Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 43011  
Ольга запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему: Проекти з програмування графіки (інформатика).
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Демченко Л. Програмована графіка : processing проекти з програмування графіки / Л. Демченко // Інформатика (Шк. світ). - 2019. - № 3. - С. 10-24.
Інформатика - ДистОсвіта [Електронний ресурс] // ДистОсвіта : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://dystosvita.gnomio.com/course/index.php?categoryid=6&lang=en. - назва з екрану.
Компьютерная графика. Среда Processing [Електронний ресурс] // Уроки информатики в школе:: [веб-сайт]. - Электронные данные. - Режим доступу: http://inform-school.ucoz.ua/index/kompjuternaja_grafika_sreda_processing/0-457. - Название с экрана.
Презентація курсу “Програмування та візуалізація на Processing” [Електронний ресурс] // Vinnytsa it school : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://www.itschool.vn.ua/processing-present// - Назва з екрану.
Риз. К. Учимся программировать вместе с Processing [Електронний ресурс] / К. Риз, Б. Фрай ; пер. А. Мишутина. - М. : Интернет-издание, 2010. - 209 с. - Режим доступу: http://www.tnu.in.ua/study/refs/d188/file1427577.html.
Створення бібліотек Processing в проекті Eclipse [Електронний ресурс] // Easycode : програмування, легко про складне : [веб-сайт]. - Електронні текстові дані. - Режим доступу: http://easy-code.com.ua/2014/11/stvorennya-bibliotek-processing-v-proekti-eclipse/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 15.08.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Бровари :: Запитання: 43010  
Віталій запитує:
Огляд становлення медіаосвіти в зарубіжних країнах
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Перегляньте наступні джерела:
Головченко Г. О. Розвиток медіаосвіти у США / Г. О. Головченко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць третьої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12–14 лист., 2012). – Львів, 2012. – С. 129-132. Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. – Київ : Центр вільної преси, 2012. – 352 с.
Біницька К. Досвід розвитку медіаосвіти в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] 37-44 / К. Біницька // Зб. наук. праць Уман. Держ. педагог. ун-ту. – 2014. – Ч. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_1_7.
Медіаосвіта: зарубіжний досвід[Електронний ресурс] // Studfiles : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу:https://studfiles.net/preview/5111459/page:5/. – Назва з екрану.
Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд [Електронний ресурс] / Іванов В., Волошенюк О., Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошни ченко Ю. – 2-ге вид., стер. – Київ : АУП, ЦВП, 2012. – 58 с. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/ogliad.pdf.
Федоров А. Медиаобразование в зарубежных странах [Электронный ресурс] / А. Федоров. – Таганрог : изд-во Кучма, 2003. – 238 с. – Режим доступа : http://textarchive.ru/c-1849282-pall.html.
Формування медіаграмотності педагогів: навч.-метод. посіб. [за заг. редакцією Л. Д. Покроєвої, Г. А. Дегтярьової]. – Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2014. – 252 с. – Режим доступу: http://medialiteracy.org.ua/formuvannya-mediagramotnosti-pedagogiv/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2019 13.50.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 43009  
Маша запитує:
Теза на тему : "Організація використання земель населених пунктів у сучасних умовах"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація ефективного збалансованого використання землі
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/143.pdf
Формування організаційно - інституційної моделі розмежування землі
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/1777/gka75201123.pdf
Інституціональні особливості системи раціонального землекористування в населених пунктах
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127648/122406
Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах
http://natureus.org.ua/repec/archive/4_2017/17.pdf
Удосконалення системи планування сталого використання земель населених пунктів
http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2017/23.pdf
Правове забезпечення зонування земель в межах населених пунктів
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63013/58418
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій у використанні земель населених пунктів
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2100/2 storch.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Еколого-економічне забезпечення сталого землекористування в населених пунктах
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127616/122358
До питання про ефективність землекористування в умовах сучасного міста
http://eprints.kname.edu.ua/5850/1/244-248Тимофієва_СБ.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 22.04.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 43008  
Ірина запитує:
Доброго вечора. Підкажіть літературу на тему: "Самовдосконалення - шлях до величі людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авдіянц Г. Духовні цінності як основа професійноособистісного становлення майбутніх педагогів / Г. Авдіянц // Проблеми освіти. – Спецвип. : за матеріалами Міжнар. наук. практ. конф. „Формування духовно-моральних цінностей у дітей та молоді” (21 – 22 жовт., м. Вінниця). – Київ – Вінниця, 2004. – С. 148 – 152.
Базилюк А.Ф. Социальная философия неомарксизма. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 167 с.
Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданського // Т. Гоббс. Сочинения: В 2 т. – Т. 2.: Пер. з лат. и англ. – М.: Мысль, 1989.
Гримак Л. Резервы человеческой психики. Введение в психологію активности / Л. Гримак. – М.: “Политиздат”, 1987. – 286 с.
Лосєва Н. Розвиток ідеї самореалізації особистості / Н. Лосєва // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 71-74.
Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача. Навч. метод. посібник, вид. 2-ге перероблене. – Донецьк : ДОННУ, 2004. – 300 с.
Прокопова О. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Прокопова. – Київ, 2003. – 24 с.
Самовдосконалення - це рух до мети [Електронний ресурс] // parta.at.ua : нотатки школяра : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://parta.at.ua/publ/tematichni_shkilni_tvori/cinnosti_ljudini/samovdoskonalennja_ce_rukh_do_meti/150-1-0-3067. Назва з екрана.
Сущенко Л. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Л. Сущенко. – Держ. вищ. навч. заклад "Ун-т менеджменту освіти" АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.
Шестакова Т. Формування готовності майбутнього вчителя до професійно-педагогічного самовдосконалення: теорія і практика: монографія / за наук. ред. Н. В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. Н. Драгоманова, 2010. – 174 с.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 18.12.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Бахмач :: Запитання: 43007  
Поліна запитує:
Шановні добродії! Вітаю Вас зі святом! Успіхів у Ваших справах і терпіння! Допоможіть, будь-ласка, створити список літератури до предмету "Маркетинг" (підручники, посібники) україномовні 2015-2019 років видання. Дякую за Вашу роботу.
Наша відповідь:
1. Голідей, Раян.
Маркетинг майбутнього. Як гроуз-хакери змінюють правила гри / Раян Голідей ; пер. з англ. Олександри Асташової. - К. : Наш Формат, 2018. - 100,[4] с. - Прим. с. 100-101

