Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Олена із міста: м. Київ :: Запитання: 28725  
Олена запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал на тему"Професійна етика педагога".Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Етична компетентність сучасного вчителя
.-Режим доступу:http://teacher.at.ua›Статті›…_vchitelja/19-1-0-2867
Етичні принципи професійної діяльності українського вчителя ...
.-Режим доступу:http://www.vsim.org/.../etychni-pryntsypy-ukrajin...
Етичний кодекс українського вчителя
.-Режим доступу:http://osvita-dnepr.com/.../475-etichnij-kodeks-uk...
Педагогічна етика - Бібліотека українських підручників
.-Режим доступу:http://pidruchniki.ws › Етика та Естетика
Педагогічна етика - Етика - Електронна бібліотека
.-Режим доступу:http:// www.info-library.com.ua/books-text-9011
Професійна етика педагога
.-Режим доступу:http://worldukraine.org›?p=1431
Предмет, структура, функції і завдання педагогічної етики ...
.-Режим доступу:http://pidruchniki.ws › Етика та Естетика
Професійна етика соціального педагога - Soft Ac@demy
.-Режим доступу:http://softacademy.lnpu.edu.ua/...etika/2_2.html
Професійна етика учителя (за Ш. Амонашвілі)
.-Режим доступу:http://www.bw-school.com.ua/ukr/help_t/13
Профессиональная педагогическая этика современного учителя
.-Режим доступу:http://festival.1september.ru›Профессиональная педагогическая

Вибрані твори: в 5 т. Т. 3. Педагогічна етика: навч. посіб. / Г.П. Васянович. — Л.: Сполом, 2010. — 419 с.
Педагогічна етика: пошуки нової парадигми / С. Рик // Рідна шк. — 2010. — N 12. — С. 6-12.
Педагогічна етика: Навч.-метод. посіб. для викл. і студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Васянович; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр, Львів. держ. фін. акад. — Л.: Норма, 2005. — 343 с.
Професійна етика соціального педагога: навч.-метод. посіб. / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко; НДЦ пробл. соц. пед. та соц. роботи АПН України та Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2009. — 563 с.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 21.09.2012 21.44.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Олександрія :: Запитання: 28307  
Марина запитує:
Допоможіть знайти інформацію по темі :Стан і розвиток суспільної моралі в суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
1. Апресян Р.Г.
Понятие общественной морали. Послесловие к дискуссии / Р. Г. Апресян // Вопросы философии. - 2010. - № 2. - С. 60-72. - Библиогр.: 49 назв.. - Библиогр.: 49 назв.


2. Білоконь, Ігор.
Моральна складова громадянської спрямованості / Ігор Білоконь // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 45-50
На основі проведених досліджень , з застосуванням методів психосемантики, автор приходить до висновку, що в умовах трансформації українського суспільства поширюються маргінальні настановлення , які не відповідають змісту й суті громадянської спрямованості. На сході країни проблема етнічної ідентифікації посилюється неприйняттям національної ідеї та західної орієнтації державної політики , що зумовлює психологічний "голод" на інші політичні норми, які б отримали статус моральних для проросійськи налаштованого населення.На заході ж країни домінує потреба в посиленні проєвропейських політичних процесів , що може посилити маральну орієнтацію проукраїнськи налаштованого населення. Автор статті підкреслює, що формування громадянської спрямованості і засад національної злагоди на основі наукового аналізу суспільної думки має бути довгостроковим пріоритетом державної політики.


3. Васютинський, Вадим.
Самовизначення мовних спільнот в сучасній Україні: між ідеологією і мораллю / Вадим Васютинський // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 23-29. - Бібліогр. :4 назв.. - Бібліогр. :4 назв.
В основі конкурентної взаємодії носіїв української і російської мов у сучасній Україні лежить боротьба ідентичностей. Україномовна ідентичність перебуває в процессі позитивного утвердження , російськомовна зазнає істотних переоцінок. Такий стан спричиняє інтенсивне самовизначення двох мовних спільнот, які делегують відповідні повноваження своїм представникам Головним простором спільнотного самовизначення сьогодні є політико-ідеологічна, а не моральна сфера.


4. Кайгер, Валерій.
Особливості процесу соціалізації особистості в сучасних умовах / Валерій Кайгер // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 116-120. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
У статті розглядаються особливості процесу соціалізаці їособистості та її зв’язків з адаптивною активністю в сучасних умовах , а також вплив етнічної маргіналізації суспільства на здатність до психічної адаптації.


5. Костицький, Василь.
Стан моралі загрожує національній безпеці України / Василь Костицький // Слово Просвіти. - 2010. - № 6 (лютий). - С. 4
Йдеться про цілі, завдання, здобутки та перспективи Національної експертної комісіі з питань захисту суспільної моралі створеної Постановою Кабміну 17 листопада 2004 року.


6. Кочубей, Лариса.
Деструктивні технології виборчих кампаній : морально-політичний аспект / Лариса Кочубей // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 142-149. - Бібліогр. :8 назв.. - Бібліогр. :8 назв.
Автор статті аналізує деструктивні виборчі технології, підкреслює, що вирішальна роль у протидії деструктивним технологіям належить самим виборцям, наявності у них належного рівня політичної культури і навичок психологічного захисту , адекватних викликам виборчих кампаній.


