Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Марія із міста: Олевськ :: Запитання: 45325  
Марія запитує:
Добрий день. Дуже потрібна будь-яка інформація про допоміжну історичну дисципліну боністику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко Г. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. / Г. В. Бондаренко; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 423 c.
Гавриш В. Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях [Електронний ресурс] / В. Гавриш, Л. Гулько, Е. Є. Кульчицький // Університетські наукові записки. — 2008. — № 1. — С. 404-408. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_1_64.
Дмитрієнко М. Книга про маловідомі факти української боністики [Електронний ресурс] / М. Дмитрієнко // Бібліотечний вісник. — 2001. — № 3. — С. 54-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_3_15.
Збірка наукових праць та спогадів пам'яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук, професора Володимира Олександровича Землинського / ред.: М. Дмитрієнко; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2001. — 415 с.
Зварич В. Нумізматика : довідник / В. Зварич, Р. Шуст. — Тернопіль; Львів держ. ун-т ім. І.Франка, 1998. — 464 c.
Клименко О. Грошові документи ОУН (бофони) 1939 — 1952 років : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / О. Клименко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2000. — 19 c.
Марковецька Г. Історія грошей і банківництва : навч. посіб. / Г. Марковецька, Р. Марковецький; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2009. — 411 c.

.: Розділ: Історія :: 31.03.2021 13.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 45324  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по освіті Сарненського, Рівненського та Дубенського районів періоду 1861-1921 рр.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Матеріалу по Вашому питанню дуже мало. Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Стоян Л. Єврейська громада Сарн у міжвоєнний період / Л. Стоян // Сарненські новини. - 2017. - № 43 /22 черв./. - С. 4.
– Круглик К. Аби не стати рабами... / К. Круглик // Сарненські новини. - 2016. - № 46 /5 лип./. - С. 3
– Рожко В. Клеванське духовне училище 1833-1920 рр. / В. Рожко // Клеванський тракт. - 2011. – 10 груд. - С. 6.
– Клеванське духовне училище : події люди // Клеванський тракт. - 2011. - 9 груд. - С. 1,6.
– Крок в історію освіти Дубно // Замок . - 2008. - 21 серп. - С. 7.
– Крок в історію освіти Дубна // Замок . - 2008. - 21 серп. - С. 3.
– Леонова Л. Освіта Рівненщини в 1917 р. / Л. Леонова // Слово і час. - 2017. - 17 серп. - С. 4.
– Прищепа О. Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (поч. 20 ст.) / О. Прищепа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. - Острог, 2014. - С. 98-111.
– Рівненська гімназія: 1839–1921. Історія. Спогади. Документи / упоряд: В. Луц, О. Морозова. – Рівне : М. Дятлик, 2014. – 340 с. : іл.
– Дмитренко Т. З історії розвитку освіти в Дубні [Рівненської області] і краї / Т. Дмитренко // Там, де Ікви срібні хвилі плинуть... : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині. 17-18 вересня 2005 р. - Дубно, 2005. - С. 42-46.
– Омельчук В. В. Історія освіти Волині в особах : навч. посіб. / В. В.Омельчук. - Рівне : Волин. обереги, 2014. - 264 с.
– Велика Волинь: історія освіти і культури : [монографія] / [Андрійчук Н. М. та ін.] ; за ред. проф. Левківського М. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 500 с.
– Савчук П. О. Проблеми розвитку освіти на Волині початку ХХ ст. (на прикладі діяльності Дубенського міського спрощеного громадського управління) / П. О. Савчук // Житомиру - 1120 (884 - 2004) : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / ред. М.Ю. Костриця; Житомир. облдержадмін; Житомир. облрада; Житомир. міськрада; Упр. культури Житомир. облдержадмін.; Житомир. наук.-краєзн. т-во дослідників Волині; ЖООНСЖУ; Житомир. обл. краєзн. музей; Житомир. обл. ін-т післядиплом. педосвіти; Житомир. обл. наук. універс. б-ка : Косенко. - Т. 31 . - С. 302-305.
– Поніманська Т. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ століття -1944 рік) / Т. Поніманська, В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / гол. ред. Р. Постоловський. - Рівне, 2014. - С. 143-147.
– Прищепа О. Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (поч. 20 ст.) / О. Прищепа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. - Острог, 2014. - С. 98-111.
http://sarny-rada.org/news/storinki-istori-msarni-mistseve-samovryaduvannya-osvita-meditsina-kultura-i-sport-mista

