Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Софія із міста: Дніпро :: Запитання: 43889  
Софія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти інформацію:"Екологічні наслідки виробництва енергії. А) (ГЕС) б) (АЕС) в) (ТЕС)". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1.Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. . Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2003. – 232 с.
2.Воробьев И. Е., Тодорович Е. Г. Реабилитация ТЭС и ТЭЦ: пути, эффективность. – К., Энергетика и электрификация, 2000. – Вып.1 – 256 с.
3.Воропай М.І., Славін Г. Б., Чельцов М. Б. Електроенергетика та екологічні аспекти національної безпеки //Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2000. – No 3.– С. 4–9.
4.Гелиженко А. М., Гливенко С. В. Эколого-экономическая оценка перехода ТЭС Украины на угольную стратегию развития //Енерге-тика: економіка, технологія, екологія. – 2000. – No 3. – С. 28–33.
5.Дорогунцов С.І., Муховиков A.M., Хвесик М.А. Оптимізація природокористування: У 5 т. - К.: Кондор, 2004.
6.Енергетична стратегія України на період до 2030 року // Інформаційно –аналітичний бюлетень «Відомості Міністерства палива та енергетики України». Спеціальний випуск. –2006. –113с.
7.Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. - К.: НІСД, 2007.
8.Комплексна державна програма енергозбереження Украї-ни. – К.: Держком України з енергозбереження, 1996. – 218 с.
9.Методика определения валовых и удельных выбросов вред-ных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций //РД 34.02.305-90. – М.: ВТи, 1992. – 34 с.
10.Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття /Під заг. ред. А. К. Шидловського , М. П. Ковалка – К.: Українські енциклопедичні знання. – 2001. – 400 с
11.Шмандій В. М., Шмандій О. В. Екологічна безпека –одна з основних складових національної безпеки держави. / В.М.Шмандій, О. В. Шмандій. // Екологічна безпека. –2008. –Вип. 1. –С. 9-15
12.Ярчак В. Про екологічний ризикджерел підвищеної екологічної небез-пеки // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. –2009, Вип. 48. –С. 209-215.
https://www.ez.rv.ua/vplyv-na-navkolyshnye-seredovyshhe-sprychynenyj-vyrobnytstvom-elektrychnoyi-energiyi/
https://cn.enera.ua/node/106
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.03.2020 11.33.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Вижниця :: Запитання: 43752  
Софія запитує:
Підкажіть яка інформація є на тему захист приходи, екологія
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бачишина Л. .Еколого-економічні засади трансформації зерновиробництва України в контексті змін клімату : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Л. Бачишина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл.
Дубровець Б. Біотичний потенціал та екологічні функції лісів Національного парку ”Голосіївський” : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Б. Дубровець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл.
Константінова О. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / О. Константінова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 20 с. : іл.
Мазур С. Агроекологічна оцінка впливу ґрунтових гербіцидів на біоценоз соняшнику : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / С. Мазур ; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл.
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : Слов.-довід. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон ; Київський університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2002. — 550 с.
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. — Київ : Знання, 2007. — 624 с. : іл.
Нестерова Н. Принцип раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с.
Плаксюк Л.гроекологічна оцінка процесу переходу господарств від традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Л. Плаксюк; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл.
Чебанова Ю. Ландшафтно-екологічне обґрунтування оптимізації регіональної системи природокористування Запорізької області : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11 / Ю. Чебанова; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 13.01.2020 22.52.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43726  
Олена запитує:
Інформація про дніпровсько-орільський заповідник.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Кочет В. М. Людський фактор у функціонуванні природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» : проблеми та шляхи їх вирішення / В. М. Кочет. – Режим доступу: http://www.zoology.dp.ua/z15_023.html
Манюк, В. В. Екологічна абетка Придніпров'я : [навч. посіб.] / В. В. Манюк ; Держ. упр. охорони навколишнього середовища в Дніпропетр. обл. ; Голов. упр. освіти і науки облдержадмін. ; Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та уч. молоді ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: О. Ф. Оксамитний та інші]. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. - 80 с. : іл., карти. - Бібліогр.: с. 72-73. - Сайти: с. 73.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпровсько-Орільський_природний_заповідник
http://ukrainainkognita.org.ua/pzf/ZAP_NPP/Dnipr_OrilPZ.htm
http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:2010-11-09-13-09-42&catid=96&Itemid=121
http://www.zapovidnyk.org/p/blog-page_8947.html
http://www.turystam.in.ua/2011-11-07-10-46-51/172-2012-04-18-18-55-42/4680-2012-10-05-15-30-02
http://dp.ridna.ua/2015/06/12/dniprovsko-orilskyj-pryrodnyj-zapovidnyk/

http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:2010-11-09-13-09-42&catid=96&Itemid=121
http://www.zapovidnyk.org/p/blog-page_8947.html
https://dikun.at.ua/publ/8-1-0-23

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 4.01.2020 13.08.53 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Ворзель :: Запитання: 43577  
Наталя запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до реферату на тему Охорона навколишнього середовища.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — №№ 42233; 42919.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 19.11.2019 10.02.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 43551  
Надія запитує:
Добрий день! Цікавлять проекти з екології у школі. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Андрусяк Г. Усний журнал "Мій рідний край – це серця рідна пристань" : (проект учнів 10 класу) / Г. Андрусяк // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 7-8. — С. 28-31.