7. Красовська, Ольга.
Те, що "регламентується серцем, совістю, головою" / Ольга Красовська // Віче. - 2011. - № 23. - С. 54-57 : фото.кол.
Стаття написана за матеріалами парламентських слухань на тему "Стан суспільної моралі в Україні".


8. Мосюнзь, Олександр.
Деякі морально-правові аспекти віктимної поведінки молоді / Олександр Мосюнзь // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 163-171. - Бібліогр. :39 назв.. - Бібліогр. :39 назв.
В статті аналізуються негативні віктимогенні поведінкові прояви в молодіжному середовищі. Наводяться результати теоретичного аналізу проблеми і морально-провокуючої віктимної поведінки молоді , а також аналіз даних емпіричного психодіагностичного дослідження потенційно і реально віктимізованих молодих людей.


9. Овдієнко, Любов.
Мораль і право у системі соціальних уявлень / Любов Овдієнко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 121-128 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Автор статті акцентує увагу на значущості вивчення соціальних уявлень як специфічної форми пізнання світу , а також дослідження особливостей морально-правових уявлень учнівської і студентської молоді в умовах суспільних трансформацій.


10. Прокофьев А.В.
Концептуализация понятия "общественная мораль": некоторые проблемы и трудности / А. В. Прокофьев // Вопросы философии. - 2008. - № 3. - С. 51-61. - Библиогр. в подстроч. прим. - Зміст: Вопрос о типологии морали ; Общественная мораль и "полиция нравов" ; Модерн и постмодерн (социально-исторический контекст общественной морали) ; Дискурсивное и императивное в обшественной морали (Кант и/или ХабермасЇ. - Библиогр. в подстроч. прим.


11. Рабінович С.
Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції / С. Рабінович // Право України. - 2011. - № 8. - С. 173-179. - Бібліогр.: с. 179 (10 назв). - Бібліогр.: с. 179 (10 назв)
Поняття суспільної моралі й моральності аналізуються на підставі результатів сучасних досліджень у сферах етики й загальної теорії права. Уточнюються значення цих понять у теоретичній і практичній юриспруденції. Розглядається проблема критеріїв моральної легітимності правозастосовних рішень.


12. Татенко, Віталій.
Відношення політики і моралі як предмет наукового інтересу та актуальна проблема суспільного життя / Віталій Татенко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 5-13
В статті розглядаються психологічні фактори , що визначають відношення політики і моралі,а також соціальна, економічна, політична ситуація, що має не менш суттєвий вплив на динаміку і характер стосунків між ними.


13. Фролов, Павло.
Стан і тенденції розвитку суспільної моралі ів інформаційному суспільстві / Павло Фролов // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 37-43. - Бібліогр. : 12 назвю. - Бібліогр. : 12 назвю
Проаналізовано соціально-психологічні чинники , що визначають стан і тенденції розвитку суспільної моралі в інформаційному суспільстві. Показано, що певні особливості інформаційного суспільства здатні порушувати цілісність світосприймання , сприяють появі множинних, компліментарних одна одній ціннісно-нормативних систем , призводить до "Хаотизації" моральних цінностей, розхитує їх колишню ієрархізацію, створюючи не тільки загрозу колапсу моралі, але й відкриває шляхи її оновлення як на рівні суспільства , так і особистості.

14. Тофтул, Михайло Григорович.
Етика [] : навчальний посібник / Михайло Тофтул. - К. : Академія, 2006. - 414 с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 401-406

15. Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі : Збірник нормативних актів України / Український центр політичного менеджменту. - К. : [б. и.], 2007. - 439 с.

16. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
17. http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pravo/26738.doc.htm
18. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/socpr/2011_2/Ivanec_Kostickiy.pdf
19. http://medialaw.kiev.ua/news/media/1790/
20. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=69659
21. http://5ka.at.ua/load/politologija/spivvidnoshennja_politiki_i_morali_jak_reguljatoriv_suspilnogo_zhittja_referat/48-1-0-11185

.: Розділ: Етика. Естетика :: 20.05.2012 17.28.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: Одеса :: Запитання: 28292  
Надежда запитує:
Помогите с вопросом:Моделі спілкування(основні типи)
Наша відповідь:
Вітаємо, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://deputat.pp.net.ua/etyka/rozd6.htm
2) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/Стилі_і_моделі_спілкування
3) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/?s=Види спілкування
4) матеріал до теми:
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/33.htm
5) матеріал до теми:
http://pidruchniki.ws/18111210/menedzhment/dilove_spilkuvannya_formi_obgovorennya_dilovih_problem
6) матеріал до теми:
http://refs.co.ua/64883-Stili_i_modeli_obsheniya.html
7) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Моделі спілкування основні типи спілкування&source=web&cd=7&ved=0CGgQFjAG&url=http://elibrary.nubip.edu.ua/4722/1/V.Kruchek_Posibnyk_NUBIP.pdf&ei=7sO0T9v8I_DP4QSL-amSDg&usg=AFQjCNETo2KfJkrmDpd4AqpUURh-zinlDQ&cad=rja
8) матеріал до теми:
http://eduknigi.com/ped_view.php?id=109
9) матеріал до теми:
http://www.info-library.com.ua/books-text-8460.html
10) матеріал до теми:
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00004395_0.html
11) матеріал до теми:
http://studentam.net.ua/content/view/3179/97/
12) матеріал до теми:
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2581&Itemid=0
13) матеріал до теми:
http://subject.com.ua/philosophy/osnovi/202.html
14) матеріал до теми:
http://ua.textreferat.com/referat-10693-1.html
15) матеріал до теми:
http://www.npblog.com.ua/index.php/psihologiya/scho-take-spilkuvannja.html
16) матеріал до теми:
http://ekomedtd.com.ua/pdbrka-referatv/47-splkuvannya.html
17) матеріал до теми:
http://coolreferat.com/?поиск=Педагогічне_спілкування
Успіхів!

