Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Владислав із міста: Тростянець :: Запитання: 45427  
Владислав запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про Магдибурзьке право в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 13840; 40592.
Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Аркуша О. Галичина від княжих часів до кінця 17 ст.: історичний нарис : Історичне краєзнавство / О. Аркуша, М. Мудрий // Історія в школах України. — 2004. — № 3. — С. 36-38.
Бакалець О. Магдебурзьке право на території україни в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ — початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Бакалець // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 295-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2011_19_63.
Береза О. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Береза // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 91-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_13.
Васецький В. Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. Васецький // Альманах права. — 2019. — Вип. 10. — С. 111-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2019_10_24.
Водотика С. Сучасний погляд на історіографічний доробок історії Магдебурзького права в Україні [Електронний ресурс] / С. Водотика, Л. Савенок // Scriptorium nostrum. — 2015. — № 1-2. — С. 85-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_7.
Дарнопих О. Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах [Електронний ресурс] / О. Дарнопих // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 35. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2006_35_17.
Загородній М. Віковий спадок : демократичні традиції України / М. Загородній // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 8-15.
Кириченко Ю. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України [Електронний ресурс] / Ю. Кириченко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 361-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Кобилецький М. Магдебурзьке право і його застосування в Україні (XIV — перша половина XIX ст.): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / М. Кобилецький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2010. — 40 с.
Косович В. Ратуша в Україні: історія символу Магдебурського права / В. Косович // Історія в рідній школі. — 2017. — № 12. — С. 8-14.
Мануілова К. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади [Електронний ресурс] / К. Мануілова // Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 33-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_7.
Ровинська К. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Савчук Н. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. Савчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 22-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_1_7.
Ткаченко А. Магдебурзьке право на теренах українських земель: світоглядно-правові засади [Електронний ресурс] / А. Ткаченко // Світогляд — Філософія — Релігія. — 2014. — Вип. 7. — С. 129-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sfr_2014_7_15.
Швидка В. Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях / В. Швидка // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 255-260. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_56.

.: Розділ: Історія :: 20.04.2021 12.26.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 45425  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть в пошуку літератури до теми: "Політика коренізації в Україні. Її особливості і наслідки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 125-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_12
Гуцало Л. Національні меншини України в політиці коренізації 20 – 30 років ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Гуцало // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 110-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_11
Дізанова А. В. Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) [Електронний ресурс] / А. В. Дізанова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2008. — Вип. 24. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2008_24_4
Калакура О. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії [Електронний ресурс] / О. Калакура // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 315-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_3-4_19
Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР [Електронний ресурс] / В. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 97. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2009_97_10
Коропатник М. М. Політика "коренізації" 1920–1930-х років в Україні та окремих регіонах Росії: тріумф і трагедія українського відродження [Електронний ресурс] / М. М. Коропатник // Сіверянський літопис. — 2020. — № 5. — С. 75-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_5_8
Кралюк П. Берія-українізатор : готуючись до уроку / П. Кралюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 76-78.
Кульчицький С. "Великий перелом": Україна в період 1923-весни 1930 рр. : стаття четверта "Політика Кремля щодо України" / C. Кульчицький // Історія в школах України. — 2008. — № 3. — С. 54-56.
Нечипоренко З. В. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля) [Електронний ресурс] / З. В. Нечипоренко, С. О. Шамара // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 136-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_27
Памірська Л. Єврейські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Л. Памірська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2008. — Вип. 24. — С. 151-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_26
Тітова Н. В. Особливості здійснення політики "українізації” та "коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років [Електронний ресурс] / Н. В. Тітова // Освіта, наука і культура на Поділлі. — 2013. — Т. 20. — С. 442-451. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2013_20_47
Тропіна А. А. Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2009. — Вип. 16. — С. 234-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2009_16_27

