Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43510
   


Автор запитання: Татьяна із міста: Одесса :: Запитання: 29127  
Татьяна запитує:
Помогите пожалуйста найти информацию на тему: "Интернациональные браки".
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 28.10.2012 10.02.47 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Хуст :: Запитання: 28743  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможить будь ласка , знайти розробки уроків етики для 5 і 6 класів.
Наша відповідь:
Шановна Маріє! Пропонуємо переглянути наступну інформацію:
Етика. Конспекти та розробки уроків.- Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/etika/
Етика 6 клас. Конспект уроку "Як стати розвиненою людиною".- Режим доступу: http://brolruslannik.ucoz.ru/index/etika_6_klas_konspekt_uroku_quotjak_stati_rozvinenoju_ljudinojuquot/0-144
Розробки уроків етики. 5–6 клас.- Режим доступу: http://osvita.ua/doc/files/news/84/8430/1_etyka.doc
Урок етики у 5 класі.- Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/urok---etiki-u--5-klasi-.html
Урок з етики у 5 класі. Тема. Якими є моральні норми і правила співжиття у людському суспільстві?- Режим доступу: http://osvita-svyat.kiev.ua/zu1005/l_etiki/002.php
Урок з етики у 6 класі з презентаціями.- Режим доступу: http://fij.com.ua/predmeti/inshi-predmeti/1636-Urok_z_etiki_u_6_klas_z_prezentac_yami.html
Уроки етики у 5-му класі. «Чим керується людина у вчинках і поведінці».- Режим доступу: http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2342&Itemid=33
Мовчун А. Етика. 5 клас. Розробки уроків / А. Мовчун // Дивослово. - 2006. - № 4. - С. 29-33.
Ополоніна Л. Урок етики ( 6 клас) / Л. Ополоніна // Виховна робота в школі. - 2007. - № 12. –С.49-53.
Стефанюк С. Уроки етики (5-6 класи) / С.Стефанюк // Світ виховання.-2008.-№3.-С.17-21; 2007.- №5.-С.13-19; 2007.- №4.- С.11-14; 2007.- №3 .- С.39-43; 2007 .- №2 .- С.24-28.
Уроки етики. 5 клас : авторська програма // Шкільний світ. - 2008. - № 29-30. -С.3-59.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 23.09.2012 23.38.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м. Київ :: Запитання: 28725  
Олена запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал на тему"Професійна етика педагога".Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Етична компетентність сучасного вчителя
.-Режим доступу:http://teacher.at.ua›Статті›…_vchitelja/19-1-0-2867
Етичні принципи професійної діяльності українського вчителя ...
.-Режим доступу:http://www.vsim.org/.../etychni-pryntsypy-ukrajin...
Етичний кодекс українського вчителя
.-Режим доступу:http://osvita-dnepr.com/.../475-etichnij-kodeks-uk...
Педагогічна етика - Бібліотека українських підручників
.-Режим доступу:http://pidruchniki.ws › Етика та Естетика
Педагогічна етика - Етика - Електронна бібліотека
.-Режим доступу:http:// www.info-library.com.ua/books-text-9011
Професійна етика педагога
.-Режим доступу:http://worldukraine.org›?p=1431
Предмет, структура, функції і завдання педагогічної етики ...
.-Режим доступу:http://pidruchniki.ws › Етика та Естетика
Професійна етика соціального педагога - Soft Ac@demy
.-Режим доступу:http://softacademy.lnpu.edu.ua/...etika/2_2.html
Професійна етика учителя (за Ш. Амонашвілі)
.-Режим доступу:http://www.bw-school.com.ua/ukr/help_t/13
Профессиональная педагогическая этика современного учителя
.-Режим доступу:http://festival.1september.ru›Профессиональная педагогическая

Вибрані твори: в 5 т. Т. 3. Педагогічна етика: навч. посіб. / Г.П. Васянович. — Л.: Сполом, 2010. — 419 с.
Педагогічна етика: пошуки нової парадигми / С. Рик // Рідна шк. — 2010. — N 12. — С. 6-12.
Педагогічна етика: Навч.-метод. посіб. для викл. і студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Васянович; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр, Львів. держ. фін. акад. — Л.: Норма, 2005. — 343 с.
Професійна етика соціального педагога: навч.-метод. посіб. / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко; НДЦ пробл. соц. пед. та соц. роботи АПН України та Луган. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2009. — 563 с.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 21.09.2012 21.44.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Олександрія :: Запитання: 28307  
Марина запитує:
Допоможіть знайти інформацію по темі :Стан і розвиток суспільної моралі в суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
1. Апресян Р.Г.
Понятие общественной морали. Послесловие к дискуссии / Р. Г. Апресян // Вопросы философии. - 2010. - № 2. - С. 60-72. - Библиогр.: 49 назв.. - Библиогр.: 49 назв.


