Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Марія із міста: Чернівці :: Запитання: 38994  
Марія запитує:
ДОБРИЙ ВЕЧІР,допоможіть знайти щось по темі:Планування землекористування та охорони земель на національному та міжнародному рівні.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алекнавічюс П. Ю. Регулювання сільськогосподарського землекористування в Литовській Республіці [Електронний ресурс] / П. Ю. Алекнавічюс // Збалансоване природокористування. - 2013. - № 2-3. - С. 18-27Левковська Л. В., Сундук А. М., Добрянська Т. І.. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2013_2-3_5.
Боклаг В. А. Планування використання та охорони земель як складова загальнодержавної системи планування [Електронний ресурс] / В. А. Боклаг // Актуальні проблеми державного управління. - 2011. - № 1. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_17.
Вакар К. В. Тенденції розвитку екологобезпечного землекористування у країнах світу [Електронний ресурс] / К. В. Вакар // Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 160-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_38.
Гарнага О. М. Основи управління землекористуванням : монографія / О. М. Гарнага ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2014. - 212 c.
Головіна О. Л. Планування сільськогосподарського землекористування з урахуванням природно-ресурсного потенціалу [Електронний ресурс] / О. Л. Головіна // Збалансоване природокористування. - 2013. - № 1. - С. 72-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2013_1_16.
Дегодюк Е. Г. Досвід вітчизняної і зарубіжної науки з проблем стабілізації землекористування [Електронний ресурс] / Е. Г. Дегодюк // Землеробство. - 2013. - Вип. 85. - С. 25-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemlerobstvo_2013_85_5.
Дорош Й. М. Державні стандарти, нормии і правила як механізм формування інституціонального середовища територіального планування землекористування [Електронний ресурс] / Й. М. Дорош, О. С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2015. - № 2-3. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_2-3_3.
Дорош Й. Місце і роль схеми землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель [Електронний ресурс] / Й. Дорош, М. Стецюк // Землевпорядний вісник. - 2014. - № 5. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_5_11.
Дорош О. С. Методологічні засади формування інституціонального середовища територіального планування землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 1-2. - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_4.
Дорош О. Організаційно-інституціональне забезпечення територіального планування землекористування сільських територій [Електронний ресурс] / О. Дорош // Економіст. - 2015. - № 8. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_8_7.
Дорош О. С. Сутність і поняття територіального планування землекористування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2012. - № 1-2. - С. 14-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_5.
Коваленко Л. М. Теоретичні засади забезпечення сталого розвитку землекористування [Електронний ресурс] / Л. М. Коваленко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2015. - Вип. 22. - С. 75-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2015_22_23.
Ковтун О. М. Правові засади планування використання та охорони земель в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. - 2010. - Число 1. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_1_1.
Ковтун О. М. Форми планування використання та охорони земель за законодавством України [Електронний ресурс] / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. - 2010. - Число 2. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2010_2_4.
Костенко В. О. Охорона земель як категорія економіко-правового забезпечення їх використання [Електронний ресурс] / В.О. Костенко // Право і Безпека. - 2012. - № 4. - С. 287-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_4_65.
Курильців Р. М. Планування землекористування як головна складова інтегрованого його управління [Електронний ресурс] / Р. М. Курильців // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2013. - № 1-2. - С. 19-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2013_1-2_5.
Прядка Т. М. Основи планування сталого землекористування [Електронний ресурс] / Т. М. Прядка, Т. С. Корбут // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2012. - № 3-4. - С. 24-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_3-4_6.
Стрішенець О. Стан та перспективи землекористування в Україні: порівняльний аналіз й інтенсифікуюча політика [Електронний ресурс] / О. Стрішенець // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2015. - № 4. - С. 85-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_4_16.
Третяк А. М. Концептуальні засади землевпорядного планування розвитку міського землекористування в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / А. М. Третяк, А. М. Третьяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2015. - № 1. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_1_3.
Третяк А. М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія : монографія / А. М. Третяк. - Київ : Грінь Д. С., 2013. - 648 c.
Третяк Н. А. Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням [Електронний ресурс] / Н. А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2015. - № 1. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2015_1_12.
Третяк А. Проблеми просторової та змістовної бази планування розвитку сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин [Електронний ресурс] / А. Третяк, В. Другак, О. Ковалишин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 395-398. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1)__75.
