Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Ірина із міста: Херсон :: Запитання: 43412  
Ірина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є які-небудь статті, у яких згадується або описується Наказ Міністра вищої та середньої спеціальної освіти № 5 від 06.01.1975 р. «Про подальше покращення викладання суспільних дисциплін та політико-виховну роботу у середніх навчальних учбових закладах" ("О дальнейшем улучшении преподавания общественных дисциплин и политико-воспитательной работе в средних специальных учебных заведениях")? Я знайшла інформацію про нього у архівній справі, але сам наказ знайти не можу. Можливо дата у справі невірно вказана, але рік 1975 точно.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! На жаль з вашого питання дуже мало інформації нам вдалось знайти:
Закон української радянської соціалістичної республіки Про народну освіту [Електронний ресурс] // Інформаційне агенство "ЛІГА:ЗАКОН" : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 05.10.2019.
Січкаренко Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : монографія / Г. Січкаренко. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. — 360 с.
Смолій В. А. Історія інститутська, історія українська / В. А. Смолій, О. А. Удот, О. В. Ясь // Український історичний журнал. — 2012. — № 1. — С. 4-28.
Чагайда О. Стан розвитку морської освіти в Україні (60-70-ті роки хх століття) [Електронний ресурс] / О. Чагайда. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19130/1/Chahaida.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 05.10.2019.

.: Розділ: Історія :: 1.10.2019 17.20.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Дніпро :: Запитання: 43411  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть знайти інформацію до реферату про наукову діяльність Дмитра Яворницького.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Академік Д. І. Яворницький і перша вища гірнича школа України : документи і матеріали : [Збірник] / Нац. гірн. ун-т, Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; [вступ. сл. В. Ю. Пушкіна ; за заг. ред. Г. К. Швидько]. — [Дніпропетровськ], 2004. — 104 с. : іл., табл.
Алексашкіна Л. Дмитро Іванович Яворницький як історик українського козацтва : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Л. Алексашкіна ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2013. — 16 с.
Білоусов Є. Славетні імена Придніпров’я / Є. Білоусов. — Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. — 171 с. : іл. — (Пізнавай і шануй свій край).
Видатні етнографи та фольклористи 19 – початку 20 ст. // Антологія українського міфу. — Тернопіль, 2007. — С. 794-804.
Видатні постаті в історії України ХХ ст. : короткі біографічні нариси / В. Гусєв [и др.]. — Київ : Вища школа, 2011. — 391 с.
Клімов А. Великі українці : енциклопедія / А. Клімов. — Харків : Ранок : Веста, 2008. — 128 с. : іл. — (Енциклопедія).
Лоян М. Таромські зошити / М. Лоян ; упоряд. З. Шевцова. — Дніпропетровськ : Монолит, 2006. — 304 с. : фотогр., портр.
Нартов В. Видатні особистості України : Факти. Докум. Оцінки / В. Нартов ; дизайнер обкл. І. Кириченко. — Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2007. — 398 с. : портр.
Світленко С. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві / С. Світленко. — Дніпропетровськ : Ліра, 2015. — 311 с. : іл.
Шубравська М. Д. І. Яворницький : Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / [Відпов. ред. К.Г.Гуслистий]. — Київ : Наук. думка, 1972. — 252 с.
Яворницький Д. До історії степової України / [пер. з рос. Г.В.Ніколенка та ін.]. — Дніпропетровськ : Січ, 2004. — 443 с.
Яворницький Д. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / [підгот. тексту і наук.-довід. апарату С. В. Абросимової, H. Є. Василенко. — Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2005-. Ч. 1 ; За заг. ред. H.І.Капустіної]. — 3-є вид., випр. і допов. – 2005. — 264 с.

