Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Роман із міста: Суми :: Запитання: 39623  
Роман запитує:
Ерозійна стійкість агроландшафтів при контурно-меліоративній організації території
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.10.2016 11.35.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 39186  
Ірина запитує:
Добрий день! Прошу Вас допомогти мені знайти літературу про Малиновського Костянтина Андрійовича - львівського еколога.Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами: – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nplanu/2005_4/LAN_4_Malynovski.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bist_2015_9_1_25.pdf

– Стойко С. М. Костянтин Андрійович Малиновський / С.М.Стойко, П.Р.Третяк, Ю.М.Чорнобай // Наукові праці Лісівн. АНУ. – Львів, 2005. Вип. 4.
– Царик Й. В., Кияк В. Г. До 95-річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського // Біологічні студії. – 2014. – Т. 8.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.07.2016 11.07.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Ужгород :: Запитання: 39121  
Людмила запитує:
Добрий день ! Допоможіть будь ласка зробити реферат на тему: " Інвазійні види. Вектори поширення".
Наша відповідь:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інвазійні_види
Інвазійні види

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтродуковані_вид%B
Інтродуктовані види


http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3012/1/chorna_Харків.pdf
Репродуктивная биология инвазионных видов высшей водной флоры


Дахно, Іван Степанович.
Паразитологія та інвазійні хвороби тварин [Текст] : навч. посіб. з проведення лаб.-клініч. і самост. занять : для студ. 4 і 5 курсу спец. "Ветеринаринарна медицина" ден. форми навчання / І. С. Дахно ; Сум. нац. аграр. ун-т, Каф. паразитології та токсикології. - Суми : Мрія-1, 2010. - 139 с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 138


Паразитологія та інвазійні хвороби тварин [Текст] : підручник / В. Ф. Галат [та ін.] ; за ред. д-ра вет. наук, проф. В. Ф. Галата. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2012. - 336 с. : рис., табл., фотогр


Якубчак, Ольга Миколаївна.
Моніторинг біологічних ризиків як засіб запобігання виникнення інфекційних та інвазійних хвороб [Текст] : монографія / Якубчак Ольга Миколаївна, Таран Тетяна Володимирівна, Тютюн Анатолій Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : КОМПРИНТ, 2014. - 110 с


Інвазійні види у флорі Північного Причорномор'я [Текст] / В. В. Протопопова [та ін.] ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України [та ін.]. - К. : Фітосоціоцентр, 2009. - 55 с. - Бібліогр.: с. 45-49

Дрозда, В. Ф.
Проблеми біологічних інвазій як різновид забруднення територій України [Текст] / В. Ф. Дрозда // Екологічний вісник. - 2014. - № 6. - С. 13-14 : фото. - Біліогр.: с. 14 (9 назв

Анотація: У статті розглянуто проблему біологічного забруднення у вигляді біологічної інвазії. Найвідомішим джерелом біозабруднення вважають інтродукцію організмів-чужинців - спрямовану або природну, що є важливим чинником транформації аборигенного біорізноманіття. Наголошено на необхідності впровадити біогеографічну систему прогнозування як основу запобіжних заходів, які стосуються збереження біорізноманіття, захисту екосистем від експансії шкідливих видів.

Конча, Сергій
Концепція "степових інвазій" М.Гімбутас. Спроба критичного аналізу [Текст] / Сергій Конча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2000. - № 3: Українознавство. - С. 61-68

Кондратюк, Наталія.
Обережно, токсоплазмоз [Текст] / Наталія Кондратюк // Надзвичайна ситуація. - 2014. - № 2. - С. 58
Рубрики: Безпека життєдіяльності -- Абетка безпеки -- Токсоплазмозна інвазія

Радіоновська, Я. Е.
Інвазія та особливості розвитку цикадки японської виноградної Arboridia kakogawana Mats. на виноградних насадженнях Криму [Текст] / Я. Е. Радіоновська, Л. В. Діденко // Карантин і захист рослин. - 2014. - № 8. - С. 5-7. - Бібліогр. в кінці ст.

Литвиненко, О.
Експериментальне моделювання ехінококозної інвазії [Текст] / О. Литвиненко // Тваринництво України. - 2015. - № 9. - С. 24-26 : ілюстр. - Бібліогр. в кінці ст.


Інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин [Текст] / М. Д. Кльосов, А. Й. Меремінський, В. С. Шеховцов та ін.; За ред. М. Д. Кльосова. - К. : Урожай, 1980. - 256 с. : іл. - (Б-ка ветеринарного ліка

Скрипник , Н. В.
Небезпечні шкідливі організми / Н. В. Скрипник // Карантин і захист рослин. - 2013. - № 10. - С. 18-20 : ілюстр. - Бібліогр. в кінці с
Козак, О. М.
Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориці (Закарпатська обл.) [Текст] / О. М. Козак, Я. П. Дідух // Український ботанічний журнал. - 2013. - № 2. - С. 145-151

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.06.2016 13.02.32 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Херсон :: Запитання: 39035  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати джерела для написання курсової роботи на тему "Екологічні проблеми України" . Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо наступну інформацію:

Екологічні проблеми України, її регіонів
http://pidruchniki.com/13331222/ekologiya/ekologichni_problemi_ukrayini_regioniv

Стан і проблеми зони відчуження ЧАЕС
http://pidruchniki.com/12810419/ekologiya/stan_problemi_zoni_vidchuzhennya_chaes

Сучасний екологічний стан Чорного моря
https://ridnapriroda.wordpress.com/2007/01/21/сучасний-екологічний-стан-чорного-мо/

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ
http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/biology-411/ecology-and-biotechnology-411/11514-411-0691

Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники.
http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/

Екологічна ситуація в Україні
http://www.eco-live.com.ua/content/ekologіchna-situatsіya-v-ukraїnі

Екологічні проблеми України
http://ua.textreferat.com/referat-5292-1.html

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 19.05.2016 12.45.00 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Луцьк :: Запитання: 39031  
Юлія запитує:
Доброї ночі! Допоможіть, будь ласка, із пошуком інформації для курсової роботи на тему "Небезпечні геологічні процеси на міських територіях". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище України. — К.: ІГН НАН України, 2004. — 156 с.
Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. — [2-ге вид. стер.] — К.: Т-во Знання, КОО, 2002. — 203 с.
Екологія. / Під ред. Дрогунцова С.І., Коценко К.Ф. – К.: Знання, 2005. – 254 с.
Злобін Ю.А. Загальна екологія. Навчальний посібник. – С.: Університетська книга, 2003. – 414 с.
Екологічна геологія: Підручник. — К.: Вид.-пол. центр «Київський університет», 2006. — 253 с.
Климчук Л.М., Блінов П.В., Величко В.Ф. та ін. Сучасні інженерно-геологічні умови України як складова безпеки життєдіяльності. — К.: ВПЦ«Експрес».— 2008. — 224 с.
Копилов І.С. Принципи і критерії інтегральної оцінки геоекологічного стану природних і урбанізованих територій//Сучасні проблеми науки та освіти.- 2011. - № 6.
Красілова Н.С. Геологічні природні процеси, їх вплив на літосферу та екологічні наслідки//Теорія і методологія екологічної геології/Под ред. В.Т. Трофімова. М .: МГУ, 1997. С. 141-200.
Копилов І.С., Конопльов А.В. Методологія оцінки і районування територій по небезпекам і ризикам виникнення надзвичайних ситуацій як основного результату дії геодинамічних і техногенних процесів//Сучасні проблеми науки та освіти.- 2014. - № 1.
Копилов І.С. Геоекологічні проблеми і геологічна безпеку урбанізованих територій//Екологічні проблеми антропогенної трансформації міського середовища.- Перм: Держ. нац. дослідні. ун-т, 2014. - С. 143-147.
Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія – К.: КНУБА, 2001. – 460 с.
ОмельяненкоМ.В. Основи нормування міського середовища: Навч. посіб./ За заг. ред. д-ра архітек., проф. М.М. Дьоміна. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 192 с.
Плешкановська А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. – К.: Інститут урбаністики, 2005. – 190 с.
Петренко А.С., Аналіз та оцінка ризику збитку від наслідків небезпечних геологічних процесів на території великого міста: На прикладі м Москви: дисертація ... кандидата геолого-мінералогічних наук: 25.00.01, 25.00.08.- Москва, 2001. - 171 с .: ил. РДБ ОД, 61 02-4/82-4
Трофімов В.Т., Красилова Н.С. Геодинамічні критерії оцінки стану еколого-геологічних умов//Геоекологія, інженерна геологія, гідрогеологія, ГЕОКРІОЛОГІЇ. 2000, N 3. С.257-263.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.05.2016 23.38.47 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311253 seconds