Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Марта із міста: Київ :: Запитання: 40573  
Марта запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з інформацією на тему: "Гідроекологічна характеристика р.Стрий"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боруцька Ю. Гідрогеохімічний аналіз басейну р. Стрий (екологічний аспект) [Електронний ресурс] / Ю. Боруцька, І. Сахнюк, О. Телегуз, Г. Медвідь, М. Кость // Геологія і геохімія горючих копалин. - 2015. - № 1-2. - С. 108-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/giggk_2015_1-2_13.
Боруцька Ю. З. Природні води басейну р. Стрий (еколого-гідрогеохімічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Ю. З. Боруцька ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 2015. - 20 c.
Волосецький Б. Дослідження екзогенних процесів і повененебезпечних ділянок на р. Стрий / Б. Волосецький, Т. Шпирналь // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва. - 2012. - Вип. 1. - С. 146-150.
Волосецький Б. І. Дослідження перенесення гравійно-галькових мас у руслі р. Стрий за даними геодезичного моніторингу / Б. І. Волосецький, Т. Г. Шпирналь // Геодез., картогр. і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. - 2013. - Вип. 77. - С. 115-121.
Гошовський В. С. Локальна оцінка стану техноприродних геосистем за ризиком розвитку небезпечних геологічних процесів долини р. Стрий / В. С. Гошовський // Зб. наук. пр. Укр. держ. геологорозв. ін-ту. - 2008. - № 1. - С. 143-147.
Козак Ю. З. Гідрохімія горішньої частини р. Стрий і її допливів в Українських Карпатах (за ретроспективними даними у зв'язку з екологічними проблемами) / Ю. З. Козак, В. В. Колодій // Геологія і геохімія горюч. копалин. - 2005. - № 1. - С. 96-103.
Матіїв М. Д. Словник гідронімів басейну ріки Стрий / М. Д. Матіїв; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ ; Сімферополь : Крим. навч.-пед. держ. вид-во, 1999. - 96 c.
Шевчук В. М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / В. М. Шевчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2011. - 25 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SHVMAZ.zip.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 8.04.2017 17.36.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 40467  
Юлія запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація щодо питання Регіональних програм України по збереженню та відтворенню лісів. Сутність та методологічні основи програмного регулювання лісового господарства.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступний перелік друкованих джерел:
1. Екологія та природні багатства України. Загальноукраїнський проект. Вип. 3. - К. : Новий світ, 2006. - 279 с. -
2. Зінь Е.А. Регіональна економіка : підручник для вузів / Е. А. Зінь. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
3. Ліси Донеччини : науково-інформаційний довідник / ред. В. О. Бородавка. - Луцьк : Ініціал, 2015. - 400 с. : цв.ил., фот.цв
4. Лозицький, В. Регіональна програма комплексного розвитку лісового господарства Чернігівської області на 2011-2015 роки / В. Лозицький // Ліси Чернігівщини. - 2011. - № 5. – С. 10-11.
5. Любарцева В.С. Ліси Миколаївщини / В. С. Любарцева ; ред. А. І. Акімов. - Новий Буг : Вперед, 2010. - 120 с. : фот., фот.цв. (
6. Свириденко В.Є. Лісівництво : Підручник / В.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, Л.С. Киричок; Ред. В.Є. Свириденко. - К. : Арістей, 2005. - 543 с.
7. Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 березня 2013 року) / ред.: Л. П. Клименко, В. П. Беглиця, О. П. Мітрясова. - Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2013. - 267 с. : іл.
8. Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональної економіки : Навч. посібник / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2004. - 344 с.
************
1. Івашко О. Бути чи не бути зеленим оазам степів : Гостра тема. Нестача державного фінансування може призвести до повного знищення лісової галузі Миколаївщини / О. Івашко // Урядовий кур’єр. - 2016. - 28 вересня. - С. 4.
2. Герасимчук З.В. Ефективність фінансово-економічного регулювання земельних відносин у контексті використання земельних ресурсів лісогосподарського призначення / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - N 6. - С. 270-281.
3. Дребот О.І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О. І. Дребот, А. М. Бобко // Економіка України. - 2015. - N 1. - С. 82-94.
4. Кабінет Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки (Постанова від 16.09.2009 р. № 977) // Офіційний вісник України. - 2009. - № 72. – С. 5-43.
5. Лісовий кодекс України : від 21 січня 1994 р. № 3852-ХІІ, у редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. № 3404-IV ; офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2015 р. // Кодекси України . - 2015. - N 6. - С. 103-134.
6. Печуляк В. Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 12. - С. 41-46.
7. Печуляк В. Лісові землі як об’єкт державної власності та державного регулювання / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - N 10. - С. 38-41.
8. Радіон В. "Ліс потребує стабільного менеджменту" : бесіда з директор ДП "Маневицьке лісове господарство" В. Радіоновим / В. Радіон // День. - 2015. - 27-28 березня (№53-54). - С. 13.
9. Сулима С. Переформатування лісової галузі набирає обертів / С. Сулима // Голос України. - 2015. - 10 грудня. - С. 6.
10. Фурдичко О.І. Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України / О. І. Фурдичко, А. М. Бобко // Економіка АПК. - 2014. - N 7. - С. 67-75. - Библиогр.: с. 75.
11. Фурдичко О.І. Лісова політика України - справа не відомча, а загальнонародна / О. І. Фурдичко // Екологічний вісник. - 2016. - N 6. - С. 21-23.
12. Фурдичко О.І. Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавсті України / О. І. Фурдичко // Економіка України. - 2013. - N 5. - С. 56-65. - Библиогр.: с. 63-64. - Библиогр.: с. 63-64
13. Фурдичко О. Реформа лісової галузі - справа всенародна / О. Фурдичко // Урядовий кур’єр. - 2017. - 28 лютого. - С. 7.
14. Чечелюк П. В Україні відсутня державна лісова політика / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. - 2016. - 14-20 травня (№17). - С. 9.
15. Чечелюк П. Український ліс: злочин без кари / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. - 2016. - 17-23 вересня (№33). - С. 7.
16. Юзич М. Реформу лісової галузі – "на переробку" : експерти: потрібна національна стратегія розвитку сектору, а не імітація зміни правил гри / М. Юзич // День. - 2014. - 14 жовтня (№191). - С. 7.
А також посилання на ресурси інтернет:
http://ejournal.studnubip.com/wp-content/uploads/2015/10/Маурер.pdf
Маурер В.М., Кайдик О.Ю. ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=113516&cat_id=82872
Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції Державної цільової програми розвитку лісового господарства України на 2016-2020 роки
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/75/11529-ocinka-efektivnosti-vidtvorennya-lisovix-resursiv-yak-osnovi-ekologichno-zbalansovanogo-lisokoristuvannya.html
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
http://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/32801/diss_Yarova.pdf
Ярова І. Є. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯМ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
На все добре, успіхів!

