Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Христина із міста: Тернопіль :: Запитання: 40443  
Христина запитує:
Доброго дня! Підскажіть будь ласка літературу, на таку тему "Мова субтитрів у мультиплікаційних фільмах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Корунець І. В. Вступ до перекладознавства [Текст] : навчальний посібник для студентів перекладацьких і філологічних факультетів/інститутів / І. В. Корунець. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 512 с.
Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов [Текст] : навч. посібник / І. В. Корунець. - 2-е вид., перероб. й доп. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 464 с.
Кулинич М. А. Еще раз о переводе названий / М. А. Кулинич // Лингвистические основы межкультурной коммуникации. Нижний Новгород : Альт, 2005. - 345с.
Латышев Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. М.: Академия, 2007. - 320с.
Мезенцева Т .Д. Терминологическая адаптация в переводе / Т. Д. Мезенцева// Языки профессиональной коммуникации. Челябинск: Вита, 2003. - 390с.
Милевич И. Стратегии перевода названий фильмов / И. Милевич // Руский язык за рубежом. - 2007. - № 5. - С. 65-71.
Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы)./ А. В. Федоров - СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. - 416 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.03.2017 14.30.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Львів :: Запитання: 40442  
Наталя запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літератру до теми магістерської роботи: "Бібліофільська концепція Василя Сімовича"
Наша відповідь:
Добрий день, Наталю! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Білоус М. Василь Сімович (1880-1944): Життєписно-бібліографічний нарис/ М.Білоус, З.Терлак. – Львів, 1995. – 178 с.

Бубній П. Мовознавець В. Сімович: Штрихи до біографії / П.Бубній // Тернопілля'95 : Регіон. зб. – Тернопіль, 1995. - С. 625-627.

Бубній П. Дійсний член НТШ Василь Сімович / П.Бубній, М.Ониськів // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. № 4. – Вип. 2. – Ч. 1. - С. 42.

Василь Сімович (1880-1944) – педагог, мовознавець, редактор, видавець, організатор науки // Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. / уклад.: О. Бенч, В. Троян. – К., 2003. – С. 175-176.

Василь Сімович (1880-1944) // Історично-мемуарний збірник Чортківської округи. – Нью-Йорк; Торонто, 1974. – С. 45.

Гординський, С. Василь Сімович, людина і геній [Текст] / С. Гординський // На переломі епох : літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський. - Л. : Світ, 2004. - С. 147-152.

Долинюк О. Тарас Шевченко в інтерпретації Василя Сімовича / О.Долинюк // Дзвін. – 2000. – № 3. – С. 148-151.

Ігнатенко, Наталія В. Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному та духовному розвитку підростаючого покоління [Текст] / Наталія Ігнатенко // Школа першого ступеня : теорія і практика : зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / редкол.: В. П. Коцур та ін. - Т. : Астон , 2005. - Вип.15-16. - С. 162-169.

Когут Т. Василь Сімович: учений, громадський діяч, педагог / Т.Когут // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 77-78.

Когут, Т. Василь Сімович: учений, громадський діяч, педагог [Текст] / Т. Когут // Вісник Надзбруччя. - 2010. - 12 берез. - С. 2 : фото. - (Наші славні земляки)

Когут, Т. М. Василь Сімович про історічний розвиток освіти в Україні [Текст] / Т. М.

Когут // Наукові студії : наук. журнал / гол. ред. В.Ф.Мартинюк ; Терноп. комерційний ін-т. - Т., 2010. - Вип. 7. - С. 18-24.

Ковалів П. Василь Сімович. – Вінніпег : Накл. т-ва «Просвіта» у Форт Вільямі, 1953. – 43 с.

Кубрій В. Мої друзі : (Про укр. мовознавця, пед. діяча Василя Сімовича) / В.Кубрій // Сучасність. – 1984. – Ч. 3. – С. 119 - 120.

Сімович Василь (1880-1944) // Нарис історії «Просвіти». – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 164.

Ткачук, М. Цикл праць про Шевченка крізь оптику цілісного аналізу Василя Сімовича [Текст] / М. Ткачук // Наукові записки. Серія : літературознавство / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. - Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - Вип. 40. - С. 94-108

Черемшинський, О. Наші славні земляки - Василь Сімович і Володимир Гнатюк [Текст] : [дружба двох вчених-краян] / О. Черемшинський // Свобода. - 2010. - 12 берез. - С. 12. - (Рядок з біографії краю)

Ковалів В. Василь Сімович
http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/736/file.pdf

Когут Т. Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880-1944)
- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ktmdvs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

Пенішкевич О.Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХVІІІ - початок ХХ століття
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/270/1/Розвиток українського шкільництва на Буковині.doc

Cімович Василь Іванович (1880—1944) — мовознавець, громадський і культурний діяч.
http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/7290a3678d0a7ecc/

