Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42322
   


Автор запитання: Алла із міста: Кропивницький :: Запитання: 44282  
Алла запитує:
Добрий день. Підскажіть будь-ласка список літератури за темою: Вишивка Центральної України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Арт клас = Art class : всеукр. освіт.-мистец. часопис-посіб. : навч. посіб. для вчителів ЗНЗ : матеріали для проведення уроків предмета "Художня культура" : 9 кл. : Художня культура / Базилевич, Ірина [и др.] ; гол. ред. О. Михайлюк ; ред. рада: А. Боготей [та ін.]. - Львів : Артклас, 2009. - 220 c. : іл., фотоіл., репрод.
Білоусов Є. В. Чарівна голка Віри Роїк : худож.-докум. повість для дітей про творчість В. Роїк та історію укр. вишивки / Є. В. Білоусов ; іл. О. Хейлик, В. Пащенка. - Сімферополь : Сонат, 2007. - 79 с. : іл., фотогр.
Гасюк Е. О. Художественное вышивание = Художнє вишивання : альбом / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан ; худож. оформ., макет и худож. ред. С. Р. Ойхмана, О. Е. Кононова. - Изд. 4-е, стереотип. - Київ : Вища школа, 1986. - 247 c. : іл.
Гашицкая Р. Волшебный бисер : вышивка бисером / Р. Гашицка, О. В. Левина ; ил. А. Клепакова. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2001. - 479, [16] с. : іл., [8] окр. арк. іл. - (Рукоделие).
Еременко Т. И. Иголка-волшебница / Т. И. Еременко; Кн. для учащихся 5-8-х кл. - М. : Просвещение, 1988. - 142 с.
Ілюстрована енциклопедія українського народу : звичаї. Свята. Традиції / уклад. І. І. Сметана ; дизайнер обкл. С. Ткачов. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2012. - 414 с. : іл.
Кара-Васильєва Т. В. Творці дивосвіту / Т. В. Кара-Васильєва. - Київ : Радянська школа, 1984. - 174 с. : іл.
Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки [Образотворчий матеріал] = History of ukrainian embroidery : книга-альбом / Т. Кара-Васильєва ; макет, худож. оформ. А. Прибєги ; пер. текстівок і резюме англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. резюме фр. мовою О. Кобушкіної. - Київ : Мистецтво, 2008. - 463 с. : ілюстр., фотогр.
Київщинознавство : навч. посіб.: присвяч. 1100-річчю Переяслава та 75-річчю Київщини / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ; упоряд. Б. О. Чернов, О. І. Потапенко ; за заг. ред. В. П. Коцура. - Київ : Міленіум, 2007. - 309 с. : іл., табл.
Китова С. А. Полотняний літопис України : Семантика орнаменту укр. рушника / С. А. Китова. - 2-е вид., допов. - Черкаси : Брама, 2003. - 223 с. : іл.
Ковальов О. Є. Образотворче мистецтво в школі : 1-7 кл. : навч. посіб. / О. Є. Ковальов ; худож. авт., Р. Деревцов ; фот. Ю. Москаленко, А. Архипенко. - Суми : Університетська книга, 2019. - 318, [72] с. : іл., [36] окр. арк. іл., репрод.
Литвинец Э. Н. Низание и ручное вышивание / Э. Н. Литвинец. - Минск : Полымя, 1991. - 111 с. : іл.
Литвинець Е. М. Дитячі руки не знають скуки / Е. М. Литвинець. – Київ : Час, 1990. - 30 с. : іл.
Лыганова Л. А. Сорочка-вышиванка : конец ХІХ - І-я половина ХХ в. / Л. А. Лыганова ; Донецкий областной краеведческий музей ; редкол. В. А. Пирко [и др.] ; рис. З. А. Васиной ; фото В. Г. Полупан. - Донецк : ДОКМ, 2003. - 72 с. : іл., [40] окр. арк. іл., фотоіл.
Майстри декоративно-ужиткового мистецтва Сумщини : 15 р. Сумс. обл. осередку : фотоальбом / Управління культури та туризму Сумської обласної державної адміністрації ; Національна спілка майстрів народного мистецтва України ; Сумський обласний осередок. - Суми : ВіН'ок, 2008. - 48 с.
Народне мистецтво Карпат [Образотворчий матеріал] : альбом / Харківський національний універитет імені В. Н. Каразіна, Центр українських студій імені Д. І. Багалія ; іл. С. К. Маковського ; передм. М. Р. Селівачова ; упоряд. О. О. Савчук. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. - 127 с. : іл.
Ніколаєва Т. О. Український костюм = Ukrainian Costume : Надія на ренесанс / Ніколаєва, Тамара Олександрівна ; НАН України. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. - Київ : Дніпро, 2005. - 318 с. : іл.
Сапура О. В. Народні художні промисли України = Ukrainian folk arts and crafts / О. В. Сапура ; редкол.: Г. Б. Мунін [та ін.] ; пер. на англ. Г. О. Теличук [та ін.]. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 253, [1] c. : іл., фотоіл., портр., репрод.
Скляренко О. А. Українське вбрання для ляльки / О. А. Скляренко. - Київ, 2007. - 72 с. : іл. - (Пізнай Україну в родині).
Стельмащук Г. Г. Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук ; Львівська національна академія мистецтв ; дизайнер Н. Солодка. - Львів : Література та мистецтво, 2019. - 255 с. : іл., фотоіл.
Хотинська звитяга : тисячоліт. місто в нар. творчості, худож. л-рі та мистец. / упоряд. Б. Мельничук, С. Потянко ; вступ. ст. і ред. Б. Мельничука ; фото В. Савчука. - Чернівці : Золоті литаври, 2002. - 172 с.
Черепанова С. О. Філософія родознавства : навч. посіб. / С. О. Черепанова ; передм. В. Г. Скотного. - К. : Знання, 2008. - 460 с.
Ярещенко А. П. Під чаром рідної землі : посіб. із українознавства / А. П. Ярещенко. - Київ : Шанс, 2008. - 341 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.05.2020 15.58.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44281  
Валерія запитує:
Доброго дня. Знайдіть будь-ласка літературу до питання:"Проаналізуйте змістові лінії з вивчення службових частин мови або вигуку в чинних програмах і підручниках з рідної (української) мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Плиско К. М. Лінгводидактичні основи навчання української мови в середніх закладах освіти / К. М. Плиско // Педагогічні науки : [зб. наук. праць]. – Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. – Вип. 31. – С. 34–37.
Практикум з методики навчання української мови / [М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман та ін.]; за ред. М. І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2003. – 302 с.
Скуратівський Л. В. Пізнавальні завдання з української мови : [посібник для вчителя] / Л. В. Скуратівський. – Київ : Радянська школа, 1987. – 144 с.
Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник. – 3–тє вид. / О. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. – 440 с.
Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 3–тє вид., допов. – Київ : Вища шк., 2002. – 439 с.
Туришева О. О. Історичний ракурс частиномовної класифікації: античний світ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – С. 186 – 188.
Плющ М. Я. Вивчення морфології в 5–6 класах : [посібник для вчителя] / М. Я. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1988. – 168 с.

