Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 45425  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть в пошуку літератури до теми: "Політика коренізації в Україні. Її особливості і наслідки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бевз Т. Українська еміграція у контексті політики коренізації [Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 125-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_12
Гуцало Л. Національні меншини України в політиці коренізації 20 – 30 років ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Гуцало // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 110-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_11
Дізанова А. В. Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) [Електронний ресурс] / А. В. Дізанова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2008. — Вип. 24. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2008_24_4
Калакура О. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії [Електронний ресурс] / О. Калакура // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 315-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_3-4_19
Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР [Електронний ресурс] / В. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2009. — Вип. 97. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2009_97_10
Коропатник М. М. Політика "коренізації" 1920–1930-х років в Україні та окремих регіонах Росії: тріумф і трагедія українського відродження [Електронний ресурс] / М. М. Коропатник // Сіверянський літопис. — 2020. — № 5. — С. 75-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_5_8
Кралюк П. Берія-українізатор : готуючись до уроку / П. Кралюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 76-78.
Кульчицький С. "Великий перелом": Україна в період 1923-весни 1930 рр. : стаття четверта "Політика Кремля щодо України" / C. Кульчицький // Історія в школах України. — 2008. — № 3. — С. 54-56.
Нечипоренко З. В. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля) [Електронний ресурс] / З. В. Нечипоренко, С. О. Шамара // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 136-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_27
Памірська Л. Єврейські національні освітні заклади Волині у контексті політики коренізації (20-30-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Л. Памірська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2008. — Вип. 24. — С. 151-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_26
Тітова Н. В. Особливості здійснення політики "українізації” та "коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років [Електронний ресурс] / Н. В. Тітова // Освіта, наука і культура на Поділлі. — 2013. — Т. 20. — С. 442-451. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2013_20_47
Тропіна А. А. Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2009. — Вип. 16. — С. 234-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2009_16_27

.: Розділ: Історія :: 20.04.2021 09.12.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 45421  
Надія запитує:
Доброго вечора! цікавить інформація по такому запитанню: "Тенденції розвитку розважальних телепрограм світового ринку ". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Розважальний характер сучасного телебачення: перспективи та
тенденції
http://journals.uran.ua/sciencerise/article/download/66277/62937/140222
Види розважальних програм на телебаченні
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/49229/2/2018_Iasnitska_O-Vydy_rozvazhalnykh_prohram_216-219.pdf
Реаліті-шоу: всередині зображення
https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD14_Hrabarchuk.pdf
Історичні витоки та видова різноманітність телевізійних програм у жанрі реаліті-шоу
http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/1/69.pdf
Комунікаційні телевізійні технології шоу-програм
http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-51/33.pdf
Формування й динаміка танцювальних шоу-програм у Європі
http://ku-khsac.in.ua/article/download/127427/122177
Політичні ток-шоу як особливий жанр екранної журналістики
http://document.kdu.edu.ua/diplom/2018_mag_776.pdf
Основні принципи диференціації технологій кулінарних телепроектів
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/5643/5651
Современные тенденции развития китайских телевизионных реалити-шоу
(на примере шоу «Звук»)
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257447/1/170-174.pdf
https://freeschool.by/blog/populyarnye-amerikanskie-teleshou/
https://social.org.ua/16920-10-vidvyaznikh-teleshou-z-yaponiyi-yaki-diyut-yak-tabletka-vid-stresu.html

