Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Ольга із міста: Харків :: Запитання: 45171  
Ольга запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про екологічне законодавство в Україні! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Аганіна А. О. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / А. О. Аганіна // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2017. — № 4. — С. 100-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2017_4_16
Азарова І. Б. Законодавчі та нормативні методи оцінювання екології в Україні [Електронний ресурс] / І. Б. Азарова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2019. — № 19. — С. 115-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2019_19_15
Анісімова Г. В. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення екологічних інтересів у державній політиці України [Електронний ресурс] / Г. В. Анісімова. // Теорія і практика правознавства. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_2_14
Блавацька Д. А. Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики [Електронний ресурс] / Д. А. Блавацька. // Теорія і практика правознавства. — 2015. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_16
Бригадир І. В. Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України [Електронний ресурс] / І. В. Бригадир // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2015. — Вип. 3. — С. 167-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_3_25
Гетьман А. П. Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики [Електронний ресурс] / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова // Право та інновації. — 2018. — № 3. — С. 7-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2018_3_3
Задихайло Д. Д. Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України [Електронний ресурс] / Д. Д. Задихайло // Економічна теорія та право. — 2017. — № 3. — С. 96-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_3_11
Малиш Н. А. Законодавче забезпечення державної екологічної політики України [Електронний ресурс] / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2019. — № 3. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_3_8
Малишева Н. Р. Наукові засади систематизації екологічного законодавства України [Електронний ресурс] / Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 307-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_39
Малишева Н. Р. Розвиток екологічного законодавства України після набуття чинності Угоди про асоціацію [Електронний ресурс] / Н. Р. Малишева // Правова держава. — 2020. — Вип. 3. — С. 222-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_25
Михайський О. Є. Огляд законодавства США в сфері еколого-правового регулювання видобування сланцевого газу – досвід для України [Електронний ресурс] / О. Є. Михайський // Правова держава. — 2020. — Вип. 3. — С. 505-513. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_57
Салміна Я. О. Аналіз стану систематизаційного процесу екологічного законодавства України: минуле і майбутнє [Електронний ресурс] / Я. О. Салміна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 2. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_2_14
Сидор В. Апроксимація екологічного законодавства України до права ЄС: аналіз міжнародної та національної правової бази [Електронний ресурс] / В. Сидор // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 1. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_8
Тютюнник М. О. Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Єропейського Союзу [Електронний ресурс] / М. О. Тютюнник // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 63. — С. 358-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_63_51
Фасоля О. І. Ретроспектива законодавства України в галузі екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Фасоля // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 4. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_32

.: Розділ: Держава і право :: 26.02.2021 09.42.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Луцьк :: Запитання: 45160  
Михайло запитує:
Авторське право на фотографічні твори. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андруник В. А. Захист фотографічних зображень як об'єктів авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2007. — № 589. — С. 3-13.
Вовк О. Б. Об'єкти та суб'єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2009. — № 653. — С. 54-60.
Зварич Ж. І. Авторське право та право власності на фотографічні твори [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Вісник Академії адвокатури України. — 2013. — Число 1. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2013_1_12
Зварич Ж. І. Первинні суб’єкти авторського права на фотографічні твори [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Університетські наукові записки. — 2010. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_3_14
Зварич Ж. І. Співвідношення свободи панорами та вільного використання творів у контексті фотографування об’єктів авторського права [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2010. — Вип. 25. — С. 93-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_20
Кулініч О. О. Авторське право на фотографічні твори та право фізичної особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Кулініч // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2012. — Т. 12. — С. 349-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_37
Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / О. О. Кулініч; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." . — Одеса : Юрид. літ., 2016. – 621 с.
Мазуренко С. В. Авторське право на фотографії [Електронний ресурс] / С. В. Мазуренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 42. — С. 12-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_42_3
Омельченко Г. В. Проблематика охорони фотографічних творів нормами авторського права [Електронний ресурс] / Г. В. Омельченко, Ю. В. Вітковська // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 4. — С. 80-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_4_18
Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії / К. Омельчук // Право України. — 2003. — № 4. — С. 75-79
Роїк Т. А. Захист цифрової фотографії за допомогою цифрових водяних знаків [Електронний ресурс] / Т. А. Роїк, О. Ю. Райченко // Технологія і техніка друкарства. — 2011. — Вип. 3. — С. 49-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2011_3_10
Струк І. О. Досвід північноамериканських фахівців щодо досліджень фотографічних творів як об’єктів авторського права [Електронний ресурс] / І. О. Струк, М. М. Калініченко, Ю. С. Харабуга // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2017. — Вип. 17. — С. 373-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2017_17_52
Улітіна О. В. Деякі питання авторського права на фотографічні твори: свобода панорами [Електронний ресурс] / О. В. Улітіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 34(1). — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(1)__29
Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі [Електронний ресурс] / О. Улітіна // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2019. — № 1. — С. 17-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2019_1_3

