Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40763  
Галина запитує:
Доброго дня допоможіть підібрати літературу на тему :Аналіз традиційної та органічної технології вирощування цибулі
Наша відповідь:
Галино, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бойко, Т. Ф. Использование азолена при выращивании лука / Т. Ф. Бойко , Н. Н. Силищев, Т. Ю. Коршунова , О.Н. Логинов // Защита и карантин растений. - 2009. - № 7. - С. 27

Бондаренко Г. Л. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондаренко, О. Д. Вітанов, Л. П. Бєлашова, Ю. Д. Зеленін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 371-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_57

Борисенко Л. Д. Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея [Електронний ресурс] / Л. Д. Борисенко, Т. Є. Катаєва // Овочівництво і баштанництво. - 2012. - Вип. 58. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2012_58_9

Васюта, В. В. Середньодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України [Текст] / В. В. Васюта // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 12. - С. 55-56.

Вдало підібраний гібрид цибулі - запорука успішного року! [Текст] // Овощи и фрукты. - 2015. - № 2. - С. 62-63.

Веріжнікова, І. В. Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України [Текст] : для тих, хто готується вирощувати цибулю / І. В. Веріжнікова, Роман Бережняк // Карантин і захист рослин. - 2015. - № 11. - С. 19-20 : табл.

Горган, Н. О. Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС / Н. О. Горган // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Текст]. -2013. - № 2. - С.53-55.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації в умовах краплинного зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 8. - С. 53-56.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації цибулі / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Агроном. - 2014. - № 1 - С.182-184 : табл.

Журавльов О. В. Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України [Електронний ресурс] / О. В. Журавльов // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 239-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_37

Залізняк О.Л.Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.Л. Залізняк ; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2008. — 19 с.

Зелендін Ю. Д. Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Ю. Д. Зелендін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 304-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_47

Зоряний, Володимир. Вирощування органічної, екологічно чистої цибулі, корисної для вашого здоров'я [Текст] / Володимир Зоряний // Агросвіт України . - 2013. - № 1. - С. 22-26 : іл.

Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(1). - С. 207-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(1)__42

Косенко Н. П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої за пересадкового способу вирощування насіння в умовах півдня України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_116

Косенко Н. П. Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_14

Марков, І. Л. Сажка на цибулі і на кукурудзі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2013. - № 9 - С.10-13.

Музика Л.П. Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика ; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с.


Новікова А. В. Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування [Електронний ресурс] / А. В. Новікова // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_30

Позняк, Олександр. Цибулі багато не буває [Текст] / Олександр Позняк // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2015. - № 10. - С. 7-8

Рекомендації з ефективного застосування мікробного препарату АБТ у технології вирощування цибулі ріпчастої / НАН України, Ін-т с.-г. мікробної та агропром. вир-ва ; [Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Канівець В. І., Євтушенко Т. А.]. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2013. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26-28.

Стовбір О. П. Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / О. П. Стовбір, Т. О. Рудницька // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_41

Технологія вирощування цибулі ріпчастої [Текст] // Агросвіт України : науково-практичний журнал з дорадництва. - 2012. - № 6. - С. 18-21

Улянич О. І. Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Улянич, Г. Я. Слободяник, А. Г. Тернавський, В. І. Войцехівський // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__8

Цибуля: прогресивні технології та нормативи витрат / [Мазоренко Д. І. та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка та Г. Є. Мазнєва ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук.-дослід. лаб. ”Обґрунтування інновац. агротехнологій”, ЗАТ ”Чумак”. — Х. : Міськдрук, 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26-27.

Цибуля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-25:2003, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 6, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Цибуля.Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 11 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2017 08.44.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 40753  
Олена запитує:
Добрий день, потрібна ваша допомога у підготовці ЕКО програми для молодших школярів: "Метелик - квітка неба".
Наша відповідь:
1. Большая энциклопедия школьника / [авт. Н.Моррис ; пер. с англ.: И.Горелик и др. ; ред.: Э.Горелик и др.]. - М. : Махаон, 2006. - 256 с. : ил.
2. Детский атлас живого мира / Сост. В.Бабенко; Текст О.Байковой; Ред. Т.В.Исмайлова; Ил.: В.Бастрыкина, А.Бринева и др. - М. : Оникс 21 век, 2003. - 136 с.

3. Клімова, Світлана Федорівна. Флоріана - принцеса метеликів : [Казка] / Ред. Є.С.Сапєліна; Іл. Д.Скляр. - Харків : Ранок, 2001. - 10 с. : ілюстр. - (Перша книжечка моя).

4. Метелики : [шкільний путівник] / [авт. текста Ю. А. Дунаева]. - Харків : б.в., 2006. - 96 с. : ілюстр. - (Пізнаймо світ).