ТАРНОВЕЦЬКА Л.О.МОВОЗНАВЧА СПАДЩИНА В. СІМОВИЧА І СУЧАСНІСТЬ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine41-13.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.03.2017 14.02.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Чернівці :: Запитання: 40441  
Ульяна запитує:
Доброго дня. Допоможіть у написанні тез на тему: "Імперативність і диспозитивність у цивільному судочинстві".Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно!
Пропонуємо Вам наступні посилання:
http://uristinfo.net/grazhdanskij-protsess/259-kurs-tsivilnogo-protsesu-vv-komarov/8285-funktsionalni-printsipi-tsivilnogo-sudochinstva.html?start=1
Глава VII ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА - § 2. Принцип диспозитивності.
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253
Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3949
Єфімов О. Новітні підходи до викладання курсу цивільного процесуального права
http://apdp.in.ua/v77/15.pdf
Дем’янова О. В. ДИСПОЗИТИВНІСТЬ ЯК РИСА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
http://pravo.org.ua/images/documents/Основи адміністративного судочинства в Україні.pdf
Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. -К.: Конус-Ю, 2006. - 256 с.
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/49-Civ_proces_pravo-Kilichava.pdf
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 352 с.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13954/16-Samolyuk.pdf
Самолюк Ю. М. Судове рішення у цивільному процесі: спірні питання
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5699/Pritika.pdf?sequence=1
Притика Ю. Д . ПОЄДНАННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ ЗАСАД В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.Князєв, В. С. Представництво інтересів громадян у цивільному судочинстві [Текст] : Навчально-практичний посібник / В. С. Князєв. - Миколаїв : Атол, 2005. - 98 с. - 10.00 грн.
2.Путівник для учасника цивільного процесу [Текст] / упор.: Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. - К. : [б. и.], 2010. - 144 с. - (Серія інформаційних брошур "Знайомство з судом"). - 15.00 грн.
3.Чорнооченко, С. І. Цивільний процес [Текст] : навч. посібник для вузів / С. І. Чорнооченко. - 3-тє вид., переробл. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 417 с. - ISBN 978-617-673-247-1 (в опр.) : 100.00 грн.
********************************************************************
1.Шишкін, В. Принцип диспозитивності у новому ЦПК України [Текст] / В. Шишкін // Право України. - 2006. - N3. - С. 78-81.
2.Ясинок, М. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні [Текст] / М. Ясинок // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 6. - С. 59-61.
Успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 14.03.2017 14.00.33 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Черновцы :: Запитання: 40440  
Катерина запитує:
Особливості розвитку міжнародного туризму в Україні
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 14.03.2017 11.01.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Ужгород :: Запитання: 40439  
Світлана запитує:
Втілення особистісно орієнтованого підходу у виховний процес школи-інтернату, ГПД.
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Алексєєва В. І. Ставтесь до нас, як до рідних дітей…[Особистісно орієнтований підхід до дитини в умовах школи-інтернату] / В. І. Алексєєва // Освіта. — 2007. — № 26–27. — С. 4–5.

Бех, Іван Дмитрович Виховання особистості [Текст] : навч.-метод. посіб.: У 2 кн. / І.Д. Бех. - К. : Либідь, 2003.
Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - 280 с.
Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. - 344 с.

Гаврішко В. Д. Загальноосвітні школи-інтернати: навчально-методичний аспект : метод. посіб. / В. Д. Гаврішко, В. І. Очеретянко, І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна; Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2012. - 220 c. - Бібліогр.: с. 149-151.

Гольдштейн Арнольд, Хомик Володимир. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам /Пер. з англ. В. Хомика.- К.: Либідь,
2003. – 520 с.

Иванов Л.М., Конева Е.В. Применение нидерландской модели повышения социальной компетенции подростков // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2002. - №2. С. 30-60.

Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Н. А. Клішевич; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2011. - 20 c. –

Кобзар Б.С., Постовойтов Є.П. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без
піклування батьків. – К.: Стилос, 1997. – 312 с.

Коношенко С. В. Особистісно-орієнтований підхід як один із важливих напрямків гуманізації реабілітаційної роботи з дезадаптованими підлітками / С. В. Коношенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 10. - С. 146-148. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Кумарина Г.Ф. Диагностирование состояний риска в развитии ребенка. Проблемы и решения // Практическая психология и логопедия. – 2003. - №1-2 (4-5). – С. 15-20.

Наточій А. М. Загальноосвітні школи-інтернати в сучасному освітньому просторі України / А. М. Наточій // Наука і освіта. - 2006. - № 1/2. - С. 80-84.

Омельченко Л. Особистісно орієнтована система навчання і виховання через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу / Л. Омельченко // Рідна школа —2007. — № 11–12. — С. 54–55.

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / ред.: І. М. Хом'як. - Рівне, 2005. - 138 с. - (Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту; Вип. 33).

Петровська І. Організація роботи з виявлення та діагностики схильних до правопорушень учнів при управлінні навчальним закладом / І. Петровська // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2009. - № 1. - С. 234-243

Скребець О. Особистісно орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми (З досвіду роботи) / О. Скребець, Т. Дем'яненко // Рідна шк.. - 2009. - № 5/6. - С. 51-53.

Основи патріотичного виховання учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у позаурочний час. Методичні рекомендації. / Укладач – Л.В. Канішевська – К.: Інститут педагогіки АПН України, 1997. – 14 с.

Особистісно зорієнтовані технологіі у виховному процесі // Позакласний час. —2011. — № 4. — С. 47–54.

Особистісно орієнтована модель виховання // Позакласний час. — 2007. — № 2. — С. 15.

Социальная педагогика: Учеб. пособие для студентов высш. учеб.заведений /Под ред. В.А. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

Школа особистісно орієнтованої педагогіки // Позакласний час. — 2010. — № 4 — С. 43–52.

Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: „К.І.С.”, 2003. – 296 с.

Сухомлинська О. Виховання як соціальний процес // Шкільний світ. – 2004. - №4 (228), січень. – С. 1-3.

Яковенко В.С. Виховання та усиновлення дітей-сиріт. – Кіровоград, 1998,- 336 с.

Яндрова Ю. В. Особливості розвитку гендерної ідентичності дівчат- підлітків в умовах шкіл-інтернатів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю. В. Яндрова; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2012. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 13.03.2017 20.09.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.848622 seconds