Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Львів :: Запитання: 45478  
Ярослав запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу з теми: "Мирон Кордуба: основні етапи творчості". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Із плеяди видатних у національній науці: Мирон Кордуба
https://ntsh.org/sites/default/files/v49-p28-51.pdf
Білинський Б. Мирон Кордуба в контексті епохи
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrpol_2012_5_20.pdf
Поліщук Ю. Творча спадщина Мирона Кордуби в дзеркалі істороіографічної традиції
http://history-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/1267/1279
Федорищак Р. Л. Культурно-просвітницька діяльність Мирона Кордуби
наприкінці XIX – на початку XX століття
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPU_ped_2012_4_12.pdf
Батюк Т. Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час
http://dspu.edu.ua/history_journal/arhiv/34_2014/3.pdf
Піх О. Науково-освітня діяльність Мирона Кордуби у Варшаві (1928–1940)
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/ukr-pol_5/018-pix.pdf
Федорів І. Наукові зв’язки Мирона Кордубb у Варшавській період діяльності (1929 – 1940)
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16750/1/Fedoriv.pdf
Батюк Т. Наукова та публіцистична праця Мирона Кордуби в роки другої світової війни
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6548/1/Batuik.pdf
Федорів І.О. Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876-1947 рр.) [Текст]: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Федорів Ірина Олегівна; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04fiodmk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Історія :: 28.04.2021 21.06.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 45476  
Юля запитує:
Йосафат Коциловський
Наша відповідь:
Бадяк В. Наш владика: Життя та посмертні митарства перемишльського єпископа Йосафата Коциловського [Текст] / В. Бадяк ; Суспільно-культурне товариство "Надсяння". - Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 2000. — 110 с.
Богдан Прах. Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації ЛемКівщини [Електронний ресурс] : у 2-х томах, т. 1: Біографічні нариси (1939-1989). Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015. – lxxxvi 722 c. — Режим доступу: http://www.er.ucu.edu.ua:8080/bitstream/handle/1/539/Prach_Peremysl Eparch.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Єгрешій О. І. Місце греко-католицького духовенства у бойкоті перепису населення 1921 р.у Галичині [Електронний ресурс] / О. І. Єгрешій // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 176-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_20
Злочин / упоряд. П.Кардаш. - 2-е вид. - Мельбурн ; Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2005. - 560 с.
Липовецький С. Бандерівці : 200 історій з ХХ ст. / С. Липовецький ; в кн. використ. фото Центру Дослідження Визвольного Руху (ЦДВР)... - Львів : Піраміда, 2017. - 563 c.
Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир». Збірник наукових праць. Богослов’я [Електронний ресурс] / Гол. ред. Р.А. Горбань. — Вип. 7: до 130-річчя з часу створення Станиславівської єпархії. — Івано-Франківськ: ІФБУ, 2015. — 270 с. — Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/28773/1/69_Добрий Пастир_07_2015-split-merge.pdf
Пам’яті перемиського владики кир Йосафата Коциловського [Текст] : спомин. - Мюнхен : Вид-во "Християнський голос", 1956. — 47 с.
Третяк Л. Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки [Електронний ресурс] / Л. Третяк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2007. — Вип. 9. — С. 333-339. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2007_9_41
Україна - Польща 1920 - 1939 pp.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України; упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. — Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. — 624 с.

.: Розділ: Історія :: 28.04.2021 19.40.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маріола із міста: Варшава :: Запитання: 45475  
Маріола запитує:
Діяльність учнів Грушевського у ровоєнному Львові.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гордієнко Д. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип'якевичем (лютий 1906 - червень 1930 рр.), упоряд. Н. Халак, Л., 2015, 156 с. (Рец.:) [Електронний ресурс] / Д. Гордієнко // Ucraina magna. - 2016. - Vol. 1. - С. 422-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2016_1_32
Заболотна І. І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського [Електронний ресурс] / І. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 91-93. — С. 12-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_91-93_4
Полянський О. А. Іван Крип’якевич та Омелян Терлецький: життя і діяльність під чотирма окупаціями (спроба порівняльної характеристики) [Електронний ресурс] / О. А. Полянський, Р. І. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 582-595. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_70
Тельвак В. В. Грушевськіана Івана Крип’якевича (до 1939 року) [Електронний ресурс] / В. В. Тельвак // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2014. — Вип. 7. — С. 185-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2014_7_15
Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2015. — Вип. 23. — С. 89-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2015_23_17
Тельвак В. Львівський університет у становленні історичної школи Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Тельвак // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 10. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_9
Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні. — 2013. — Вип. 23. — С. 160-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Idvu_2013_23_11
Тельвак В. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2015. — Вип. 36. — С. 18–35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2015_36_4
Тельвак В. Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 40. — С. 145–163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2017_40_12
Труба Р. Омелян Терлецький і боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / Р. Труба // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 543-556. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_47
Труба Р. Формування історичних поглядів Омеляна Терлецького [Електронний ресурс] / Р. Труба // Мандрівець. — 2014. — № 5. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_6
Халак Н. В. Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896-1918) [Електронний ресурс] / Н. В. Халак // Українська біографістика. — 2013. — Вип. 10. — С. 340-357. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_22

