Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 40397  
Юлія запитує:
Доброго дня! Мене цікавить література на тему "Культурно-просвітницька діяльність дитячих бібілотек"
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Пропоную Вам скористатися такими джерелами:
1. Форми роботи з читачами-дітьми у бібліотеках Заліщицької ЦБС // http://zal-lib.pp.ua/formy-roboty-z-chytachamy-ditmy-u-bibliotekah-zalishhytskoyi-tsbs/
2. Дитячі бібліотеки України як компонент культури // http://www.refotext.com/referat-text-1107-1.html
3. Естетичне виховання в діяльності дитячої бібліотеки// http://www.library.kherson.ua/lib/esteducation.htm
4. Виховання студентської молоді - місія бібліотек ВНЗ // http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/nehaeva.pdf
5. Тюхай, Наталія.Дитячі бібліотеки м. Маріуполя: ми такі різні й такі цікаві своїм читачам : [з досвіду роботи] / Н. Тюхай // Світ дитячих бібліотек. - 2011. - № 2. - С. 7-11.
6. Кириченко, Н. Г. Інформаційний супровід навчальних і виховних заходів в школі, які впливають на ціннісні пріоритети учнів / Н. Г. Кириченко, Л. В. Гайтан // Шкільна бібліотека плюс. - 2013. - № 5-6 (березень). - С. 7-10.
7. Коханова, Ірина. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 6. - С. 21-24.
8. Разом будуємо майбутнє дитини : на допомогу класному керівнику // Позакласний час. - 2016. - № 7. - С. 19-34.
9. Митрохіна, Ольга. Художньо-масова робота з учнівською молоддю / Митрохіна, Ольга
// Позашкілля (Шкільний світ). - 2014. - № 1. - С. 8-13.
10. Белібова, Таїсія.Розвивайся та відпочивай разом з бібліотекою / Т. Белібова, І. Ярошевська // Світ дитячих бібліотек. - 2010. - № 1. - С. 8-10.
11. Мартинова, В. Ніч у бібліотеці: цікаво, весело і... зовсім не страшно! / В. Мартинова
// Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 29-30.
12. Захарова, Наталія. Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення : (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н.Захарова // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 4. - С. 49-54. - Бібліогр.: с. 54.
13. Кардашова, Я. М. Бібліотека в особистісно орієнтованому вихованні учнів / Я. М. Кардашова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 1. - С. 61-62.

.: Розділ: Соціологія :: 6.03.2017 14.54.12 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40316  
Діана запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти наукові роботи на тему "Моргіналізація"
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Балла, О. Живущие на краю [Текст] / О. Балла // Знание-сила. - 2006. - № 11. - С. 21-26.

Баньковская , С. П. Миграция, свобода и гражданство: парадоксы маргинализации [Текст] / С.П. Баньковская // Полис. - 2006. - № 4. - С. 120-126.

Вегера, С. А. "Парії" або "нічиї" сучасної України / С. А. Вегера // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 219-233. - Бібліогр.: 26 назв.

Кемалова, Ліля Ісметівна. Маргінальність в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Кемалова Ліля Ісметівна ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2006. - 20 с.

Кирієнко, О. Ю. Маргіналізація суспільства. Становище жінок, дітей, військовополонених [Текст] / О. Ю. Кирієнко // Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / НАН України, Ін-т історії України. - К. : КЛІО, 2013. - С. 467-481. - Бібліогр. в кінці ст.

Константінов, С. Ф. Маргінали та маргінальність: адміністративно-правова суть [Текст] / С. Ф. Константінов, В. М. Зінич // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. - С. 61-64.

Константінов, С. Ф. Національна стратегія протидії маргіналізації населення [Текст] / С. Ф. Константінов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 6. - С. 181-185. - Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

Ладомська, Я. Про що скімлить душа маргінала [Текст] / Я.Ладомська // Політика і культура. - 2001. - № 8. - С. 26-27.

Маслов, Анатолій Олексійович. Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маслов Анатолій Олексійович ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - К., 2004. - 192 арк. - арк. 178-192.

Момот, Т. Асиміляція чи маргіналізація: сільська молодь у великому місті / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 1. - С. 111-117. - Бібліогр. в кінці ст.

Пасько, Ярослав. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? / Ярослав Пасько // Філософська думка. - 2014. - № 2. - С. 27-42. - Бібліогр. в кінці ст.

Скабеева, В. Маргинал - двигатель прогресса [Текст] / В. Скабеева // Знание-сила. - 2006. - № 11. - С. 38-43.

Шульга, М. Національна і політична маргіналізація за умов системної кризи / М.Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 1 . - С. 5-20.

