Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 45312  
Юлія запитує:
Цікавить інформація про життя та діяльність Данила Галицького. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
"Про Данила. Короля Волині та Галича" : [добірка статей] // Маршрут № 1 (дод. до газети "День"). — 2015. — № 4. — С. 4-22.
Адамович А. Є. Архітектоніка образу князя Данила Галицького у "Галицько-Волинському літописі" [Електронний ресурс] / А. Є. Адамович, Л. І. Шлєіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 62. — С. 18-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_8
Войтович Л. Угорська політика галицьких князів часів Данила Романовича і Лева Даниловича (1205–1301) [Електронний ресурс] / Л. Войтович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 83-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_10
Галицько-Волинський літопис / пер. Л. Махновець ; авт. вступ. ст. і упоряд. Р. М. Федорів. — Львів : Червона Калина, 2011. — 170 с.
Головко О. Похід волинських князів Данила та Василька Романовичів у Польщу (1229 р.) у розповіді галицько-волинського літопису [Електронний ресурс] / О. Головко // Славістична збірка. — 2016. — Вип. 2. — С. 262-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/wslavst_2016_2_25
Доценко В. Данило Галицький і вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку України-Руси [Електронний ресурс] / В. Доценко // Емінак. — 2017. — № 1(3). — С. 5-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1(3)__3
Доценко В. Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. [Електронний ресурс] / В. Доценко // Емінак. — 2017. — № 2(1). — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_2(1)__3
Забзалюк Д. До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття [Електронний ресурс] / Д. Забзалюк // Юридичний вісник. — 2014. — № 3. — С. 271-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_51
Згурська М. Данило Галицький [Текст] / М. Згурська, Ю. Бєлочкіна ; [пер. з рос. Т. В. Рассадкіної]. — Харків : Фоліо, 2018. — 119 с.
Король Данило Галицький у пам'ятках історії та культури [Текст] : краєзн. іст.-культурол. навч. посіб. / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України ; авт. проекту й упоряд. Б. Гаврилів, І. Миронюк. — Івано-Франківськ : Плай, 2009. — 180 с.
Михайлова Р. Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького [Електронний ресурс] / Р. Михайлова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2011. — Вип. 11. — С. 95-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2011_11_19
Цимбалюк В. І. Данило Галицький – організатор боротьби проти монголо-татарської навали [Електронний ресурс] / В. І. Цимбалюк // Історичний архів. — 2016. — Вип. 16. — С. 144-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2016_16_23

.: Розділ: Історія :: 29.03.2021 12.09.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 45304  
Олег запитує:
Цікавить література про дисидентський рух в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Дубовик С. О. До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України) [Електронний ресурс] / С. О. Дубовик // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 83-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_10
Захаров Б. Нарис з історії дисидентського руху в Україні, 1956-1987 [Текст] / Б. Захаров ; [вступ. ст. А. М. Русначенка]. — Вид. 2-ге, стер. — Харків : Права людини, 2016. — 190 c.
Зінченко А. Діяльність та інтелектуальна спадщина українських дисидентів і правозахисників при вивченні суспільних процесів в Україні на уроках історії та української літератури / А. Зінченко // Історія в рідній школі. — 2017. — № 5. — С. 6-13.
Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років / Г. Касьянов. — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : КЛІО, 2019. — 245 с.
Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х - у 1980-ті рр. : [матеріали до уроків] / І. Коляда, Р. Хомич // Історія в рідній школі. — 2019. — № 4. — С. 32-37.
Кривенко Л. Активізація опозиційного руху в ІІ половині 1960-х років - на початку 1970-х рр. : історія України : 11 клас / Л. Кривенко // Історія та правознавство. — 2019. — № 16-18. — С. 37-43.
Лісовий В. Український дисидентський рух [Електронний ресурс] / В. Лісовий // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 310-314. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_103
Петрик О. Наш край у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - 1980-ті рр.) : історія України : 11 клас / О. Петрик // Історія та правознавство. — 2017. — № 7-8. — С. 30-36.
Рожкова Л. І. Дисидентський рух на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр.: особистості, ідеї, напрями діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Рожкова // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2019. — Т. 2. — С. 33-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2019_2_7
Секо Я. Центральноєвропейський дискурс у контексті дисидентського руху 1980-х рр. [Електронний ресурс] / Я. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(2)__10
Федик Л. Б. Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. Б. Федик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2017. — № 4. — С. 49-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_4_10
Цюп'як В. Р. Особливості історіографії дисидентського руху в Україні в 1950–1980-ті рр. [Електронний ресурс] / В. Р. Цюп'як // Проблеми політичної історії України. — 2020. — Вип. 15. — С. 224-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppiu_2020_15_25

