Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41260
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43173  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу до розділу курсової "Міщанство в аспекті соціальному, психологічному та філософському" (теорія)
Наша відповідь:
Анастасіє, добрий день! Радимо переглянути такі джерела інформації:

Бачинин, Владислав Аркадьевич.Мещанство как социально-нравственная проблема [Текст] / В. А. Бачинин. - Москва : Знание, 1982. - 64 с. ; 16 см. - (Новое в жизни, науке, технике. Этика ; № 3)

Бондаренко О. Міщанство Російської імперії дореформеної доби в дорадянській та радянській історіографіях [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 19. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2014_19_22

Вигівська, О. Місце та роль господарської діяльності міщанок у повсякденності міст Волинської губернії наприкінці XVIII-середині ХІХ ст. [Текст] / О. Вигівська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 9. - С. 147-151

Глущенко, Ирина. О том, как идеология разбилась о быт [Текст] / И. Глущенко // Знание - сила. - 2011. - N 1. - С. 96-103.

Даниленко, Володимир.Доля, дім і дорога у творчості Анатолія Шевчука / В. Даниленко // Слово і час. - 2012. - № 10. - С. 51-56.

Дегтярьов С. І. Міщанське самоврядування в Україні: функції, повноваження, взаємодія з державними органами влади (огляд монографії В. Шандра Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII - початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 344 с.) [Електронний ресурс] / С. І. Дегтярьов // Сумська старовина. - 2017. - № 50. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2017_50_11

Демченко Т. Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– К.: інститут історії України НАН України, 2016. – 344 c. [Електронний ресурс] / Т. Демченко, Л. Шара // Сіверянський літопис. - 2017. - № 4. - С. 233-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2017_4_29

Дорош, Галина Олексіївна. Українська психологічна драма 70 - 80-х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 - українська література / Дорош Галина Олексіївна ; [наук. керівник Семенюк Григорій Фокович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2002. - 20 с.

Зінченко, Арсен.Українське шляхетство, козацтво й міщанство Слобожанщини й Гетьманщини в обороні традиційної адміністративно-правової системи (60-ті рр. XVІІІ ст.) [Текст] / Арсен Зінченко // Українознавство : Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 81-91.

Зелінська Л. В. Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру) [Електронний ресурс] / Л. В. Зелінська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 15. - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_15_20

Історія української культури. Зшиток 4 / Під заг. ред. І.Крип'якевича. - Факс. вид. ; Львів: Вид. Івана Тиктора, 1937. - К. : АТ "Обереги", 1993. - 48 с. : іл. - (Історична бібліотека)

Кобзар О. Поетичний реалізм "Міщанської трагедії" "Марія Магдалина" [Електронний ресурс] / О. Кобзар // Філологічні науки. - 2009. - Вип. 1. - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2009_1_6

Кошман, Л. В. Мещанство в России в ХІХ в [Текст] / Л. В. Кошман // Вопросы истории. - 2008. - N 2. - С. 3-20 .

Кунцевська О. Зміст і обсяг поняття «міщанство (етноісторичний підхід) / О. Кунцевська // Народна творчість та етнографія. – 2009. - № 2. –¬ С. 62-69. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20287/07-Kuntsevska.pdf?sequence=1. – Назва з екрана.

Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. — К. : Либідь, 1997. — 464 с.

Міщанство // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К — М. — 792 с.

Сас П. М. . Міщани // Енциклопедія історії України : у 10 т. — К.: Наукова думка, 2009. — Т. 6 : Ла — Мі. — С. 770.

Степанов, Юрий Сергеевич Мещанство [Текст] : словарь / Степанов, Юрий Сергеевич // Степанов, Юрий Сергеевич. Константы : Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва : Академический Проект, 2001. - С. 659-663 .

Чубатий, Микола Дмитрович. Огляд історії українського права : Історія джерел та держ. права / Укр. вільний ун-т; За ред. В.Іваненка. - Мюнхен; К. : УДЖ "Ноосфера", 1994. - 224 с.

.: Розділ: Література :: 10.06.2019 15.29.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Львів :: Запитання: 43172  
Світлана запитує:
Роль психологічних чинників у виникненні дерматологічних захворювань ( зокрема псоріаз та атопічний дерматит). Психосоматика в дерматології ( чи при псоріазі та атопічному дерматиті).Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Иванова И. Н. Психологические аспекты атопического дерматита / И. Н. Иванова, А. А. Антоньев // Вестник дерматологии и венерологии. – 1991. – № 2. – С. 38-42.
Павлова О. В. Психосоматические аспекты патогенеза хронических кожных заболеваний/ О. В. Павлова// Психологический журнал. - 2003. - Т. 24. - № 5. - С.88-94.
Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия : пер. с нем. / Н. Пезешкиан. – М.: Институт позитивной психотерапии, 2009. – 464 с. – (Позитивная психотерапия).
Психосоматическая медицина : учебн. / пер с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка ; предисл. В. Г. Остроглазова. – М., 1999. - 376 с.
Сергеев Ю. В. Атопический дерматит: новые подходы к профилактике и наружной терапии / Ю. В. Сергеев. - Москва, 2003. - С. 10- 22.
Сидоров П. И. Психосоматическая медицина : руководство для врачей / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова. – М., 2006. – 568 с.
Сидоров Т. И. Психологические особенности больных псориазом / Т. И. Сидоров, М. Н. Панков, Р. А. Файзулин // Вестник дерматологии и венерологии. - 1999. - № 6. - С. 31-34.
Смулевич А. Б. Психические расстройства в дерматологии (к построению современной классификации / А. Б. Смулевич // Психиатрия и психофармакотерапия. -2004. - № 6. - С. 263-266.
Тополянский В. Д. Психосоматические расстройства / В. Д. Тополянский, М. В. Струковская. – М. : Медицина,1986. – 384 с.
Федоренко О. Є. Дерматологічна патологія як медико-психологічна проблема / О. Є. Федоренко. - Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/12523941259277_28092009221152.pdf
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект / С. І. Шевченко. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.19.191.pdf
https://molbuk.ua/vashe_zdorovya/p_zdorovya/79987-psykhosomatychni-zakhvoryuvannya-shkiry.html
https://pidruchniki.com/88806/psihologiya/klinichna_psihologiya_dermatologiyi
http://psychology.univer.kharkov.ua/16_17_doki/Taykun.pdf

