Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47731  
Ольга запитує:
Доброго дня! Прошу скласти список використаних джерел до теми Роль УГКЦ у національно-визвольній боротьбі українського народу 1939 – 1945 рр. У списку має бути 20 позицій
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Баран Б. М. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження господарсько-економічної діяльності Греко-католицької церкви в Східній Галичині 1923 – 1946 років [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 186-190 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_30.
Баран Б. М. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941 – 1944 рр. [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_4_4.
Бистрицька Е. В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. [Електронний ресурс] / Е. В. Бистрицька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 4. — С. 32-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_4_6.
Бойко Р. Ю. Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 2. — С. 25-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_5.
Бойко Р. Ю. Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 62-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_8.
Вербицький В. В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький // Софія. — 2018. — № 1. — С. 5-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2018_1_3.
Гавриш І. В. Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Гавриш // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_43.
Галів М. Радянські репресії проти духовенства Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. (на прикладі біографії о. Івана Котіва) [Електронний ресурс] / М. Галів, А. Огар // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 6. — С. 319–341. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2021_6_19.
Гуркіна С. В. Греко-католицьке духовенство Львівської архиєпархії в умовах переслідування радянською владою (1944 - 1950 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / С. В. Гуркіна; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2012. — 20 с.
Довбня О. Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Довбня // Історія релігій в Україні. — 2019. — Вип. 29. — С. 159-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2019_29_17.
Жупник В. Греко-католицька церква в період 1944–1953 рр. [Електронний ресурс] / В. Жупник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 600-608. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_79.
Ільницький В. І. Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) [Електронний ресурс] / В. І. Ільницький // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_17.
Киридон А. М. Держава – церква – суспільство: інверсна трансформація в Україні : монографія / А. М. Киридон; МОНМС України, Київ. славіст. ун-т, Рівнен. ін-т слов’янознавства. — Рівне, 2011. — 216 c. — (Актуал. пробл. вітчизн. та всесвіт. історії).
Майороші М. А. Радянська церковна політика, Львівський «Собор» та переслідування греко-католицької церкви на Закарпатті (1945-1947) [Електронний ресурс] / М. А. Майороші // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 62. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_10.
Пилипів І. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) [Електронний ресурс] / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 286-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_26.
Прах Б. А. Репресії супроти греко-католицького духовенства Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини (1939-1947) [Електронний ресурс] / Б. А. Прах // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2012. — Вип. 7. — С. 204-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2012_7_21.
Предка С. В. «Я фізично відчував, що в моєму серці щось обірвалось»: капелани Греко-католицької церкви в українських збройних формуваннях періоду Першої та Другої світових війн [Електронний ресурс] / С. В. Предка // Історія релігій в Україні. — 2017. — Вип. 27. — С. 363-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2017_27_36.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 10. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_10_14.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Часопис української історії. — 2014. — Вип. 30. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2014_30_17.
Пшеничний Т. Ю. Українська греко-католицька церква (1939–1991 рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Т. Ю. Пшеничний; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 39 c.
Сапєлкіна З. П. Церква і держава під час Другої світової війни: спроба налагодження взаємин / З. П. Сапєлкіна // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст.. — 2004. — Вип. 28. — С. 129-136.
Смирнов А. І. Церковно-інституційні трансформації українського православ’я в роки Другої світової війни : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / А. І. Смирнов; Національний університет «Острозька академія». — Острог, 2020. — 40 c.
Стасюк І. М. Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) [Електронний ресурс] / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 784. — С. 224-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2014_784_34.
Сурмач О. І. Діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 42. — С. 132-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_28.
