Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Олекса із міста: Луцьк :: Запитання: 47386  
Олекса запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на таку тему: Права людини у сучасному міжнародному праві. Заздалегідь дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Олексо! Радимо для опрацювання такі джерела літератури:
Беркела Г. Ю. Міжнародно-правовий захист прав дітей у діяльності міжнародних організацій і у практиці Європейського Суду з прав людини / Г. Ю. Беркела // Журн. східноєвроп. права. — 2019. — № 70. — С. 250-257.
Буцмак А. Ю. Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на екологічну інформацію [Електронний ресурс] / А. Ю. Буцмак // Право. Людина. Довкілля. — 2021. — Vol. 12, № 4. — С. 62-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2021_12_4_10.
Гриб А. М. Загальні засади міжнародно-правового захисту прав людини [Електронний ресурс] / А. М. Гриб, В. В. Владишевська, В. Ю. Дронов // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2023. — № 3. — С. 405-411. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_3_75.
Деркач А. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та їх відображення в Конституції України [Електронний ресурс] / А. Деркач // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 8. — С. 124-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2019_8_24.
Ігнатенко Т. В. Права людини і міжнародні стандарти: кореляція між національним та міжнародним законодавством / Т. В. Ігнатенко // Університетські наук. записки. — 2019. — № 3. — С. 358-366.
Кононенко В. П. Становлення принципу поваги прав людини в Європі, його зв’язок з міжнародною та національною безпекою [Електронний ресурс] / В. П. Кононенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 75(1). — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_75(1)__19.
Копетюк М. Поняття та класифікація міжнародних стандартів прав людини та громадянина [Електронний ресурс] / М. Копетюк // Історико-правовий часопис. — 2020. — № 1. — С. 33-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/icprch_2020_1_9.
Михайловський В. Міжнародний правовий механізм забезпечення прав людини / В. Михайловський // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2021. — № 4. — С. 26-35.
Москалюк Н. Б. Міжнародно-правові стандарти в сфері захисту прав людини та їх вплив на законодавство України / Н. Б. Москалюк, В. М. Слома // Акт. проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 1. — С. 37-42.
Наливайко О. І. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів прав людини [Електронний ресурс] / О. І. Наливайко, Н. А. Братішко // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2023. — № 2. — С. 411-416. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_2_73.
Прохазка Г. А. Відповідальність держав: порушення прав людини в міжнародному праві [Електронний ресурс] / Г. А. Прохазка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 46(2). — С. 162-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_46(2)__37.
Савчук О. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід [Електронний ресурс] / О. Савчук, О. Каленюк // Підприємництво, господарство і право. — 2020. — № 4. — С. 251-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2020_4_43.

.: Розділ: Держава і право :: 7.09.2023 15.29.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Київ :: Запитання: 47355  
Лілія запитує:
Добрий день. Потрібно для дослідження літературу на тему: Законотворчий процес в Україні та у Європейському союзі. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Богачева О. В. Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворчого процесу [Електронний ресурс] / О. В. Богачева // Європейські перспективи. — 2012. — № 3(3). — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_3(3)__5.
Богачова О. В. Принцип демократизму законотворчого процесу [Електронний ресурс] / О. В. Богачова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 3. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_3_3.
Гладкова Т. Л. Інформаційно-комунікаційна складова законотворчого процесу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Т. Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 3. — С. 123-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2011_3_27.
Гладкова Т. Л. Проблеми законотворчого процесу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Т. Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2010. — № 1. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2010_1_4.
Литвиненко І. Л. До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні [Електронний ресурс] / І. Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. — 2016. — № 3. — С. 246-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_25.
Маруженко О. П. Відкритість інформації щодо законотворчого процесу як складова демократичного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / О. П. Маруженко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 2. — С. 19-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2011_2_6.
Миколенко О. І. Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Миколенко // Правова держава. — 2018. — № 29. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_29_10.
Муза О. В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України [Електронний ресурс] / О. В. Муза // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2018. — Вип. 79. — С. 12-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2018_79_4.
Пістракевич О. В. Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / О. В. Пістракевич // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 39. — С. 85-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_12.
Плавич В. П. Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси [Електронний ресурс] / В. П. Плавич // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2013. — Вип. 62. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_4.
У законотворчому процесі Україні допомагатиме Рада Європи [Електронний ресурс] // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 3. — С. 46-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2014_3_16.
Ференс О. Є. Деякі аспекти міжнародного досвіду щодо професійної підготовки фахівців у сфері законотворчого процесу [Електронний ресурс] / О. Є. Ференс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2015. — № 2. — С. 73-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_2_16.

