Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45829
   


Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 42379  
Саша запитує:
Доброго вечора! Допоможіть з матеріалами "Формування основ здоров'я у дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго вечора. Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 42335.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.10.2018 23.50.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: гостомель :: Запитання: 42233  
Олена запитує:
Охорона навколишнього середовища
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Данилко О. Охорона навколишнього середовища : посіб. для вчителя / О. Данилко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. — 64 с.
Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В. Джигирей. — Київ : Знання, 2000. — 203 с.
Джигирей В. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи / В. Джигирей, В. Сторожук, Р. Яцюк ; М-во освіти України; Державний університет "Львівська політехніка"; Український державний лісотехнічний університет. — Львів : Афіша, 2000. — 271 с. : табл.
Маякова С. В. Енергія і середовище. – Режим доступу: http://eremurus.org/docs/spare0708/teachers/mayakova.doc
Охорона навколишнього природного середовища в Україні, 1994-1995 / Іл. В.Раєвський. — Київ : Видавництво Раєвського, 1997. — 95 с. : іл.
Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі : навч. посіб. / С. Апостолюк [и др.] ; М-во освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти; Український державний лісотехнічний університет. — Львів : Афіша, 2001. — 199 с. : іл.
Соловьев В. Защита окружающей среды от нефтяного загрязнения с применением биотехнологий. Реальности и перспективы / В. Соловьев, Г. Кожанова, В. Шевяков. – Режим доступа: http://www.econad.com.ua/video/Zawita_okr.sredi_s_prim.bioteh.pdf
Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища на регіональному рівні. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_3/58.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 3.09.2018 23.11.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: марта із міста: львів :: Запитання: 42081  
марта запитує:
доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти, матеріал на тему: "Оцінка факторів впливу на гідроекологічний режим річки Солониця"
Наша відповідь:
Марто, добридень! Радимо опрацювати такі джерела інформації:
Архипова Л.М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем :Монографія/ Л.М.Архипова. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 355 с.
Боднарчук Т. В. Сучасна характеристика умов формування гідрохімічного режиму річок басейну Верхнього Дністра у межах Львівської області / Боднарчук Т.В. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2002. – Т. 3. – С. 156–161.
Боднарчук Т. В. Забруднення специфічними речовинами поверхневих вод та донних відкладів у басейні р. Західний Буг / Т.В. Боднарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Т. 11. – С. 250–257.
ГОЛОВАТИЙ МАР’ЯН ВАСИЛЬОВИЧ. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ КУРОРТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. – Львів, 2016. – 350 с.
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/dis_holovatyi.pdf
Довкілля Львівщини : статистичний збірник / За ред. М. М. Крупки ; Головне управління статистики у Львівській області. – Львів : [б. в.], 2013. – 115 с.
Дяків В.О. Експериментальне моделювання взаємодії соляних і глинистих аерозолей та мінералогічна оцінка придатності атмосфери рудника No 1 Стебницького ГХП «Полімінерал» для спелеотерапевтичного лікування // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (5–8 жовтня 2015 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах
корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2015. – С.270-276.
Панас Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 224 с.
Рудько Г. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Рудько Г., Адаменко О. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 260 с.
Снітинський В.ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРИТОРІЇ СТЕБНИЦЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjJt-6hx8HbAhXDXCwKHeRLBwMQFghTMAM&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnau_act_2015_19_3.pdf&usg=AOvVaw3UnuxScyTkZCowX5JU-veK
Чернявська А. П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області / А. П.Чернявська, Т. В.Боднарчук // Український географічний журнал – 2006. – №2. – С. 45–53.
На Львівщині розчистили русло річки Солониця
http://mostyska.loda.gov.ua/na-lvivshhini-rozchistili-ruslo-richki-solonitsya/
Солониця (річка)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Солониця_(річка)

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.06.2018 14.47.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталя із міста: львів :: Запитання: 42079  
наталя запитує:
доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти, матеріал на тему: "Оцінка факторів впливу на гідроекологічний режим річки Тисмениця"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя. Перегляньте наступні джерела:
Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / [М. З. Горон, Н. М. Джура, О. І. Романюк та ін.] // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 185—192.
Вільдман І. Л. Гідроекологічна оцінка стану басейнів річок України [Електронний ресурс] / І. Л. Вільдман // Наукові основи створення системи інтегральних біоценотичних методів контролю водних систем (на прикладі р. Інгулець) : автореф. дис… канд. тех. наук / І. Л. Вільдман. – Київ, 2015. — С. 23-30. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/02/dis.pdf.
Гідрологічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України [Електронний ресурс] / за ред. В. К. Хільчевського, В. А. Сташука. – Київ : Ніка-центр, 2013. – 256 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/REP0000619.PDF.
Дубик І. Гідроекологічний аналіз поверхневих вод у басейні ріки Тисмениця [Електронний ресурс] / І. Дубик, О. В. Пилипович ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29289/1/017_046_048.pdf.
Клименко В. Г. Гідрологія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ.-географ. / В. Г. Клименко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 210 с. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3785/2/Gidrolog_Ukraine.pdf.
Осадчий В. І. Кисневий режим поверхневих вод України [Електронний ресурс] / В. І. Осадчий, Н. М. Осадча. – Наук. праці УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – Режим доступу: http://uhmi.org.ua/pub/np/256/1-Osad_Osad.pdf.
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2018 рік [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2018. – 25 с.
Паланичко О. В. Основні гідроекологічні проблеми в басейнах річок Передкарпаття [Електронний ресурс] / О. В. Паланичко ; Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Geographia/21620.doc.htm.
Романюк О. І. Комплексний екологічний моніторинг нафтозабруднених територій на прикладі м. Борислава [Електронний ресурс] / О. І. Романюк, Л. З. Шевчик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5. – С. 19-22. – Режим доступу: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/1026/1025/.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.06.2018 12.17.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: ЛЬвів :: Запитання: 42072  
Саша запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: Виховання екологічне молодших школярів на уроках трудового навчання". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Саша! Ми вже відповідали на подібне запитання:
Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41947.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.06.2018 14.03.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.167685 seconds