Шафранська Л. Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування / Л. Шафранська // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 1. - С. 18-21.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_120

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 13.05.2016 20.31.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Пилипюк :: Запитання: 38990  
Марія запитує:
землі сільськогосподарського призначення як основний засіб виробництва
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://8ref.com/10/referat_103448.html
http://ua-referat.com/Земля_як_засіб_виробництва_частина_природного_комплексу_і_об`єкт_соціально-економічних
http://uristinfo.net/agropravo/48-oopogribnij-agrarne-pravo-ukrayini/872-rozdil-11-pravovij-rezhim-zemel-silskogospodarskogo-priznachennja.html
http://www.kul.kiev.ua/images/chasop/2009_2/204.doc
http://radnuk.info/home/24939--------c.html
http://textbooks.net.ua/content/view/456/12/
http://bukvar.su/botanika-i-selskoe-hoz-vo/33327-Zemlya-kak-sredstvo-proizvodstva-chast-prirodnogo-kompleksa-i-ob-ekt-social-no-ekonomicheskih-svyazeiy.html
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2110.pdf
http://www.apdp.in.ua/v25/89.pdf
file:///C:/Users/User/Documents/Tpdu_2010_1_34.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnau/2009_141/09nom.pdf
http://xreferat.com/13/1083-1-formuvannya-rinku-zemel-s-l-s-kogospodars-kogo-priznachennya-v-ukra-n.html
– Гмиря В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / В. Гмиря, С. Власюк // Економіст. – 2013. – № 3. - С.34-35.
– Шарий Г. Економічний обіг земель сільськогосподарського призначення: стан та перспективи / Г. Шарий // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. -
2013. – № 9. – С. 4-8.
– Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами / Олена Гаража // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 6. - С. 42-45.
– Ходаківська О. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування: економічний та екологічний виміри / О. Ходаківська, В. Давиденко // Землевпорядний вісник . - 2015. - № 10. - С. 44-48.
– Шарий Г. Державне управління землями сільськогосподарського призначення: що заважає високоефективно використовувати та надійно охороняти їх? / ГригорійШарий // Землевпорядний вісник. - 2010. - № 5. - С. 12-18.
– Ступень М. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах / М. Ступень // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 49-52.
– Ступень М. Використання земель сільськогосподарського призначення : монографія / М. Ступень, С. Радомський, В. Пересоляк ; М-во аграр. політики України , Львівський нац. аграр. ун-т. - Л. : ПП Ліга-Прес, 2011. - 196 с.
– Сичова О. Д. Підвищення ефективності землекористування сільськогосподарськими підприємствами / О. Д. Сичова // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - С. 95-99.
– Проблеми використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах земельної реформи / В. О. Греков, О. Г. Дзюба, О. О. Світлична // Екологічний вісник. - 2008. - № 3. - С. 2-5.
– Козьяков Ю. М. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення / Ю. М. Козьяков, О. В. Старцев // Довідник нотаріуса. - 2010. - № 5. - С. 3-20.
– Котикова О. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні = Future development of agricultural land market in Ukraine / Олена Котикова, Ірина Власенко // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 36-37.
– Макєєва Л. М. Державне регулювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення / Л. М. Макєєва // Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 1. - С. 83-87.
– Мельник О. Охорона та використання земель сільськогосподарського призначення / Олександр Мельник // Вісник прокуратури. - 2013. - № 5. - С. 52-57.
– Ключик Н. Ринок земель сільськогосподарського призначення: план дій визначено / Н. Ключик // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 6. - С. 8-12.
– Русан В. М. Ефективне використання сільськогосподарських угідь як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / В. М. Русан // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит" : науково-методичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 226-231.
– Паляничко Н. І. Інституціональне забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення / Н. І. Паляничко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит" : науково-методичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 204-208.
– Гарасим П. М. Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку : монографія / П. М. Гарасим, О. Д. Гнаткович, С. Д. Смолінська. - Львів : [б. в.], 2008. - 184 с.
– Головко Г. М. Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення / Г. М. Головко, О. М. Маслак // ВІсник Сумського національного аграрного університету. серія "Економіка та менеджмент" : науково методичний журнал. - 2012. - № 3. - с.33-35.
– Смирнова Е. Стимулирование эффективного использования сельскохозяйственных земель : научное издание / Е. Смирнова // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - № 3. - С. 88-93.