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.03.2017 22.50.59 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: м.Тернопіль :: Запитання: 40149  
Надія запитує:
Бондзюх Н.Б. Методична розробка виховного заходу "Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду!"
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Сценарій надруковано:
Бондзюх, Н. Б. «Ми всі господарі природи, тож бережімо її вроду!»: [сценарій] / Н. Б. Бондзюх // Позакласний час. – 2009. – № 7/8. – С. 77–84.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 30.01.2017 20.12.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Полтава :: Запитання: 40067  
Людмила запитує:
Доброго дня! Прошу Вашої допомоги у доборі літератури до теми: "Способи утилізації харчових відходів і їх впровадження на Україні". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бондар, Сергій Миколайович. Технології поводження з технологічними відходами харчової промисловості [Текст] : навч. посіб. / С. М. Бондар. - О. : Астропринт, 2010. - 118 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 116. - 1000 экз. - ISBN 978-966-190-332-5
2. Буряк Н. Б. Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк, С. В. Лукаш // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.5. - С. 82-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22
3. Грабовський Р. С. Регіональна система збору та переробки сміття, як спосіб вирішення еколого-економічних проблем [Електронний ресурс] / Р. С. Грабовський, М. М. Дорош, Р. П. Дудяк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 2(5). - С. 66-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_2(5)__13
4. Инновационные технологии переработки отходов / Систер В. Г., Животов В. К., Коробцев С. В., Иванникова Е. М., Ямчук А. И. // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. – 2013. - № 3, т. 2. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-pererabotki-othodov
5. Іванова Ю. В. Стан і проблеми утилізації і видалення побутових і промислових відходів в Україні і країнах ЄС [Електронний ресурс] / Ю. В. Іванова, Н. І. Муратова // Науково-технічна інформація. - 2015. - № 2. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2015_2_9
6. Іщенко В. А. Способи поводження з твердими побутовими відходами у містах України [Електронний ресурс] / В. А. Іщенко // Екологічна безпека та природокористування. - 2015. - № 2. - С. 21-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2015_2_5
7. Корнієнко І. В. Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів [Електронний ресурс] / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 2 : Техніка і природа. - 2012. - Вип. 1. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_tekh_2012_1_18
8. Крусір Г. В. Технології поводження з відходами харчових виробництв : навч. посіб. для ВНЗ / Г. В. Крусір, Р. І. Шевченко, Я. П. Русєва, І. П. Кондратенко, І. П. Крайнов; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 399, [1] c. - Бібліогр.: с. 382-397 - укp.
9. Куц А. М. Інноваційна анаеробно-аеробна технологія очистки стічних вод та відходів підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. М. Куц, П. Л. Шиян, В. А. Домарецький, І. В. Мельник // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2011. - Вип. 40(2). - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2011_40(2)__22
10. Малькова М. Г. Спосіб отримання дієтичних харчових волокон із відходів консервного виробництва [Електронний ресурс] / М. Г. Малькова // Харчова наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 27-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khnit_2010_4_11
11. Матвієнко С. В. Проблеми утилізації побутових відходів у рамках концепції стійкого розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Матвієнко // Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 1. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_22
12. Міхно І. С. Методи утилізації відходів. Світовий досвід [Електронний ресурс] / І. С. Міхно // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 2. - С. 68-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_2_11
13. Мостенська Т. Г. Сучасний стан і тенденції переробки твердих побутових відходів в Україні / Т. Г. Мостенська, І. А. Бойко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2015. - 21, № 4. - С. 91-98. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
14. Муштрук М. Відходи харчових і переробних виробництв АПК – джерело біопалива [Електронний ресурс] / М. Муштрук, Ю. Сухенко, В. Сухенко // Продовольча індустрія АПК. - 2014. - № 1. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piapk_2014_1_6
15. Разработка научных основ технологии утилизации пищевых отходов методом анаэробного сбраживания / Чернецкая А. А., Жучков А. В., Рязанов А. Н., Панов С. Ю. // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2013. - № 4. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-nauchnyh-osnov-tehnologii-utilizatsii-pischevyh-othodov-metodom-anaerobnogo-sbrazhivaniya
16. Севостьянов І. В. Високоефективні технологічні комплекси для зневоднення та фільтрування дисперсних харчових відходів [Електронний ресурс] / І. В. Севостьянов // Технологический аудит и резервы производства. - 2013. - № 3(2). - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_3-2_5
17. Севостьянов І. В. Віброударне зневоднення відходів харчових виробництв [Електронний ресурс] / І. В. Севостьянов // Наукові нотатки. - 2015. - Вип. 48. - С. 195-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2015_48_38
18. Севостьянов І. В. Машина для зневоднення відходів харчових виробництв [Електронний ресурс] / І. В. Севостьянов, А. І. Ольшевський // Молодий вчений. - 2014. - № 7(2). - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7(2)__4
19. Севостьянов І. В. Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв / І. В. Севостьянов, О. В. Поліщук, А. В. Слабкий // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2015. - № 5/7. - С. 40-46. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.
20. Севостьянов, Іван Вячеславович. Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Севостьянов Іван Вячеславович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2013. - 41 с. : рис.
21. Сіома І. Б. Знешкодження токсичного хромату під час збродження екологічно небезпечних харчових відходів ґрунтовими мікроорганізмами [Електронний ресурс] / І. Б. Сіома, О. Б. Таширев // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 7. - С. 49-53.
22. Скоротити кількість харчових відходів, застосовуючи стандарти ISO [Електронний ресурс] // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2013. - № 3. - С. 43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_3_10
23. Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 2. - С. 14-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_2_4
24. Терзієв С. Г. Кінетика та статика екстрагування олії з відходів харчових виробництв [Електронний ресурс] / С. Г. Терзієв, Н. В. Ружицька, В. М. Бандура, Л. М. Коляновська // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2012. - Вип. 42(1). - С. 344-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_42(1)__80
25. Технології поводження з відходами харчових виробництв [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / [Г. В. Крусір та ін.] ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 399, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 382-397. - 300 экз. - ISBN 978-966-190-863-4
26. Тимчак В. С. Економічно технологічна ефективність інновацій використання відходів харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. С. Тимчак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 2. - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_2_8
27. Харчишин В. М. Інновації у вирішенні проблем утилізації органічних відходів методом вермікультивування [Електронний ресурс] / В. М. Харчишин, О. М. Мельниченко, П. І. Веред, М. В. Злочевський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2013. - Вип. 10. - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2013_10_21
28. Шунтова С.Г. Організаційно-економічний механізм управління твердими відходами виробництва та споживання продовольчої продукції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / С.Г. Шунтова ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2006. — 19 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06ssgspp.zip