.: Розділ: Держава і право :: 4.08.2023 09.28.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 47351  
Ірина запитує:
Добрий день. Треба літературу про сучасні турецько-українські відносини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино. Радимо для опрацювання таку літературу:
Білас А.-Р. І. Міжнародно-правові основи становлення українсько-турецьких відносин (історико-правовий аналіз) [Електронний ресурс] / А.-Р. І. Білас // Наше право. — 2014. — № 2. — С. 169-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_2_31.
Бондар Ю. Видавнича комунікація у парадигмі українсько-турецьких відносин [Електронний ресурс] / Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 12. — С. 45-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_12_16.
Головченко В. Шляхом «конструктивного партнерства» (сучасні українсько-турецькі відносини: здобутки і перспективи) [Електронний ресурс] / В. Головченко // Україна дипломатична. — 2005. — Вип. 5. — С. 709-724. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2004_5_45.
Запорожченко А. С. Створення українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня й еволюція відносин між країнами [Електронний ресурс] / А. С. Запорожченко // Політикус. — 2020. — Вип. 4. — С. 83-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2020_4_15.
Корсунський С. В. Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра… [Електронний ресурс] / С. В. Корсунський // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2011. — Вип. 17. — С. 24-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2011_17_6.
Крук Н. І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини [Електронний ресурс] / Н. І. Крук // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 103-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_12.
Мхитарян Н. І. Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) [Електронний ресурс] / Н. І. Мхитарян // Східний світ. — 2011. — № 1. — С. 74-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_1_15.
Седляр Ю. О. Українсько-турецькі відносини у контексті підтримки безпеки у Чорноморському регіоні (1991–2016 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. О. Седляр // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. — 2017. — № 2. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2017_2_5.
Сергійчук Б. В. Українсько-турецькі відносини в першій чверті XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Б. В. Сергійчук ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. — Київ, 2011. — 19 с.
Шишкіна В. О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / В. О. Шишкіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2006. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 31.07.2023 14.22.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Київ :: Запитання: 47346  
Роман запитує:
Добрий день. Цікавить література про доказове право як підгалузь процесуального права. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Романе! Радимо для опрацювання таку літературу:
Андрійцьо В. Д. Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права [Електронний ресурс] / В. Д. Андрійцьо // Право і Безпека. — 2013. — № 1. — С. 182-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_1_40.
Антонов К. В. Доказове право: концептуальні аспекти,новації та колізії / К. В. Антонов, В. М. Тертишник // Вісн. Акад. митної служби України. Сер. Право. — 2015. — № 1. — С. 7-12.
Антонов К. В. Концепт теорії доказів і концептуальні аспекти розвитку доказового права сьогодення / К. В. Антонов, В. М. Тертишник // Вісн. Акад. митної служби України. Сер. Право. — 2015. — № 2. — С. 7–11.
Басай Н. М. Визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі України: підстави, процесуальний порядок і правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. М. Басай ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2012. — 20 с.
Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві : Навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2006. — 186 c.
Мелех Л. В. Становлення доказового права на етнічних українських землях: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Мелех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2015. — Вип. 3. — С. 3-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_3_3.
Солоніна О. П. Правові презумпції у кримінально-процесуальному доказуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. П. Солоніна ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2012. — 16 с.
Тертишник В. М. Доктринальні проблеми судової експертизи в інтегративній доктрині доказового права [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник, В. В. Варава // Криміналістика і судова експертиза. — 2022. — Вип. 67. — С. 27-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2022_67_7.
Тертишник В. М. Становлення інтегративної доктрини доказового права [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник, В. В. Ченцов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 3. — С. 271-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_3_44.
Тертишник В. М. Становлення інтегративної доктрини доказового права [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник, В. В. Ченцов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 3. — С. 271-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_3_44.
Тертишніков Р. В. Деякі теоретичні та практичні проблеми доказового права в Україні / Р. В. Тертишніков // Держ. будівництво та місцеве самоврядування. — 2013. — Вип. 25. — С. 233-245.
Уваров В. Г. До проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій у доказовому праві України [Електронний ресурс] / В. Г. Уваров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 229-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2018_3_47.
Штефан А. С. Доказове право як елемент системи права [Електронний ресурс] / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2020. — № 3. — С. 55-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2020_3_6.