.: Розділ: Історія :: 20.04.2021 09.12.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 45421  
Надія запитує:
Доброго вечора! цікавить інформація по такому запитанню: "Тенденції розвитку розважальних телепрограм світового ринку ". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та
тенденції
http://journals.uran.ua/sciencerise/article/download/66277/62937/140222
Види розважальних програм на телебаченні
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/49229/2/2018_Iasnitska_O-Vydy_rozvazhalnykh_prohram_216-219.pdf
Реаліті-шоу: всередині зображення
https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD14_Hrabarchuk.pdf
Історичні витоки та видова різноманітність телевізійних програм у жанрі реаліті-шоу
http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/1/69.pdf
Комунікаційні телевізійні технології шоу-програм
http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-51/33.pdf
Формування й динаміка танцювальних шоу-програм у Європі
http://ku-khsac.in.ua/article/download/127427/122177
Політичні ток-шоу як особливий жанр екранної журналістики
http://document.kdu.edu.ua/diplom/2018_mag_776.pdf
Основні принципи диференціації технологій кулінарних телепроектів
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/5643/5651
Современные тенденции развития китайских телевизионных реалити-шоу
(на примере шоу «Звук»)
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257447/1/170-174.pdf
https://freeschool.by/blog/populyarnye-amerikanskie-teleshou/
https://social.org.ua/16920-10-vidvyaznikh-teleshou-z-yaponiyi-yaki-diyut-yak-tabletka-vid-stresu.html

.: Розділ: Історія :: 19.04.2021 20.22.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 45413  
Дмитро запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу до реферату "Хмельниччина у висвітленні Івана Крип'якевича". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гуслистий К. Дядиченко В. На скрижалях історії // Вітчизна. — 1955. – № 2. – С. 179–182. (Рец. на монографію І. Крип’якевича “ Богдан Хмельницький”).
Документи Богдана Хмельницького. 1648 – 1657 / Відп. ред. Ф. П. Шевченко; Упорядн. І. Крип’якевич. АН Української РСР. Інститут суспільних наук; Архівне управління при Раді міністрів Української РСР. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. — 740 с.
Івасюта М. К. Книга про Богдана Хмельницького. (Рец. на працю І. Крип’якевича “Богдан Хмельницький. – Київ, 1954) // Вільна Україна. — 1955. – 31 березня.
Крип’якевич Р. І. Богдан Хмельницький, Іван Крип’якевич і Жовква [Електронний ресурс] / Р. І. Крип’якевич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 545-548. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_65
Крип'якевич І.П.Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф.П.Шевченко, І.Л. Бутич, Я.Д.Ісаєвич, - 2-е вид., виправлене і доповнене. — Львів: Світ,1990, — 408 с.
Мороз І. Іван Крип'якевич: основні віхи життя та діяльності / І. Мороз // Історія в рідній школі. — 2016. — № 4. — С. 29-35.
Мороз І. Іван Крип'якевич: основні віхи життя та діяльності : цікаво знати / І. Мороз // Історія в рідній школі. — 2016. — № 3. — С. 28-36.
Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця XIX - першої третини XX століття : монографія / О. Руда; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2010. - 416 c.
Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI - середини XVII ст. (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі) : автореф. дис... д-ра іст. наук / І. С. Стороженко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2008. - 36 c.
Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / ред.: В. Смолій; упоряд.: І. Крип'якевич, І. Бутич; НАН України. Ін-т історії України. — Київ : Альтернативи, 1998. - 383 c.
Федорук Я. Іван Крип'якевич і сходознавство [Електронний ресурс] / Я. Федорук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Відп. редактор М. Крикун, заступник відп. редактора О. Середа. –—Львів, 2006–2007. — Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. — C. 738–748. — Режим доступу: https://shron3.chtyvo.org.ua/Fedoruk_Yaroslav/Ivan_Krypiakevych_i_skhodoznavstvo.pdf?

.: Розділ: Історія :: 16.04.2021 16.34.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: смт. Нова Борова :: Запитання: 45411  
Марина запитує:
Добрий день.Мене цікавить інформація про військову діяльність Юрія Горліс-Горського,осавула 1 куреня полку гайдамаків Холодного Яру.Дякую
Наша відповідь:
Марино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бугай, Надія.Слідами Холодного Яру // Українське слово. - 2009. - 8-14 квіт. - С. 10.