– Шапоренко О. І. Управління станом і використанням сільськогосподарських земель у регіоні : монографія / О.і. Шапоренко ; Донецький державний університет управління. - Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2004. - 503 с.
– Нечипоренко О. М. Використання зеемль сільськогосподарського призначення в Україні : научное издание / О. М. Нечипоренко // Аграрна наука і освіта. - 2008. - Т. 9, № 5. - С. 163 -166.
– Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 1. - С. 2-7.
– Беспалько Р. І. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення та основні напрями її підвищення / Р. І. Беспалько, В. В. Димитращук // Біологічні системи. Біологія : науковий вісник Чернівецького університету: журнал. - 2012. - Т. 4, № 4. - С. 536-538.
– Височанська М. Я. Пріоритети формування економічного механізму забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення / М. Я. Височанська // Збалансоване природокористування . - 2015. - № 1. - С.73-77.
– Дудич Л. В. Вдосконалення економічних важелів використання земель сільськогосподарського призначення / Л. В. Дудич // ВІсник Сумського національного аграрного університету. серія "Економіка та менеджмент" : науково методичний журнал. - 2010. - № 6/2. - С. 163-169.
– Величко О. В. Ефективність використання та відтворення земель сільськогосподарського призначення / О. В. Величко , С. Г. Мельниченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2012. - № 3/4. - С. 88-94.
– Гуцуляк Ю.Г. Управління раціональним використанням і охороною земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.08.01 / Ю.Г. Гуцуляк ; Львів. держ. аграр. ун-т. - Л., 2000. - 17 с.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.05.2016 21.02.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Черкаси :: Запитання: 38774  
Олексій запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання реферату про Чорнобильську трагедію. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 8.04.2016 14.38.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мария із міста: Киев :: Запитання: 38758  
Мария запитує:
Нужен список литературы к 30-летию Чернобыльской трагедии
Наша відповідь:
Добрый день, Мария. Предлагаем вашему вниманию список по теме:
Авария на Чернобыльской АЭС [Текст] / Н. Н. Непомнящий // Сто великих событий ХХ века. — М., 2006. — С. 429-431. : ил. — (100 великих). — Авт. указан на обороте тит. л.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, А. Л. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — СПб. : Питер, 2005. — 304 с. : табл. — (Учебник для вузов).
Губарев, В. С. Страсти по Чернобылю [Текст] / Владимир Губарев. — М. : Алгоритм ; К. : Арий, 2011. — 368 с. : портр.
Куркин, Б. А. Бремя «мирного» атома [Текст] : монография / Б. А. Куркин. — М. : Молодая гвардия, 1989. — 272 с. — (Свободная трибуна).
Нездоля, А. И. КГБ — рассекреченные воспоминания [Текст] / Александр Нездоля. — Донецк : Каштан, 2008. — 560 с.
Хорошевский, А. Ю. 100 знаменитых символов советской эпохи [Текст] / Андрей Хорошевский. — Х. : Фолио, 2009. — 512 с. : ил. — (100 знаменитых).
Чернобыль — невидимая смерть [Текст] / Н. Ионина, М. Кубеев // Сто великих катастроф. — М., 2000. — С. 426-430. : ил. — (100 великих).
Читаем, учимся, играем [Текст] : журн.-сб. сцен. для б-к и шк. : [в 12 вып.]. Вып. 1. — М. : Либерея-Библиопринт, 2011. — 112 с. : ил.
****************************
«В стране идет реакция распада» : [стихи про Чернобыль] // Отражение. — 2006. — № 4. — С. 2-3.
Богданова, О. За семь лет чернобыльская икона исцелила сотни людей : икона «Чернобыльский Спас» / О. Богданова // Комсомольская правда в Украине. — 2010. — 26 апр. (№ 93). — С. 3.
Гальченко, Я. 20 лет Чернобыльской войны : анализ причин. Опыт и взгляды на будущее / Я. Гальченко // Голос Украины. — 2006. — 26 апр. (№ 76). — С. 1, 4-5.
Гальченко, Я. В ООН — о Чернобыле / Я. Гальченко // Голос Украины. — 2003. — 28 нояб. (№ 226). — С. 9.
Горбачев, Б. Демон мирного атома : Досье: Трагедия на Чернобыльской АЭС / Б. Горбачев // Вокруг света. — 2006. — № 4. — С. 80-94 : фото.
