Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 46688  
Віталій запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу для реферату: Соціальний ідеал та його роль в суспільстві
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Васильченко О. М. Соціальні орієнтири та ідеали сучасного студентства / О. М. Васильченко // Наук. зап. КІТЕП. Псих.-пед. пробл. удоскон. проф. підготов. фахівців сфери туризму в умовах неперервн. освіти. — 2001. — № 2. — С. 179-183.
Корнієнко В. Неправда як конструктивний параметр соціально-політичного ідеалу / В. Корнієнко // Людина і політика. — 2000. — № 4. — С. 45-51.
Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві / В. Корнієнко // Право України. — 2001. — № 2. — С. 47-52.
Лукашенко А. І. Вплив християнського дуалізму на формування повсякденної соціальної парадигми раннього середньовіччя / А. І. Лукашенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2012. — № 4. — С. 98-103.
Людвиченко М. В. Роль утопії та футурології у формуванні соціального ідеалу / М. В. Людвиченко // Філософські проблеми гуманітарних наук. — 2010. — № 16-17. — С. 73-77.
Мирошніченко О. А. Формування у сучасної молоді соціально-значущих ідеалів і ціннісних орієнтацій / О. А. Мирошніченко // Вісник Житомирського державного педагогічного університету. — 2000. — С. 69-71
Скворець В. О. Передумова формування суспільно — політичного ідеалу / В. О. Скворець // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. — 2012. — № 28. — С. 64-70.

.: Розділ: Соціологія :: 15.09.2022 11.49.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Полтава :: Запитання: 46501  
Анна запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему "Аналіз вторинних даних: плюси, мінуси, приклади застосування в соціологічних дослідженнях"
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи / О. І. Вишняк; НАН України. Ін-т соціології. — Київ, 2000. — 308 c.
Двуліт З. Дослідження методів та засобів збору, зберігання і поширення інформації [Електронний ресурс] / З. Двуліт, Т. Лучникова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. — 2014. — Вип. 29. — С. 218-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_29_29.
Дембіцький С. Сучасні техніки управління даними соціологічних досліджень [Електронний ресурс] / С. Дембіцький, Т. Любива // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2015. — № 3. — С. 125-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2015_3_10.
Кислова О. М. Основні напрямки впровадження методів інтелектуального аналізу даних у соціологічні дослідження [Електронний ресурс] / О. М. Кислова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2012. — № 993, Вип. 29. — С. 68-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2012_993_29_15.
Крайнікова Т. Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) [Електронний ресурс] / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 2. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_2_16.
Прибиткова І. Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2012. — № 3. — С. 99-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2012_3_8.
Репка М. Візуалізація як соціологічний метод дослідження соціальної реальності [Електронний ресурс] / М. Репка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2010. — № 1. — С. 221-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2010_1_19.
Сидоров М. Використання параданих у соціологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / М. Сидоров // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2011. — № 4. — С. 198-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2011_4_12.
Харченко О. І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / О. І. Харченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2011. — Вип. 13. — С. 103-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2011_13_19.