.: Розділ: Історія :: 26.03.2021 09.07.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лідія із міста: Київ :: Запитання: 45273  
Лідія запитує:
Добрий день! мене цікавить інформація про діяльність Юрія Липи.
Наша відповідь:
Добрий день, Лідія! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:
Апостол новітнього українства: Спогади про Юрія Липу / упоряд. П. Кіндратович, Ю. Кіндратович. — Львів: Каменяр, 2000. — 238с.
Астаф'єв О.Де розходяться дороги: Юрій Липа про топос втраченого раю в польській прозі 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Астаф'єв // Літературознавчі студії. — 2017. — Вип. 1(1). — С. 45-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2017_1(1)__6.
Баган O. Юрій Липа і Дмитро Донцов: змагання ідей чи особистостей? [Електронний ресурс] / O. Баган // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 6-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_4.
Баран В. Юрій Липа: Проект геополітичної модернізації України [Електронний ресурс] / В. Баран // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 6. — С. 483-492. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_46.
Вежель Л. Юрій Липа очима протопресвітера Гавриїла Костельника / Л. Вежель // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — № 1. — С. 204-209.
Дубина М. Геополітичні устремління України в інтерпретації Юрія Липи / М. Дубина // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — 2005. — N 2. — С. 100-111.
Качкан В. Із жнив’я українського духу (Новий погляд на Юрія Липу) / В. Качкан // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника. — 2002. — Вип. 9/10. — С. 357-376.
Кіцера О. Юрій Липа — лікар і громадянин (До 120-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / О. Кіцера // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки. — 2020. — Т. 59, № 1. — С. 125-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_lik_2020_59_1_16.
Ковалів Ю. Юрій Липа : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2019. — № 5. — С. 82-89.
Неоромантизм художнього мислення Юрія Липи (на матеріалі збірки малої прози "Нотатник") / Я. Ободянський // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. — 2005. — Вип. 9-10. — С. 429-436.
Сергійчук О. Юрій Липа. Шляхи творчості. (До 100-річчя з дня народження) / О. Сергійчук // Людина і політика. — 2000. — № 2. — С. 73-74.
Синевич Б. Теоретичні проблеми літературознавства в працях письменників «празької школи»: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Б. Синевич; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.
Сташків М. Юрій Липа: лицар духу / М. Сташків // Вісн. Кн. палати. — 2002. — N 5. — С. 39.
Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті XX століття: Матеріали Всеукр. наук. конф., Одеса, 27 — 28 квіт. 2000 р. / ред.: Н. Шляхова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Одес. обл. об'єднання Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка. — Одеса: Астропринт, 2000. — 152 с.
Товкайло В. Юрій Липа-сподвижник української культури і державотворення [Електронний ресурс] / В. Товкайло, С. Товкайло // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 38-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_13.
Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Зб. наук. пр. / Ред.: Т. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 407 с.
Юрій Липа. Шляхи творчості. (До 100-річчя з дня народження) / О. Сергійчук // Людина і політика. — 2000. — N 2. — С. 73-74.

.: Розділ: Історія :: 23.03.2021 09.00.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Умань :: Запитання: 45242  
Ігор запитує:
Добрий день. Необхідна інформація для дослідження про українську діаспору у різних країнах. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! Пропонуємо Вам для опрацювання такі джерела:
Антонюк О. Українська діаспора як чинник формування національної пам’яті в Україні [Електронний ресурс] / О. Антонюк // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2015. — № 4. — С. 102-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2015_4_12.
Бевз Т. Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2007. — Вип. 34. — С. 33-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_34_6.
Годованська О. Новітня українська діаспора. Трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії : [монографія] / О. Годованська; НАН України, Ін-т народознавства. — Львів, 2011. — 191 c.
Гродська Е. Політика культурної дипломатії мовою мистецтва та культури: українська діаспора у сучасній Іспанії [Електронний ресурс] / Е. Гродська // Молодий вчений. — 2017. — № 4. — С. 86-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_23.
Дибчук Л. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991 - 2005 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Дибчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2006. — 20 с.
Зубик А. Сучасна українська діаспора в Канаді та США [Електронний ресурс] / А. Зубик // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2018. — Вип. 52. — С. 110-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2018_52_13.
Зубик А. Сучасна українська діаспора в країнах колишнього СРСР [Електронний ресурс] / А. Зубик, Д. Корнійчук // Часопис соціально-економічної географії. — 2017. — Вип. 22. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chseg_2017_22_26.
Зубик А. Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості роз-селення [Електронний ресурс] / А. Зубик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. — 2015. — Вип. 43. — С. 113-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2015_43_19.
Кияк Т. Українська діаспора як чинник внутрішньої та зовнішньої політики України [Електронний ресурс] / Т. Кияк // Україна дипломатична. — 2007. — Вип. 8. — С. 327-337. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2007_8_21.
Кізин І. Використання концептуальних положень та ідей Едварда Жарського у сучасній педагогічній практиці / І. Кізин // Молодь і ринок. — 2014. — № 11. — С. 111-116.
Крамарчук Т. Українська діаспора Республіки Башкортостан: історія формування та особливості існування в іншоетнічному середовищі : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Крамарчук; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 19 c.
Кривда Н. Українська діаспора: досвід культуротворення: автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.12 / Н. Кривда ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2009. — 37 с.
Кулініч М. Українська діаспора Австралії як чинник поглиблення двосторонніх відносин [Електронний ресурс] / М. Кулініч // Україна дипломатична. — 2020. — Вип. 21. — С. 207-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2020_21_18.
Мартинюк Ю. Українська західна діаспора: основні напрями суспільно-політичної діяльності (на прикладі США і Канади): автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ю. Мартинюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2011. — 19 с.
Мисечко А. Українська діаспора : Навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / А. Мисечко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Іст. ф-т. Каф. історії України. — Одеса : Астропринт, 2002. — 68 c.
Паламарчук Н. Українська діаспора в Канаді та її внесок у становлення української незалежної держави / Н. Паламарчук, О. Радецька // Сторінки історії : зб. наук. пр. — 2016. — Вип. 42. — С. 129-137.
Плазова Т. Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо–виховні та наукові осередки [Електронний ресурс] / Т. Плазова // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 113. — С. 87-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_22.
Троян В. Українська наукова діаспора: нові виклики [Електронний ресурс] / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 90-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_23.
Чернова К. Українська діаспора як соціокультурна система : моногр. / К. Чернова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 347 c.

