, підберіть літературу "Памфіл Юркевич – видатний український мислитель 19 ст.". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анатолій! Перегляньте наступні джерела:
Гнатюк Я. Українська філософська класика і релігійно-філософський ренесанс в російській культурі "срібного віку" / Я. Гнатюк // Людина і політика. – 2001. – № 6. – С. 82-90.
Горбач Н. Я. Філософія Памфіла Юркевича : моногр. / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2007. – 184 c.
Запорожець М. О. Філософія П. Д. Юркевича в контексті історико-філософського процесу України / М. О. Запорожець ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Київ : Т-во "Знання" України, 2000. – 124 c.
Єлістратов С. Г. "Філософія серця" Памфіла Юркевича : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. Г. Єлістратов ; НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1995. – 160 с.
Єлістратов С. Г. "Філософія серця" Памфіла Юркевича : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. Г. Єлістратов ; НАН України, Ін-т філос. – Київ, 1996. – 25 с.
Філософська спадщина П. Юркевича: діалог століть : матер. наук. конф., присвяч. 180-річчю від дня народж. П. Юркевича, 7-8 груд. 2007 р., Київ / ред. С. В. Волобуєва, С. Д. Уреньова ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2008. – 48 c.
Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Г.С. Боровська ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09bgsrpy.zip.
Дубровіна К. О. Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / К. О. Дубровіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2006. – 17 c.
Кузьміна С. Л. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. Л. Кузьміна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2000. – 21 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2000/00kslpky.zip.
Сокирко А. М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / А. М. Сокирко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11SAMOUR.zip.
Тихонов В. М. Проблеми права і держави у творчій спадщині П. Д. Юркевича та сучасність [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Тихонов ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2003/03tvmsys.zip.
Харьковщенко Є. А. Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Є. А. Харьковщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 35 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04heafef.zip.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 29.03.2021 09.47.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45306  
Наталя запитує:
Філософське розуміння часу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Барабаш О. В. Есхатологія та утопія в розумінні історії : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. В. Барабаш ; Ун-т внутр. справ. - Харків, 2000. - 19 c.
Вільчинський Ю. М. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності : лекції / Ю. М. Вільчинський. - Київ : Поліграфкн., 2009. - 360 c.
Віфлянцев В. В. Філософські засади розуміння біологічного часу : дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / В. В. Віфлянцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 190 с.
Віфлянцев В. В. Філософські засади розуміння біологічного часу : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.02 / В. В. Віфлянцев ; ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2004. - 16 с.
Мультиверсум : філос. альм. Вип. 19 / ред. В. В. Лях ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ : Укр. Центр духовн. культури, 2001. - 243 с.
Розвиток філософської думки в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [за ред. проф. Ю. М. Вільчинського]. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — Київ : КНЕУ, 2014. — 327 с. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32610712.pdf.
Шамша І. В. Розуміння часу в концепції Арістотеля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць] / ред. рада В. П. Андрущенко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 28 (41). – С. 212-218. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2602/1/Shamsha.pdf.
Шамша І. В. Відношення "буття та його інше" як системоутворювальне підгрунтя філософії [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І. В. Шамша ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09sivspf.zip.
Шамша І. В. Розуміння буття в феноменології Гуссерля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Актуальні проблеми держави і права. - 2006. - Вип. 29. - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2006_29_23.
Шамша І. В. Час як подвійне заперечення в діалектиці Г. В. Ф. Геґеля [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Гілея. - 2013. - № 72. - С. 685-689. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_132.
Шамша І. В. Теперішнє як найбуттєвіший модус часу [Електронний ресурс] / І. В. Шамша // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4 (2). - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__30.
Шамша И. В. Время как прошлое в концепции истории Ж. Ле Гоффа [Електронний ресурс] / И. В. Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 10. - С. 174-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_50.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 26.03.2021 14.38.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віолета із міста: Київ :: Запитання: 45200  
Віолета запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Дуже потрібна література про Френсіса Бекона. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віолето! Пропонуємо вам опрацювання такі джерела:
Азарова Ю. Експресія страху, жаху і відчаю у живопису Ф. Бекона: "Три етюди до фігур біля підніжжя Розп’яття" (1944) [Електронний ресурс] / Ю. Азарова // Сучасне мистецтво. — 2019. — Вип. 15. — С. 43-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2019_15_6.
Бурковський М. Філософське осмислення міфології в Новий час (Ф. Бекон, Дж. Віко, Д. Юм, Б. де Фонтенель) [Електронний ресурс] / М. Бурковський // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 93-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2013_40(1)__12.
Гордин Л. Культура поведения в проектах новоевропейской философии 17 в. (Ф. Бекон и Д. Локк) [Електронний ресурс] / Л. Гордин, О. Проценко // Гуманітарний часопис. — 2016. — № 1. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2016_1_8.
Гриб В. Актуальність правових та морально-політичних настанов видатного англійського мислителя ХVI-XVII ст. Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / В. Гриб, О. Конотопенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 28. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2019_28_17.
Гусєв В. Західна філософія Нового часу. ХVІІ — ХVІІІ ст. : Підруч. для студ. філос. фак-тів вищ. закл. освіти / В. Гусєв. — 2-ге вид., стер. — Київ : Либідь, 2000. — 368 c.
Картунов О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщини Френсіса Бекона [Електронний ресурс] / О. Картунов // Політичний менеджмент. — 2007. — № 1. — С. 48-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_1_7.
Мархальчук Г. Раціоналізм та емпіризм: порівняльна характеристика на прикладі філософії Ф. Бекона та Р. Декарта [Електронний ресурс] / Г. Мархальчук, В. Культенко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2017. — № 2. — С. 136-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2017_2_81.
Налуцишин В. Філософсько-правове розуміння соціального контролю та правового порядку у творчості Ф. Бекона, Т. Гоббса, Д. Локка та Г. Гроція / В. В. Налуцишин // Держава та регіони. Сер. Право. — 2017. — Вип. 3. — С. 75-79.
Розова Т. Філософія Нового часу : Навч. посіб. / Т. Розова, О. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юридична література, 2000. — 32 c.
Скиба О. Небезпека "Беконівського" ідеалу науки [Електронний ресурс] / О. Скиба // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2014. — № 1. — С. 71-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2014_1_19.
Стеценко К. Філософія емпіризму Ф. Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вища освіта України. — 2012. — № 4. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_4_17.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.03.2021 20.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.366593 seconds