.: Розділ: Інше :: 23.05.2020 13.11.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 44280  
Інна запитує:
Чи є у вашій бібліотеці книга Перельмана. Фізика на кожному кроці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! У Національній бібліотеці для дітей книга Перельман Я. Фізика на кожному кроці / Я. Перельман. - Тернопіль, 2018. - 357 с Чекаємо вас після карантину.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 23.05.2020 07.52.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44279  
Олена запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про українські народні інструменти. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довілка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43528.

.: Розділ: Музика :: 23.05.2020 07.09.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Бориспіль :: Запитання: 44278  
Ярослава запитує:
Будь ласка, допоможіть з літературою про діяльність В. Хвойки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження) : темат. зб. наук. пр. / ред.: Ю. Олійник ; Нац. музей історії України. - Київ, 2010. - 159 c.
Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 1: Переклади наукових праць та коментарі / ред. Н. С. Абашина ; Держ. фонд фундамент. дослідж. - Київ, 2006 . - 208 c.
Дослідження трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки. Ч. 2: Матеріали і дослідження / ред.: Н. Б. Бурдо ; Держ. фонд фундамент. дослідж. - Київ, 2006. - 76 c.
Залізняк Л. Л. Відділ археології кам'яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії / Л. Л. Залізняк // Археологія. - 2012. - № 2. - С. 122-134.
Колеснікова В. А. Вікентій (Чеслав) Хвойка: сторінки наукової біографії / В. А. Колеснікова ; Ін-т археол. НАН України. - Київ, 2007. - 192 c.
Колеснікова В. Дві постаті в українській археології: В. В. Хвойка та М. О. Макаренко (за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) [Електронний ресурс] / В. Колеснікова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 556-564. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_28_46.
Колеснікова В. А. Наукова та культурно-просвітницька діяльність В. В. Хвойки [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. іст. наук / В. А. Колеснікова ; Ін-т археології НАН України. - Київ, 2006. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kvapdh.zip.
Хвойка Вікентій Вячеславович (1850-1914), археолог, історик, музейник [Електронний ресурс] // Українська культура в іменах : довідник для студ. усіх спец. / за ред. О. О. Петутіної. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. - С. 45-47. – Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/sites/131/2014/11/Posobye-Ukraynckaya-kultura-v-ymenah-1.pdf.

.: Розділ: Історія :: 22.05.2020 20.22.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.270007 seconds