.: Розділ: Соціологія :: 13.06.2022 15.06.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 45920  
Антоніна запитує:
Добрий день! Потрібна література з теми «Трансформації міжособистісної комунікації в епоху цифрових технологій у розрізі поколінь». Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 11.10.2021 12.23.45 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45772  
Максим запитує:
Інформація про видатного соціолога, статистика та журналіста Джорджа Геллапа. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Перегляньте наступні джерела:
Докторов Б. Джордж Гэллап. Биография и судьба / Б. Докторов. - М. : Изд-во ООО «Полиграф – Информ», 2011. -
Видатний соціолог, статистик, журналіст Джордж Геллап [Електронний ресурс] // osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/29678/. - Назва з екрана.
Докторов Б. З. Дж. Гэллап – наш современник [Електронний ресурс] : к 100-летию со дня рождения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. - 2000. - № 2. - Режим доступу: http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1257324236203949file.pdf.
Докторов Б. Джордж Гэллап: «В жизни нет "среднего" человека»: (к 100-летию со дня рождения) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/dzhordzh-gellap-v-zhizni-net-srednego-cheloveka-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.
Докторов Б. З. От соломенных опросов к постгэллаповским опросным методам [Електронний ресурс] / Б. З. Докторов. - М.: Радуга, 2013. — 72 с. - Режим доступу: https://soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/2013fromstrawpolls.pdf.
Докторов Б. З. Реклама и опросы общественного мнения в США: история зарождения. Судьбы творцов [Електронний ресурс] / Б. З. Докторов. — М. : ЦСП, 2008. — 000 с. - Режим доступу: http://edu.vspu.ru/doc/groups/371/2072/Doktorov-B.Z.-Reklama-i-oprosyi-obshhestvennogo-mneniya.pdf.
Історія соціології [Електронний ресурс] : у 2-х кн. : навч. посіб. / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк. - Київ : КНЕУ, 2017. - 279 с. - Режим доступу: https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/Rakhmanov_istor.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 31.08.2021 08.49.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Черкаси :: Запитання: 45428  
Валерія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна література про проблеми соціального сирітства та їх вирішення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43611; 44918. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Білоус І. Реалізація механізмів державного регулювання стосовно попередження соціального сирітства на місцевому рівні [Електронний ресурс] / І. Білоус // Інвестиції: практика та досвід. — 2012. — № 18. — С. 95-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_18_27.
Бордіян Я. Вирішення проблем соціального сирітства [Електронний ресурс] / Я. Бордіян // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 4. — С. 168-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_28.
Курінна С. Особливості системи соціально-педагогічної підтримки дитинства і подолання соціального сирітства в Україні [Електронний ресурс] / С. Курінна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(1). — С. 257-265. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(1)__39.
Лещенко О. Профілактика соціального сирітства як актуальна потреба сьогодення [Електронний ресурс] / О. Лещенко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2017. — № 1. — С. 18-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2017_1_5.
Лопатченко І. Інститут сім’ї в контексті реалізації механізмів профілактики соціального сирітства: соціологічний аналіз на регіональному рівні [Електронний ресурс] / І. Лопатченко // Теорія та практика державного управління. — 2016. — Вип. 4. — С. 131-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_4_22.
Лопатченко І. Сутність соціального сирітства та його профілактика в державному управлінні [Електронний ресурс] / І. Лопатченко // Теорія та практика державного управління. — 2014. — Вип. 2. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_2_21.
Мельниченко О. Проблеми соціального сирітства: причини, прояви та способи розв’язання [Електронний ресурс] / О. Мельниченко, А. Юр’єва, А. Панченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2013. — № 16. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_16_9.
Раєвська Я. Феномен соціального сирітства як наукова проблема [Електронний ресурс] / Я. Раєвська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 25. — С. 145-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_25_18.
Скалецький М. Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні [Електронний ресурс] / М. Скалецький, О. Оробчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Філософські науки. — 2013. — № 750. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPFN_2013_750_19.
Скриннікова В. Проблема соціального сирітства в Україні [Електронний ресурс] / В. Скриннікова // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 15. — С. 184-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_59.
Слюсар Л. Сучасний стан проблеми соціального сирітства в Україні та шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Л. Слюсар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2014. — Вип. 5. — С. 468-477. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_5_53.
Терновець О. Дослідження соціального сирітства в історико-педагогічній ретроспективі [Електронний ресурс] / О. Терновець // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 1(1). — С. 225-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_1(1)__30.
Чорнописька Х. Причини та наслідки соціального сирітства в сучасному українському суспільстві [Електронний ресурс] / Х. Чорнописька // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 8. — С. 142-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_8_41.
Ящук Л. Система місцевого самоврядування у запобіганні соціального сирітства крізь призму соціального капіталу [Електронний ресурс] / Л. Ящук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2014. — Вип. 1. — С. 369-376. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_47.

.: Розділ: Соціологія :: 20.04.2021 16.18.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.31703 seconds