.: Розділ: Держава і право :: 23.02.2021 16.50.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Львів :: Запитання: 45151  
Олеся запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з джерелам про міграційні процеси в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олеся! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела:
Алєксєєнко І. Реконцептуалізація міграційних процесів доби глобалізації: політико-правовий аспект [Електронний ресурс] / І. Алєксєєнко // Наука і правоохорона. — 2019. — № 4. — С. 9-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_4_3.
Блажевська Є. Теоретико-концептуальні підходи щодо вивчення сучасних міграційних процесів [Електронний ресурс] / Є. Блажевська // Evropsky politicky a pravni diskurz. — 2017. — Vol. 4, Iss. 3. — С. 40-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_3_7.
Кифяк В. Системний підхід до аналізу міграційних процесів [Електронний ресурс] / В. Кифяк, І. Шелюжак, Л. Водянка // Бізнес Інформ. — 2019. — № 11. — С. 77-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_11_12.
Круп’як Л. Проблеми трудозабезпечення регіонів в контексті міграційних процесів [Електронний ресурс] / Л. Круп’як, І. Круп’як. // Ефективна економіка. — 2017. — № 8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_8_19.
Мар’яненко Г. Кібербезпека майбутнього регулювання міграційних процесів в Україні та світі [Електронний ресурс] / Г. Мар’яненко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2018. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2018_9_6.
Мурадян В. Динаміка наголосів у концептуальних положеннях про міграційні процеси [Електронний ресурс] / В. Мурадян // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2018. — Вип. 50. — С. 226-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2018_50_24.
Пантюк Т. Міграційні процеси в сучасній Україні: цивілізаційний та освітній контексти [Електронний ресурс] / Т. Пантюк, М. Пантюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 23(1). — С. 159-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_23(1)__28.
Петрова Я. Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів [Електронний ресурс] / Я. Петрова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2014. — № 1101, Вип. 32. — С. 56-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2014_1101_32_10.
Рибак Г. Міжнародні міграційні процеси в Україні [Електронний ресурс] / Г. Рибак, О. Вороніна. // Ефективна економіка. — 2018. — № 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_6_47.
Соловйов Є. Детермінація основних понять міграційних процесів, що протікають в Україні, в ракурсі сучасних реалій [Електронний ресурс] / Є. Соловйов // Аспекти публічного управління. — 2019. — Т. 7, № 6-7. — С. 20-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2019_7_6-7_5.
Уварова І. Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. Уварова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2014. — № 1144, Вип. 3(1). — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__32.
Яковенко Ю. Аналіз факторів, що впливають на стан та рівень міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Яковенко // Торгівля і ринок України. — 2019. — № 2. — С. 45-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tiru_2019_2_7.
Шейбут Д. Особливості оцінки ризиків і загроз, пов’язаних із міграційними процесами в Україні [Електронний ресурс] / Д. Шейбут // Наука і правоохорона. — 2019. — № 4. — С. 255-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_4_32.

.: Розділ: Держава і право :: 22.02.2021 13.35.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Хмельницький :: Запитання: 45138  
Ніна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про етнополітику в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 23871. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Андріяш В. Концептуальні моделі державного регулювання сучасних етнополітичних процесів [Електронний ресурс] / В. Андріяш. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2013. — № 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_10_3.
Асланов С. Етнополітична стабільність у новітніх системах безпеки [Електронний ресурс] / С. Асланов // Соціально-гуманітарний вісник. — 2020. — Вип. 35. — С. 120-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_35_55.
Асланов С. Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні [Електронний ресурс] / С. Асланов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2015. — Вип. 1. — С. 207-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2015_1_22.
Асланов С. Взаємозв’язок етнополітичної стабільності та характеристик політичної системи [Електронний ресурс] / С. Асланов // Evropsky politicky a pravni diskurz. — 2015. — Vol. 2, Iss. 3. — С. 181-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_3_30.
Бурдяк В. Регіональна етнополітика в Україні: ризики та виклики соціальній стабільності [Електронний ресурс] / В. Бурдяк // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2009. — Вип. 44. — С. 297-306. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2009_44_37.
Зварич І. Формування національної ідентичності – домінанта етнополітичного менеджменту України [Електронний ресурс] / І. Зварич // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2009. — Вип. 43. — С. 330-341. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2009_43_29.
Калакура О. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії [Електронний ресурс] / О. Калакура // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 315-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_3-4_19.
Котигоренко В. Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави [Електронний ресурс] / В. Котигоренко // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2008. — Вип. 37. — С. 6-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_37_3.
Красівський О. Етнополітичні виклики національній безпеці України [Електронний ресурс] / О. Красівський, Н. Підбережник // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 35-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_3-4_4.
Малиновська О. Етнополітичні аспекти міграційної політики (ключова доповідь) [Електронний ресурс] / О. Малиновська // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 352-363. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_3-4_22.
Рафальський О. Етнополітична регіоналізація України [Електронний ресурс] / О. Рафальський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 2. — С. 135-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_2_11.
Рафальський О. Наукова кооперація у вирішенні сучасних завдань етнополітології [Електронний ресурс] / О. Рафальський, І. Цепенда // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2017. — Вип. 1. — С. 4-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2017_1_3.
Яковлєв О. Етнополітичний дискурс засобів масової комунікації сучасної України: теоретичний контури дослідження [Електронний ресурс] / О. Яковлєв // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2013. — Вип. 2. — С. 353-361. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2013_2_26.

.: Розділ: Держава і право :: 18.02.2021 11.02.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 45115  
Олександра запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти чинні законодавчі акти, які розповсюджуються на рекламу та її створення, а саме: на рекламні відеоролики. Закони України "Про інформацію", "Про рекламу" та інші.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 14.01.2021 17.25.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.973337 seconds