Беспалько М. Ніколи не завдамо шкоди ми пташці у рідному краю : дослідницько-пошуковий проект у 1-4-х класах : сторінками природи / М. Беспалько, О. Кондрацька // Початкове навчання та виховання. — 2012. — № 32. — С. 16-21.
Бєлкіна О. Урбоекологічна ситуація в Києві : 8-й клас / О. Бєлкіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2010. — № 19. — С. 19-21.
Бондаренко Л. Врятуймо нашу землю! : екологічний тренінг / Л. Бондаренко // Позакласний час. — 2012. — № 13-14. — С. 47-49.
Гаврись О. "Зупинимо сміттєву повінь" : виховний захід з учнями старших класів / О. Гаврись // Шкільна бібліотека плюс. — 2014. — № 7-8. — С. 9-13.
Гнатишина С. Формування екологічної культури молодшого школяра на основі використання методу проектів / С. Гнатишина // Початкова школа. — 2011. — № 7. — С. 33-35.
Друзь М. Повітря – друг усього живого на землі : екологічний проект / М. Друзь // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2012. — № 30. — С. 29-30.
[Екологічні проекти в школі] : [добірка матеріалів] // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 6-69.
Екологічний тиждень початкової школи : [добірка матеріалів] / упоряд. О. В. Ночвінова // Розкажіть онуку. — 2015. — № 3. — С. 43-50.
Еколого-натуралістичний напрям : [добірка матеріалів] // Позашкілля (Шкільний світ). — 2012. — № 7. — С. 39-53.
Жилюк Л. Майбутнє планети – наша турбота : екологічний проект / Л. Жилюк // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 44. — Шкільний туризм. — 2011. — Вип. 11. — С. 23.
Зупинися, людино, на мить... : цікаве дозвілля : [добірка вікторин, конкурсів, кросвордів, ігор, завдань екологічного спрямування] // Позакласний час. — 2014. — № 4. — С. 87-98.
Кириленко Н. Геоекологічна ситуація в Україні : 8-й клас / Н. Кириленко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2012. — № 17. — С. 4-7.
Козак Л. Екологія – нове мислення та стиль життя : інтерактивні форми роботи з екологічного виховання / Л. Козак // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 10. — Шкільний туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 7-12.
Лутаєнко А. Екологічний проект у початковій школі : початкова школа XXI сторіччя : [добірка матеріалів] / А. Лутаєнко ; упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. — 2012. — № 9-10. — С. 5-16.
Лутаєнко А. Екологічний проект у початковій школі : початкова школа XXI сторіччя : [добірка матеріалів з досвіду роботи] / А. Лутаєнко ; упоряд. О. Ночвінова // Розкажіть онуку. — 2012. — № 11-12. — С. 17-28. – Продовж. Початок № 9-10, 2012.
Пилюгина Л. Вічнозелені красуні. Як зберегти ліс від вирубування перед святом Нового року? : [проект] / Л. Пилюгина // Початкова школа. — 2017. — № 3. — С. 63-64.
Пономар Л. Берізка без сліз : (екологічний проект) / Л. Пономар, І. Борисова // Початкова школа. — 2010. — № 3. — С. 42-45.
Савчук Т. Земля – наш спільний дім. Станьмо на варті власного майбутнього! : [екологічний проект] / Т. Савчук // Початкова школа. — 2017. — № 1. — С. 62-63.
Санковська І. Скажи воді "Спасибі!" : екологічний захід у початковій школі / І. Санковська // Позашкілля (Шкільний світ). — 2013. — № 6. — С. 21-22.
Семенцова О. "Екологічна стежина" : психолого-педагогічний проект / О. Семенцова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2012. — № 3. — С. 64-69.
Семенюк Н. Еколого-краєзнавчі проекти як засіб формування громадянської компетентності школярів : методичні поради / Н. Семенюк // Все для вчителя. — 2015. — № 6. — С. 32-33.
Сенюта О. Капітошка : сценарій виступу екологічної агітбригади [на тему забруднення довкілля побутовими відходами] / О. Сенюта // Позашкілля (Шкільний світ). — 2013. — № 6. — С. 44-46.
Склярова О. Тиждень екологічного виховання : методика навчання / О. Склярова // Початкова школа. — 2017. — № 3. — С. 12-17.
У нас Земля одна : виховні заходи з екології : [добірка статей] // Шкільний світ. — 2011. — № 1. — С. 3-27.
Філончук З. Проект "Еко-шик" : 11 клас / З. Філончук // Географія та економіка в сучасній школі. — 2012. — № 3. — С. 42-43.
Шевчук Н. Творчий проект "Енергозбереження в сім'ї" : виховний захід сезону / Н. Шевчук // Позакласний час. — 2010. — № 10. — С. 4-6.
Ягупа І. Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання / І. Ягупа // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 62-63.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 11.11.2019 12.05.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.669779 seconds