Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Аліса із міста: Бровари :: Запитання: 44016  
Аліса запитує:
Допоможіть знайти літературу до дня планети.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо!Перегляньте наступні джерела:
Бобрик Ю. 22 квітня – День Землі: як підтримати та допомогти планеті онлайн чи вдома? [Електронний ресурс] / Ю. Бобрик // Погляд : інформ. агенція : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.poglyad.tv/22-kvitnya-den-zemli-yak-pidtrymaty-ta-dopomogty-planeti-onlajn-chy-vdoma/. – Назва з екрану.
Всесвітній день Землі: як одне дерево стало прообразом сучасного екоруху [Електронний ресурс] // Ecobusiness. Екологія підприємства. – 2020. – № 4. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/vsesvitniy-den-zemli-yak-odne-derevo-stalo-proobrazom-suchasnogo-ekoruhu.
Всесвітній день землі : матеріали до Дня Планети // Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://knau.kharkov.ua/250-vsesvtny-den-zeml.html. – Назва з екрану.
Всесвітній день землі: 22 квітня – Всесвітній День Землі (International Mother Earth Day) [Електронний ресурс] // Всеукр. Екологічна ліга : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/forumy-konferentsii-kruhli-stoly-seminary/ekolohichnyi-kalendar/kviten/item/333-vsesvitnii-den-zemli. – Назва з екрану.
Полицька І. День Землі: Google створив тематичний дудл та гру [Електронний ресурс] / І. Полицька // 24 канал : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://24tv.ua/techno/den_zemli_google_stvoriv_tematichniy_dudl_ta_gru_n1330441. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.04.2020 14.36.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 43921  
Леся запитує:
які запобірання є від захворювань ротової порожнини
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алимский А. В. Состояние полости рта и зубов у лиц до - и призывного возраста ЦАО г. Москвы / А. В. Алимский, В. Г. Никоненко, Е. С. Смолина // Стоматология детского возраста и профилактика. Эпидемиология. – 2007. - № 4. – С. 3-5.
Антоненко М. Ю. Новые возможности повышения эффективности гигиенических мероприятий в комплексной профилактике стоматологических заболеваний у лиц молодого возраста / М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сидельникова, М. О. Дудникова // Современная стоматология. – 2011. – № 3. – С. 95-98.
Афанасенко К. Ю. Досвід використання гелю на основі гіалуронової кислоти при лікуванні хронічного катарального гінгівіту / К. Ю. Афанасенко // Особливості первинної, вторинної і третинної профілактики у пацієнтів з різним стоматологічним статусом: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, 8-9 листопада 2013 г. – Одеса : Вісник стоматології, 2013. – № 4. - С. 119-120.
Беда В. И. Использование препарата "Холисал" при лечении гингивитов / В. И. Беда, М. А. Ярифа // Современная стоматология. — 2009. — № 5. — С. 38–42.
Белоклицкая Г. Ф. Азбука ручного скейлинга / Г. Ф. Белоклицкая, Т. Б. Волинская. – Київ : Издательская компания «КИТ». – 2010. – 68 с.
Белоклицкая Г. Ф. Значение средств индивидуальной гигиены полости рта на этапе первинного пародонтологического лечения больних генерализованным пародонтитом / Г. Ф. Белоклицькая, Я. С. Горбань // Современная стоматология – 2008. № 4. – С. 49-52.
Боровский Е. В. Лечение кариеса в стадии белого пятна у детей методом глубокого фторирования / Е. В. Боровский, Т. Г. Завьялова // Стоматолог. – 2002. – № 9. – С. 32-36.
Бухарин О. В. Микробные ингибиторы лизоцима / О. В. Бухарин, А. В. Васильев // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунопатологии. – 2006. – № 4. – С. 8-13.
Васильева Л. И. Этиология, патогенез и современные методы лечения воспалительных заболеваний пародонта / Л. И. Васильева, Н. Ю. Желтухина, С. В. Новгородский // Валеология. – 2012. - № 3. – С. 12-18.
Вилова Т. В. Клинические аспекты применения препаратов водорослей для профилактики кариеса и гингивита / Т. В. Вилова, В. П. Зеновский, М. А. Девяткова // Стоматология. – 2005.– № 2. – С. 10–14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.03.2020 16.54.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Дніпро :: Запитання: 43889  
Софія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти інформацію:"Екологічні наслідки виробництва енергії. А) (ГЕС) б) (АЕС) в) (ТЕС)". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1.Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. . Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2003. – 232 с.
2.Воробьев И. Е., Тодорович Е. Г. Реабилитация ТЭС и ТЭЦ: пути, эффективность. – К., Энергетика и электрификация, 2000. – Вып.1 – 256 с.