5. Насекомые-рекордсмены : Самые большие, самые быстрые, самые редкие, самые опасные / Пер. с англ. Ю.Н.Касаткиной. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 48 с. : ил. - (Все обо всем).

6. О животном мире / [сост. Н. Л. Вадченко]. - Донецк : Веско, 2007. - 31 с. : ил.

7. О животном мире : ответы почемучкам : [пособие для занятий с детьми] / [сост. Н. Л. Вадченко : худож: Э. П. Гринько, Е. А. Зарби]. - Донецк : Веско, 2007. - 32 с. : ил.

8. Пономарев, А. Ю. Бабочки и мотыльки : [стихи] / [худож. И. Попова ; ред. В. Живодрова]. - Ростов н/Д : Малыш, 2004. - 10 с. : ілюстр. - (Золотая пчелка).

9. Райан, Деніз. Комахи і павуки / [ред. Л. Бондаренко]. - К. : Махаон-Україна, 2009. - 24 с. : ілюстр. - (Я люблю читати!. 1-й рівень, Вчусь читати).


10. Райан, Дениз. Насекомые и пауки : [для ст. дошкольного возраста] / [пер. с англ. М. О. Торчинский]. - М. : Махаон, 2009. - 24 с. - (Я люблю читать!. 1-й уровень, Учусь читать).

11. Фабр, Жан Анри. Жизнь насекомых / [ред. Л. Клюшник ; сост. О. В. Татаринова]. - М. : Эксмо, 2005. - 704 с.

https://www.youtube.com/watch?v=6w-3Vu025UU
https://uk.glosbe.com
https://tsn.ua/.../divovizhni-meteliki-zi-sklyanimi-krilami.ht.
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102001407