.: Розділ: Історія :: 31.03.2021 11.46.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 45321  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література по освіті Сарненського, Рівненського та Дубенського районів періоду першої половини 19 - другої половини 20 ст.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Біла О. Освіта Волинської губернії у висвітленні регіональної періодики ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Біла // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2015. — Вип. 13. — С. 175-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2015_13_31
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область [Текст] : моногр. / Андрущенко В. П. [та ін.] ; за заг. ред. Р. М. Постоловського ; АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищої освіти. – Київ : Знання України, 2010. — 383 с.
Вісин В. В. Освітня діяльність українських кооперативних організацій у Волинському воєводстві в 20-х роках ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. В. Вісин // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 95-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_15
Гудовсек О. Система позашкільної освіти дітей і молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 11(1). — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__13
Доброчинська В. Рівненська українська гімназія (1923-1939 рр.): культурно-освітній феномен на тлі доби [Текст] : [монографія] / В. Доброчинська. — Рівне : Дятлик М., 2016. — 223 с.
Залужна А. Розвиток освіти та її роль у культурному житті Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Залужна, Я. Цецик // Емінак. — 2016. — № 2(2). — С. 13-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2016_2(2)__4
Іванов С. Освіта на Волині в роки німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / С. Іванов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 25. — С. 154-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2014_25_60
Левенець М. В. Культурно-освітня діяльність на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. В. Левенець // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. — 2015. — Вип. 21(2). — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2015_21(2)__12
Марчук В. Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках [Електронний ресурс] / В. Марчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 75-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_16
Марчук О. Впровадження досвіду навчання та виховання молоді Волині у ХІХ – на початку ХХ століття у розвиток освіти сьогодення [Електронний ресурс] / О. О. Марчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2018. — Вип. 1. — С. 46-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2018_1_9
Марчук О. О. Використання архівних матеріалів про освіту на Волині у кінці XIX – на початку XX століття у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. О. Марчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 1. — С. 87-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_1_14
Марчук О. Основні напрями виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установах Волинського воєводства [Електронний ресурс] / О. О. Марчук // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 1. — С. 206-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2020_1_26
Марчук О. Основні тенденції навчання та виховання дітей і молоді в освітньо-культурних установах Волинської губернії [Електронний ресурс] / О. Марчук // Молодь і ринок. — 2020. — № 1. — С. 111-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_1_23
Марчук О. Форми, методи та прийоми навчання і виховання дітей і молоді в освітньо-культурних установах Волинської губернії та Волинського воєводства [Електронний ресурс] / О. Марчук // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2019. — Вип. 6. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_6_17
Мащенко Н. В. Освітня реформа 1958 року на Рівненщині: суть, впровадження, наслідки [Електронний ресурс] / Н. В. Мащенко // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 114. — С. 89-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_25
Омельчук В. Волинь як культурно-освітній слов’янський і український регіон [Електронний ресурс] / В. Омельчук, Ю. Токар // Нова педагогічна думка. — 2015. — № 1. — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_1_22
Поніманська Т. З історії розвитку дошкільної освіти на Західній Волині (початок ХХ ст. – 1944 р.) [Електронний ресурс] / Т. Поніманська, В. Доброчинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 25. — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2014_25_57
Прищепа О. Вища педагогічна освіта на Рівненщині: віхи історії (1944-60-і рр.) [Електронний ресурс] / О. Прищепа // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2009. — Вип. 14. — С. 143-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2009_14_15
Сорочинська Т. А. Реформування системи педагогічної освіти Рівненщини в контексті суспільно-політичних змін (1939-1958 рр.) [Електронний ресурс] / Т. А. Сорочинська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2014. — Вип. 3. — С. 176-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_35
Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 143-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_24_16

