Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39970
   


Автор запитання: Ілона із міста: Старобільськ :: Запитання: 41899  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка,знайти матеріал для написання наукової роботи за темою "Українська жінка в сім’ї та суспільстві впродовж XV-XVII cт." . Дуже дякую!
Наша відповідь:
Шановна Ілоно, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Борисенко, В. Побут і дозвілля українки в традиційній етнокультурі // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К, 2005. – С. 18-26.
Жінка в історії та сьогодні : колективна монографія / за заг. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса : АстроПринт, 1999. – Режим доступу: http://uamoderna.com/images/biblioteka/Smoliar_books/Smoliar_Zhin_rukh.pdf
Іваневич, Л. А. Українська жінка в історії та культурі 16-18 ст. : історіографічний аспект / Л. А. Іваневич, А. М. Трембіцький. – Режим доступу: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/viewFile/100382/95527
Ісаєвич, Я. Д. Сімейний побут. Становище жінки [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич. О. Р. Федорів. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult207.htm
Кирчів, Р. Ф. Сімейні звичаї та обряди / Р. Ф. Кирчів // Етнографія України / за ред. С. А. Макарчука. - Львів, 1994.
Кравець, В. Становище української жінки та жіночої освіти в період з IX по XVIІ століття [Електронний ресурс] / В. Кравець. Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Ukralm_2011_6_10.pdf
Кривоший, О. П. Жінка в історії запорізького козацтва // Жінки України: сучасний стан і перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей. - Одеса, 1995. - С.45-47.
Кривоший, О. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К., 2005. – С. 10-18.
Кривоший, О. Жінка в суспільному житті за козацької доби // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. - К., 2005. - С.33-42.
Кривоший, О. П. Жінка в суспільному житті України (друга половина 16-перша половина 17 ст.) : автореферат дисертації / О. П. Кривоший. – Запоріжжя, 1996. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/03/ZHINKA_V_SUSPIL`NOMU_ZHITTI_UKRAI`NI_(DRUGA_POLOVINA_HUI-PERSHA_POLOVINA_XVII_STOLITTYA).pdf
Петренко, І. Суспільне становище української православної жінки у гетьманщині в другій половині 17-18 ст. [Електронний ресурс] / І. Петренко. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1859/52/
Пономарьов, А. П. Сім’я і родинна обрядовість / А. П. Пономарьов // Культура і побут населення України. - Київ, 1993.
Пономарьов А. П. Українська етнографія : курс лекцій / А. П. Пономарьов. - К., 1994.
Українська етнологія : навч. посібник / за ред. В.Борисенко. - К, 2007.
Чмелик, Р. П. Сім’я та сімейний побут / Р. П. Чмелик // Українське народознавство / за заг. ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. - Львів, 1994.
http://mij-kraj.com.ua/vidatni-zhinki-Ukrajini/ukrainska-zhinka-v-systemi-suspilnykh-vidnosyn-v-ukraini-protiahom-xvi-xviii-st

.: Розділ: Історія :: 9.04.2018 11.03.21 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: місто Христинівка :: Запитання: 41898  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати джерела для наукової роботи на тему: "Діагностика та корекція самооцінки підлітків та старшокласників"
Наша відповідь:
1. Липкина, Анна Израилевна.
Критичность и самооценка в учебной деятельности / Анна Липкина, Лев Рыбак ; Акад. педагог. наук СССР. - М. : Просвещение, 1968. - 142 с. - Библиогр. с. 140-141

2. Байзетінова Г.В.
Особливості Я-концепції підлітків, батьки яких тривалий час перебувають за кордоном / Г.В. Байзетінова, О.В. Григор'єва // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 5. - С. 56-58 : табл. - Біюліогр. : 6 назв.. - Біюліогр. : 6 назв.

3. Балютіна, Катерина.
Засоби формування у школярів самооцінних суджень // Початкова школа. - 2004. - № 7. - С.

4. Егоров И.
Развитие "Я-концепции" у детей младшего школьного возраста // Начальная школа. - 2002. - № 3. - С. 17-25

5. Лук'янова М.
Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 2. - С. 39-42

6. Максименко Л.М.
Формування мотивів та самооцінки в учнів // Психологічна газета. - 2005. - № 7. - С. 12-15

7. Олийнык Л.
Как помочь школьникам повысить самооценку // Воспитание школьников. - 2007. - № 1. - С. 29-30

8. Попелюшко Р.П.
Аналіз вивчення проблеми формування самооцінки у студентської молоді // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 7. - С. 72-75 : табл. - Бібліогр. : 7 назв.

9. Попелюшко Р.П.
Програма корекції відхилень у розвитку самооцінки студентської молоді // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 8. - С. 55-65 : табл. - Бібліогр. : 13 назв.