.: Розділ: Історія :: 1.10.2019 17.09.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталія із міста: київ :: Запитання: 43410  
наталія запитує:
чи є в бібліотеці книги про аутизм
Наша відповідь:
Добрий день, Наталія! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги:
Базима Н. Розвиток мовлення дітей з аутизмом : посібник / Н. Базима. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 143 с. — (Інклюзивна освіта).
Душка А. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Душка. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 31 с. — (Інклюзивне навчання за нозологіями).
Про світ дітей з особливими потребами : Порадник / упоряд. В.І.Шнайдер. — Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. — 140 с.
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посіб. : у 9 кн. Кн. 8 : Дитина з аутизмом / Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. — Київ : Літопис-ХХ, 2010. — 36 с. — (Інклюзивна освіта).
Скрипник Т. Дитина з аутизмом в закладі освіти : метод. рек. / Т. Скрипник, Г. Супрун ; Проект "Інклюзивна освіта: крок за кроком". — Київ : Плеяди, 2015. — 20 с. : іл., фотоіл. — (Інклюзивна освіта: крок за кроком).
Спиваковская А. Психотерапия: игра, детство, семья. Т. 1 / А. Спиваковская. — М. : Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 304 с. : табл. — (Психология - 20 век).
Учебное Пособие по Аутизму : (для Педиатров, Родителей и всех специалистов, работающих в этой области) / Фонд помощи детям с синдромом аутизма "Дитина з майбутнім". — [Киев] : [б. в.], [2014]. — 44 с. : іл., табл.
Чекаємо вас за адресою вул. Януша Корчака, 60.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.10.2019 14.22.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Львів :: Запитання: 43409  
Женя запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, ґрунтовну літературу до теми "Репресовані слова". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Орися Демська-Кульчицька Реєстр репресованих слів
https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Linguistics/rejestr.html
Антонів Ю. B. До проблеми реабілітації лексики, вилученої з української мови
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9003/Antoniv_Do_problemy_reabilitatsiyi_leksyky.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду
http://movahistory.org.ua/wiki/Масенко_Л._Мовна_політика_в_УРСР:_історія_лінгвоциду
Масенко Л. Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду
http://history.org.ua/LiberUA/966-518-314-1/966-518-314-1.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Masenko_Larysa/Ukrainska_mova_u_XX_st_Istoria_linhvotsydu/
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16516/Pozdran_Reactivacia.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16624/Pozdran_React_lexika.PDF?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73111/11-Kovtunec.pdf?sequence=1
Караванський С. Секрети української мови (ч.3)
http://zahystmovy.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Секрети-української-мови.-Святослав-Караванський.pdf
Тулузакова О. Г. Актуалізація «репресованої» лексики (на матеріалі творів представників «Станіславського феномену»)
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6052/Tuluzakova_Aktualizatsiya_represovanoyi_leksyky.PDF

.: Розділ: Мовознавство :: 1.10.2019 13.50.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київська обл. :: Запитання: 43408  
Ольга запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал до МАН роботи "Вплив комп'ютерних ігор на психіку підлітка". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радиво Вам використати наступні джерела: – https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08rtmdtt.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/hak_2010_31_29.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
file:///C:/Users/User/Desktop/znpfsp_2011_16(2)__8.pdf
https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b2ad69b5d43b89521316d26_0.html
http://osvita.smila.com/psyhologichna-sluzhba/3054-vplyv-kompjuternyh-igor-na-psyhiku-dytyny
https://upsihologa.com.ua/dity-kompyuterna-zalezhnist-psyholog.html
https://www.unian.ua/health/cancer/83123-zalejnist-vid-kompyutera-tse-tej-same-scho-y-narkomaniya.html
https://www.radiosvoboda.org/a/2033378.html
– Бурлаков И. Психология компьютерных игр / И.Бурлаков // Наука и жизнь. – 1999. – № 5 – С. 88–92.
– Кочетков Г.Б. Компьютерные игры: свет и тени / Г.Б.Кочетков // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 16–20.
– Лысенко Е.Е. Компьютерная игра с точки зрения психолога / Лысенко Е.Е. // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 15–16.
– Чарушникова В. М. Комп’ютерна залежність. Вигадки чи реальна загроза / Чарушникова В. М., Гарагуля М. В. // Психологічна служба Харківщини. Соціологічне дослідження. – 2006. – № 2. – С. 25–33.
– Юр’єва Л. М. Скринінгова діагностика комп’ютерної залежності / Л.М.Юр’єва, Т.Ы.Больбот // Архів психіатрії. – 2005. – № 3(42). – С.12–15.
– БілоущенкоВ. В. Психологічні особливості інтернет-залежності в підлітковому віці : / В. В. Білоущенок, Р.Т.Чарнецька // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. пр.]. Серія, Психологічні науки/ Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 1. - С.33-36.
– Терещук Н. В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма адиктивної поведінки / Н. В. Терщук // Практ. психологія та соц. робота : наук.-практ. освіт.-метод. журн. - 2009. - № 2. - С. 8-12.
– Чайка Г. В. Симптоми комп'ютерної залежності / Г. В. Чайка // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 10. - С. 52-55.
– Войскунский А. Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми? / А. Е. Войскунский // Вопр. психологии : науч. журн. - 2010. - № 6. - С. 133-143.
– Фадеева С.В. Профилактика компьютерной зависимости у подростков / С. В. Фадеева // Соц. педагогика. - 2012. - № 1. - С. 119-125.
– Аймедов К.В. Особливості особистості підлітків, які страждають на комп'ютерну залежність / К. В. Аймедов // Наука і освіта. - 2012. - № 6 (Психологія). - С. 9-13.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.10.2019 11.16.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.754613 seconds