2. Білоконь, Ігор.
Моральна складова громадянської спрямованості / Ігор Білоконь // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 45-50
На основі проведених досліджень , з застосуванням методів психосемантики, автор приходить до висновку, що в умовах трансформації українського суспільства поширюються маргінальні настановлення , які не відповідають змісту й суті громадянської спрямованості. На сході країни проблема етнічної ідентифікації посилюється неприйняттям національної ідеї та західної орієнтації державної політики , що зумовлює психологічний "голод" на інші політичні норми, які б отримали статус моральних для проросійськи налаштованого населення.На заході ж країни домінує потреба в посиленні проєвропейських політичних процесів , що може посилити маральну орієнтацію проукраїнськи налаштованого населення. Автор статті підкреслює, що формування громадянської спрямованості і засад національної злагоди на основі наукового аналізу суспільної думки має бути довгостроковим пріоритетом державної політики.


3. Васютинський, Вадим.
Самовизначення мовних спільнот в сучасній Україні: між ідеологією і мораллю / Вадим Васютинський // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 23-29. - Бібліогр. :4 назв.. - Бібліогр. :4 назв.
В основі конкурентної взаємодії носіїв української і російської мов у сучасній Україні лежить боротьба ідентичностей. Україномовна ідентичність перебуває в процессі позитивного утвердження , російськомовна зазнає істотних переоцінок. Такий стан спричиняє інтенсивне самовизначення двох мовних спільнот, які делегують відповідні повноваження своїм представникам Головним простором спільнотного самовизначення сьогодні є політико-ідеологічна, а не моральна сфера.


4. Кайгер, Валерій.
Особливості процесу соціалізації особистості в сучасних умовах / Валерій Кайгер // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 116-120. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
У статті розглядаються особливості процесу соціалізаці їособистості та її зв’язків з адаптивною активністю в сучасних умовах , а також вплив етнічної маргіналізації суспільства на здатність до психічної адаптації.


5. Костицький, Василь.
Стан моралі загрожує національній безпеці України / Василь Костицький // Слово Просвіти. - 2010. - № 6 (лютий). - С. 4
Йдеться про цілі, завдання, здобутки та перспективи Національної експертної комісіі з питань захисту суспільної моралі створеної Постановою Кабміну 17 листопада 2004 року.


6. Кочубей, Лариса.
Деструктивні технології виборчих кампаній : морально-політичний аспект / Лариса Кочубей // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 142-149. - Бібліогр. :8 назв.. - Бібліогр. :8 назв.
Автор статті аналізує деструктивні виборчі технології, підкреслює, що вирішальна роль у протидії деструктивним технологіям належить самим виборцям, наявності у них належного рівня політичної культури і навичок психологічного захисту , адекватних викликам виборчих кампаній.


7. Красовська, Ольга.
Те, що "регламентується серцем, совістю, головою" / Ольга Красовська // Віче. - 2011. - № 23. - С. 54-57 : фото.кол.
Стаття написана за матеріалами парламентських слухань на тему "Стан суспільної моралі в Україні".


8. Мосюнзь, Олександр.
Деякі морально-правові аспекти віктимної поведінки молоді / Олександр Мосюнзь // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 163-171. - Бібліогр. :39 назв.. - Бібліогр. :39 назв.
В статті аналізуються негативні віктимогенні поведінкові прояви в молодіжному середовищі. Наводяться результати теоретичного аналізу проблеми і морально-провокуючої віктимної поведінки молоді , а також аналіз даних емпіричного психодіагностичного дослідження потенційно і реально віктимізованих молодих людей.


9. Овдієнко, Любов.
Мораль і право у системі соціальних уявлень / Любов Овдієнко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 121-128 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Автор статті акцентує увагу на значущості вивчення соціальних уявлень як специфічної форми пізнання світу , а також дослідження особливостей морально-правових уявлень учнівської і студентської молоді в умовах суспільних трансформацій.


10. Прокофьев А.В.
Концептуализация понятия "общественная мораль": некоторые проблемы и трудности / А. В. Прокофьев // Вопросы философии. - 2008. - № 3. - С. 51-61. - Библиогр. в подстроч. прим. - Зміст: Вопрос о типологии морали ; Общественная мораль и "полиция нравов" ; Модерн и постмодерн (социально-исторический контекст общественной морали) ; Дискурсивное и императивное в обшественной морали (Кант и/или ХабермасЇ. - Библиогр. в подстроч. прим.


