Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Андрій із міста: Сколе :: Запитання: 45619  
Андрій запитує:
Добрий день. Треба літературу на тему Євген Петрушевич - лідер Західноукраїнської Народної Республіки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, національну, колективну та історичну пам'ять, Перший Універсал, козацькі битви та традиції, Другу Світову війну та Німецько-радянську війну, депортацію українського населення, Голокост, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2018. — № 5. — Школа патріота. — С. 1-48.
Івануса Г. У вирі національно-визвольних змагань : історичні постаті : 1918-1991 рр. / Г. Івануса, Р. Пастушенко // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 23-29.
Максимець Б. «Кожний нарід має бути вільний і рівний, господарем на своїй власній землі!» : (100 нотаток про ЗУНР) : готуючись до уроку / Б. Максимець // Історія та правознавство. — 2018. — № 34-36. — С. 33-51.
Машталір Х. Правові стандарти формування української державності в поглядах Євгена Петрушевича [Електронний ресурс] / Х. Машталір // Митна справа. — 2014. — № 6(2.1). — С. 87-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_6(2.
Машталір Х. Роль Євгена Петрушевича у розвитку українського конституціоналізму [Електронний ресурс] / Х. Машталір // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2015. — Вип. 1. — С. 47-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_1_7.
Райківський І. Євген Петрушевич в оцінці галицьких соціал-демократів [Електронний ресурс] / І. Райківський // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 114-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_13.
Тимченко Р. Взаємини Симона Петлюри і Євгена Петрушевича у контексті українського державотворення (листопад 1918 – липень 1919 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 327-335. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_40.
Тимченко Р. Євген Петрушевич – лідер Західноукраїнської Народної Республіки (до 150-річчя з дня народження та 95-річчя з дня утворення ЗУНР) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Український історичний журнал. — 2013. — № 5. — С. 143-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2013_5_11.
Тимченко Р. Життєвий шлях та громадсько-політична діяльність Євгена Петрушевича (до 100-річчя утворення ЗУНР) [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 115-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_14.
Тимченко Р. Симон Петлюра і Євген Петрушевич в умовах об’єднання українських армій (липень–листопад 1919 року): крок до співпраці чи остаточного розпаду? [Електронний ресурс] / Р. Тимченко // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 48. — С. 101-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_48_14.

.: Розділ: Історія :: 7.06.2021 09.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Рівне :: Запитання: 45608  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібні джерела літератури про Версальський порядок договорів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо вам такі джерела для опрацювання:
Арустамян О. Історія застосування бойових отруйних речовин у роки Першої світової війни / О. Арустамян, В. Ткачишин // Медицина неотлож. состояний. — 2017. — № 4. — С. 100-104.
Бондаренко Д. Від Брест-Литовської до Версальської системи: монархічна контрреволюція в центральній та Східній Європі в 1918 – 1920 рр. [Електронний ресурс] / Д. Бондаренко // Східноєвропейський історичний вісник. — 2018. — Вип. 6. — С. 122-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_6_16.
Бурунов О. Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г. А. Кіссінджера [Електронний ресурс] / О. Бурунов // Записки історичного факультету. — 2015. — Вип. 26. — С. 155-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2015_26_13.
Гон І. Правові засади українського та єврейського початкового шкільництва на західноукраїнських землях (перша половина 1920-х років) / І. Гон // Нова пед. думка. — 2012. — № 3. — С. 3-8.
Зубко О. Соціалістична Ліга Нового Сходу (Прага, 1925–1929(30)) як одна зі спроб виправлення помилок Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних домовленостей [Електронний ресурс] / О. Зубко // Історичні і політологічні дослідження. — 2019. — № 1. — С. 131-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2019_1_18.
Кавунник В. Політика європейських держав до України від Версальських до Ризьких мирних переговорів: документальний та історіографічний огляд [Електронний ресурс] / В. Кавунник // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 180-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_76.
Павленко В. Історія міжнародних відносин (1918 - 1939 рр.) : навч. посіб. / В. Павленко. — Київ : Алвія, 2008. — 218 c.
Павленко В. Мюнхенська криза і крах Версальської системи напередодні Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Павленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2019. — № 1. — С. 20-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2019_1_4.
Пархомчук О. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / О. Пархомчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2006. — 38 с.
Пендзей І. Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі [Електронний ресурс] / І. Пендзей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 26. — С. 107-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_26_12.
Піскун В. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919 – 1921) [Електронний ресурс] / В. Піскун // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 779-780. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_100.
Пронь С. Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1914 - 1991 рр. : навч. посіб. / С. Пронь; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». — Миколаїв, 2009. — 140 c.
Теміров Ю. Версальський порядок: столітня тінь гетерогенності [Електронний ресурс] / Ю. Теміров // Історичні і політологічні дослідження. — 2019. — № 1. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2019_1_4.

