Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44273  
Світлана запитує:
Доброго дня! Чи можна підібрати інформацію про екологічні міста. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : моногр. У 2-х тт. Т. 2 / М. Д. Гродзинський. – Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 2005. – 503 с.
Корабльова А. І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Корабльова. - Донецьк : Поліграфіст, 2003. - 364 c.
Корнієнко Т. А. Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Т. А. Корнієнко; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 c.
Рейцен Є. О. Екологічні фактори і транспортно-планувальні характеристики міста / Є. О. Рейцен, О. В. Степанчук, І. М. Степанчук // Містобудування та терит. планув. - 2005. - Вип. 20. - С. 335-344.
Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : моногр. / І. М. Салій. - Київ : Наук. думка, 2005. - 303 c.
Урбоекологія : підручник / А. П. Войцицький, В. В. Мойсієнко, А. П. Клюйко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мойсієнко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 264 с. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4527/1/yrboekologiya_2015.pdf.
10 «зелених» міст світу та українські зелені міста [Електронний ресурс] // Ecolog-ua.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista. – Назва з екрану.
Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. – Назва з екрану.
Гамалія В. М. Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд [Електронний ресурс] / В. М. Гамалія С. П. Руда К. М. Гамалія // Молодий вчений. – 2016. - № 9 – С. 38-42. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/10.pdf.
Умный и экологичный город Тампере [Електронний ресурс] // Rodovid.me : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://rodovid.me/green_city/umnyy-i-ekologichnyy-gorod-tampere.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 21.05.2020 14.56.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Давід із міста: Київ :: Запитання: 44266  
Давід запитує:
Реферат з Валеології, тема вчимося бути здоровими
Наша відповідь:
Доброго дня, Давиде! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богданова Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г. Богданова // Здоров’я та фізич. культура. - 2007. - № 9. - С. 6-7
Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах / Ю. Васьков // Здоров'я та фізич. культура. - 2005. - № 6. - С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я - 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. - 2007. - № 9. - С. 19-20.
Горащук В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - С. 58-61.
Єдинак Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб. / Г. Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. - Кам'янець-Подільський., 2000. - 305 с. : іл.
Єресько О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Здоров'я та фізич. культура. - 2005. - № 6. - С. 13-15.
Єресько О. Особливості змісту шкільного предмета "Основи здоров'я" / О. Єресько // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 2. - С. 56-59.
Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М. Зубченко. - Київ : Богдана, 2003. - 127 с. : іл.
Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Бело. - Київ : Генеза, 2005. - 77 с.
Літо для дитини / упоряд. О. Главник. - Київ : Главник, 2006. - 351 с. : (Бібліотечка соціального працівника).
Методика проведення Дня безпеки і здоров’я у початковій школі : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2005. - № 28-29. - С. 81-93
Методичні матеріали для організації фізкультурно-оздоровчої роботи у школі : [добірка статей] // Здоров'я та фізич. культура. - 2006. - № 16-17. - С. 1-20.
Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти : оцінка ситуації / М-во України у справах сім’ї, дітей та молоді; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді; Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. - Київ, 2004. - 108 с.
Неведомська, Є. Формула здоров'я : сторінка методиста / Є. Неведомська // Основи здоров'я та фізич. культура. - 2007. - № 5. - С. 20-23.
Плахтій П. Вікова фізіологія і валеологія : лаборатор. практикум: навч. посіб. / П. Плахтій, С. Страшко, В. Підгорний. - Кам'янець-Поділький : Абетка, 2006. - 207 с.
Плахтій П. Мікроорганізми, харчування і здоров’я людини: навч. посіб. / П. Плахтій, А. Михальський, Т. Супрович. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. - 192 с.
Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / В. Сорочинська [та ін.] . - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. - 168 с.
Рудніцька І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. - 2004. - № 13. - С. 15-25.
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч.-метод. посіб. / О. Ващенко [та ін.]. - Кам'янець-Подільсикий. : Абетка, 2003. - 191 с. : (Здоров'ятко).
Чешенко О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. - 2006. - № 31. - С. 8-13.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2020 16.08.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 44265  
Света запитує:
Екологія довкілля як одне із життєвих завдань людства
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів / Н. Буринська // Біологія і хімія в шк. – 2008. – № 1. – С. 43-45.
Василенко Г. Екологічна освіта та виховання / В. Василенко // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 6-8.
Вербицький В. Еколого-натуралістична освіта в Україні : історія, проблеми, перспективи. / В. Вербицький. – Київ : Аверс. – 2003. – 304 с.
Вербицький В. Проектна форма навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти еколого-натуралістичного напряму : проблеми та шляхи їх вирішення / В. Вербицький // Рідна школа. – № 3. – С. 35-47.
Вороніна Л. Взаємодія школи й сім’ї в екологічному вихованні / Л. Вороніна // Шкільний світ. – 2005. – № 18-19. – С. 3-25.
Даценко Г. Екологічна освіта як аспект гуманізації шкільного навчання та виховання / Г. Даценко // Біологія. – 2007. – № 10. – С. 5-6.