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2017 11.04.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 40655  
Юлія запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підшукати інформацію на тему: "Аналіз стану виробництва бензину і природоохоронних методів з екологічної позиції" Дуже вдячна))
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Можливо, що для отримання кращого результату Вам треба було його конкретизувати. Деяку інформацію можна переглянути:
1. Антонюк П. О. Виробництво біоетанолу як шлях до відродження спиртової та цукрової галузей [Електронний ресурс] / П. О. Антонюк, А. М. Дейнеко // Економічні інновації. - 2013. - Вип. 55. - С. 23-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2013_55_4.
2. Бурлака В. Г. Концептуальна модель розвитку нафтопереробної промисловості України з використанням технологічної платформи [Електронний ресурс] / В. Г. Бурлака // Экономика Крыма. - 2013. - № 2. - С. 92-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_2_21.
3. Гавадзин Н. О. Особливості оцінки еколого-економічного потенціалу нафтогазових підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Гавадзин, І. В. Мельничук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 2. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_2_6.
4. Гуцаленко Л. В. Аналіз стану та перспектив розвитку ринку біоетанолу у США [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцаленко, Н. В. Пришляк // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 154-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_38.
5. Екологічна безпека держави : тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., 17 - 18 квіт. 2012 р. / ред.: О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, Г. М. Франчу ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. - 251 c.
6. Інноваційні технології отримання високооктанових компонентів автомобільних бензинів / С. В. Бойченко, Д. О. Гуцуляк, Є. В. Кравченко, М. А. Мартинюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2005. - № 6. - С. 22-25.
7. Коткова Н. С. Тенденції розвитку виробництва і використання біоетанолу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Н. С. Коткова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_16.
8. Мішина О. Ю. Підвищення еколого-економічної ефективності нафтопереробного комплексу [Електронний ресурс] / О. Ю. Мішина // Енергетика. - 2013. - № 2. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eete_2013_2_18.
9. Олійнічук С. Т. Прогресивні технології біопалива з рослинної сировини [Електронний ресурс] / С. Т. Олійнічук, В. В. Сосницький // Продовольчі ресурси. - 2014. - № 2. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2014_2_4.
10. Орфанова М. М. Напрямки покращення екологічної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу України [Електронний ресурс] / М. М. Орфанова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2014. - № 4. - С. 69-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecee_2014_4_10.
11. Пришляк В. Аналіз розвитку ринку біоетанолу у Бразилії [Електронний ресурс] / В. Пришляк, Л. Михальчишина, Н. Пришляк // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10 (1). - С. 340-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(1)__73.
12. Сапронов Ю. А. Аналіз ринку нафтопродуктів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. А. Сапронов, Д. М. Костенко // Моделювання регіональної економіки. - 2012. - № 2. - С. 292-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2012_2_33.
13. Уминський С. Технологія отримання сумішевого палива [Електронний ресурс] / С. Уминський, С. Інютин // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 12. - С. 27-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2013_12_11.
14. Черняк Л. М. Перспективи впровадження сучасних екологічних систем на об’єктах системи нафтопродуктозабезпечення [Електронний ресурс] / Л. М. Черняк // Вопросы химии и химической технологии. - 2013. - № 1. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2013_1_34.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 26.04.2017 17.00.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Львів :: Запитання: 40650  
Таня запитує:
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, з пошуком інформації на тему: "Загальна характеристика річки Стрий". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.04.2017 17.57.10 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 40593  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Будь ласка підберіть матеріал для педради на тему "Актуальність екологічної освіти та формування елементпрних понять екології здоровя у свідомості дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://vyrishalne-dnz.edu.poltava.ua/dlja_batkiv/ekologichne_vihovannya/
http://mkrmk.at.ua/avatar/24/vistup_na_seminar.doc
http://dnz12.itpark.org.ua/index.php/metodichna-skrinka/konsultatsiji/230-екологічне-виховіання-дошкільнят.html
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/tema-pedagogichnoyi-radi-rozvitok-ekologichnoyi-svidomosti-u-doshkilnikiv.html
http://ua-referat.com/Екологічне_виховання_дошкільнят
http://ua.textreferat.com/referat-5501-2.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15261-ekologichne-vixovannya-starshix-doshkilnikiv-pid-chas-sposterezhen-v-prirodi.html
http://ird.npu.edu.ua/files/kot.pdf
http://referat-ok.com.ua/pedagogika/formi-roboti-z-batkami-z-ekologichnogo-vihovannya-ditei-doshkilnogo-viku
http://ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/pedagogicheskii-proekt-v-dou-yekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://old.zippo.net.ua/index.php?page_id=419
file:///C:/Users/User/Desktop/Nzspp_2013_5_24.pdf
http://bukvar.su/jekologija/196703-Ekologicheskoe-obrazovanie-i-vospitanie-deteiy-doshkol-nogo-vozrasta.html
http://ua-referat.com/Екологічна_освіта_та_виховання_дітей_дошкільного_віку
http://ukrbukva.net/page,3,93401-Ekologicheskoe-obrazovanie-deteiy-starshego-doshkol-nogo-vozrasta.html
http://www.zakinppo.org.ua/component/content/article/438-ekologija-dovkillja-i-zdorovja-ditej
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/35/Андрющенко-2.pdf
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/455/69324/sitepage_95/files/psihofizichniy_rozvitok.doc
http://www.ird.npu.edu.ua/files/mystafaeva.pdf
– Овдій Л. Спільна діяльність педагогів і батьків у еколого-освітньому процесі дошкільного навчального закладу / Л. Овдій, Т. Д’яченко, Л. Каган // Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. журн. - 2009. - № 7. - С. 43-46.
– Бабенко Л. Ф. Екологічна освіта дошкільників / Л. Ф. Бабенко // Дошкіл. навч. закл. - 2014. - № 7. - С. 30-39.
– Каплуновська О. Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі / О. Каплуновська, О. Самсонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - № 7. - С. 9-13.
– Пасічник Н. Екологічна освіта дошкільників засобами театральної діяльності / Н. Пасічник, М. Дода, Г. Гедз // Вихователь-методист дошк. закл. - 2014. - № 4. - С. 27-30.
– Голубова Л. Ф. Формування природничої компетентності дошкільників : з досвіду роботи / Л. Ф. Голубова // Дошкіл. навч. закл. - 2012. - № 6. - С. 23-28.
– Головко М. Б. Педагогічні умови екологічної освіти дошкільників / М. Б. Головко, Л. В. Крайнова // Наука і освіта. - 2011. - № 4 (Педагогіка). - С. 93-96.
– Поліщук Н. А. Підготовка педагога-вихователя до реалізації завдань екологічного виховання дошкільників у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. А. Поліщук // Пед. пошук. - 2012. - № 1. - С. 35-39.
– Богуш А. Екологія емоційно-психічного здоров'я у системі взаємодії дорослих і дітей / Алла Богуш // . Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. - С.9-12.
– Долинна О. Екологічні виклики сьогодення: збережемо субкультуру дитинства / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. - 2014. - № 5. - С. 5-8.
– Філоненко О. Здоровий випускник дитсадка - успішний школярик / О. Філоненко // Дошкільне виховання. - 2014. - № 5. - С. 17-19.
– Екологічний дитячий садок : проект-концепція / Т. Дубініна, М. Курик, Л. Овдій, В. Сокирко // Дошкіл. виховання. - 1996. - № 07 (лип.). - С. 8-10.
– Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу : (інноваційні підходи) / З. Плохій // Дошкільне виховання. - 2010. - № 7. - С. 6-10.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 11.04.2017 15.00.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314458 seconds