Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Надія із міста: Львів :: Запитання: 46358  
Надія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, з пошуком літератури для реферату на тему "Витоки кириличного письма. Кирило і Мефодій. Найстаріші слов’янські рукописи". Буду щиро вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://library.sumdu.edu.ua/uk/novyny/1659-den-slov-yanskoji-pisemnosti-i-kulturi.html
https://www.nogayskiy.org.ua/biblioteka/miropriemstva-biblioteki/673-u-vitokiv-nashoji-pisemnosti
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2786
https://kpi.ua/1519-3
http://litopys.org.ua/istkult/ikult04.htm
file:///C:/Users/User/Desktop/Npd_2018_1_28.pdf
https://studfile.net/preview/3741595/page:4/
https://www.cuspu.edu.ua/images/library/Кирило_і_Мефодій.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Старослов'янські_писемні_пам'ятки
file:///C:/Users/User/Desktop/EIF00000037.pdf

– Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – Київ : Видавничий дім «КМ Академія», 2002. – 154 с.
– Іванова О. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол. : Л. А. Дубровіна (голова) та ін. – Київ, 2010. – 791 с. : іл.
– Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ-ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Кодиколого-орфографічне дослідження. Каталог. Палеографічний альбом / Л.Гнатенко. – Київ, 2012. – 180 с., іл.
– Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Л.А. Гнатенко. – Київ : НБУВ, 2003. – 193 с.
– Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я.П.Запаско. – Львів: Світ, 1995. – 480 с.
– Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко. – Львів, 2000. – 224 с.
– Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 2002. – С. 10-140.
– Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с.
– Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні / В. Фрис. – Львів, 2003. – 188 с.
– Кріль М. Святі Кирило та Мефодій у духовному і культурному житті слов’янських народів / М.Кріль // Історія України. – 2003. – № 13,14. – С.1-5, 4-9.
– Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян // Позакласний час. – 2008. – № 10. - С. 131-135.
– Чорній В. Слово про подвижників слов'янської культури святих Кирила і Мефодія / В. Чорній // Чорній В. Слов'янознавчі студії / В. Чорній. – Львів, 2002. – С. 225-227.
– Слов'янська писемність. Кирило та Мефодій // Історія культури України у запитаннях і відповідях. – Київ,1993. – С.27-29.
– Гирич І. Кирило і Мефодій / І. Гирич // Історія в школах України. – 2001. – № 3 ; 2002. – № 1. - С.42-46, 48-49.
– Брайчевський М. Кирило і Мефодій / М.Брайчевський // Брайчевський М. Походження слов'янської писемності. – Київ,2002. – С. 87-110.
– Каракоз О.О. Історія книги : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с.

.: Розділ: Історія :: 26.04.2022 17.17.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: м. Яворів :: Запитання: 46348  
Надія запитує:
Доброго дня! Необхідна інформація про ремесла Галицько-Волинського князівства, буду вдячна за підбір літератури, у якій би вона була.
Наша відповідь:
Александрович В. С. Відкриття малярської спадщини Галицько-Волинського князівства ХШ століття [Електронний ресурс] / В. С. Александрович // Княжа доба: історія і культура. - 2011. - Вип. 4. - С. 154-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2011_4_11

Гудима Ю. Галицько-Волинське князівство в XI–XIV ст.: територія, природні та людські ресурси [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю. Гудима ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2020. - 20 с.

Кіндратюк Б. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства [Текст] / Б. Кіндратюк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Л. ; Івано-Франківськ : [б.в.], 2001. - 144с.: рис. 4 арк. іл. - (Серія "Історія української музики" ; вип. 9: Дослідження).
Мельник В. А. Писемні джерела до історії монументального малярства Галицько-Волинського князівства [Електронний ресурс] / В. А. Мельник // Княжа доба: історія і культура. - 2011. - Вип. 4. - С. 139-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2011_4_10

Терський C. В. Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI–перша половина XIII ст.) [Електронний ресурс] / C. В. Терський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. - 2013. - № 752. - С. 5-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_4

Чуйко О. Декоративно-прикладне мистецтво Галицько-Волинського князівства в системі культурного взаємообміну з країнами Європи [Електронний ресурс] / О. Чуйко // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2021. - Вип. 42(2). - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_42(2)__13

Чуйко О. Культурні взаємозв’язки Галицько-Волинського князівства з балканськими країнами [Електронний ресурс] / О. Чуйко // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 30(1). - С. 250-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_30(1)__40

Чуйко О. Мистецтво Галицько-Волинського князівства в контексті міжнародних взаємозв'язків [Текст] : монографія / О. Чуйко. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2020. - 415 с.