.: Розділ: Історія :: 19.04.2021 20.22.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 45413  
Дмитро запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу до реферату "Хмельниччина у висвітленні Івана Крип'якевича". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Гуслистий К. Дядиченко В. На скрижалях історії // Вітчизна. — 1955. – № 2. – С. 179–182. (Рец. на монографію І. Крип’якевича “ Богдан Хмельницький”).
Документи Богдана Хмельницького. 1648 – 1657 / Відп. ред. Ф. П. Шевченко; Упорядн. І. Крип’якевич. АН Української РСР. Інститут суспільних наук; Архівне управління при Раді міністрів Української РСР. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. — 740 с.
Івасюта М. К. Книга про Богдана Хмельницького. (Рец. на працю І. Крип’якевича “Богдан Хмельницький. – Київ, 1954) // Вільна Україна. — 1955. – 31 березня.
Крип’якевич Р. І. Богдан Хмельницький, Іван Крип’якевич і Жовква [Електронний ресурс] / Р. І. Крип’якевич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 545-548. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_65
Крип'якевич І.П.Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф.П.Шевченко, І.Л. Бутич, Я.Д.Ісаєвич, - 2-е вид., виправлене і доповнене. — Львів: Світ,1990, — 408 с.
Мороз І. Іван Крип'якевич: основні віхи життя та діяльності / І. Мороз // Історія в рідній школі. — 2016. — № 4. — С. 29-35.
Мороз І. Іван Крип'якевич: основні віхи життя та діяльності : цікаво знати / І. Мороз // Історія в рідній школі. — 2016. — № 3. — С. 28-36.
Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця XIX - першої третини XX століття : монографія / О. Руда; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2010. - 416 c.
Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI - середини XVII ст. (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі) : автореф. дис... д-ра іст. наук / І. С. Стороженко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2008. - 36 c.
Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 / ред.: В. Смолій; упоряд.: І. Крип'якевич, І. Бутич; НАН України. Ін-т історії України. — Київ : Альтернативи, 1998. - 383 c.
Федорук Я. Іван Крип'якевич і сходознавство [Електронний ресурс] / Я. Федорук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Відп. редактор М. Крикун, заступник відп. редактора О. Середа. –—Львів, 2006–2007. — Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. — C. 738–748. — Режим доступу: https://shron3.chtyvo.org.ua/Fedoruk_Yaroslav/Ivan_Krypiakevych_i_skhodoznavstvo.pdf?

.: Розділ: Історія :: 16.04.2021 16.34.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: смт. Нова Борова :: Запитання: 45411  
Марина запитує:
Добрий день.Мене цікавить інформація про військову діяльність Юрія Горліс-Горського,осавула 1 куреня полку гайдамаків Холодного Яру.Дякую
Наша відповідь:
Марино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бугай, Надія.Слідами Холодного Яру // Українське слово. - 2009. - 8-14 квіт. - С. 10.

Віценя, Лідія. "Козак із зірок". Його земне ім’я було Юрій : [про Ю. Горліс-Горського] / Л. Віценя // Зоря Полтавщини. - 2016. - 22 листоп.. - С. 3. : фот.
Грицун, Роман. Юрій Горліс-Горський - "термінатор" з Холодного Яру / Р. Грицун // Зоря Полтавщини. - 2016. - 8 листоп. - С. 3.

Горліс-Горський Юрій // Українська революція 1917-1921. Полтавський вимір : події; постаті; документи : у 3-х кн. / Державний архів Полтавської області, Центр дослідження історії Полтавщини; упоряд. О. А. Білоусько. - Полтава : Полтавський літератор, 2017. - Кн. 1: Процеси. Діячі. Рефлексії. 1917-1921. - С. 211.

Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. - 12-е вид., випр., доп. - К. : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2010. - 504 с. : фото. - (Українська воєнна мемуаристика).

Горліс-Горський, Юрій Юрійович. Холодний Яр. Спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Юрій Горліс-Горський. - 16-е вид., стер. - К. : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2013. - 512 с. - (Українська военна мемуаристика).

Городянин-Лісовський Юрій Юрійович (Горліс-Горський) : (14 січня 1898 - 27 вересня 1946) // Ревегук В. Я. Полтавці - поборники державної незалежності України : збірник біографічних нарисів : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. / В. Я. Ревегук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - С. 281-283. : фот.
Григор’єва, Тетяна. Постать Юрія Горліса-Горського в історії - наче розібраний пазл / Т. Григор’єва // Решетилівський вісник. - 2017. - 20 січ. - С. 2.

Коваль, Р. "Ми ще вернемось!" : [біографія Ю. Горліса-Горського] / Р. Коваль // Горліс-Горський Ю. Ю. Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру / Ю. Ю. Горліс-Горський. - Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2010. - С. 4-43.