Горбачев, Б. Тайны чернобыльского суда / Б. Горбачев // Зеркало недели. — 2004. — 24-30 апр. (№ 16). — С. 15.
Грицак, А. Невыученные уроки Чернобыля / А. Грицак // Зеркало недели. — 2012. — № 16. — С. 1, 12.
Деменев, В. Он был с радиацией на «Ты» : 9 дней как не стало Н. Архипова — единственного ученого, который более 40 лет работал в зонах атомных катастроф : [жизнь в зоне после катастрофы] / В. Деменев // Комсомольская правда. — 2004. — 16 дек. (№ 237). — С. 4.
Денисов, О. Остаются оптимисты : репортаж из зоны отчуждения / О. Денисов // Голос Украины. — 2004. — 18 февр. (№ 31). — С. 1, 6.
Елдышев, Ю. Чернобыль: «светящее» будущее / Ю. Елдышев // Экология и жизнь. — 2004. — № 4. — С. 44-51.
Карагодов-Булгаков, И. 25 лет со дня Чернобыльской трагедии : [мероприятия в Украине и Донбассе, посвященные памяти трагедии в Чернобыле. Стихотворение авт. статьи «Всех кого нет...»] / И. Карагодов-Булгаков // Наш край. — 2011. — № 8. — С. 2.
Коник, А. Чернобыльцев увековечили в мраморе : в Донецке появился новый памятник / А. Коник // Комсомольская правда. — 2006. — 29 апр. (№ 80). — С. 6 : фото.
Костенко, Е. Зона отчуждения становится прибыльным бизнесом : [Чернобыль сегодня] / Е. Костенко // Донецкие новости. — 2005. — 22-28 сент. (№ 38). — С. 28-29.
Кривцун, А. События: регион : [памятники памяти ЧАЭС в Донецке и Красноармейске] / А. Кривцун // Донбасс. — 2011. — 28 апр. (№ 49). — С. 3.
Курасова, Е. Взбесившийся атом : Опираясь на новые факты, автор ставит под сомнение выводы госкомиссии по расследованию причин аварии на Чернобыльской АЭС / Е. Курасова // Чудеса и приключения. — 2007. — № 5. — С. 4-7.
Курцановская, А. Завтра — День чернобыльской трагедии : [рассказы очевидцев о трагедии на ЧАЭС. Книга Л. А. Деркаческого «Их подвиг — Чернобыль». Митинг в Донецке у памятника посвященному ЧАЭС] / А. Курцановская // Вечерний Донецк. — 2009. — 25 апр. (№ 49). — С. 1.
Малиновский, А. Социально-экономическая среда региона радиоактивного загрязнения : [матрица возможностей возрождения невредной среды] / А. Малиновский // Экономика Украины. — 2006. — № 5. — С. 72-81.
Моисеенко, А. Город без детей : Чернобыль и Чернобыльская зона (карта) / А. Моисеенко // Комсомольская правда. — 2004. — 28 апр. (№ 79). — С. 12. — Нач. см. № 78 за 2004 г.
Парсяк, Е. В Донецке новый музей — «Смолоскип» : [открытие музея посвященного героям Чернобыльской АЭС] / Е. Парсяк // Муниципальная газета (Ранее Наш дом ). — 2008. — 14 нояб. (№ 45). — С. 2.
Пархоменко, М. И наша боль, и наша надежда : [к 20-летию годовщины чернобыльской трагедии, в Донецке, в районе Южного автовокзала открыт памятник ликвидаторам ЧАЭС] / М. Пархоменко // Вечерний Донецк. — 2006. — 28.04-04.05 (№ 63). — С. 1, 2.
Питонов, А. В Донецке открыли «Эхо Чернобыля» : [выставка в краеведческом музее] / А. Питонов // Донбасс. — 2011. — 21 апр. (№ 46). — С. 24.
Порицкая, О. Эхо Чернобыля отозвалось в Донецке : [выставка в краеведческом музее] / О. Порицкая // Вечерний Донецк. — 2011. — 30 апр. (№ 48). — С. 4.
Прицкер, В. Жизнь после большой лжи : уроки Чернобыля / В. Прицкер // Зеркало недели. — 2006. — 1-7 апр. (№ 12). — С. 16.
