Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: ОЛена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40955  
ОЛена запитує:
Шановні добродії! Щиро сподіваюсь на Вашу допомогу у пошуку методичного забезпечення предмету "Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства" (підручники, посібники, методичні вказівки до практичних занять). Бажано у електронному вигляді. Вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
1.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін. . - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 791,[2] с. : табл.
2.Должанський І.З.Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посібник для студ. вузів / Ігор Должанський, Тетяна Загорна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 381,[2] с.
3.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : Навчальний посібник / І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Ю. І. Єхануров, Ю. В. Макогон та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 454 с.
4.Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств [] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Балабанова, Ганна Кривенко, Ірина Балабанова ; М-во освіти і науки України, ДНУ. - К. : Професіонал, 2009. - 253 с. : табл., іл. - (Сер. "Школа маркетингового менеджменту").
5. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник / Наталія Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 245 с. : табл., іл.
6.Окландер М.А. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник . - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 207,[1] с.
7.Софіщенко, І. Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства [] : Навчальний посібник / І. Я. Софіщенко ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 137,[1] с.
8. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К. : Каравела, 2008. - 398,[1] с. : табл. - (Сер. "Вища освіта в Україні").
9.Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. С. В. Князь. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 722,[2] с.
10.Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 213,[15] с.
11.Мізюк, Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності [Текст] / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 125-130
12. Мельник, Ю. М. Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентноспроможністю підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. - 2015. - № 1. - С. 59-63.
13.Янишин, Я. С. Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини // Економіка АПК. - 2015. - № 9. - С. 99-105
14. Скриньковський, Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 49-54.
15. Гончар, О. Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції // Економіст. - 2015. - № 1. - С. 49-52.
16.Гросул, В. А. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства [Текст] / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 5. - С. 176-183
17.Яремко, А. Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємству конкурентному бізнес-середовищі / Анна Яремко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - С. 145-150 : рис. -
18.Умєров, Р. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища / Руслан Умєров // Актуальні проблеми економіки.- 2013.- № 11. - С. 90-94
19. Соколова, Л. В. Досвід оцінювання конкурентоспроможності підприємства: теорія і графічна підтримка // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 289-302

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2017 19.12.40 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Київ :: Запитання: 40954  
Ліза запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати статті з фахових періодичних видань по темі "Система дошкільної освіти закордоном". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40335, 40231, 39704, 39633.
2. Голота Н. М. Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти / Н. М. Голота // Наука і освіта. - 2011. - № 4. - С. 96-99.
3. Єлізарова О. Т. Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. Т. Єлізарова, О. О. Філоненко, С. В. Гозак // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 2. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2016_2_13.
4. Завгородня Т. К. Проблема якості дошкільної освіти в Україні в контексті тенденцій її розв’язання у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Т. К. Завгородня // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 158-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_42.
5. Зданевич Л. В. Аналіз системи підготовки фахівців із дошкільної освіти в країнах східної Європи і пострадянського простору [Електронний ресурс] / Л. В. Зданевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 37. - С. 199-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_37_28.
6. Мельник Н. Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2012. - № 43(1). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_43(1)__35.
7. Педагогіка в Україні та за кордоном : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 - 29 листоп. 2014 р., Харків. - Харків : Гельветика, 2014. - 111 c. - (Молодий вчений. Конф.).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.09.2017 13.37.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 40953  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Загальна характеристика реквізитів документів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: http://pidruchniki.com/1440091247624/dokumentoznavstvo/osnovni_rekviziti_dokumenta_yihnya_harakteristika
http://osvita.ua/vnz/reports/dilovodstvo/24216/
http://ebooktime.net/book_101_glava_56_§_43._Реквізити_до.html
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zmi/DD_07_2012.pdf
http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/11418--2-osnovn-rekvziti-dokumenta-hnya-harakteristika.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1110-2.html
http://referatbank.com.ua/referat2.php?id=1002
http://dilova.at.ua/publ/dilovodstvo/dokumentuvannja_upravlinskoji_dijalnosti/rekviziti_dokumentiv/7-1-0-121
https://studfiles.net/preview/5128080/page:35/
http://chernjust.gov.ua/images/file/СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.doc
http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/vid/zag/zag_public_info_007_001.doc
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=36020
http://ua.textreferat.com/referat-21423.html
http://helpiks.org/7-33001.html
– Загорецька О. Реквізити організаційно-розпорядчих документів / О. Загорецька // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 3-11.
– Загорецька О. Реквізити організаційно-розпорядчих документів / О. Загорецька // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 2. – С. 3-8.
– Загорецька О. Реквізити службових документів / О. Загорецька // Справочник экономиста. – 2011. – № 12. – С. 52-59.
– Загорецька О. Реквізити службових документів: склад, зміст та вимоги до розташування / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2004. - № 3. - С. 9-15
– Загорецька О. Реквізити службових документів: склад, зміст та вимоги до розташування / О. Загорецька // Секретарь-референт. - 2004. - № 4. - С. 9-15
– Рой В. Сучасне українське ділове мовлення / В. Рой // Українська мова та література. - 2009. - № 16. - С. 11-17.
– Львова І. Головні реквізити на документах: печатка і підпис / І. Львова // Бизнес. Бухгалтерія. - 2010. - N 48 (29 листопада). - С. 23-27
– Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Каравела, 2017. - 351,[1] с.
– Кульчик М. Управлінська діяльність і діловодство / М. Кульчик // Секретарь-референт. - 2009. - № 10. - С. 8-13
– Домалега І. З вдячністю і повагою... : конспект заняття з культури писемного ділового мовлення / І. Домалега // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 1. - С. 102-108.
– Загорецька О. Обов’язкові реквізити документів. Реєстрація службових документів. Строки зберігання документів / Олена Загорецька // Секретарь-референт. - 2006. - № 7. - С. 36-37.

