Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44819
   


Автор запитання: Євген із міста: Вінниця :: Запитання: 46475  
Євген запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Празький архів. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Перегляньте таку літературу:
Боряк Т. «Празький архів»: історія переміщень, опрацювання та сучасний стан (1945–2007) [Електронний ресурс] / Т. Боряк // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 4. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_4_5.
Боряк Т. Г. Переміщення «Празького архіву» української еміграції з Праги до Києва (1945-1983) [Електронний ресурс] / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2008_1_6.
Грімстед П. К. «Празькі архіви» у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної Україніки = The «Prague Archives» in Kyiv and Moscow. Postwar Retrieval of Emigre Archival Ucrainica / П. К. Грімстед Т. Боряк; Держ. ком. арх. України. — Київ, 2005. — 252 c.
Кентій А. В. Фонд «Український музей у Празі» ЦДАГО України як складова «Празького архіву» (за результатами впорядкування) [Електронний ресурс] / А. В. Кентій // Архіви України. — 2000. — № 1-3(243). — С. 43-49. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2000_1-3(243)__6.
Мага І. М. «Празький архів» як сегмент архівної україніки (Нотатки з презентації книги Т. Г. Боряк «Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)») [Електронний ресурс] / І. М. Мага // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № 18-19. — С. 155-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_23.
Палієнко М. Г. «Празький архів» у творчій лабораторії і спадщині Анатолія Кентія [Електронний ресурс] / М. Г. Палієнко // Архіви України. — 2017. — № 2. — С. 218-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_2_24.
Філіпчук І. В. Розвиток студенського руху в Чехословаччині періоду «Празької весни» [Електронний ресурс] / І. В. Філіпчук // Грані. — 2013. — № 9. — С. 154-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_9_27.

.: Розділ: Історія :: 6.06.2022 19.36.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Кропивницький :: Запитання: 46468  
Таня запитує:
Добрий день. Цікавить питання про суфражизм. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гриценко-Веселовська О. В. Суфражизм як шлях забезпечення гендерної рівності у сфері виборчих прав жінок [Електронний ресурс] / О. В. Гриценко-Веселовська // Актуальні проблеми політики. — 2014. — Вип. 51. — С. 477-484. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_51_60.
Залєток Н. В. Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії (остання третина XIX ст. - 1939 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Н. В. Залєток; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2016. — 20 c.
Залєток Н. Суфражистська кампанія у Великій Британії (1860-ті — 1928 рр.): історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Н. Залєток, О. Черевко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. — 2015. — Вип. 24. — С. 355-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mzu_2015_24_23.
Ніколаєва Н. Б. Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності) : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.02 / Н. Б. Ніколаєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 16 c.
Тулюлюк К. В. Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку XX століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / К. В. Тулюлюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 c.
Філіпенко Л. В. Становлення та еволюція «ідейних» жіночих журналів у Російській імперії початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Л. В. Філіпенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 17 c.

.: Розділ: Історія :: 3.06.2022 12.32.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Рівне :: Запитання: 46461  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить питання: приватне підприємництво в Україні у період НЕПУ. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела літератури:
Греченко В. А. Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. — Харків : Контраст, 2014. — 470 С. [Електронний ресурс] / В. А. Греченко // Право і Безпека. — 2014. — № 2. — С. 216-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_46.
Кивгила І. Г. Внесок українських економістів у розвиток селянського підприємництва в роки НЕПу [Електронний ресурс] / І. Г. Кивгила // Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки. — 2015. — Число 23, Вип. 7. — С. 188-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2015_23_7_21.
Коцур Г. Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. Г. Коцур ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г. С. Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2001. — 193 с.
Олійник М. М. Формування політики та законодавчої бази в галузі розвитку приватного підприємництва в Україні на початку проведення непу / М. М. Олійник // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 131-139.
Онацький М. Ю. Відродження приватного підприємництва у торгівлі Харкова після переходу до НЕПУ [Електронний ресурс] / М. Ю. Онацький // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_11.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство та нова економічна політика. Кліометричний аналіз соціально-економічного процесу : монографія / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. —216 с. : рис., табл.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 39 с.
Сушко О. О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921 — 1929) / О. О. Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2003. — 94 c.
Сушко О. О. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 — 1928 рр.): історико-теоретичний аспект : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. О. Сушко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 31 с.
Шаповал Л. І. Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу [Електронний ресурс] / Л. І. Шаповал // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_14.
Щербина І. В. Ліквідація нової буржуазії України (1928-1932 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук / І. В. Щербина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 24 c.

.: Розділ: Історія :: 2.06.2022 09.58.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Вінниця :: Запитання: 46451  
Софія запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку інформації на тему: Православ'я у період Другої світової війни. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бистрицька Е. Українське православ’я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Е. Бистрицька // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 23. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_23_7.
Борщевич В. Динаміка чисельності волинського православного духовенства в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Борщевич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 80-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_10.
Булига І. Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні [Електронний ресурс] / І. Булига // Релігія та соціум. — 2010. — № 1. — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2010_1_25.
Булига І. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни [Електронний ресурс] / І. Булига // Волинський благовісник. — 2015. — № 3. — С. 79-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2015_3_8.
Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. В. Гордієнко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 1999. — 18 с.
Грідіна І. М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939 - 1945 рр.: людський вимір: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. М. Грідіна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.
Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук / Д. Є. Забзалюк; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2007. — 19 c.
Михайлуца М. І. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / М. І. Михайлуца ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ, 2009. — 39 с.
Міненко Т. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни, 1939 - 1945 (Волинський період). Т. 1 / Т. Міненко. — Вінніпег; Львів : Вид-во Львів. музею історії релігії «Логос», 2000. — 392 c.
Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни у студіях Івана Власовського [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Волинський благовісник. — 2018. — № 6. — С. 105-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2018_6_9.

.: Розділ: Історія :: 31.05.2022 09.15.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Умань :: Запитання: 46449  
Аліна запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію на тему: Створення Речі Посполитої: причини та наслідки для Польщі. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела літератури:
Алексієвець Л. М. Польща: утвердження незалежної держави 1918 - 1926: монографія / Л. М. Алексієвець; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. — 448 с.
Алексієвець Л. М. Польща в 1918-1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Л. М. Алексієвець ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2007. — 32 с.
Білоус Н. О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) / Н. О. Білоус // Укр. іст. Журн. — 2010. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_1_8.
Вирський Д. Річ Посполита про козаків (1560-і – початок 1650-х рр.) / Д. Вирський ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2021. — 287 с. : іл.
Даниляк П. Г. Барська конфедерація: хід подій та наслідки / П. Г. Даниляк // Укр. іст. журн. — 2007. — № 5. — С. 134-145.
Коверський М. Оцінка економічного стану малих підприємств Люблінського воєводства Польщі [Електронний ресурс] / М. Коверський // Регіональна економіка. — 2010. — № 2. — С. 169-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_2_24.
Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / М. Р. Литвин ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. — Львів, 1999. — 36 с.
Савчук Г. М. Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини XIX - першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. М. Савчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 17 с.
Сініцький А. Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) [Електронний ресурс] / А. Ц. Сініцький // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 119. — С. 122-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_30.
Шевердін М. М. Правове регулювання прямих податків на українських землях під владою Литви, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV – ХVII ст. ) [Електронний ресурс] / М. М. Шевердін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.

.: Розділ: Історія :: 30.05.2022 15.26.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.849733 seconds