.: Розділ: Історія :: 3.06.2021 16.30.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 45584  
Андрій запитує:
Добрий день. Потрібні джерела на тему Поняття гібридна війна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Пропонуємо вам для опрацювання наступні джерела:
Андрієвський Т. Концептуалізація поняття гібридної війни: політологічний вимір [Електронний ресурс] / Т. Андрієвський // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 1. — С. 4-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_1_3.
Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії / [О. Акульшин та ін.] ; Нац. акад. Служби безпеки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. — 235 с. : іл., табл.
Долженко О. Концептуальні засади та понятійно-категоріальне визначення «гібридної війни» в контексті загроз національній безпеці України [Електронний ресурс] / О. Долженко // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 128. — С. 315-317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_81.
Загорулько А. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття «гібридна війна» [Електронний ресурс] / А. Загорулько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2019. — № 3. — С. 115-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_3_18.
Калетнік В. Проблеми визначення поняття «гібридна війна» в концептуальних документах у сфері національної безпеки та оборони України [Електронний ресурс] / В. Калетнік // Юридичний вісник. — 2018. — № 1. — С. 155-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_1_26.
Киричок А. Гібридна війна як феномен військово-інформаційної думки XXI ст. (історичні та теоретичні аспекти) / А. Киричок // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 2. — С. 26-30.
Міхєєв Ю. Дефініції поняття «гібридна війна» [Електронний ресурс] / Ю. Міхєєв, Г. Чернявський, Ю. Турченко, О. Пінчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2016. — Вип. 51. — С. 124-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_51_18.
Савченко С. Гібридна війна: сутність поняття та основні сучасні прояви [Електронний ресурс] / С. Савченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 103-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__13.
Чекаленко Л. Про поняття «гібридна війна» [Електронний ресурс] / Л. Чекаленко // Віче. — 2015. — № 5. — С. 41-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_5_21.
Яворська Г. Гібридна війна як дискурсивний конструкт / Г. Яворська // Стратегіч. пріоритети. Сер. Політика. — 2016. — № 4. — С. 41-48.

.: Розділ: Історія :: 30.05.2021 21.31.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 45566  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про діяльність Кирила Розумовського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте наступні джерела:
Коляда І. Кирило Розумовський / І. Коляда, В. Милько. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. — 126 c.
Маслійчук В. Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750–1764 рр.) [Електронний ресурс] / В. Маслійчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. — 2016. — Вип. 22. — С. 24-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISU_2016_22_4.
Мельник М. Судова реформа гетьмана К. Розумовського наприкінці ХVІІІ ст. [Електронний ресурс] / М. Мельник // Сіверщина в історії України. — 2014. — Вип. 7. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_32.
Мельников Є. Французькі політичні інтриги та діяльність гетьмана К. Розумовського у наукових дослідженнях Іллі Борщака / Є. Мельников // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2012. — Вип. 34. — С. 271-274.
Омельчук В. Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського : монографія / В. Омельчук. — Київ : Золоті ворота, 2016. — 437 c. — (Світові традиції держ. упр.; [вип. 5]).
Прокоп Т. Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії [Електронний ресурс] / Т. Прокоп // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2014. — Вип. 7. — С. 256-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2014_7_25.
Путро О. Гетьман України Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально-політичного портрета) / О. Путро // Укр. іст. журн. — 2002. — № 5. — С. 105-118.
Путро О. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.) : монографія: в 2 ч. Ч. 1 / О. Путро; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ, 2008. — 239 c.
Рудчук Ю. Гетьман Кирило Григорович Розумовський – знавець і любитель витонченої музики [Електронний ресурс] / Ю. Рудчук // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 76-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_14.
Салагуб Л. К. Розумовський та остання сторінка історії гетьманщини: погляди сучасних науковців [Електронний ресурс] / Л. Салагуб // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 163-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__32.
Січова О. Ставлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії / О. Січова // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. — 2007. — Вип. 12. — С. 124–134.
Січова О. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії [Електронний ресурс] / О. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2007. — Вип. 12. — С. 124–134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2007_12_12.
Соколов В. Постать гетьмана Кирила Розумовського (1728 – 1803) на тлі його культурно-просвітницької діяльності (до 200-річчя з дня смерті) / В. Соколов // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 3. — С. 27-29.

.: Розділ: Історія :: 25.05.2021 10.41.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Луцьк :: Запитання: 45551  
Юлія запитує:
Доброго дня! Дуже потрібні джерела по історії освіти Рівненщини 60-80 років ХХ століття, про школи та ВНЗ. Дуже дякую)
Наша відповідь:
Юліє, добрий день! Радимо використати такі джерела інформації:

Баран В.К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / Баран В.К., ДаниленкоВ.М. - Київ: видавничий дім «Альтернативи», 1999. - 304 с.
Березівська Л.Д. Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.// Рідна школа.- 2010. - No 1/2.- С.45–49.

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія. - Київ: СПД А.М.Богданова, 2008.- 405 с.

Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50–80-х років ХХ ст.: історіографія: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київський нац. ун-тім.Тараса Шевченка. -Київ, 2006. - 19 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / ред. рада В.Г.Кремень та ін.- Київ: Знання України, 2010.- 383 с.