3.Воропай М.І., Славін Г. Б., Чельцов М. Б. Електроенергетика та екологічні аспекти національної безпеки //Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2000. – No 3.– С. 4–9.
4.Гелиженко А. М., Гливенко С. В. Эколого-экономическая оценка перехода ТЭС Украины на угольную стратегию развития //Енерге-тика: економіка, технологія, екологія. – 2000. – No 3. – С. 28–33.
5.Дорогунцов С.І., Муховиков A.M., Хвесик М.А. Оптимізація природокористування: У 5 т. - К.: Кондор, 2004.
6.Енергетична стратегія України на період до 2030 року // Інформаційно –аналітичний бюлетень «Відомості Міністерства палива та енергетики України». Спеціальний випуск. –2006. –113с.
7.Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. - К.: НІСД, 2007.
8.Комплексна державна програма енергозбереження Украї-ни. – К.: Держком України з енергозбереження, 1996. – 218 с.
9.Методика определения валовых и удельных выбросов вред-ных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций //РД 34.02.305-90. – М.: ВТи, 1992. – 34 с.
10.Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття /Під заг. ред. А. К. Шидловського , М. П. Ковалка – К.: Українські енциклопедичні знання. – 2001. – 400 с
11.Шмандій В. М., Шмандій О. В. Екологічна безпека –одна з основних складових національної безпеки держави. / В.М.Шмандій, О. В. Шмандій. // Екологічна безпека. –2008. –Вип. 1. –С. 9-15
12.Ярчак В. Про екологічний ризикджерел підвищеної екологічної небез-пеки // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. –2009, Вип. 48. –С. 209-215.
https://www.ez.rv.ua/vplyv-na-navkolyshnye-seredovyshhe-sprychynenyj-vyrobnytstvom-elektrychnoyi-energiyi/
https://cn.enera.ua/node/106
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.03.2020 11.33.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Вижниця :: Запитання: 43752  
Софія запитує:
Підкажіть яка інформація є на тему захист приходи, екологія
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бачишина Л. .Еколого-економічні засади трансформації зерновиробництва України в контексті змін клімату : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Л. Бачишина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл.
Дубровець Б. Біотичний потенціал та екологічні функції лісів Національного парку ”Голосіївський” : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Б. Дубровець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл.
Константінова О. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / О. Константінова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 20 с. : іл.
Мазур С. Агроекологічна оцінка впливу ґрунтових гербіцидів на біоценоз соняшнику : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / С. Мазур ; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл.
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : Слов.-довід. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон ; Київський університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Знання, 2002. — 550 с.
Мусієнко М. М. Екологія. Охорона природи : Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. — Київ : Знання, 2007. — 624 с. : іл.
Нестерова Н. Принцип раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с.
Плаксюк Л.гроекологічна оцінка процесу переходу господарств від традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Л. Плаксюк; НААН України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл.
Чебанова Ю. Ландшафтно-екологічне обґрунтування оптимізації регіональної системи природокористування Запорізької області : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11 / Ю. Чебанова; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 13.01.2020 22.52.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43726  
Олена запитує:
Інформація про дніпровсько-орільський заповідник.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Кочет В. М. Людський фактор у функціонуванні природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» : проблеми та шляхи їх вирішення / В. М. Кочет. – Режим доступу: http://www.zoology.dp.ua/z15_023.html
Манюк, В. В. Екологічна абетка Придніпров'я : [навч. посіб.] / В. В. Манюк ; Держ. упр. охорони навколишнього середовища в Дніпропетр. обл. ; Голов. упр. освіти і науки облдержадмін. ; Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та уч. молоді ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [редкол.: О. Ф. Оксамитний та інші]. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. - 80 с. : іл., карти. - Бібліогр.: с. 72-73. - Сайти: с. 73.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дніпровсько-Орільський_природний_заповідник
http://ukrainainkognita.org.ua/pzf/ZAP_NPP/Dnipr_OrilPZ.htm
http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:2010-11-09-13-09-42&catid=96&Itemid=121
http://www.zapovidnyk.org/p/blog-page_8947.html
http://www.turystam.in.ua/2011-11-07-10-46-51/172-2012-04-18-18-55-42/4680-2012-10-05-15-30-02
http://dp.ridna.ua/2015/06/12/dniprovsko-orilskyj-pryrodnyj-zapovidnyk/

http://www.poltavalk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1421:2010-11-09-13-09-42&catid=96&Itemid=121
http://www.zapovidnyk.org/p/blog-page_8947.html
https://dikun.at.ua/publ/8-1-0-23

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 4.01.2020 13.08.53 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280111 seconds