.: Розділ: Держава і право :: 27.07.2023 16.38.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 47334  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть зібрати інформацію про наукові статті за темою: "Зовнішня політика КНР / Китаю" за останні 5 років. Заздалегідь дуже Вам вдячна і спасибі за Вашу роботу в такий нелегкий час.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/25/7.pdf
https://sinologist.com.ua/buzarov-osnovni-vektory-zovnishnoyi-polityky-kytayu-v-2018-r/
https://elibrary.ivinas.gov.ua/4656/1/Blyzkoskhidna polityka KNR na.pdf
https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/9541/9472
https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/352/7.pdf
https://www.researchgate.net/publication/355786609_ZOVNISNOPOLITICNA_STRATEGIA_KNR
http://prismua.org/trends2021_china/
https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-regioni/arxiv-aziya/arxiv-kitaj/vneshnjaja-politika-knr/
https://adastra.org.ua/blog/myaka-sila-yak-instrument-zovnishnoyi-politiki-kitayu
https://razumkov.org.ua/statti/velyka-gra-knr-za-globalne-liderstvo-istorychni-koreni-suchasni-instrumenty-maibutni-naslidky
http://journals.maup.com.ua/index.php/political/article/view/2305/2787
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51989/1/Євтушок.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/24923/1/3._Коротков__Д.С.__Публiчна_дипломатiя_ _як_iнструментарiй_зовнiшн_оi_полiтики_Китаю.pdf
https://lira-k.com.ua/preview/12812.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-08/knr.pdf
https://uifuture.org/publications/ukrayinsko-kytajski-vidnosyny-shho-oznachaye-nove-perezavantazhennya/
http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/7740/1/10-1.pdf

– Лікарчук Д.С. Китай versus США: конфліктологічний вимір / Д.С.Лікарчук // Китаєзнавчі дослідження. – 2021. – № 1. – С. 92-101.
– Назаренко А.А. Латиноамериканський напрям зовнішньої політики КНР в контексті розвитку її відносин з США в сучасний період / А.А.Назаренко, Г.В.Щолокова // Вісник Дніпропетровського університету. Політологія. – 2017. – № 4. – С. 21-28.
– Байгалі Трансформація ролі Китаю в сучасній міжнародній політиці в оцінках китайських вчених / Байгалі // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали міжнародної наукової конференції, 24 листоп. 2021 р. – Київ : Гельветика, 2021. – С. 153-155.
– Левитська-Доба Є. О. Політика США та КНР в Азійсько-Тихоокеанському регіоні : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Є.О.Левитська-Доба ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с.
– Сергієнко Т. І. Ключові характеристики зовнішньополітичних цілей Китаю на сучасному етапі / Т.І.Сергієнко // Китайська цивілізація: традиції та сучасність: матеріали міжнародної наукової конференції, 24 листоп. 2021 р. – Київ : Гельветика, 2021. – С. 198-200.
– Чжоу Хайбо. Міжнародна політика і еволюція концепції розвитку Китаю: перспективи взаємодії між внутрішньою і міжнародною політикою / Чжоу Хайбо, Го Сяопин // Журнал партійної школи муніципального комітету Чанчуня. – 2018. Вип. 5.
– Назаренко А. А. Китайська політика співробітництва по лінії "Південь-Південь" / А. А. Назаренко // Гілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ : Гілея, 2019. – Вип. 145 (6), Ч. 3 : Політичні науки. – С. 77-81.
– Шевчук О. В. КНР у системі зовнішньополітичних пріоритетів США після президентських виборів 2016 року / О. В. Шевчук // Політологічний вісник : [зб. наук праць] / Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Інтас, 2018. – Вип. 81. – С. 75-82.
– Сабадан О. О. Військові інструменти реалізації зовнішньополітичної стратегії КНР в регіональному вимірі / О. О. Сабадан // Гілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ : Гілея, 2018. – Вип. 139 (12), Ч. 3 : Політичні науки. – С. 114-117.
– Лікарчук Д. С. Зовнішня політика Китаю: конфлікти, перспективи, нові сценарії / Д. С. Лікарчук // Регіональні студії. – 2021. – № 25. – С. 26-32.

.: Розділ: Держава і право :: 13.07.2023 09.09.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.411986 seconds