Коваль, Р. "Україна... чому це слово таке болюче?" : [про Ю. Горліса-Горського] / Р. Коваль // Горліс-Горський Ю. Холодний Яр : документальний роман / Ю. Горліс-Горський. - Дрогобич : Відродження, 2008. - С. 4-20.

КОВАЛЬ, Р. ЮРІЙ ГОРЛІС-ГОРСЬКИЙ - ОТАМАН-ПИСЬМЕННИК / Р. КОВАЛЬ // САМОСТІЙНА УКРАЇНА. - 2001. - № 42 (Листоп.). - С. 7.

Козак, Сергій. Юрій Горліс-Горський : [біографія] / С. Козак // Літературна Україна. - 2010. - 18 листоп. (№ 42). - С. 2.

Корнєва, В. Полтавська сторінка холодноярської правди : [про Ю. Горліса-Горського] / В. Корнєва // Зоря Полтавщини. - 2012. - 2 жовт.. - С. 3.
ЛАЩЕНКО, СЕРГІЙ. ПОВЕРНЕННЯ ЮРІЯ ГОРЛІСА-ГОРСЬКОГО / С. ЛАЩЕНКО // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. - 2010. - 4-10 груд. (№ 45). - С. 16.

Миколаєнко, Алла. "І повіє огонь новий з Холодного Яру" // Літературна Україна. - 2011. - 17 лют. - С. 16.

Пустовгар, Олег. "І повіє огонь новий з Холодного яру" : людина-легенда Юрій Горліс-Горський / О. Пустовгар, Ю. Кісіль // Решетилівщина.UA. - 2021. - 14 січ. (№ 2). - С. 6. : фот.

Ревегук, Віктор Якович. Полтавці - поборники державної незалежності України : збірник біографічних нарисів : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. / В. Я. Ревегук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Полтава : Полтавський літератор, 2016. - 390 с.

ТИТАРЕНКО, Л. ДОВГА ДОРОГА ДО БАТЬКА : [про Ю. Горліса-Горського] / Л. ТИТАРЕНКО // ГОЛОС УКРАЇНИ. - 2010. - 20 квіт. - С. 20.

Ткаченко, Ю. Лицар Холодного Яру // Горліс-Горський, Ю. Холодний Яр. - Черкаси, 2016. - С. 3-4.

"Холодний Яр живий, він знає, хто свій, а хто ворог" : [про Ю. Горліс-Горського] // Громадська думка. - 2017. - 18 січ. (№ 3). - С. 21. : фот.
Шкляр, Василь. Шабля Горліса-Горського // Горліс-Горський, Юрій. Холодний Яр. - Львів, 2018. - С. 6.

.: Розділ: Історія :: 16.04.2021 10.08.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Переяслав :: Запитання: 45408  
Ірина запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою на тему Боністика. Дякую
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Зва вашим запитом підібрано такі джерела інформації:
Бакалець, Олексій. Знахідки римських монет на поселеннях черняхівської культури II-IV ст. / Олексій Бакалець // Нумізматика і фалеристика. - 2019. - № 3. - С. 10-15. - Бібліогр. наприкінці ст.

Бойко-Гагарін, Андрій. 50 шагів Української держави – невтілені, справжні та фальшиві / Андрій Бойко-Гагарін, Євген Лихацький // Нумізматика і фалеристика. - 2019. - № 3. - С. 36-40. - Бібліогр. наприкінці ст.

Бойко-Гагарін, Андрій. Датування предметів нумізматики / Андрій Бойко-Гагарін // Нумізматика і фалеристика. - 2021. - № 1. - С. 9-10

Дмитрієнко М. Книга про маловідомі факти української боністики [Електронний ресурс] / М. Дмитрієнко // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 3. - С. 54-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2001_3_15

Загреба, Максим. Монети Європи. Португалія / Максим Загреба, Сергій Яценко // Нумізматика і фалеристика. - 2019. - № 1. - С. 42-47 . - Заакін. Поч. див № 1-4, 2018.

