Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43835
   


Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 42951  
Максим запитує:
Добрго дня. Потрiбна лiтература для наукової статтi на тему "Порiвняльна характеристика полiтичної самасовiдомостi громадян США та України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Максим! Перегляньте наступні джерела:
Дмитренко М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко // Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т оператив. діяльн. та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.
Коваленко В. Сучасна українська національна ідея як невід’ємний чинник побудови громадянського суспільства / В. Коваленко // Віче. – 2011. - № 23. – С. 23-27.
Рудич Ф. М. Політичний режим в Україні: спроба політичного аналізу / Ф. М. Рудич // Політичний менеджмент. – 2011. - № 2. – С. 13-43.
Рудич Ф. М. Політична влада і опозиція в Україні: методологічний аналіз / Ф. М. Рудич // Віче. – 2013. - № 17.
Шевченко Т. А. Політична система США / Т. А. Шевченко, М. В. Запара // Вісн. Нац. акад. держ. управління – 2005. – № 3. – С. 377-380.
Шумилов В. М. Правовая система США : [учеб. пособие] / В. М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Междунар. отношения, 2006. – 408 с.
Виноградова А. М. Національна консолідація як основа формування української політичної нації [Електронний ресурс] / А. М. Виноградова, М. И. Морарь // Перші кроки до науки : матер. І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень. – Мелітополь, 2015. - С. 244-246. - Режим доступу: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/2462/1/fss-2014-2015.pdf#page=244.
Лазор О. Я. Організація державної влади і державної служби в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. Я. Лазор, Л. С. Стельмащук// Публічне адміністрування: теорія і практика : зб. наук. праць. – 2010. – № 1 (3). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10loyapa.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 22.03.2019 21.43.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 42275  
Іван запитує:
Підберіть літературу до теми : Конфлікти у трудовому колективі та шляхи його розв'язання
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Подібне питання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 40535, 41417.

.: Розділ: Соціологія :: 13.09.2018 16.31.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Умань :: Запитання: 42176  
Олена запитує:
Будь ласка, мені потрібна інформація про моложіжні субкультури.
Наша відповідь:
Шановна Олено!Сподіваємось, Вам стануть у нагоді такі джерела інформації:
Бобахо В., Левикова С. Современные тенденции молодежной культуры. Конфликт или преемственность поколений. – К., 2013. – 107 с.
Волков, Ю. Г., Добреньков В. И. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю. Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001. – 294 с.
Головатий, М. Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. – К., 2014. – 214 с.
Головенько, В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К., 2011. – 154 с.
Єрасов, Б. С. Соціальна культурологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 2012. - 591 с.
Савельєв, Ю.Б. Взаємодії субкультур як фактор соціокультурного розвитку: Автореф. дис. – К., 2004. - 26 с.
Слюсаревскій, М.М. Субкультура як об'єкт дослідження. – Х., 2015. – 82 с.
Свиридов, С. В. Молодёжные субкультуры. – Х., 2009. – 48 с.
http://www.refine.org.ua/pageid-5587-1.html
https://studfiles.net/preview/5483311/page:2/

.: Розділ: Соціологія :: 26.07.2018 22.15.56 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Луцьк :: Запитання: 41970  
Тарас запитує:
Будь ласка, допоможіть із джерелами для курсової роботи "Значення сім'ї у сучасному суспільстві".
Наша відповідь:
Шановний Тарасе! Сподіваємось, Вам стануть у нагоді наступні джерела:
Антонов О.І., Медков В.М. Соціологія сім'ї. - К.: Либідь, 2006. – 257 с.
Вербець В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навч.-метод. посіб. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. — Рівне : РДГУ, 2005. — 202 с.
Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник/ Андрій Герасимчук, Юрій Палеха, Оксана Шиян,; Ред. В. Я. Пипченко, Н. М. Труш. - 3-є вид., вип. й доп..ф-К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. -245 с.
Гребенников І. В. Основи сімейного життя: навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. – К.: Освіта, 2011. - 275 с.
Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2007. – 194 с.
Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. — К., 2000. –153с.
Батіщева Г. О., Зайцева 3. Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю: Методичні рекомендації. - К., 2013. – 83 с.
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/znachennya-simyi-dlya-stanovlennya-osobistosti-dit.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/family/34120/ http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29357/
http://zxcv1993.blogspot.com/

.: Розділ: Соціологія :: 26.04.2018 20.05.11 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 41533  
Даша запитує:
Допоможіть знайти літературу для написання курсової на тему "Бібліосоціальна робота дитячих бібліотек"
Наша відповідь:
Добридень, Дашо! Вітаємо з Різдвом! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бібліотерапія : теорія і практика // Шк. бібліотека плюс.– 2011. – No 20.– С. 9.

Біблioтерапія в бiбліотеках для дітей
http://lodb.org.ua/nashi-proekty/navchalno-biblioterapevtichnij-czentr-kovcheg/novyny-kovchega/biblioterapiya-v-bibliotekax-dlya-ditej

Боева, Людмила. Если несовершеннолетниму трудно... [Текст] : о социальной реабилитации подростков / Л. Боева // Библиотека. - 2013. - № 11. - С. 10-12.