Віценя, Лідія. "Козак із зірок". Його земне ім’я було Юрій : [про Ю. Горліс-Горського] / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. - 2016. - 22 листоп.. - С. 3. : фот.
Грицун, Роман. Юрій Горліс-Горський - "термінатор" з Холодного Яру / Р. Грицун // Зоря Полтавщини. - 2016. - 8 листоп. - С. 3.

Горліс-Горський Юрій // Українська революція 1917-1921. Полтавський вимір : події; постаті; документи : у 3-х кн. / Державний архів Полтавської області, Центр дослідження історії Полтавщини; упоряд. О. А. Білоусько. - Полтава : Полтавський літератор, 2017. - Кн. 1: Процеси. Діячі. Рефлексії. 1917-1921. - С. 211.

Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. - 12-е вид., випр., доп. - К. : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2010. - 504 с. : фото. - (Українська воєнна мемуаристика).

Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр. Спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Юрій Горліс-Горський. - 16-е вид., стер. - К. : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2013. - 512 с. - (Українська военна мемуаристика).

Городянин-Лісовський Юрій Юрійович (Горліс-Горський) : (14 січня 1898 - 27 вересня 1946) // Ревегук В. Я. Полтавці - поборники державної незалежності України : збірник біографічних нарисів : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. / В. Я. Ревегук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - С. 281-283. : фот.
Григор’єва, Тетяна. Постать Юрія Горліса-Горського в історії - наче розібраний пазл / Т. Григор’єва // Решетилівський вісник. - 2017. - 20 січ. - С. 2.

Коваль, Р. "Ми ще вернемось!" : [біографія Ю. Горліса-Горського] / Р. Коваль // Горліс-Горський Ю. Ю. Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. - Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2010. - С. 4-43.

Коваль, Р. "Україна... чому це слово таке болюче?" : [про Ю. Горліса-Горського] / Р. Коваль // Горліс-Горський Ю. Холодний Яр : документальний роман / Ю. Горліс-Горський. - Дрогобич : Відродження, 2008. - С. 4-20.

КОВАЛЬ, Р. ЮРІЙ ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ - ОТАМАН-ПИСЬМЕННИК / Р. КОВАЛЬ // САМОСТІЙНА УКРАЇНА. - 2001. - № 42 (Листоп.). - С. 7.

Козак, Сергій. Юрій Горліс-Горський : [біографія] / С. Козак // Літературна Україна. - 2010. - 18 листоп. (№ 42). - С. 2.

Корнєва, В. Полтавська сторінка холодноярської правди : [про Ю. Горліса-Горського] / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. - 2012. - 2 жовт.. - С. 3.
ЛАЩЕНКО, СЕРГІЙ. ПОВЕРНЕННЯ ЮРІЯ ГОРЛІСА-ГОРСЬКОГО / С. ЛАЩЕНКО // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. - 2010. - 4-10 груд. (№ 45). - С. 16.

Миколаєнко, Алла. "І повіє огонь новий з Холодного Яру" // Літературна Україна. - 2011. - 17 лют. - С. 16.

Пустовгар, Олег. "І повіє огонь новий з Холодного яру" : людина-легенда Юрій Горліс-Горський / О. Пустовгар, Ю. Кісіль // Решетилівщина.UA. - 2021. - 14 січ. (№ 2). - С. 6. : фот.

Ревегук, Віктор Якович. Полтавці - поборники державної незалежності України : збірник біографічних нарисів : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. / В. Я. Ревегук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - 390 с.

ТИТАРЕНКО, Л. ДОВГА ДОРОГА ДО БАТЬКА : [про Ю. Горліса-Горського] / Л. ТИТАРЕНКО // ГОЛОС УКРАЇНИ. - 2010. - 20 квіт. - С. 20.

Ткаченко, Ю. Лицар Холодного Яру // Горліс-Горський, Ю. Холодний Яр. - Черкаси, 2016. - С. 3-4.

"Холодний Яр живий, він знає, хто свій, а хто ворог" : [про Ю. Горліс-Горського] // Громадська думка. - 2017. - 18 січ. (№ 3). - С. 21. : фот.
Шкляр, Василь. Шабля Горліса-Горського // Горліс-Горський, Юрій. Холодний Яр. - Львів, 2018. - С. 6.

.: Розділ: Історія :: 16.04.2021 10.08.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283275 seconds