Маргінальні групи в українському суспільстві http://megapredmet.ru/1-74593.html

Маргінальність в Україні http://pidruchniki.com/13560615/sotsiologiya/marginalnist_ukrayini

Сахань О. М. Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/2019/1/Sahan_Zhyvaka_173.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 25.02.2017 21.27.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40161  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезисы ,статьи на тему "Миграция". Заранее спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам використати наступні статті: – Кравченко В.Г. Визначення поняття трудової міграції / В. Г. Кравченко // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – 2012. – Вип. 3. – С. 346-350.
– Захарченко Л. М. Причини і сутність явища незаконної (нелегальної) міграції / Л. М. Захарченко // Митна справа. – 2014. – № 1; Ч. 2; Кн.1. – С. 262-268.
– Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в сучасних умовах / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 165-168.
– Бортник Н. П. Міграція населення в епоху глобалізації: теоретичні підходи до дослідження / Н. П. Бортник // Митна справа. – 2012. – № 6; Ч. 2; Кн. 1. – С. 372-378.
– Євтух В. Міграційна криза і як ії побороти. Спроба державного регулювання / В.Євтух // Віче. - 1997. - № 7. - С. 62-77.
– Петрова Т. Міграції населення як фактор пропозиції робочої сили на ринках праці України / Т Петрова // Україна: аспекти праці. - 1997. - № 6. - С. 42-45.
– Шелюк В. Міграції як чинник історичного розвитку України / В.Шелюк // Історія в школі. - 1997. - № 6. - С. 7-9.
– Новік В. Глобальні виміри міграції / В.Новік // Віче. - 1999. - № 5. - С. 17-25.
– Романюк М. Розвиток ринку праці в контексті регулювання міграції населення / М.Романюк // Україна: аспекти праці. - 1999. - № 5. - С. 5-10.
– Романюк М. Міграції населення України: національні пріоритети та регіональна диференціація механізму регулювання / М.Романюк // Економіка України. - 1999. - № 9. - С. 38-44.
– Кузьменко О. Суб'єкти нелегальної міграції / О.Кузьменко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1999. - № 3. - С. 306-311.
– Романюк М. Криза міграції населення України: причини, наслідки, шляхи подолання / М.Романюк // Універсум. - 1999. - № 11-12. - С. 14-17.
– Побєда Н. Міграція і пошуки нових взаємодій / Н.Побєда // Проблеми міграції. - 2000. - № 1 . - С. 14-18.
– Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення / І.Гнибіденко // Економіка України. - 2001. - № 4. - С. 19-22.
– Позняк О. Трудові міграції в Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи / О.Позняк // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 8. - С. 43-47.
– Позняк А. Міграційна система в Україні : загальнодержавні тенденції та закономірності територіальної диференціації / А.Позняк // Український географічний журнал. - 2002. - № 1. - С. 22-28.
– Джаман В. Особливості географії міграції населення України / В.Джаман // Український географічний журнал. - 2002. - № 1. - С. 28-36.
– Макуха С. Міграція: тенденція та засоби регулювання / С.Макуха // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 4. - С. 70-72.
– Чорноус Г. Прогнозування процесів міграції населення в Україні / Г. Чорноус // Банківська справа. - 2002. - № 4. - С. 28-34.
– Позняк О. Масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України / О. Позняк // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 6. - С. 37-40.
– Чехович С. Предмет українського міграційного права / Сергій Чехович // Українське право. - 2003. - № 1. - С. 130-141.
– Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові відносини / О. Надьон // Право України. - 2004. - № 6. - С.13-17.
– Касьянова М. М. Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн / М.М.Касьянова // Ґілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО УАН. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 344-347.
– Большая О. Міжнародна міграція робочої сили населення України / О. Большая // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрів і студентів фізико-математичного факультету. – Полтава, 2013. – С. 321-323.
– Сирочук Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського Союзу: фактори впливу / Н.А.Сирочук // Економічний вісник Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України ”КПІ”. – Київ, 2014. – № 11. – С. 110-118.
– Вонсович О. С.Нелегальна міграція як одна з ключових сучасних загроз європейській безпеці / О.С.Вонсович // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – С. 133-141.
– Гнатківський Б. М.Трудова міграція та її вплив на економічний розвиток України / Б. М. Гнатківський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 222. – С. 185-192.
– Ярмистий М. М.Наукові підходи до визначення потяння ”міграція” та ”міграційна політика” / М.М.Ярмистий // Ґілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО УАН. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 387-391.
– Волоско Я. О.Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки / Я. О. Волоско // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2015. – № 824. – С. 21-26.
– Ряба О. І.Міжнародна трудова міграція: виклики для України / О. І. Ряба // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. – Київ; Рівне, 2012. – Вип. 18, № 2. – С. 225-234.
– Кравченко В. Г.Нелегальна трудова міграція в Україні: підходи до розуміння / В.Г.Кравченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право / ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород, 2015. – Вип. 33, т. 2. – С. 33-37.