Сурмач О. І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Розділ: Історія :: 3.04.2024 08.24.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Суми :: Запитання: 47720  
Дмитро запитує:
Добрий день. Хотів би переглянути подані на сайті http://ounb.sumy.ua/cgi-bin/irbis32r/cgiirbis_32.exe?C21COM=S&I21DBN=PRDK&P21DBN=PRDK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EK%3D%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%9C%D0%9F%D0%86%D0%90%D0%94%D0%90$%3C.%3E*%3C.%3EK%3D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%87$%3C.%3E)&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20 видання, або ті, що представлені в списку: XXI Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : завдання : 10-11 клас // Історія України. – 2016. – № 12. – С. 11–21. XXI Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : відповіді : 10-11 клас // Історія України. – 2016. – № 13. – С. 16–20. XXII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : завдання : 10-11-ті класи // Історія України. – 2017. – № 13. – С. 8–34. XXIV Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [Текст] : [олімпіада з історії : 10-11 кл.] // Історія України. – 2019. – № 13. – С. 5–27. – Додатки. Відповіді на завдання IV етапу XXI Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015/2016 навчальний рік [Текст] : [10–11 кл.] // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 4. – С. 10–16. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014 [Текст] : завдання IV етапу // Історія України. – 2014. – № 15. – С. 15–27. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії – 2014 [Текст] : відповіді на завдання практичного туру // Історія України. – 2014. – № 15. – С. 8–19 [вкладка]. Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії - 2013 [Текст] : 10–11 класи // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 15. – С. 1–10. – Вкладка : Історія України. Всесвітня історія, № 8. Завдання IV етапу XXI Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015/2016 навчальний рік [Текст] : [10–11 кл.] // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2016. – № 4. – С. 4–9. Завдання IV етапу ХІХ Всеукраїнської олімпіади з історії (2013/2014 навчальний рік) [Текст] // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. – № 6. – С. 7–14. Завдання олімпіади з історії. XX Всеукраїнська учнівська олімпіада [Текст] : 8–11 кл. // Історія України. – 2015. – № 14. – С. 6–15 [вкладка]. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Завдання. 11 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 46-48. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Відповіді. 11 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 52-55. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Відповіді. 10 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 49-52. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків. Завдання. 10 клас [Текст] // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 43-45. Зорнік, Т. ІХ Всеукраїнський турнір юних істориків [Текст] / Т. Зорнік // Історія України. Шкільний світ. – 2007. – № 33-35. – С. 59-61. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Добрий день. У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі видання: Історія України (Шкільний світ) за 2007; 2012; 2013; 2014; 2015 та 2019 роки. Чекаємо на вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 60 з 8:30 до 17:00.

.: Розділ: Історія :: 24.03.2024 19.13.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Надвірна :: Запитання: 47689  
Софія запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Гетьман І. Мазепа як меценат і культурний діяч України". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Софія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47420. Також радимо додатково опрацювати таку літературу:
Ворона П. В. Філософія державного будівництва гетьмана Івана Мазепи [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_2_3.
Завадський О. О. Гетьман І. С. Мазепа як меценат і покровитель Церкви / О. О. Завадський // Сторінки історії : зб. наук. пр.. — 2012. — Вип. 33. — С. 22-32.
Загородній М. Найперші : зародження вищої освіти в Україні / М. Загородній // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-13.
Кочерга В. А. Гетьман Мазепа – творець духовно-культурних засад Української державності [Електронний ресурс] / В. А. Кочерга // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 160-161. — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2009_160-161_15.
Кудінов Ю. Ще одне дослідження про Івана Мазепу [Електронний ресурс] / Ю. Кудінов // Народознавчі зошити. — 2015. — № 1. — С. 272-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_1_33.
Куташов І. Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи [Електронний ресурс] / І. Куташов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 26-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_5.
Лавренчук В. Гетьман Мазепа в козацькій історії України [Електронний ресурс] / В. Лавренчук // Нова педагогічна думка. — 2017. — № 2. — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_21.
Маклюк Д. Постать Івана Мазепи як культурний символ: історико?виконавський підхід [Електронний ресурс] / Д. Маклюк // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. — 2019. — Вип. 55. — С. 61-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2019_55_7.
Маслянка Ю. Іван Мазепа: від історії до літератури і мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. Маслянка // Київські полоністичні студії. — 2013. — Т. 23. — С. 143-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2013_23_8.
Мицик Ю. Гетьман Іван Мазепа та обрання ректора Києво-Могилянської колегії у 1693 р. [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Сіверянський літопис. — 2020. — № 1 — С. 164-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_1_15.
Моця О. П. Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І.Мазепи [Електронний ресурс] / О. П. Моця // Український історичний журнал. — 2012. — № 5. — С. 65-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2012_5_6.
