Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40462
   


Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42388  
Юлія запитує:
Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу та інформацію до питання "Структура текстової частини оригіналу".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Структура текстової частини оригіналу (п. 4.3)
http://dmsupport.at.ua/load/redaguvannja_konspekt_lekcij/1-1-0-66
https://studfiles.net/preview/5149368/page:34/
http://eprints.kname.edu.ua/42344/1/Методичні рекомендації щодо видання ХНУМГ.pdf
Структура текстової частини оригіналу
https://studopedia.su/4_41002_ponyattya-pro-osnovniy-tekst.html
https://studfiles.net/preview/6329488/page:2/
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0915&T=05&lng=1&st=0
Види текстових оригіналів і вимоги до них
https://studopedia.su/10_11449_tema-vidi-tekstovih-originaliv-i-vimogi-do-nih.html
http://chtyvo.org.ua/authors/Partyko_Zinovii/Zahalne_redahuvannia_normatyvni_osnovy/
http://referatu.com.ua/referats/54/43030/?page=6

.: Розділ: Загальні :: 8.10.2018 18.35.19 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Римма із міста: Маріуполь :: Запитання: 42387  
Римма запитує:
Цікавлять наукові роботи на тему електронних архіві. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Риммо! Перегляньте наступні джерела:
Борисова Т. Наукова комунікація в цифрову епоху / Т. Борисова, С. Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3 (5). - С. 22-25.
Бруй О. М. Міжнародні стандарти для створення цифрових бібліотек та архівів / О. М. Бруй // Бюлетень Нац. наук. сільськогосподарської б-ки НААН. – Вип. 2, 2013. – С. 37-45.
Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека - перспективний проект інформатизації Книжкової палати України / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати. - 2008. - №9. - С. 25-29.
Лоу Д. Библиотеки в цифровую эпоху: воплощение будущего / Д. Лоу // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 5. - С. 68-80.
Сенченко М. Депозитарна цифрова бібліотека - як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 3.
Тихонкова І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2016. - № 13. - С. 40-46.
Ткаченко Ю. "Електронні", "цифрові" та "віртуальні" бібліотеки: термінологічні зауваження / Ю. Ткаченко // Бібліотечний вісник. - 2006.- №2. - С.14-16.
Бібліотечні цінності та інтеграція ресурсів у цифровому просторі [Електронний ресурс] : матер. наук.-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 10 жовт. 2017 р. / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка ; наук.-техн. б-ка. – Полтава, 2017. – 204 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1969.
Варенко В. Особливості електронних архівів [Електронний ресурс] / В. Варенко, О. Клімчук // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжн. наук. конф., 20-23 трав. 2015 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 242-243. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33266/1/114-242-243.pdf.
Малиновський О. Б. Електронні бібліотеки: мультимедійна складова [Електронний ресурс] / О. Б. Малиновський // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С. 450-457. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25608/1/50-450-457.pdf.
Мельник Н. Електронні архіви, особливості їх функціонування [Електронний ресурс] / Н. Мельник, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжн. наук. конф., 20-23 трав. 2015 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 136-137. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/33199.
Нікітіна В. Особливості збереження і захисту електронних документів [Електронний ресурс] / В. Нікітіна, Н. Думанський // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 3-ої Міжн. наук. конф., 21-24 трав. 2014 р., Україна, Львів, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; кафедра інформаційних систем і мереж ; Нац. ун-т «Львівська політехніка»,. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 254-255. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24983/1/120-254-255.pdf.
Панчишин Н. Формування електронних інформаційних ресурсів сільських бібліотек: сучасні тенденції, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Панчишин, О. Марковець // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 6-ої Міжн. наук. конф., 18-20 травня 2017 р., Україна, Славське / кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 330-331. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38441/1/162_330-331.pdf
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX–10-ті роки XXI ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. істор. наук: 27.00.02 / О. М. Рибачок. – Київ, 2018. – 23 с. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/aref_3.pdf.
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси документальної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX–10-ті роки XXI ст.) [Електронний ресурс] : дис...канд. істор. наук: 27.00.02 / О. М. Рибачок. – Київ, 2018. – 242 с. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/ dis_1.pdf.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 8.10.2018 16.06.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 42386  
Ольга запитує:
Підберіть мені, будь ласка, матеріал по темі "Загальна інформація політики голокосту", для написання наукової роботи. Бажано в електронному варіанті. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Гон М. Політика пам’яті в Україні: у пошуках інклюзивних підходів до формування / коригування колективної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Гон, Н. Івчик, П. Долганов // Україна модерна : міжнар. інтелектуальний часопис. – Режим доступу: http://uamoderna.com/event/policy-memory.
Загальний огляд «Базового історичного наративу» [Електронний ресурс] : Babi Yar. – Режим доступу: http://www.prostir.museum/files/gvbhnmcgby1.pdf.
Костюк Б. Голокост в Україні: «У кожному великому селі є свій маленький «Бабин Яр» - історик Руккас [Електронний ресурс] / Б. Костюк // Радіо Свобода : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29000752.html.
Медведовська А. Ф. Голокост в Україні в суспільній думці кінця ХХ-початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] : дис… канд.. іст. наук : 07.00.01 / А. Ф. Медведовська ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – 239с. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/D08.051.14/dissertation_58459fad28388.pdf.
Поза межами розуміння: богослови та філософи про Голокост [Електронний ресурс]. // Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://judaicacenter.kiev.ua/holocaust_theology/.
Сірук М. Про деконструкцію міфів [Електронний ресурс] : у Парижі відбулася конференція, присвячена Голокосту в Україні / М. Сірук // День. - 2017. - 17-18 берез. - С. 6-7.- Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/pro-dekonstrukciyu-mifiv.
Сюндуков І. Чотирнадцять мільйонів знищених Всесвітів [Електронний ресурс] : професор Тімоті Снайдер представив у Києві нову книгу про передумови та сутність геноциду Гітлера і Сталіна / І. Сюндуков. – День. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/chotirnadczyat-miljoniv-znishhenix-vsesvitiv.html.
Сюндуков І. Геноцид як робота : до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру: чи засвоєні уроки історії? / І. Сюндуков // День. - 2016. - 28 верес. - С. 4. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-podrobyci/genocyd-yak-robota.
Щупак І. «Чужого болю не буває - для нас це моральний імператив» [Електронний ресурс] : інтерв'ю з дніпропетров. істориком І. Щупаком / вів бесіду В. Рижков // День. - 2018. - 20 лют. - С. 10-11. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/svitovi-dyskusiyi/chuzhogo-bolyu-ne-buvaye-dlya-nas-ce-moralnyy-imperatyv.