.: Розділ: Соціологія :: 1.02.2017 23.11.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40148  
Катерина запитує:
Здравствуйте, нужны научные публикации на тему: "Внутрішньо переміщені особи в україні реалії та можливості". Спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Балуєва О. В. Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, І. О. Аракелова // Публічне урядування. - 2016. - № 2. - С. 48-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_6.
Балуєва О. В. Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, О. О. Чуприна // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_4.
Більовський О. А. Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Більовський // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 104-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_13.
Впровадження підходу кейс-менеджменту при роботі з внутрішньо переміщеними особами в Україні (результати впровадження ВГО "Ліга соціальних працівників України” проекту "Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні”) [Електронний ресурс] // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2015. - № 1-4. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2015_1-4_24.
Грабова Я. О. Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Я. О. Грабова // Митна справа. - 2015. - № 2(2.2). - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_2(2.2)__10.
Кашуба Я. М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості [Електронний ресурс] / Я. М. Кашуба // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 4-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_3.
Кобець М. П. Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Кобець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 37(2). - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37(2)__29.
Коваліско Н. В. Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр [Електронний ресурс] / Н. В. Коваліско, С. М. Бубняк // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2016_21_1_6.
Крахмальова К. О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_26.
Крахмальова К. О. Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_36.
Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості [Електронний ресурс] / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 7-10 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_4.
Малиха М. І. До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика [Електронний ресурс] / М. І. Малиха // Грані. - 2015. - № 8. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3.
Непомнящий О. М. Теоретичні підходи до створення комплексної моделі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні / О. М. Непомнящий // Теорія та практика державного управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-39.
Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика [Електронний ресурс] / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 185-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_3_22.
Перепелюкова О. В. Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Перепелюкова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2015. - № 6. - С. 110-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_6_15.
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості" [Електронний ресурс] // Український соціум. - 2015. - № 1. - С. 175-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_1_17.
Садова У. Я. Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 196-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_25.
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. - 2015. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_2_9.
Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Український соціум. - 2015. - № 2. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_2_8.
Семів Л. К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження [Електронний ресурс] / Л. К. Семів // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 59-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_9.
Середа Ю. В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Середа // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 29-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_5.
Тимчик Г. С. Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Тимчик // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 161-172 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2014_14_16.
Тищенко Н. І. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(2). - С. 124-126 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(2)__31.
Устименко В. Партнерство влади і бізнесу в контексті активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб: повноваження органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. Устименко, Г. Нестеров // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 4. - С. 40-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2015_4_6.
Фугело П. М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / П. М. Фугело // Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 193-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_32.
Хижняк Л. М. Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України [Електронний ресурс] / Л. М. Хижняк, А. І. Андрющенко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2015. - Вип. 19-20. - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2015_19-20_4.

.: Розділ: Соціологія :: 30.01.2017 17.32.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчуг :: Запитання: 40020  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком матеріалу на курсову роботу. Тема: Форми і методи організації дозвілля студентів ВНЗ І-ІІ ступеня. Спеціальність соціальний педагог. Дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Абдулов Р. Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів: дис... канд. пед. наук: 13.00.07/ Криворізький держ. Педагогічний ун-т. – Кривий ріг, 2008. – C.5-10.
Мещерякова Є. Внеаудиторная работа как фактор подготовки будущих учителей к проведению внеклассной работы со школьниками: автореф. дис. … канд. пед. наук / Є. Мещерякова. – Волгоград, 2006. – 20 с.
Онучок Л. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів.: Дис... канд. пед. Наук. – Київ, 2008. – 200 с.
Хабарова Г. Позааудиторна виховна робота у вищому навчальному закладі як фактор професійного становлення майбутнього спеціаліста. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка.? № 23 (186), ?Ч. 3, ?2009. ?С. 18-23
Шашенко С. В. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у Вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Київ. ЦУЛ, 2009. – 337 с.
http://www.google.com.ua/url?url=http://www.vetuniver.lviv.ua/images/stories/vuchovna/doc/1.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNoNblv7nRAhUBFSwKHchPDisQFgghMAM&usg=AFQjCNHp-iy1zUx7cRE_TsVoUr89GyE60A
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/organizaciya-dozvilljevoji-diyalnosti-ditei-v-zakladah-kulturi
https://www.knteu.kiev.ua/blog/read?pid=1088&uk

.: Розділ: Соціологія :: 10.01.2017 09.55.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.338368 seconds