Бойченко, С. Зменшення фізичного та емоційного напруження у дітей засобами музикотерапії / С. Бойченко // Муз. керівник. – 2015.–No 5.–С. 9–13.

Вертій, Жанна. Інноваційні форми обслуговування читачів у бібліотеках для дітей України та зарубіжжя [Текст] / Жанна Вертій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - Вип. 35. - С. 512-530. - Бібліогр. 20 назв

Виховуємо та навчаємо через казку : програма з формування морал.-етичної компетентності з елементами казкотерапії // БВДС. – 2011. – No 17 (груд.). – С. 2–5.

Вознічка-Парузель Б. Бібліотерапія: від теорії до практичної діяльності / Б. Вознічка-Парузель // Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / Упоряд. Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька; Львівська обласна бібліотека для дітей. – Львів, 2012. – С. 40-44;

Вознічка-Парузель, Б. Чарівна і корисна казка / Б. Вознічка-Парузель // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 3. - С. 45-48 : іл.

Гичка, І. І. Книжка - лікар / І. І. Гичка // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 1. - С. 90 : іл.

Глущенко Н. М. Використання бібліотерапії в роботі з читачами дітьми http://belinskogo.kh.ua/The use Bibliotherapy in the children from readers.html

Гордійчук, О. Казка –вигадка, проте...: [робота над казками морал. спрямування на уроках читання] / О. Гордійчук // Почат. освіта. – 2009. – No 9 (берез.). – С. 3–6.

Демидова, С. Упошуках чарівної усмішки : конспект музико-терапевтичного заняття для дітей старш. групи / С. Демидова // Муз. керівник.–2015.–No 5.–С. 20–25.

Денисенко, Н. Ф. Від гармонії кольорів – до здоров’я дитини / Н. Ф. Денисенко // Почат. навчання та виховання. – 2012. – No 35–36(груд.).–С. 36–45.–(Здоровенькі були).

Деркач, О. Арт-терапія на допомогу школі / О. Деркач // Мистецтво та освіта.– 2010.– No 2.– С. 25–28.

Деркач, О. Колір у нашому житті : реалізація терапевтичного потенціалу кольору в умовах навч.-виховного процесу почат. школи / О. Деркач // Почат. освіта.–2011.–No 19 (трав.).– С. 20–21.

Ємець, А. Музика –література –дитина : [мистец. повертає сили і душевну рівновагу : «муз. аптечка»]/ А. Ємець // Зростаємо разом. –2011.– No 6.–С. 10–11.

Заводяна, Н. Яскраві зустрічі з краплинками води : муз.-терапевтичне заняття з використ. елементів педагогіки Марії Монтессорі / Н. Заводяна // Муз. керівник.–2015.–No 10.–С. 25–29.

Злочевська, Н. В. Бібліотерапевтичне спілкування з учнями як спосіб впливу на їх духовне здоров’я та засіб розкриття їх творчого потенціалу / Н. В. Злочевська // Шк. бібліотека плюс. –2014. – No 13–14 (лип.).–С. 14–19.

Каленська, О. Розповідайте дитині казки – і вона не вередуватиме : [казкотерапія як найдавніший метод практ.психології] / О. Каленська // Для мами і тата.– 2012. – No 12.
– С. 7.

Карівець, І. Допомога від стресу / І. Карівець // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 5. - С. 45-50 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Колісник, Оксана. Знайома незнайомка - арт-терапія [Текст] / Оксана Колісник // Психолог. - 2013. - Листопад, № 22. - С. 22-25.

Купіна О. Книга зцілює : [прес-консультація про бібліотерапевтичний напрямок діяльності бібліотек] / О. Купіна, Т. Каламай // Світ дитячих бібліотек . – 2002. – № 4. - С. 11-13.

Ланєнкова, О. С. Добрий друг – казка, або усна народна творчість як виховний засіб / О. С. Ланєнкова // Обдарована дитина.– 2013. – No 10. – С. 28 –30.

Розкажи мені казку : [поради батькам] // Розкажіть онуку.– 2010.– No 7.–С. 153–154.

Семинженко, Антон. Бібліотерапія [Текст] / А. Семинженко // Країна : Тижневий журнал по-українськи. - 2015. - № 26. - С. 26-27.

Симонова, Я. М. В гості казка завітала : конспект заняття з розв. мовлення елементами казкотерапії та використанням ІКТ для дітей середньої групи / Я. М. Симонова // БВДС.– 2014. – No 9. – С. 55–59.

Тертилова, Анжеліка. Бібліотерапія як напрямок роботи сучасного бібліотекаря [Текст] / Анжеліка Тертилова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 1. - С. 36-38.

Трохименко Г. БІБЛІОТЕЧНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ В НОВОМУ ВИМІРІ: ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ ТА НОВАЦІЙ / Г.В.Трохименко, Р.А.Драган
http://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_101013/dragan.pdf

Туріщева, Л. В. Бібліотерапія в роботі з дітьми з особливими потребами / Л. В. Туріщева, Л. М. Погорєлая // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. - 2016. - N 4. - С. 5-8.

Харук, Г. До серця дитини через казку : [добірка статей про користь казок] / Г. Харук // Дит. садок. – 2014. – No 19 (жовт.). – С. 3–19.

.: Розділ: Соціологія :: 9.01.2018 12.39.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292441 seconds