.: Розділ: Історія :: 28.04.2021 19.23.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 45445  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Чи могли б Ви підібрати літературу на тему: Висвітлення Хмельниччини у працях Івана Крип'якевича
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – file:///C:/Users/User/Desktop/0009259.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15285/09-Fedoruk.pdf?sequence=1
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/660Fedoruk.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kripyakevich_I
https://core.ac.uk/download/pdf/19667201.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/r463.pdf
https://shron3.chtyvo.org.ua/Fedoruk_Yaroslav/Nevidoma_stattia_Ivana_Krypiakevycha_pro_ukrainsko-turetski_vzaiemyny_1648-1657.pdf?
http://litopys.org.ua/coss2/gvpr10.htm
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/8548/1/26.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1484/1/N_Klymenko_UHJ_6_IPPO.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6251/1/Tabunshchyk.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29999/1/Задорожний, В. Є. Іван Крип'якевич- історик України.pdf

– Крип’якевич І. Соціально-політичні погляди Богдана Хмельницького : (До 300-річчя з дня смерті) / І.Крип’якевич. – Український історичний журнал. – 1957. – Кн. 1. – С. 94-105.
– Крип’якевич І. Роль Богдана Хмельницького в справі возз’єднання України з Росією / І.Крип’якевияч. – В кн.: Віковічна дружба народів-братів. – Київ, 1951. – С. 22- 44.
– Крип’якевич І. Богдан Хмельницький – видатний державний діяч і полководець / І.Крип’якевич. – В кн.: 300-річчя возз’єднання України з Росією. – 1954. – С. 178 - 190.
– Крип’якевич І. “Скарби” Хмельницького / І.Крип’якевич. – Записки НТШ, 1910, т. 96, кн. 4. – С. 116-119.
– Крип’якевич І. Богдан Хмельницький і панська шляхта. В 260-ті роковини смерті гетьмана / І.Крип’якевич // Календар товариства “Просвіта” на 1917 р. – Львів, 1917. – С. 90-94.
– Крип’якевич І. Українська держава 1648 р. / І.Крип’якевич. – Свобода. – 1917. – С. 50.
– Крип’якевич І. Український державний скарб за Богдана Хмельницького / І.Крип’якевич. – Записки НТШ, 1920, т. 130. – С. 73-106.
– Крип’якевич І. Про гетьмана Богдана Хмельницького (1648-1657) / І.Крип’якевич // Календар товариства “Просвіта” на 1921 рік. – Львів, 1921, С. 37-48.
– Крип’якевич І. Богдан Хмельницький – поборник возз’єднання України з Росією / І.Крип’якевич. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. –24 с. з портр.
– Документи Богдана Хмельницького / упоряд. Іван Крип’якевич. – Львів : Видавництво АН УРСР, 1961. – 741 с.
– Крип’якевич І. П. Історія України / І.Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с.
– Крип’якевич І. Історія козаччини для народа і молоді / І. Крип’якевич. – Львів : «Учітеся, брати мої», 1922. – 77 с.
– Крип’якевич І. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Іван Крип'якевич, Іван Бутич ; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. – Київ : Альтернативи, 1998. – 383 с.
– Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький / відп. ред. Ф. П. Шевченко,І. Л. Бутич, Я. Д. Ісаєвич, – 2-е вид., вип. і доп. – Львів : Світ,1990. – 408 с.
– Кондрач Я.С. Військово-історичні дослідження Івана Крип'якевича (1886-1967) : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Я.С.Кондрач ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. - Львів, 2007. - 228 арк.
– Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич ; ред. кол. В. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ : Альтернативи, 1998. - 383 с.
– Грабовецький В. Академік Іван Крип'якевич : до 120-річчя з дня народження: зб. / В. Грабовецький. - Вид. 2-е., доп. - Івано-Франківськ : [б.в.], 2005. - 200 с. : іл.
– Клименко Н.П. Іван Крип'якевич як автор підручників та посібників з історії / Н. П. Клименко // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - С. 191-208.
Сварник І. Іван Крип'якевич як дослідник історії козацтва / І. Сварник // Іван Крип'якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2001. - С. 823-828.

.: Розділ: Історія :: 22.04.2021 17.41.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Львів :: Запитання: 45437  
Денис запитує:
Добрий день! Порадьте будь ласка літературу по відображенню Сербсько-хорватської війни 91-95 в українській пресі все що можливо, дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! Матеріалу дійсно дуже мало. Ось список джерел: – http://www.historians.in.ua/index.php/en/avtorska-kolonka/2320-anatolij-demeshchuk-khorvatiya-slidi-dvokh-vijn
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2025/1/Grani_2015_6_35.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/eine_2017_52_16.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/eis_2017_6_8.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13993/Palii_Krakh_Yuhoslavii_vid_yedynoi_derzhavy.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eprints.zu.edu.ua/29996/1/299-Текст статті-250-1-10-20190708.pdf
http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2017/52/articles/14.pdf
http://ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/13.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13115/9.pdf

– Мельничук І. Ще однією “гарячою точкою” стало менше / І.Мельничук // Україна. Європа. Світ. – Київ. 1998. – № 3. – С. 1, 5.
– Нагірний М. Українці на захисті хорватської державності у XX ст. / М. Нагірний // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 1, т. 2. – С. 47-52

.: Розділ: Історія :: 21.04.2021 16.01.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.558101 seconds