.: Розділ: Історія :: 30.03.2021 22.20.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Львів :: Запитання: 45320  
Володимир запитує:
Доброго дня! Шукаю матеріали на тему "Встановлення фашистської диктатури в Італії. Державний устрій Італії в період фашистської диктатури. Корпоративна система"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
Віперман В. Європейський фашизм: порівняльний аналіз (1922 - 1982) / В. Віперман. — Київ : Дух і Літера, 2008. — 273 c.
Вітик І. До питання визначення "фашизму” [Електронний ресурс] / І. Р. Вітик, О. Туренко // Наше право. — 2014. — № 1. — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_1_5
Дмитрашко С. Праворадикальні тоталітарні рухи І-ї половини ХХ століття: італійський фашизм і німецький націонал-соціалізм [Електронний ресурс] / С. Дмитрашко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. — 2014. — № 10. — С. 188-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_10_19
Жовтянська В. Соціально-психологічні чинники фашизму [Електронний ресурс] / В. Жовтянська // Проблеми політичної психології. — 2016. — Вип. 3. — С. 92-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2016_3_11
Кіянка І. Популізм і фашизм у Південній Європі: приклад Італії та Іспанії [Електронний ресурс] / І. Б. Кіянка // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2015. — Вип. 70. — С. 37-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2015_70_6
Кузьмінов С. Коротке політико-економічне визначення фашизму [Електронний ресурс] / С. Кузьмінов // Академічний огляд. — 2016. — № 2. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2016_2_3
Левицький В. Концепції фашизму [Електронний ресурс] / В. Левицький // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2016. — Т. 179. — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2016_179_7
Мельник Ю. Італійська соціалістична преса 1922—1924 рр.: стратегічні помилки та нереалізовані можливості на тлі піднесення фашизму [Електронний ресурс] / Ю. Мельник // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. — 2013. — Вип. 3. — С. 508-522. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2013_3_46
Мензул В. Фашизм. Неофашизм. Історія і сучасність : історія України : 10 клас / В. Мензул // Історія та правознавство. — 2015. — № 13-14. — С. 11-18.
Остапенко В. Тоталітарні держави Європи : Матеріали до теми. 10 клас / В. Остапенко // Історія України (Шкільний світ). — 2005. — №45. — С. 21-23.
Попович М. Політичні портрети Ф. Д. Рузвельта, Б. Муссоліні, А. Гітлера : всесвітня історія : 10 клас / М. Попович // Історія та правознавство. — 2012. — № 26. — С. 7-10.
Пронь С. Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1914 - 1991 рр. : навч. посіб. / С. Пронь ; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". — Миколаїв, 2009. — 140 c.
Пронь Т. Фашизм в Європі та Азії 1920-1930-х років: з позиції історіософічної реконструкції [Електронний ресурс] / Т. Пронь // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Історія. — 2014. — Т. 241, Вип. 229. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2014_241_229_12
Царьова Т. Італія. Прихід до влади Б. Муссоліні. Фашизація Італії. Створення корпоративної системи : всесвітня історія : 10 клас / Т. Царьова // Історія та правознавство. — 2019. — № 4-5. — С. 34-38

.: Розділ: Історія :: 30.03.2021 20.11.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Луцьк :: Запитання: 45318  
Ірина запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Дуже потрібна інформація про Брестський мирний договір. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45226. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Дацків І. Брестський мир як юридична база для встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин [Електронний ресурс] / І. Дацків // Актуальні проблеми правознавства. — 2019. — Вип. 2. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_2_5.
Дещинський Л. Українська державність і міжнародні відносини України в період Центральної Ради / Л. Дещинський, С. Яким // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2007. — № 584. — С. 3-12.
Коваль В. Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четвертого союзу: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. Коваль; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2002. — 19 с.
Коліщук С. Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський : історія України : 10 клас / С. Коліщук // Історія та правознавство. — 2013. — № 27. — С. 6-10.
Лупандін О. Політика більшовиків щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні в період Брестського миру (березень — листопад 1918 р.) [Електронний ресурс] / О. Лупандін // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. — 2012. — Вип. 7. — С. 221-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pviu_2012_7_14.
Ореньчук О. Брестський мир та його значення в історії Української державності / О. Ореньчук, А. Нагірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2007. — № 584. — С. 94-97.
Остапенко Н. Тоталітарні держави Європи : Матеріали до теми. 10 клас / Н. Остапенко // Історія України (Шкільний світ). — 2005. — № 39. — С. 14-20.
Папакін А. Найбільш сильний протест" проти Брестського миру: приєднання ІІ бригади легіонів до 2-го польського корпусу в Україні [Електронний ресурс] / А. Папакін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2015. — Вип. 1. — С. 31-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_1_9.
Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників / Р. Пиріг // Укр. іст. Журн. — 2008. — № 4. — С. 38-47.
Притуляк П. Зовнішня торгівля України після підписання Брестського миру [Електронний ресурс] / П. Притуляк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2011. — № 2. — С. 112-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2011_2_13.
Притуляк П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 — квітень 1918 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / П. Притуляк ; Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — Київ, 1999. — 170 с.
Притуляк П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917-1918 рр.) / П. Притуляк ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — Київ : [б.в.], 2004. — 217 с.
Ратушна О. Передумови і наслідки укладання Брестського мирного договору між УНР та державами Четвірного союзу / О. Ратушна, І. Стасюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2009. — № 652. — С. 97-101.
Терлецька І. Брестський мир. Боротьба партій. Історіографія проблеми : дис...канд.іст.наук:07.00.01 / І. Терлецька ; Дніпропетровський ун-т. — Дніпропетровськ, 1994. — 232 с.

.: Розділ: Історія :: 30.03.2021 16.34.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270447 seconds