Гудовсек О. Система позашкільної освіти дітей і молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. - 2020. - Вип. 11(1). - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__13

Єфімчук Ф. Нарис історії Дерманських шкіл.- Рівне: Волинські обереги, 2013.- 244 с.

Жабенко О.В. Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946–2001 рр.): автореферат дис. ... канд. наук з державногоуправління: 25.00.01/Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. -Київ, 2003.- 20 с.

З історії методичних служб Рівненщини : інформ. зб. / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; за заг. ред. М. А. Віднічука. - Рівне : Волин. обереги, 2012. - 142 с.

Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Ровенська область / гол. редкол. А.В. Мяловицький.- Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - 680 с.

Кобетяк А.Р.Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50-80-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичне релігієзнавство.-2011. -Вип. 4. С. - 99–110.

Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917–1985).- Київ: Либідь, 1992. - 196 с.

Майборода В.К. Історія становлення і розвитку національної школи в Україні // Вісник Академії педагогічних наук України: щокварт.науково-теорет.та інформ.часопис.-Київ.- 1993. -Вип. 1. -С. 71 –79.

Майборода В.К. Становлення і розвиток національної вищої педагогічної освіти в Україні (1917–1992 рр.): автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01/ Інст. п-ки АПН України. -Київ,1993.- 58 с.

Мащенко, Н. В.Шкільна освіта в Ровенській області у 1944-1964 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Мащенко. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 20 с.

Остапук, В. П.Перша школа в Здолбунові : іст. - краєзн. мемуар.-біограф. нарис : 75-й річниці заснування ЗОШ №1 м. Здолбунова присвячується / В. П. Остапук. - Рівне : Овід, 2013. - 400 с. : іл.

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку [Текст] : енциклопед. вид. / Нац. ун-т "Острозька акад." ; голов. ред. І. Пасічник. - Вид. 3-тє, допов. і перероб. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту " Острозька академія", 2019. - 719 с.

Петренко О. Б. Рівненський державний гуманітарний університет як суб’єкт педагогічної освіти регіону / О. Б. Петренко // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. - 2017. - Вип. 32. - С. 84-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2017_32_12

Прищепа О. Вища педагогічна освіта на Рівненщині: віхи історії (1944-60-і рр.) [Електронний ресурс] / О. Прищепа // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. - 2009. - Вип. 14. - С. 143-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2009_14_15

Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / упоряд. А.Жив’юк. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. - 612 с.

Ретроспективний погляд: історія і сучасність [Текст] : здолбунів. ЗОШ № 5 крізь призму десятиліть / авт. : О. Г. Козачок, В. П. Остапук, М. В. Погонський. - Здолбунів : [б. в.], 2019. - 22 с.

Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940–2010 рр.)/ О.П.Прищепа, В.А.Доброчинська, В.М.Шеретюк та ін. ; за ред. Р.М.Постоловського. –Рівне: Волин. обереги, 2012. – 315 с.
Ровенський державний педагогічний інститут (1940–1965) / [Упоряд. П.В.Йова, П.Я.Лещенко]. –Львів: Каменяр, 1966. –172 с.

Ровенський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського : реклам. просп. / ред. коміс.: Б.С.Колупаєв, А.М.Воробйов, В.І.Тищук та ін.; відп. за вип. Г.Й.Шенгера; М-во нар. освіти УРСР. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. –24 с.

Ровно 700 років. 1283–1983: Збірник документів і матеріалів. –К.: Наук. думка, 1983. –171 с.

Сворак С.Народна освіта західноукраїнського регіону : історія та етнополітика (1944–1964 рр.) / С.Сворак. – Київ: Правда Ярославичів, 1998. –С. 58–63.

Сворак С.Д. Освіта в західноукраїнському регіоні в 1944–1964 роках:Деякі аспекти історії, політики і педагогіки. - Київ: Правда Ярославичів, 1998.- 40 c.

Сворак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х–першій половині 60-х років ХХ століття: дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01/Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.- Київ, 1999. -381 с.

Сорочинська Т. Реформування професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у педагогічних закладах Рівненщини: автореф. дис. ... канд.пед. наук:13 00.01/ Рівненський держ. гуманітарний ун-т.- Рівне. 2015. - 20 с.

Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940–2015) / Режим доступу: http://library.rshu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=533:storinkamy-istorii&catid=34:zagalnyj-rozdil .

Томашенко В. Державна освітня політика в Україні (1961–1985 роки) / Томашенко В., Жабенко О. Вісник УАДУ.- Київ. -2002.-No 2.- С. 147–155.

Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Я. П. Цецик // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2019. - Вип. 24. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2019_24_16

Шишко І. Незабутні уроки: історико-краєзнавчий нарис про школу в с. Липки Гощанського району Рівненської області.- Рівне: Перспектива, 2002.- 44 с.

.: Розділ: Історія :: 20.05.2021 18.09.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289424 seconds