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.01.2017 10.38.05 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Ворзель :: Запитання: 39753  
Ольга запитує:
Доброго дня!Тема реферату "Стан навколишньо-природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швеції: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам джерела для написання реферату «Стан навколишньо-природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швеції: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти»

1.Божко С. О. Швеція і партнерство Європейського Союзу із сусідами на сході Європи в цілях розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Божко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 124(2). - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2015_124(2)__6

2.Співпраця Норвегії та Швеції з Україною у сфері захисту довкілля / Анастасія Лопанова. - Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/spivpratsya-norvehiji-ta-shvetsiji-z-ukrajinoyu-u-sferi-zahystu-dovkillya/

3.Колодько І. М. Організаційні засади формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції [Електронний ресурс] / І. М. Колодько // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 279-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__28

4.Королівство Швеція. Навколишнє середовище:Екологія для майбутнього. - Режим доступу:http://healthy-society.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=819:2012-04-21-15-44-07&catid=35:2011-04-19-08-30-36&Itemid=57

5.Лісова політика Швеції. - Режим доступу:http://po-teme.com.ua/lesnoe-i-parkovoe-khozyajstvo/lektsii-po-lesnomu-khozyajstvu/2027-lisova-politika-shvetsiji.html

6.Матюшенко О. І. Досвід управління охороною навколишнього природного середовища в економічно розвинутих країнах [Електронний ресурс] / О. І. Матюшенко // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. - 2013. - № 4. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_4_10
Для створення оптимальної системи адміністративно-правового регулювання природокористування й охорони навколишнього середовища в Україні необхідно використовувати сучасну зарубіжну теорію та практику, інтерес до якої викликаний, насамперед, прагненням запозичити найкращі напрацювання інших країн. Мета роботи - аналіз досвіду економічно розвинених держав у сфері управління охороною навколишнього природного середовища та шляхів його адаптації до українських реалій. У багатьох зарубіжних країнах уже склалося розуміння того, що економічний розвиток повинен припинити активну руйнацію довкілля. Відповідно до рекомендацій конференцій ООН з навколишнього середовища й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992; Йоганнесбург, 2002), основними критеріями оцінювання прогресу в переході до сталого розвитку є заходи з подолання негативних тенденцій, створення сучасних технологій, науково-методичне забезпечення, масштаби позитивних результатів і створення умов сталого природокористування, що включають наявність адекватної нормативно-правової бази та факт єдності цілей і волі в діях органів державної влади, бізнесу й населення в досягненні цілей сталого розвитку.

7.РОЛЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ / Келічавий А.В. . - Режим доступу:http://ej.kherson.ua/journal/economic_12/86.pdf

8.Система екологічного управління і контролю. - Режим доступу:http://pidruchniki.com/12991010/ekologiya/sistema_ekologichnogo_upravlinnya_kontrolyu

9.Стан навколишнього природного середовища та основні напрями природоохоронної політики Швейцарії: управлінські, організаційні, економічні та юридичні аспекти. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7w3Zc54uXDQJ:knowledge.allbest.ru/ecology/2c0b65625a3bc79a4c43a88421216c37_0.html &cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Із змісту: «Як і в роздільному збиранні, Швейцарія є в Європі серед лідерів по використанню спалювання - частка відходів, що спалювалась в 2005 році, досягала 49% від загального обсягу (більше лише в Данії та Швеції)».

10.Тереля І.П., Мазепа М.І ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВОЇ ОЛІТИКИ ШВЕЦІЇ. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/20_5/42_Terelia_20_5.pdf

11.Чечель А. О. Економічні методи управління якістю навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А. О. Чечель // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. - 2012. - № 2. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2012_2_46

12.Шведське Агентство охорони навколишнього середовища / Дмитро Гопцій. - Режим доступу: http://vchiti.in.ua/ttbdeac/Шведське Агентство охорони навколишнього середовищаc/main.html

13.16 тимчасових екологічних цілей Швеції. - Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,3,120197-16-vremennyh-ekologicheskih-celeiy-Shvecii.html