Чуйко О. Традиції монументального малярства Галицько-Волинської Русі в сакральній культурі періоду середньовіччя [Електронний ресурс] / О. Чуйко // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 28(5). - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(5)__40

.: Розділ: Історія :: 16.04.2022 07.50.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46344  
Ольга запитує:
Доброго ранку!!! Дякую!!!!! нове запитання: "Реконструкція змісту поховального обряду давнього населення України за М.О.Чмиховим"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5909/Chmykhov_Tkachuk_ARKhEOLOHIYa_TA_MOVOZNAVSTVO.pdf
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/27568/1/032_Karadah Esen_1.pdf
http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/1183.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/culture/00119547_0.html

– Чмихов М.О. Кургани як явище давньої культури / М.О.Чмихов. – Київ, 1993. – 144 с.
– Чмихов М.О. Археологічні дослідження курганів : навчальний посібник для студентів / М.О.Чмихов, Ю.О.Шилов, П.Л.Корнієнко. – Київ : НМК ВО, 1989. – 218 с.
– Чмихов М.О. Археологія та давня історія України / М.О.Чмихов, Н.М.Кравченко, І.Т.Чнрняков. – Київ, 1992.
– Чмихов Микола Олександрович : збірник на пошану пам'яті / упоряд. Л. Л. Залізняк ; Упоряд. біобібліогр. ч. Т. О. Патрушева; Авт. ст. Ю. В. Павленко, І. Т. Черняков, С. Ж. Пустовалов, H. М. Кравченко; НаУКМА. — Київ : Видавн. дім "K M Academia", 2000. - 56 c. - (Сер.: "Вчені НаУКМА") .
– Чмихов М.О. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя / М. О. Чмихов. - Київ : Либідь, 2001. - 428 с.
– Чмихов М.О. Давня культура : навч. посібник / М. О. Чмихов. - Київ : Либідь, 1994. - 287 с.

.: Розділ: Історія :: 15.04.2022 11.14.15 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надежда із міста: Москва :: Запитання: 46323  
Надежда запитує:
Здравствуйте уважаемые библиографы. Не могли бы Вы помочь в поиске информации об истории Донецкой областной библиотеки для детей им С.М. Кирова? Интересует период с 1930 по 1960гг. С уважением, Надежда.
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль із доступних наразі джерел за вашим запитом відсутня інформація.

.: Розділ: Історія :: 6.04.2022 11.27.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 46288  
Михайло запитує:
Цікавить інформація про графа Олексія Бобринського. Дякую.
Наша відповідь:
Вовченко Є. Д. Внесок родини бобринських у культурну спадщину України: минуле і сьогодення [Електронний ресурс] / Є. Д. Вовченко, О. Л. Храмова-Баранова, В. А. Афонін // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 5. — С. 8-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_5_5
Єлесіна К. О. Вирощування цукрового буряку в господарстві графів Бобринських [Електронний ресурс] / К. О. Єлесіна // Гуржіївські історичні читання. — 2011. — Вип. 4. — С. 215-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_97
Єлесіна К. О. Рафінадне виробництво в соціально-економічній діяльності графів Бобринських [Електронний ресурс] / К. О. Єлесіна // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2011. — Вип. 212. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2011_212_9
Єлесіна К. О. Церковно-релігійне життя на Середній Наддніпрянщині у контексті діяльності графів Бобринських [Електронний ресурс] / К. О. Єлесіна // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2010. — Вип. 192. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2010_192_13
Попик В. І. Бобринський О. О. [Електронний ресурс] / В. І. Попик // Українська біографістика. — 1999. — Вип. 2. — С. 80-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1999_2_19
Чем славен киевлянин : ист. мозаика от "А" до "Я" : более 500 портр. личностей прошлого и современников / Д. Белов ; под ред., авт. идеи, рук. проекта Г. Кузьмин. — Киев : Феникс, 2015. — 797 с.
Чернікова Н. С. Напрями діяльності О. О. Бобринського на посаді проводиря петербурзького дворянства (1875–1898 рр.) [Електронний ресурс] / Н. С. Чернікова // Грані Історії. — 2018. — Вип. 1. — С. 155-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_36
Чернікова Н. С. О. О. Бобринський як лідер об’єднаного дворянства [Електронний ресурс] / Н. С. Чернікова // Проблеми політичної історії України. — 2018. — Вип. 13. — С. 61-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppiu_2018_13_9
Чернікова Н.С. Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.С. Чернікова // Грані Історії. — 2012. — 2012. — С. 292-304. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2012_2012_35

.: Розділ: Історія :: 18.02.2022 08.45.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.431865 seconds