11. Рабінович С.
Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції / С. Рабінович // Право України. - 2011. - № 8. - С. 173-179. - Бібліогр.: с. 179 (10 назв). - Бібліогр.: с. 179 (10 назв)
Поняття суспільної моралі й моральності аналізуються на підставі результатів сучасних досліджень у сферах етики й загальної теорії права. Уточнюються значення цих понять у теоретичній і практичній юриспруденції. Розглядається проблема критеріїв моральної легітимності правозастосовних рішень.


12. Татенко, Віталій.
Відношення політики і моралі як предмет наукового інтересу та актуальна проблема суспільного життя / Віталій Татенко // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 5-13
В статті розглядаються психологічні фактори , що визначають відношення політики і моралі,а також соціальна, економічна, політична ситуація, що має не менш суттєвий вплив на динаміку і характер стосунків між ними.


13. Фролов, Павло.
Стан і тенденції розвитку суспільної моралі ів інформаційному суспільстві / Павло Фролов // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С. 37-43. - Бібліогр. : 12 назвю. - Бібліогр. : 12 назвю
Проаналізовано соціально-психологічні чинники , що визначають стан і тенденції розвитку суспільної моралі в інформаційному суспільстві. Показано, що певні особливості інформаційного суспільства здатні порушувати цілісність світосприймання , сприяють появі множинних, компліментарних одна одній ціннісно-нормативних систем , призводить до "Хаотизації" моральних цінностей, розхитує їх колишню ієрархізацію, створюючи не тільки загрозу колапсу моралі, але й відкриває шляхи її оновлення як на рівні суспільства , так і особистості.

14. Тофтул, Михайло Григорович.
Етика [] : навчальний посібник / Михайло Тофтул. - К. : Академія, 2006. - 414 с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 401-406

15. Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі : Збірник нормативних актів України / Український центр політичного менеджменту. - К. : [б. и.], 2007. - 439 с.

16. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
17. http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pravo/26738.doc.htm
18. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/socpr/2011_2/Ivanec_Kostickiy.pdf
19. http://medialaw.kiev.ua/news/media/1790/
20. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=69659
21. http://5ka.at.ua/load/politologija/spivvidnoshennja_politiki_i_morali_jak_reguljatoriv_suspilnogo_zhittja_referat/48-1-0-11185

.: Розділ: Етика. Естетика :: 20.05.2012 17.28.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: Одеса :: Запитання: 28292  
Надежда запитує:
Помогите с вопросом:Моделі спілкування(основні типи)
Наша відповідь:
Вітаємо, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://deputat.pp.net.ua/etyka/rozd6.htm
2) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/Стилі_і_моделі_спілкування
3) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/?s=Види спілкування
4) матеріал до теми:
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/33.htm
5) матеріал до теми:
http://pidruchniki.ws/18111210/menedzhment/dilove_spilkuvannya_formi_obgovorennya_dilovih_problem
6) матеріал до теми:
http://refs.co.ua/64883-Stili_i_modeli_obsheniya.html
7) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Моделі спілкування основні типи спілкування&source=web&cd=7&ved=0CGgQFjAG&url=http://elibrary.nubip.edu.ua/4722/1/V.Kruchek_Posibnyk_NUBIP.pdf&ei=7sO0T9v8I_DP4QSL-amSDg&usg=AFQjCNETo2KfJkrmDpd4AqpUURh-zinlDQ&cad=rja
8) матеріал до теми:
http://eduknigi.com/ped_view.php?id=109
9) матеріал до теми:
http://www.info-library.com.ua/books-text-8460.html
10) матеріал до теми:
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00004395_0.html
11) матеріал до теми:
http://studentam.net.ua/content/view/3179/97/
12) матеріал до теми:
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2581&Itemid=0
13) матеріал до теми:
http://subject.com.ua/philosophy/osnovi/202.html
14) матеріал до теми:
http://ua.textreferat.com/referat-10693-1.html
15) матеріал до теми:
http://www.npblog.com.ua/index.php/psihologiya/scho-take-spilkuvannja.html
16) матеріал до теми:
http://ekomedtd.com.ua/pdbrka-referatv/47-splkuvannya.html
17) матеріал до теми:
http://coolreferat.com/?поиск=Педагогічне_спілкування
Успіхів!

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.05.2012 19.05.37 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.235602 seconds