14.Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні / Андрій Артов заступник голови КРА «Екологія і Мір», експерт ЕПЛ : З 2011 року точаться дискусіє стосовно доцільності та повноти проведення адміністративної реформи у сфері охорони довкілля. Найбільших успіхів у сфері охорони довкілля досягла Швеція. Відтак, автор статті до уваги читачів подає короткий опис системи екологічного урядування та управління, проводить короткий аналіз екологічної політики Швеції.
http://epl.org.ua/images/pdf/joornal/1855_EPL_Journa_23_24.pdf

15.Екологічне законодавство розвинених країн : екологічна політика Швеції. - Режим доступу:http://bukvar.su/jekologija/page,4,198188-Ekologicheskoe-zakonodatel-stvo-zarubezhnyh-stran.html
Еколого-економічна система. - Режим доступу:http://lektsii.org/5-608.html

16.ЕКОЛОГО–ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ / Ю. Т. Алібекова, . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=
При цьому слід відзначити, що на сьогодні в Швеції із зростанням ВВП, зростання ... природоохоронна політика є невід'ємною складовою державних та.

17.Экология Швеции. - Режим доступу:http://eugeo.ru/ekologiya-shvecii/

18.Экологическое законодательство зарубежных стран : экологическое законодательство зарубежных стран. - Режим доступу: http://www.ecolostudy.ru/eco-69-17.html

19.Экология как норма жизни. - Режим доступу: https://sweden.ru/ljudi/ekologiya-kak-norma-zhizni/
Швеция не только воплощает в реальность самые невероятные идеи для поддержания экологии и окраны окружающей среды, но и пытается привлечь внимание к этим проблемам в других странах

20.Гаркушенко О. М. Принципи екологічної політики та їх вплив на екологічне оподаткування : наук. доп. / О. М. Гаркушенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2012. - 67 c. - Бібліогр.: с. 61-67 - укp. Розглянуто основні принципи екологічної політики й екологічного оподаткування, що використовуються у провідних зарубіжних країнах. Проаналізовано стан реалізації загальноприйнятих принципів екологічної політики й екологічного оподаткування в Україні. Подано інформацію про середні показники викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забрудненнями в окремих країнах, зокрема, Франції, Німеччині, Японії, Польщі, Швеції, Україні. Наведено пропозиції щодо корегування окремих нормативно-законодавчих актів України задля приведення їх у відповідність до міжнародних (з урахуванням екологічної ситуації в країні). Пошук видання у каталогах НБУВ
21.Єрхов А. Г. Економіка скандинавських країн: ринкові реформи в електроенергетиці : монографія / А. Г. Єрхов; Донец. нац. ун-т. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Донецьк : Ноулідж, 2013. - 277 c. - укp. Викладено теоретико-методологічні основи стратегій розвитку галузей національних економік країн за умов глобалізованих ринків. Досліджено концептуальні та практичні аспекти здійснення ринкових реформ в сучасній електроенергетиці скандинавських країн. Розглянуто проблеми забезпечення економіки Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції необхідною електроенергією за складних умов світової кон'юнктури поставок електроносіїв. Досліджено теоретичні основи реформування провідних галузей світової економіки, процес лібералізації діяльності найважливішої галузі економіки, приватизації енергокомпаній, диверсифікації енергоносіїв, ціноутворення на електроенергію. Розглянуто проблеми вдосконалення технологій у виробництві енергії, регіональний інтеграційний процес і проблеми екології в сучасній електроенергетиці. Показано доцільність використання досвіду скандинавських країн щодо здійснення ринкових реформ в електроенергетиці України. Пошук видання у каталогах НБУВ
22.Ситник Ю. І. Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України : Наук.-метод. посіб. / Ю. І. Ситник, О. І. Лисенко, С. Н. Чумаченко, В. Л. Шевченко, М. М. Коржнев; Нац. н.-д. центр оборон. технологій і воєн. безпеки України, Укр. т-во охорони птахів. - К., 2006. - 424 c. - Бібліогр.: с. 417-424. - укp. Представлено посібник з вдосконалення природоохоронної діяльності, написаний спільно військовими екологами Швеції та України. У ньому висвітлено підходи до охорони навколишнього середовища, що використовуються у більшості європейських країн і є базовими у процесі формування вимог до ключових екологічних стандартів збройних сил. Розглянуто особливості функціонування військових частин та джерела воєнно-техногенного навантаження, нормативи якості навколишнього середовища, екологічно сприятливі плани проведення навчань і догляду за навчальними полігонами та стрільбищами.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.11.2016 23.44.46 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.326034 seconds