Ранга, Н. «В Чернобыль я, не задумываясь, поехал бы вновь...» : [Богатыренко С. Б. — ликвидатор аварии на ЧАЭС. Интервью] / Н. Ранга // Вечерний Донецк. — 2007. — 4-10 мая (№ 65). — с. 4.
Решетов, В. Реабилитация атома : [причины трагедии ЧАЭС. Биосфера на территории Чернобыля сегодня. Атомные станции стран мира. Новые типы реакторов] / В. Решетов // Вокруг света. — 2011. — № 4. — С. 42-56.
Рымарук, А. В райцентре открыли памятник с колоколом и иконой : [в Марьинке открыли памятник ликвидаторам ЧАЭС] / А. Рымарук // Донбасс. — 2010. — 16 дек. (№ 147). — С. 3.
Слинчак, А. Чернобыль: время после трагедии / А. Слинчак // Краєзнавство. Географія. Туризм (ШС). — 2012. — № 22/23. — С. 8-10.
Соломатин, Ю. Чернобыльская «тайна» : [о недостатках концепции радиационной защиты] / Ю. Соломатин // Экология и жизнь. — 2003. — № 4. — С. 57-58.
Томина, К. В Донецкой области проживают более 13 тысяч чернобыльцев / К. Томина // Донецкие новости. — 2011. — 14 апр. (№ 15). — С. 35.
Усиченко, И. Помощь от Красного Креста пострадавшим от Чернобыля / И. Усиченко // Голос Украины. — 2004. — 24 апр. (№ 77). — С. 5.
Хазанов, Д. «Фукусиме», как и Чернобылю дают 7-й уровень опасности! / Д. Хазанов // Техника-молодежи. — 2011. — № 5. — С. 7-11.
Шандра, В. Желто-синяя птица с чернобыльской отметиной : уроки Чернобыля и национальная энергобезопасность / В. Шандра // Зеркало недели. — 2008. — 26 апр. (№ 16/17). — С. 11.
Шерекин, Е. Казак-чернобылец и врач от Бога : [А. Л. Вислом — ликвидатор ЧАЭС, кандидат мед. наук, атаман дивизии Укр. реестрового казачества] / Е. Шерекин // Вечерний Донецк. — 2009. — 12 дек. (№ 147). — С. 2.
Ярошинская, А. Ложь на весах Чернобыля : [засекреченные ранее документы] / А. Ярошинская // Зеркало недели. — 2006. — 15-21 апр. (№ 14). — С. 15.
Ясенев, Ю. «Мой дорогой секретный Чернобыль» : [о книге тележурналиста Владимира Стеблина] / Ю. Ясенев // Комсомольская правда в Украине. — 2013. — 24 апр. (№ 90). — С. 10.

************************************
Заслон Чернобыля [Электронный ресурс] : Как это было : [версии: технические неполадки, эксперимент, землетрясение, диверсия] / Общественная организация инвалидов чернобыля. — Режим доступа : http://www.chernobil.ru/src/itwas/
Припять [Электронный ресурс] : сайт города : [информация о городе, его истории и нынешнем состоянии, а также о ЧАЭС и прилегающей к ней территории]. — Режим доступа : http://pripyat.com/
Союз «Чернобыль» России [Электронный ресурс] : [сайт общероссийской общественной орг., направлен на защиту прав интересов граждан пострадавших вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС]. — Режим доступа : http://souzchernobyl.ru/
Чернобыль сегодня [Электронный ресурс] : [сайт посвящен ЧАЭС : причина катастрофы, хроника событий, последствия, видео]. — Режим доступа : http://people-of-chernobyl.ru/chernobylskaya-aes/72-avariya-v-chernobyle-1986-goda
Чернобыльская катастрофа [Электронный ресурс] : [причина катастрофы, хроника событий, последствия]. — Режим доступа : http://vse-sekrety.ru/141-chernobylskaya-katastrofa.html
Чернобыльская катастрофа [Электронный ресурс] : [хроника событий 26 апреля 1986 г.]. — Режим доступа : http://catastrofe.ru/techno/radio/53-chernobil.html

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.04.2016 10.46.31 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Вінниця :: Запитання: 38731  
Саша запитує:
Добрий день допоможіть з літеретурою на реферан "здоров'я людини". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашко!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання
№ 17575, 38658.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 1.04.2016 15.31.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.299471 seconds