.: Розділ: Історія :: 16.03.2021 14.58.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Микуличин :: Запитання: 45226  
Ірина запитує:
Добрий ранок! Сподіваюся на вашу допомогу із списком джерел для курсової роботи: Участь УНР у Брестській мирній конференції: передумови та наслідки. Дякую.
Наша відповідь:
Ірино, доброго ранку! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Вихід України на міжнародну арену в 1917 – 1921 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uaforeignaffairs.com/uk/category/istorichne-minule/vikhid-ukrayini-na-mizhnarodnu-arenu-v-1917-1921-rr. - Назва з екрана.

Дацків І. Б. Брест 1918: європейський прорив України : монографія / І. Б. Дацків. - Т. : Астон, 2008. - 253 c. - укp.

Дацків, І. Дипломатичне протистояння між українською і російською делегаціями на Брест-Литовській мирній конференції / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 28-34.

Дацків, І. Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 20. – С. 31-42.

Дещинський Л. Є. Українська державність і міжнародні відносини України в період Центральної Ради / Л. Є. Дещинський, С. С. Яким // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 584. - С. 3-12.

Ковальчук М. Світло й тіні Брестського миру[Електронний ресурс] // Історична правда : [сайт]. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/02/16/152083/ . - Назва з екрана.

Коваль В. В. Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четвертого союзу : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. В. Коваль; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2002. - 19 c.

Ореньчук О. Ю. Брестський мир та його значення в історії Української державності / О. Ю. Ореньчук, А. Я. Нагірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 584. - С. 94-97.

Папакін А. Найбільш сильний протест" проти Брестського миру: приєднання ІІ бригади легіонів до 2-го польського корпусу в Україні [Електронний ресурс] / А. Папакін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2015. - Вип. 1. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_1_9

Пивовар Сергій. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З ПОГЛЯДУ ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
file:///C:/Users/Lyuba/AppData/Local/Temp/122-Текст статті-355-1-10-20181011.pdf

Притуляк П. П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917 - 1918 рр.) : Моногр. / П. П. Притуляк; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2004. - 216 c.

Притуляк П. Зовнішня торгівля України після підписання Брестського миру [Електронний ресурс] / П. Притуляк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2011. - № 2. - С. 112-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2011_2_13

Притуляк П. П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / П. П. Притуляк; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999. - 19 c

Ратушна О. М. Передумови і наслідки укладання Брестського мирного договору між УНР та державами Четвірного союзу / О. М. Ратушна, І. М. Стасюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 652. - С. 97-101.

Рубльов О. С. Україна крізь віки : В 15 т. Т. 10. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт; ред.: В. А. Смолій; НАН України. Ін-т археол. - К. : Альтернативи, 1999. - 319 c. - Бібліогр.: 33 назв.

СТРЕЛЬСЬКИЙ Геннадій. БРЕСТСЬКИЙ МИР 9 ЛЮТОГО 1918 р.: ТРІУМФ ЧИ ТРАГЕДІЯ? АНАЛІЗ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12749/1/Strelskyy.pdf

.: Розділ: Історія :: 12.03.2021 08.47.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257918 seconds