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.06.2019 12.13.53 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 43171  
Антон запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темами: "Генератори перестановок" та "Розподіл секрету".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безущак О. Що таке криптографія? : Математичний гурток / О. Безущак // У світі математики. — 2001.- Т.7.- Вип.2. — С.1-10.
До 100-річчя від дня народження Алана Тюрінга : пам'ятні дати // Математична газета. — 2012. — № 6. — С. 22-23.
Ємець В. Сучасна криптографія : Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович ; [Наук. ред. О.Коссак]. — Львів : [БаК], 2003. — 143, [1] с. : іл., табл.
Інформаційні технології. Методи захисту. Легковагова криптографія: [пер. з англ.], Ч. 2. Блокові шифри (ISO/IEC 29192-2:2012, IDT). — Київ : ДП ”УкрНДНЦ”, 2018. — IV, 40 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).
Каганов В. Код Цезаря : математика / В. Каганов // Країна знань. — 2018. — № 1-2. — С. 13-17.
Коцюк Ю. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Ю. Коцюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ : 2009. — 17 с. : іл.
Масол В. Професія — криптолог / В. Масол // Все для вчителя. — 2008. — № 5. — С. 97-98.
Масол В. Професія — криптолог : Є така спеціальність / В. Масол // Країна знань. — 2007. — №4-5. — С.26-28.
Одрибец З. Что такое криптографія? : работы МАН / З. Одрибец // Страна знаний. — 2015. — № 10. — С. 30-32.
Самойленко Д. Динамічна текстова стеганографія : навч. посіб. для індивідуал. роботи з дисципліни ”Криптографія і стеганографія” / Д. Самойленко. — Миколаїв : НУК, 2016. — 65 с. : іл., табл.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 10.06.2019 01.04.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43170  
Любов запитує:
розвиток мовлення дошкільників засобами української народної творчості
Наша відповідь:
Добрий день, Любове, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Барановська І. Г. Використання дитячого фольклору на уроках музики /
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2010. — № 7 (194). — Ч. І. — С. 24 – 29
2. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. - Одеса, 2004.
3. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : [навч.посіб.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 344 с.
4. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : [навч. посіб.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.
5. В'юнник В. О. Мій конспект. 6-й рік життя. Осінь / В. О. В'юнник, С. М. Ожимова, О. Г. Ханіна, Л. В. Чернишова. – Харків: Основа, 2014. – 174 с.
6. Єнгаличева І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору / І. Єнгаличева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf – Загл. з екрану. –10.06.2019
7. Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 16. – 332 с.
8. Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку. - Львів, 2008 – с.3-5.
9. Мовленнєвий розвиток дітей [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://doshkolenok.kiev.ua/rechevoe-razvitie/49-movlennevy-rozvytok
10. Мовленнєвий розвиток дошкільників / уклад. Л. А. Шик. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 223 с.
11. Марчун О. В. Матеріали до вивчення дитячого фольклору : навч. посібник / Марчун О. В. – Київ. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. 1. – 201с.
12. Руснак І. Є. Український фольклор: навч. посібник / І.Є. Руснак. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304с.

.: Розділ: Освіта :: 9.06.2019 16.50.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 43169  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до магістерської роботи на тему "Інтерпретація подій у ЗМІ" (ключове слово інтерпретація). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ваганова О. Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації / О. Ваганова // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – «Політична культура та ідеологія» – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 14 с.
Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання / Т. Крайнікова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – С. 38-42.
Пантелєєв В. Історична періодизація інформаційно-психологічного впливу ЗМІ / В. Пантелєєв // Політичні технології – спецвипуск Українського центра політичного менеджменту – Київ, 2008 – С. 313-321.
Ротон Н. Структурно-функціональні особливості текстів засобів масової комунікації / Н. Ротон. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/viewFile/12239/16527
Смирнова М. Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства / М. Смирнова // Теле - та радіожурналістика. – 2016. – Вип. 15. – С. 63-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2016_15_11.
Філенко І. Історична ретроспектива еволюціїї ролі ЗМІ в міжнародних відносинах / І. Філенко. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/262/235
Юрченко В. Менеджмент новин у ЗМІ як механізм впровадження комунікативних технологій державними установами / В. Юрченко. – Режим доступу http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/4/05.pdf
Ярмол Л. Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти / Л. Ярмол. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2320/vnulpurn201481027.pdf

.: Розділ: Загальні :: 8.06.2019 21.32.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.775861 seconds