Загреба, Максим. Монети Європи. Угорщина 1945-2018 рр. / Максим Загреба, Сергій Яценко // Нумізматика і фалеристика. - 2019. - № 2. - С. 40-45 . - поч. в № 4 за 2018 р.
Козубовський, Г. Проблема карбування українських монет під час гетьманування Івана Виговського [Текст] : міф чи реальність? / Г.Козубовський // Українська нумізматика і боністика. - 2000. - № 2 . - С. 64-72.

Дмитрієнко М.Ф. БОНІСТИКА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - Київ, 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Bonistyka.

Майзингер, Рольф. Банкноты рассказывают [Текст] / Р. Майзингер // Наука и жизнь. - 2010. - № 12. - С. 139-143 : цв. ил.

Майзингер, Рольф. Банкноты рассказывают из истории науки / Р. Майзингер // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. - 2011. - № 8. - 128-133, 4 с. обкл. : цв. ил.

Мамонов, Г. Боністика на уроках історії / Г.Мамонов // Історія в школі. - 2000. - № 3. - С. 17-19.

Марковецька Г. М. Історія грошей і банківництва : навч. посіб. / Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2009. - 411 c.

Махун, Сергей. Муза на службе золотому тельцу [Текст] : великие художники и граверы прошлого в нумизматике и бонистике / Сергей Махун // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании. - 2014. - № 6. - С. 48-60 : обр.

Монети України [Текст] // Вісник Національного Банку України. - 2009. - № 3. - С. 46-47. - Содержание: Про введення в обіг пам'ятної монети "Василь Симоненко" ; Про введення в обіг ювілейної монети "Марія Примаченко" ; Про введення в обіг пам'ятної монети "Рік Бика" ; Про введення в обіг ювілейної монети "Павло Чубинський"
Нові монети України // Нумізматика і фалеристика. - 2021. - № 1. - С. 2-5.

Селиванов, Михаил.Денежные знаки Крыма и Северного Кавказа 1918-1920 годы : типовые образцы / Михаил Селиванов М. // Антиквариат : Предметы искусства и коллекционирования. - 2011. - № 10. - С. 127-138 : ил.

Скржинська, М. Обмін валюти у давньогрецьких містах Північного Причорномор'я ( на території України ) / М.Скржинська // Українська нумізматика і боністика. - 2000. - № 1. - С. 80-89.

Сорокин, О. История первого выпуска денежных знаков на Украине [Текст] / О. Сорокин // Антиквариат. - 2010. - № 12. - С. 126-132.

Стрижакова, Н. Таляри Західної Європи в українських скарбах [Текст] / Н.Стрижакова // Українська нумізматика і боністика. - 2000. - № 2 . - С. 84-90.

Туровський, Є. Скарби херсонеських монет IV - II століть до н. е. [Текст] / Є.Туровський // Українська нумізматика і боністика. - 2000. - № 2 . - С. 74-83.

Тхоржевський, Роберт Йосипович. Паперові грошові знаки і бони як історико- економічні джерела і об'єкт боністики (1917-1925 рр.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Тхоржевський Роберт Йосипович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1995. - 48 с

Щелоков, Александр Александрович. Увлекательная бонистика : факты, легенды, открытия в мире банкнот / А.А. Щелоков. – М. : Эксмо, 2007. - 379, [1] с. : іл. -( Энциклопедия коллекционера).

Яушева-Омельянчик, Раїса. Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики / Раїса Яушева-Омельянчик // Нумізматика і фалеристика. - 2019. - № 1. - С. 7-10 . - Продовж. Поч. див. з № 4, 2013 р.

Яушева-Омельянчик, Раїса. Предмети нумізматики, фалеристики, сфрагістики : (розділ зі Словника-довідника музейного працівника) / Раїса Яушева-Омельянчик // Нумізматика і фалеристика. - 2019. - № 3. - С. 5-7 . - Продовж. Поч. у № 4, 2018 р.

.: Розділ: Історія :: 16.04.2021 08.58.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257435 seconds