Наєнко М. Постать гетьмана Мазепи в «Історії Карла ХІІ…» та в зарубіжних літературах [Електронний ресурс] / М. Наєнко // Рідний край. — 2017. — № 2. — С. 122-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2017_2_38.
Найбагатший гетьман України : 14 грудня — 365 років від дня народження Данила Апостола // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 11. — С. 77-79.
Святненко А. В. Меценатство Івана Мазепи в культурно-духовній сфері [Електронний ресурс] / А. В. Святненко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2017. — № 1. — С. 39-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_1_10.
Струкевич О. Політико-культурні чинники зміни Іваном Мазепою монаршої протекції восени 1708 р. [Електронний ресурс] / О. Струкевич // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2017. — Т. 27. — С. 310-327. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2017_27_24.
Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Я. Ступак // Укр. іст. журн. — 2005. — № 1. — С. 138-148.
Шпак В. А. Гетьманщина за часів Івана Мазепи : історія України : 8 клас / В. А. Шпак // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 76-79.
Яценюк Г. Становлення політичної кар’єри Івана Мазепи в часи гетьманування Івана Самойловича [Електронний ресурс] / Г. Яценюк // Питання історії України. — 2011. — Т. 14. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_10.

.: Розділ: Історія :: 7.03.2024 21.40.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 47683  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про вузькоколійні залізниці Європи
Наша відповідь:
Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47385,47387, 47389, а також пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бордун О. Мандруємо вузькоколійкою / О. Бордун // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 4. — Шкільний туризм. — 2013. — Вип. 2. — С. 12-14.
Ващенко М. Бурштиновий шлях : [про вузькоколійну залізницю на Івано-Франківщині та Рівненщині] / М. Ващенко // Чумацький шлях. — 2013. — № 3. — С. 28-31.
Карелс П. Новітня міська залізниця в Афінах / П. Карелс, Р. Келлі // Залізн. трансп. України. — 2004. — № 2. — С. 72-73.
Клапчук В. М. Вузькоколійки в українських Карпатах кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. М. Клапчук // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. — 2009. — Вип. 16. — С. 65-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2009_16_9
Клапчук В. М. Вузькоколійки Галичини кінця XIX – першої третини XX століть [Електронний ресурс] / В. М. Клапчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 331-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_31
Кузнецов В. Г. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття [Електронний ресурс] / В. Г. Кузнецов, П. О. Пшінько, І. В. Клименко, А. В. Гуменюк, С. М. Загорулько // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2015. — № 4. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2015_4_4
Мямлін С. Удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії: автореф. дис. ... к. т. н. : 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів / С. С. Мямлін ; Український державний університет залізничного транспорту. — 2021.
Рочняк Ю. А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2017. — Вип. 47. — С. 376-386. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_48
Рочняк Ю. А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2017. — Вип. 135. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_8

.: Розділ: Історія :: 4.03.2024 13.48.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 47673  
Каріна запитує:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу, в якій детально описуються: управління, політичний устрій, взаємини між правителями і підданими, скрабниками, воєводами в Польскій державі Х століття. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47657. А також пропонуємо переглянути ще таку літературу:
Головін Ю. Історія середніх віків. 7 кл. / Ю. Головін. — Київ : Шкільний світ, 2007. — 126 с.
Доценко В. О. Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті Польської держави Х – ХVІІ ст [Електронний ресурс] / В. О. Доценко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2018. — Т. 29(68), № 2. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2018_29(68)_2_10
Іванов О. Ю. Польська державність Х–XVIII ст. як об'єкт московської експансії: історико-правовий вимір [Електронний ресурс] / О. Ю. Іванов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2021. — Вип. 51. — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2021_51_4
Макарчук В. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Макарчук ; гол. ред. Н.М. Гайдук. — 4-е вид., допов. — Київ : Атіка, 2004. — 616 с.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 11. — С. 4-28.
Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : навч. посіб. для студ. : Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. І. Ярового ; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. — Київ : Либідь, 2011. — 415 с.
Цельняк І. "Переселенці". Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини : іст. розповідь / І. Цельняк ; ілюстр. та дизайн Д. Конюхова. — Львів : Край, 2009. — 407 с.

.: Розділ: Історія :: 29.02.2024 18.10.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.322843 seconds