Екологічне виховання на уроках хімії та в позакласний час // Хімія. – 2007. - № 11. – С. 1-43.
Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – С. 3-6
Подорож Гідринки : кн. з еколог. виховання дітей дошк. та мол. шкіл. віку / авт.-уклад. Т. Васильєва, В. Шелегеда. – Запоріжжя : Поліграф, 2003. – 32 с. : іл.
Сигаловський Д. Екологію повинні знати всі? / Д. Сигаловський // Країна знань. – 2008. – № 4. – С. 29-31; № 5. – С. 31-34.
Я пізнаю світ. Екологія : дит. енцикл. / авт.-упоряд. О. Чижевський ; худож. В. Ніколаєв, О. Кардашук, О. Гальдяєва. – Київ : Школа, 2001. – 414 с. : ілюстр.
Яцик А. Екологічна ситуація в Україні та шляхи її поліпшення / А. Яцик // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. – № 6. – С. 23-24.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2020 15.51.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Харків :: Запитання: 44232  
Микола запитує:
Доброго дня! Підберіть будь ласка список літератури до курсової роботи на тему: "Водне господарство України". Буду дуже вдячний за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Алебрі М. Формування підходів до державної політики розвитку водного господарства [Електронний ресурс] / М. Алебрі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 5. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29(68)_5_12
Головко Л. О. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. О. Головко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 4. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_4_16
Кір’янов В. М. Застосування інформаційних технологій у водному господарстві [Електронний ресурс] / В. М. Кір’янов // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 51-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2014_1_9
Ковшун Н. Система сталого водокористування як складова національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Ковшун // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 3. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_3_10
Москвіченко І. М. Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України [Електронний ресурс] / І. М. Москвіченко, В. Г. Стаднік // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 27(1). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27(1)__18
Павлюк Н. П. Ефективність використання водного фонду регіону для ведення рибного господарства [Електронний ресурс] / Н. П. Павлюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. - 2013. - Вип. 19, № 3. - С. 269-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_3_35
Рябець К. А . Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України [Електронний ресурс] / К. А . Рябець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2019. - № 6. - С. 80-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2019_6_11
Рябець К. А. Зарубіжний політико-правовий досвід публічного управління у галузі водного господарства (на прикладі окремих країн Європейського Союзу) [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Актуальні проблеми державного управління. - 2018. - № 2. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_2_19
Рябець К. А. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічного управління водним господарством України в контексті вітчизняних політичних реалій [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_2_18
Рябець К. А. Політико-правове формування теорії публічного управління у водному господарстві України [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2018. - Вип. 1. - С. 202-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2018_1_14
Рябець К. А. Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2018. - № 3. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_3_5
Ткач О. Л. Забезпечення ефективності проведення державного аудиту (на прикладі підприємств водного господарства) [Електронний ресурс] / О. Л. Ткач // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 4. - С. 189-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_4_35
Фроленкова Н. Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель [Електронний ресурс] / Н. Фроленкова, Л. Сидорчук // Економіст. - 2014. - № 1. - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_1_14

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2020 11.28.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44141  
Ірина запитує:
Еко акції, які є
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Всесвітній день охорони довкілля: акція "Здай лампу - збережи природу" : природоохоронні акції ВЕЛ // Екологічний вісник. - 2015. - № 5-6. - С. 32.
Всеукраїнській дитячій спілці "Екологічна варта" - 20 років! : найактуальніше // Екологічний вісник. - 2019. - № 2. - С. 2-5.
Дерпа Г. І. Чисте місто - чиста совість! : екологічний проект / Г. І. Дерпа // Початкове навчання та виховання. - 2018. - № 13-15. - С. 91-97.
Добро твориться просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів, що спрямована на виховання мужніх, сміливих, чесних майбутніх громадян, знайомить з подіями в житті підлітків, що призводять до злочину та відповідальності за них, а також містить поради вихователям з профілактики дитячих правопорушень] / тексти та підбір фотоілюстрацій О. Трофімової // Позакласний час. - 2016. - № 7. - С. 59-64.
"Покормите птиц зимой!" / фото и рисунки участников конкурса // Юный натуралист. - 2013. - № 10. - С. 14.
Плахта Д. "Запровадити культуру сортування на освітньому рівні" : у Львівській політехніці представили екологічні ініціативи "Чисте місто" та "ПолітехЕко" / Д. Плахта // День. - 2018. - 26 квіт. - С. 2.
Прокопенко Л. Шкільний макулатуринг: бізнес-проект чи рятування природи? / Л. Прокопенко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. - 2014. - № 6. - С. 12-19.
Прокопенко М. Година Землі у день тиші : 30 березня відпочиньте від політичної реклами і - дайте відпочити планеті / М. Прокопенко // День. - 2019. - 29-30 берез. - С. 9.
Україна цього року знову підтримає Годину Землі : акція, що відбудеться 24 березня, акцентуватиме на зв'язку людини з природою та впливові наших споживацьких звичок на планету // День. - 2018. - 11 січ. - С. 2.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.05.2020 07.20.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.534534 seconds