Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Інна із міста: Чернівці :: Запитання: 40601  
Інна запитує:
Доброго дня. Прошу порекомендувати літературу на тему "Принципи юридичної відповідальності" Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Держава і право :: 13.04.2017 15.46.26 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталья із міста: Харьков :: Запитання: 40600  
Наталья запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрать літературу з теми "Сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів в умовах модернізації системи освіти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія!
Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Андрощук Л. М. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії : дис. канд. наук: 13.00.04. / Андрощук Людмила Михайлівна. – Полтава, 2009. – 28 с.
Воєвутко Н. Ю. Сучасні тенденції модернізації професійної підготовки вчителів в Україні - http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/voyevutko._n._yu._current_trends_of_modernization_of_teacher_training_in_ukraine.pdf
Володько В. М. Основні компоненти загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя / В. М. Володько // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. / Крим. держ. гуманіт. ін-т. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 25–42.
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Директор школи. – 2002. – № 1. – С. 5–15.
методик навчання: проблеми, пошуки, перспективи / М. П. Свіржевський // Сучасні інформаційні
Основні напрями досліджень / Офіційний сайт НАПН України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.apsu.org.ua/ua/science/direction/
Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цуди-нович Т. 1.», 2007. – 204 с.
Свіржевський М. П. Впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних
Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/higher
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2008. – Випуск 19. – С. 78–83.
Тихонова Т. В. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова // Наукові праці Чорноморський державний університет імені Петра Могили Серія : Педагогіка. – 2000. – Том 7. – С. 92–98
ШинкарукВ. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2017 21.23.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40599  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти 2-3 наукові статті в електронному вигляді про роман І. Вільде "Сестри Річинські". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дудар О. Жанрова семантика романів "Сестри Річинські” Ірини Вільде та "Оплот” Теодора Драйзера [Електронний ресурс] / О. Дудар // Мандрівець. - 2014. - № 6. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_6_13.
Карабльова О. Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" [Електронний ресурс] / О. Карабльова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_29.
Мартиняк О. А. Займенникові засоби виразності в романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" [Електронний ресурс] / О. А. Мартиняк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 208-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_65.
Орнат Н. Архетип матері в романах Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" та Ірини Вільде "Сестри Річинські" [Електронний ресурс] / Н. Орнат // Султанівські читання. - 2016. - Вип. 5. - С. 153-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2016_5_17.

.: Розділ: Література :: 12.04.2017 21.10.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Львів :: Запитання: 40598  
Микола запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему "Антиблокувальна система ABS" (принцип роботи, її опис, схеми, існуючі системи)
Наша відповідь:
Доброго дня, Микола!
Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Антиблокировочная система тормозов - http://systemsauto.ru/active/abs.html
Антиблокувальна система - https://uk.wikipedia.org/wiki/Антиблокувальна_система
ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ - http://atm.vntu.edu.ua/subject/books/IKCAT/Lec_Lab_IKS_AT_2010.pdf
Сажко В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів : підручник / В. А. Сажко. - К. : Каравела, 2008. - 400 c.
http://www.audi.org.ua/technology/2813.html
http://avtosovet.com.ua/remontavto/antiblokuvalna-sistema-galm-abs-abs-i-princip-її-roboti

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 12.04.2017 21.07.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Романна із міста: львів :: Запитання: 40597  
Романна запитує:
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукового дослідження: "Страчівська церква Успіння Пресвятої Богородиці" . Історія виникнення, художньо-мистецькі та стильові особливості, легенди та історії,що пов'язані з пам'яткою та її значення для сьогодення". Дякую!
Наша відповідь:
Романно, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бренькач, В.Дорогами святынь [Текст] / В. Бренькач // День. - 2009. - 7 серпня. - С. 21

Воробець,Йосиф.Страдч: божественний дар любові [Текст] / Йосиф Воробець. - Л. : Добра книжка, 2010. - 24 с. : іл.

Коваль Леся. Знайди прихисток своїй душі на Страдецькій Хресній дорозі — Львів, 2004. — 49 с.

Кураш Роман.Каталог пам’яток історії та культури Яворівського району Львівської області / Роман Кураш, Василь Слободян, Ігор Чорновол // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. VII. – Дрогобич, 2003. – С.562-599.

Лаба, Василь.Літопис парафії Страдч від давніх часів до 1941 року / Василь Лаба. - Львів, [б.в.], 2015. - 72 с., [8] с. портр., фотоіл.

Лаба, Василь. Історія села Страдч та штрихи до історії села Ямельня від найдавніших часів до 1939 року / Василь Лаба. - Львів : [б.в.], 1999. - 36 c.

Лемко Ілько.Легенди села Страдч / Ілько Лемко // Поступ. – 2004. – 9 груд.

Ляска, Віталій Михайлович. Середньовічний печерний монастир у Страдчі / В. М. Ляска // Чернігівські старожитності [Текст] : Науковий збірник. Вип. 2. За матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції "Християнські старожитності Київської Русі" / Нац. архіт.-іст. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол. Ю. О. Соболь [та ін.]]. - Чернігів, 2009. - С .216-222.

Петринка, Людмила.Пам'ятка природи "Печера Страдчанська" [Текст] / Людмила Петринка // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 4. - С. 42-43.

Писаренко К. В. Лінгвальне вираження чоловічих образів у МКС Р. Іваничука (на матеріалі книги "Страдчівський патерик. Символ віри") [Електронний ресурс] / К. В. Писаренко // Лінгвістичні дослідження. - 2014. - Вип. 38. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_38_25

Страдч : нерушима стіна.- Страдч : [б.в.] - ном. : іл. (деякі кол.)

Страдчівська церква Успіння Пресвятої Богородиці : [сайт]
http://stradch.com/about-stradch/istoriia-stradcha

Газета Страдчівської церкви Успіння Пресвятої Богородиці
http://stradch.com/gallery/zavantazhyty-hazetu

Історія села Страдч
http://www.traducionalist.info/blog/stradch/2010-05-03-1125

Чорновол І. Таємниці Страдчанської гори
https://risu.org.ua/ua/relig_tourism/travel_notes/travel_autors/chornovol_travel/61754/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.04.2017 20.39.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.878412 seconds