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.05.2012 19.05.37 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: Одеса :: Запитання: 28224  
Надежда запитує:
Доброе утро.С праздником! Помогите найти книги по предмету:Етика ділового спілкування.
Наша відповідь:
Добрый день, Надежда!
Спасибо за поздравление.
Предлагаем Вам следующую информацию:
Гриценко Т.Б Етика ділового спілкування: Навчальний посібник / К. : Центр учбової літератури, 2007.- 344 c.-http://www.info-library.com.ua/books-book-132.html, http://pidruchniki.ws/19991130/menedzhment/etika_dilovogo_spilkuvannya_-_gritsenko_tb
Курс лекцій. Етика ділового спілкування-http://chitalka.info/gp_02/gp_02index.htm
М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко - Ділове спілкування. Навчальний посібник-http://www.ebooktime.net/book_174.html
Скачати книгу Лавриненко В.М. Психологія та етика ділового спілкування-http://vlasnasprava.pp.ua/management/3359-skachati-knigu-lavrinenko-vn-psixologiya-i-yetika-delovogo-obshheniya.html
Гах, Йосип Михайлович. Етика ділового спілкування : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ін-т менедж. та економіки «Гал. акад.» — К.: [Центр навч. л-ри], 2005. — 158 с.
Діловий етикет : Етика ділового спілкування. / [Авт.-уклад. І.Афанасьєв] — К.: Альтерпрес, 2003. — 367 с.: іл., табл. — (БДЛ • Бібліотека ділової людини / [Редкол.: П.Хазін та ін.]).
Етика ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / [В. К. Бабайлов та ін.]; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Х.: Вид-во НФаУ, 2008. — 191 с.
Чмут, Тамара Купріянівна. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. — К.: Вікар, 2007. — 223 с.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 9.05.2012 10.42.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: Одеса :: Запитання: 28126  
Надежда запитує:
Здравствуйте,помогите с ответом на вопрос:Моделі спілкування (основні типи)
Наша відповідь:
Добрый день, Надежда! Предлагаем вам просмотреть такие источники:
1. Баранов, Д. Азбука общения / Д. Баранов // Будь здоров! - 2011. - № 2. - С. 46-51. - [Общение и взаимопонимание людей, советы психолога]
2. Зінченко, В. Стилі педагогічного спілкування / В. Зінченко // Шкільний світ. - 2012. - № 2. - С. 1-4
3. Компоненты общения // Шкільна бібліотека. – 2004. - №5. - С. 141-146
4. Мова. Мовлення. Спілкування // Українська мова та література. - 2003. – червень (№21-23) - С. 5-6
5. Общение // Школьный психолог: прил. к газ «Первое. сент.». – 2003. – 23-30 апреля (№№16). - Весь номер
6. Петрова, В. Азбука нравственного образования / В. Петрова // Воспитание школьников. - 2010. - № 3. - С. 52-56. - [Правила общения занятие на тему "Какой "Я" и другие"]
7. Филиппова, Г. Как обучать искусству общения / Г. Филиппова // Классный руководитель. – 2002. - №2. - С. 27-44
8. Филиппова, Г. Как обучать искусству общения / Г. Филиппова // Классный руководитель. – 2002. - №8. – С. 87-122

Модели общения и коммуникативная деятельность
http://www.elitarium.ru/2007/08/23/modeli_vzaimootnoshenijj.html

Стили и модели общения (cкачать бесплатно)
http://revolution.allbest.ru/ethics/00014233.html

Каковы основные виды общения людей?
http://all-psychology.ru/obshestvo/deyat-obshenie/obshenie/vidy.html

Общение и его виды. Основные функции общения
http://rulinguistic.com/cat/obshhenie-i-ego-vidy-osnovnye-funkcii-obshheniya/

Модели общения
http://psyera.ru/modeli-obshcheniya-1676.htm

Синтоническая (нейролингвистическая) модель общения
http://bibliotekar.ru/biznes-33/28.htm

Основные виды общения
http://www.sunhome.ru/psychology/14208

Реферат на тему «Основыне виды общения»
http://coolreferat.com/Основные_виды_общения

.: Розділ: Етика. Естетика :: 30.04.2012 11.20.41 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276363 seconds