.: Розділ: Історія :: 8.10.2018 15.34.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Рая із міста: Київ :: Запитання: 42385  
Рая запитує:
Математика для допитливих. Які книжки є в бібліотеці.2-4 видання. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Рая! Перегляньте наступні джерела:
Занимательная математика / сост. Е. Г. Бурлака, И. Н. Прокопенко; худож. А. В. Бубна. - Донецк : ПКФ "БАО", 1997. - 350 с.
Занимательная математика / Сост. Е.Г.Бурлака, И.Н.Прокопенко; Худож. А.В.Бубна, А. Н. Далбуз, С. А.Жуков. - Донецк : БАО, 2002. - 350 с.
Листопад Н. П. Цікава математика для дошкільнят : навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку / Н. П. Листопад; худож. С. Грамм, А. Шукевич. - Київ : Освіта, 2014. - 96 с. : іл. - (Готуємося до школи в дитячому садочку і вдома).

.: Розділ: Математика :: 8.10.2018 14.17.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Київ :: Запитання: 42384  
Ярослав запитує:
Підберіть літературу на тему: Вирощування риби в штучних басейнах в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте наступні джерела:
Бізнес ідея: розведення риби [Електронний ресурс] // Бізнес в Україні : [веб-сайт]. – Електронні дані. – – Режим доступу: https://dumka.biz/biznes-ideya-rozvedennya-ribi/. - Назва з екрану.
Вирощування риби в бассейнах [Електронний ресурс] // Рибництво, література по рибоведенні, статті : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://rubovodstvo.ucoz.com/publ/5-1-0-6. - Назва з екрану.
Власне рибне господарство: організація промислового розведення риби [Електронний ресурс] // Домашній бізнес: 1000 і 1 ідея для власної справи : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://homebiznes.in.ua/rybne-hospodarstvo-orhanizatsiya-ta-nyuansy-promyslovoho-rozvedennya-ryby/. - Назва з екрану.
Выращивание рыб в басейнах [Електронний ресурс] // Msd.com.ua/: мастерская свого дела [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://msd.com.ua/fish-farming/virribbaseyn/. – назва з екрану.
Нетрадиційні та комбіновані (інтегровані) технології у ставовій аквакультурі : неперервна технологія вирощування товарної риби [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/89232/agropromislovist/netraditsiyni_kombinovani_integrovani_tehnologiyi_stavoviy_akvakulturi.
Розведення коропа в домашніх умовах [Електронний ресурс] // Український бізнес портал: актуальні бізнес ідеї. Україна : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://delo.org.ua/rozvedennya-koropa-v-domashnikh-umovakh/. – Назва з екрану.
Розведення риби у дачному ставку[Електронний ресурс] // UssFloristu: електрон. журн. квітникаря [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ussflorist.com/budinok-i-sporudi/vodni-sporudi/798-sekreti-rozvedennja-rib-v-shtuchnih-vodojmah.html.
Секрети розведення риб в штучних водоймах [Електронний ресурс] // UssFloristu: електрон. журн. квітникаря [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://ussflorist.com/budinok-i-sporudi/vodni-sporudi/798-sekreti-rozvedennja-rib-v-shtuchnih-vodojmah.html. – Назва з екрану.
Турянин І. І. Риби Карпатських водойм [Електронний ресурс] / І. І. Турянин. – Ужгород : Карпати, 1982. – 144 с. – Режим доступу: https://collectedpapers.com.ua/fish_carpathian/ribnictvo.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.10.2018 14.02.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.143386 seconds