10. Самооцінка особистості : // Персонал. - 2005. - № 3. - С. 71-73

11. Шклярук В.Я.
Самосохранительное поведение в молодежной среде // Социологические исследования. - 2008. - № 10. - С. 139-142 : табл. - Библиогр. в конце ст.

12. Ярцев Д.В. Особенности формирования самооценки подростков с высоким уровнем умственных способностей// Прикладная психология №4, 1999.

13. Агафонов А. Ю. Исследование Я-концепции учащихся подросткового возраста как средства качественной оценки образовательных систем.//Автореф. дис. канд. психологич. наук. Казань - 2000.

14. Анастази А. Психологическое тестирование. Т.1. - М.: Педагогика, 1982.

15. 6. Бернс Р. Развитие Я - концепции и воспитание. - М., 1986

16. 11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер Ком, 1999г. - 528с.

17. Захарова А.В. Психология формировани самооценки. - Минск, 1993.

18. Психологическая диагностика: проблемы и исследования / Под ред. К.М. Гуревича. - М.: Педагогика, 1981.

19. . Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. - М., Мир, 1994.

20. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: ВЛАДОС, 1998. -508с.

21. Тернопільська, В. І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності) : Навч. посіб. / В. І. Тернопільська ; М-во освіти і науки України; за ред. М. В. Левківського. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

22. http://mvitalina.blogspot.com/

23. http://www.school68.com.ua/dlya-batkiv/2033-bank-diagnostichnikh-metodik

24. http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/rob_styd/15-16/tkachuk/page-16.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.04.2018 15.32.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 41897  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи на тему Інтерактивні методи навчання на уроках літератури
Наша відповідь:
1.Сіваченко Л. Біоадекватні технології на уроках української літератури // Українська мова та література. - 2017. - № 19-20 (жовтень). - С. 57-69
2.Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці. Витоки і перспективи // Українська мова та література. - 2017. - № 13-14 (липень) . - С. 39-43 3. Сорока К.Д. Кроссенс як засіб розвитку логічного і неординарного творчого мислення учнів на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. - 2017. - № 9-10 (травень) . - С. 14-25
4.Чарковська Т. Педагогічний програмний засіб // Українська мова та література. - 2017. - № 9-10 (травень) . - С. 26-50
5.Грачова А.А. Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури: виховуємо особистість // Зарубіжна література в школі. - 2017. - № 7-8 . - С. 7-15
6.Самодрина Л. Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література в сучасній школі. - 2016. - № 6. - С. 34-35
7.Коновалова М.В. Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. - 2016. - № 3-4 (лютий). - С. 2-12
8.Демешко Р.І. Сучасний урок зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. - 2016. - № 1-2. - С. 4-14.
9.Александрович Т.А. Інтелектуальні компетентності особистості на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 31-32. - С. 4-12.
10.Ткач, І. Використання жанру інтерв'ю як засіб формування компетентного читача // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2015. - № 4. - 40- ст. 3 обкладинці.
11.Ковальова О. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури // Українська мова та література. - 2015. - № 5 (березень). - С. 30-32
12.Федорова Л. Інтерактивні конспекти уроків світової літератури у контексті системного комплексного підходів до навчання // Всесвітня література в сучасній школі. - 2015. - № 2. - С. 35-45 : табл.
13.Перфілова Н.С. Інтерактивні технології у формуванні критичного мислення школярів // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 16-18. - С. 2-7
14.Богосвятська А.I. Інтерактивний підхід до вивчення літератури як пробудження пізнавальної діяльності учнів // Зарубіжна література в школах України. - 2013. - № 12. - С. 33-47.
15.Криворотенко Ольга. Елементи дебатних технологій на уроках літератури // Дивослово. - 2013. - № 6. - С. 22-24

.: Розділ: Література :: 6.04.2018 17.09.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Вінниця :: Запитання: 41896  
Леся запитує:
Доброго дня! Допоможіть, підібрати літературу до реферата "Цікаві та незвичайні факти про Великодень". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Леся! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41895.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.04.2018 13.36.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Львів :: Запитання: 41895  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферата "Цікаві факти про Великодень". Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Анастасія, скористайтеся, будь ласка, наступною літературою:
1. Дорогоцінна енциклопедія українознавства. – Донецьк : ТОВ « ВКФ « БАО», 2011. – С. 72-79
2. Культура і побут населення України / В.І.Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.; іл.
3. Скуратівський В. Т. Місяцелік : Український народний календар. – К. : Мистецтво, 1992. – С. 29-40
4. Супруненко, В. Ми – українці. Енциклопедія українознавства., У 2 кн. /В. Супруненко. –
Дніпропетровськ : ВАТ « Дніпрокнига» , 1991. Кн.1. – С. 69-75
5. Українська минувшина / Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. В. – К. : Либідь, 1994. – С. 192-194

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.04.2018 11.26.16 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.134704 seconds