2. Кібік, Ольга Миколаївна.
Теорія бізнесу : навчальний посібник / Ольга Кібік, Катерина Белоус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 254,[2] с. : схеми, табл. - Предм. покажч. с. 251-252 - Бібліогр. с. 253-255

3. Крикавський, Євген Васильович.
Маркетинг та менеджмент : навчальний посібник / Євген Крикавський, Тетяна Данько, Наталя Ярошевич ; ред. С. В. Князь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2016. - 95,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 92-93

4. Мальська, Марта Пилипівна.
Управління маркетингом у сфері туризму : підручник / Марта Мальська, Ірина Жук ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 327,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 283-300

5. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / ред. Н. В. Карпенко. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 251,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 238-250

6. Олексенко Л. В.
Маркетингова політика розподілу : навчальний посібник / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 467,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 440-442

7. Основи управління та організації відпочинку в агрооселях : інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядипломної освіти, Кафедра аграрного консалтингу та сервісу, Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні ; укл.: Т. П. Кальна-Дубінюк, О. А. Локутова, Л. Х. Рибак ; ред. Володимир Павлович Васильєв. - Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. - 87,[1] с. : табл., схеми. - (Сер. "Сільський зелений туризм. Дорадництво" ; № 3). - Бібліогр. с. 82-83

8. Тирпак, Іван Васильович.
Основи економіки та організації підприємництва : навчальний посібник / Іван Тирпак, Василь Тирпак, Святослав Жуков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т", Закарпатський держ. ун-т. - К. : Кондор, 2018. - 266,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 260-266

9. Феськов, Володимир Валентинович.
Основи менеджменту і маркетингу в стоматології : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства / Володимир Феськов. - К. : Медицина, 2015. - 191,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. с. 190-191

10. Череп, Алла Василівна.
Інноваційний менеджмент : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2018. - 441,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. с. 432-441

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.04.2019 16.56.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.708972 seconds