Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43835
   


Автор запитання: Катерина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40148  
Катерина запитує:
Здравствуйте, нужны научные публикации на тему: "Внутрішньо переміщені особи в україні реалії та можливості". Спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Балуєва О. В. Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, І. О. Аракелова // Публічне урядування. - 2016. - № 2. - С. 48-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_6.
Балуєва О. В. Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, О. О. Чуприна // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_4.
Більовський О. А. Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Більовський // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 104-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_13.
Впровадження підходу кейс-менеджменту при роботі з внутрішньо переміщеними особами в Україні (результати впровадження ВГО "Ліга соціальних працівників України” проекту "Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні”) [Електронний ресурс] // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2015. - № 1-4. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2015_1-4_24.
Грабова Я. О. Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Я. О. Грабова // Митна справа. - 2015. - № 2(2.2). - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_2(2.2)__10.
Кашуба Я. М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості [Електронний ресурс] / Я. М. Кашуба // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 4-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_3.
Кобець М. П. Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Кобець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 37(2). - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37(2)__29.
Коваліско Н. В. Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр [Електронний ресурс] / Н. В. Коваліско, С. М. Бубняк // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2016_21_1_6.
Крахмальова К. О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_26.
Крахмальова К. О. Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_36.
Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості [Електронний ресурс] / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 7-10 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_4.
Малиха М. І. До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика [Електронний ресурс] / М. І. Малиха // Грані. - 2015. - № 8. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3.
Непомнящий О. М. Теоретичні підходи до створення комплексної моделі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні / О. М. Непомнящий // Теорія та практика державного управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-39.
Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика [Електронний ресурс] / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 185-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_3_22.
Перепелюкова О. В. Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Перепелюкова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2015. - № 6. - С. 110-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_6_15.
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості" [Електронний ресурс] // Український соціум. - 2015. - № 1. - С. 175-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_1_17.
Садова У. Я. Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 196-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_25.
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. - 2015. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_2_9.
Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Український соціум. - 2015. - № 2. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_2_8.
Семів Л. К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження [Електронний ресурс] / Л. К. Семів // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 59-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_9.
Середа Ю. В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Середа // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 29-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_5.
Тимчик Г. С. Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Тимчик // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 161-172 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2014_14_16.
Тищенко Н. І. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(2). - С. 124-126 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(2)__31.
Устименко В. Партнерство влади і бізнесу в контексті активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб: повноваження органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. Устименко, Г. Нестеров // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 4. - С. 40-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2015_4_6.
Фугело П. М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / П. М. Фугело // Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 193-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_32.
Хижняк Л. М. Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України [Електронний ресурс] / Л. М. Хижняк, А. І. Андрющенко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2015. - Вип. 19-20. - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2015_19-20_4.

.: Розділ: Соціологія :: 30.01.2017 17.32.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчуг :: Запитання: 40020  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком матеріалу на курсову роботу. Тема: Форми і методи організації дозвілля студентів ВНЗ І-ІІ ступеня. Спеціальність соціальний педагог. Дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Абдулов Р. Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів: дис... канд. пед. наук: 13.00.07/ Криворізький держ. Педагогічний ун-т. – Кривий ріг, 2008. – C.5-10.
Мещерякова Є. Внеаудиторная работа как фактор подготовки будущих учителей к проведению внеклассной работы со школьниками: автореф. дис. … канд. пед. наук / Є. Мещерякова. – Волгоград, 2006. – 20 с.
Онучок Л. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів.: Дис... канд. пед. Наук. – Київ, 2008. – 200 с.
Хабарова Г. Позааудиторна виховна робота у вищому навчальному закладі як фактор професійного становлення майбутнього спеціаліста. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка.? № 23 (186), ?Ч. 3, ?2009. ?С. 18-23
Шашенко С. В. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у Вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Київ. ЦУЛ, 2009. – 337 с.
http://www.google.com.ua/url?url=http://www.vetuniver.lviv.ua/images/stories/vuchovna/doc/1.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNoNblv7nRAhUBFSwKHchPDisQFgghMAM&usg=AFQjCNHp-iy1zUx7cRE_TsVoUr89GyE60A
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/organizaciya-dozvilljevoji-diyalnosti-ditei-v-zakladah-kulturi
https://www.knteu.kiev.ua/blog/read?pid=1088&uk

.: Розділ: Соціологія :: 10.01.2017 09.55.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 39792  
Катерина запитує:
Нормативна поведінка членів групи та соціальні санкції
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 17.11.2016 15.04.02 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 39557  
Ольга запитує:
Доброго дня! Надайте будь ласка матеріал на тему "Розвиток громадянського суспільства".
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:


1. Барков В., Розова Т. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення // Вибори та демократія. – 2006. – № 3. – С. 20 – 27.
2. Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: Монографія / М.А. Бойчук. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 211 с.
3. Вінніков О. Фінансування організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні // Пріоритети розвитку громадянського суспільства України. / М. Лациба, О. Вінніков, Л. Сідєльнік, Д. Український; Український незалежний центр політичних досліджень. - К., 2008, С. 46.
4. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку: навч. посіб. / уклад.: Ю. П. Сурмін, Т. П. Крушельницька, В. В. Карлова та ін.; за заг. ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна – К.: НАДУ, 2008. – 56 с.
5. Гурицька М. Проблеми та перспективи громадянського суспільства в сучасній Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2008. – № 41. – С. 711 – 717.
6. Дєгтяр А.О. Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління: монографія / А.О. Дєгтяр, А.В. Халецький, С.В. Бєлай. – Донецьк: Вид-во «Донбас», ООО «РА Ваш імідж», 2012. – 415 с.
7. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. — Львів: Видавництво «Червона Калина». — 2002. — 276 с.
8. Лациба М.В. Чому нам потрібен новий закон „Про громадські організації” / М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков, М.М. Слюсаревський; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., 2008. – С. 6.
9.Пасько Я.І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння. Монографія / Я.І. Пасько. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 272 с.
10. Українське суспільство 1992 — 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. - С.501.

***************************************************************************
11. § 2.Перспективи розвитку громадянського суспільства.- Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/polit/271-rozenfeld/4251-s-2---.html
12. Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горєлов [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2015. – 60 с. – (Сер. «Громадянське суспільство»). – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Korniyevskiy_12_11-58701.pdf
Проаналізовано суспільні ініціативи та практики самоорганізації громадян України в контексті формування консолідованого суспіль- ства й забезпечення національного суверенітету, сучасний стан взає- модії органів влади з організаціями громадянського суспільства, реалі- зацію ними функції контролю та захисту інтересів громадян України. На виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, Стратегії сталого розвитку «Украї на – 2020» охарактеризовано зміни політико-право- вого середовища віт чизняного громадянського суспільства.
13. 5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. – Режим доступу: http://political-studies.com/wp-content/uploads/2009/12/FundamentalsOfDemocracy_chapter5.pdf
14. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/stan-ta-perspektyvy-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajini/

.: Розділ: Соціологія :: 22.10.2016 16.18.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39285  
Наталія запитує:
допоможть знайти інформацію до курсової роботи на тему: Технології сімейної допомоги людям похилого віку
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними документами (Ви не могли помилитися з темою? Можливо, замість «сімейної» «соціальної»?):

1. Бобровська І. Ю. Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці [Електронний ресурс] / І. Ю. Бобровська // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2013. - Вип. 4. - С. 50-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2013_4_6
2. Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї. Навч.-метод. пос. – X. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2003. – 159 с.
3. Види соціальної терапії. – Режим доступу: http://studme.com.ua/17190512/sotsiologiya/vidy_sotsialnoy_terapii.htm
4. Житинська М. О. Деякі аспекти соціального захисту людей похилого віку в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. - 2014. - Вип. 19. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_19_25
5. Житинська М. О. Забезпечення якості життя людей похилого віку як соціальна проблема [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Освітологічний дискурс. - 2015. - № 1. - С. 116-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_1_13
6. Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. [Електронний ресурс] / Н. В. Кабаченко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2013. - Т. 149. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2013_149_13
7. Короткий курс лекцій з дисципліни «Технологія соціальної роботи». – Режим доступу: http://studme.com.ua/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty.htm
8. Мацкевіч, Юліана Рафаїлівна Соціальна робота з людьми похилого віку : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Ю. Р. Мацкевич ; ДВНЗ ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. — 339 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці тем.
9. Методика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад.: І. В. Ковальчук, В. С. Филипчук]. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 183 с. : табл. — Бібліогр.: с.174-181.
10. Савельчук І. Б.Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфика та особливості впровадження / І. Б. Савельчук // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (Ч. 4). — С. 95-99
11. Соціальна робота з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2011. — № 4. — С. 20-25. - Розглянуто особливості соціальної роботи з людьми похилого віку, визначено дифініцію ”людина похилого віку”, проаналізовано завдання та обов’язки соціального працівника в цій сфері
12. Соціальна робота: технологічний аспект: навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
13. Соціально-педагогічні, соціально-психологічні та соціально-медичні технології вирішення проблем різних категорій населення. – Режим доступу: http://studme.com.ua/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_.htm#51
14. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку : навч. посіб. / Т. О. Голубенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 160 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці глав.
15. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73057/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_lyudmi_pohilogo_piku
16. Технології соціальної роботи з сім'єю. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73058/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_simyeyu#14
17. Тополь О. В. Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку [Електронний ресурс] / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 279-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_72
18. Тополь О. В.Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 279-282.
19. Чаплін І. В. Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку [Електронний ресурс] / І. В. Чаплін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 5. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_5_5
20. Чернявська О.В. Технології соціальної роботи :навчальний посібник для викладачів та студентів. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 149 с.

.: Розділ: Соціологія :: 16.09.2016 22.26.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.353364 seconds