.: Розділ: Загальні :: 12.09.2017 10.15.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кременчук :: Запитання: 40952  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до наукової роботи на тему «Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015 рр.)». Потрібно все, що стосується допрофесійної підготовки учнів до отримання педагогічної спеціальності. Всі статті з педагогічної майстерності, підготовки майбутніх педагогів у вузах, училищах, коледжах України та за кордоном (з 1978 по 2015 роки). Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Добридень, Олександро! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Алік Н. А. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" в умовах профільного навчання : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. А. Алік; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2009. - 19 c. - укp.

Бардінова В. Д. Допрофесійна, професійна та післядипломна підготовка гувернера-вихователя [Електронний ресурс] / В. Д. Бардінова, О. В. Бардінов // Витоки педагогічної майстерності. Сер. : Педагогічні науки. - 2011. - Вип. 8(2). - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2011_8(2)__13

Бастун М.В.Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Микола Володимирович Бастун ; наук. керівник –Балл Георгій Олексійович. –Київ, 2005. – 212 с.

Вільш І.Структура, зміст і функції сталих індивідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Іоланта Вільш; наук. консультанти – Балл Георгій Олексійович, Тадеуш Пільх. –Київ; Ченстохова, 1997. – 375 с.

Гомонюк О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів [Електронний ресурс] / О. М. Гомонюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2013. - № 1. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_16

Гриценок Л. І. До питання забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу / Л. І. Гриценок // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : HAIP, 2014. – Вип. 4. – С. 342–345.

Дубасенюк О.А., Рабчинська І.В., Осадча З.А. Вивчення інтересів і нахилів до професії педагога у випускників
сільських шкіл // Радянська школа. - 1982. - №6. - С. 28-33.

Дубасенюк О.А., Гніда ГЛ. Мотиви вибору педагогічної професії // Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб. - Вип.23. - К.: Рад.шк., 1984. - С. 3-9.

Ємцева Е. Г. Основні теоретичні підходи до професійного самовизначення шкільної молоді
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18420-osnovni-teoretichni-pidxodi-do-profesijnogo-samoviznachennya-shkilnoї-molodi.html


Зінченко Т. В. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwjy4bfx0J_WAhUJEpoKHYE9Bik4ChAWCCUwAA&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_5_35.pdf&usg=AFQjCNHA7Ny7jfhalLP4dbQI368dkY8yBA

Зінченко В. П., Янцур М. С. Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації всучасних умовах // Оновлення змісту і методі психології освіти та професійної орієнтації. – Вип. 4, 1998. – С. 4-15.

Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. / О. В. Мельник. – К. : Педагогічна думка,2008. – 56 с.

Кириленко, І. Профільне навчання та допрофесійна підготовка учнів / І. Кириленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - № 4. - С. 22-23.

Кіліченко О.І. Організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів // Українська система виховання: проблеми, перспективи.- Івано-Франківськ: Серія «Педагогіка, етнопедагогіка», 1999. – С. 159-162.

Крупіна Л. В. Допрофесійна підготовка майбутнього вчителя у ліцеї при педагогічному коледжі: історія і досвід [Електронний ресурс] / Л. В. Крупіна // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 8. - С. 18-21.

Мельник О. В. Зміст, форми та методи профконсультативної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. [для вчителів] / О. В. Мельник. – К. : Мегапринт, 2008. – 76 с.

Обозний В.В., Бабкова С.В., Бобровицька Т.І. Напрями оновлення виховного процесу і проблеми підготовки педагогічних кадрів // Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем середніх загальноосвітніх навч.-вихов. закладів нового типу.-К. - 1994.-Вип. П,-С. 254 - 256.

Піддячий М. І. Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації [Електронний ресурс] / М. І. Піддячий // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 4. - С. 79-85.

Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Поліщук Віра Аркадіївна. – Тернопіль, 2006. – 454 с.

Самодрин А. П. Профільне навчання в середній школі. – Кременчук: Вид. центр Сучасного гуманітарного економічного інституту. – 2004. – 384 с.

Теоретичні і методичні основи профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл та психолого-педагогічний відбір абітурієнтів на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів/ Укл. Вареник В. В., Прокопенко Л. І. – Черкаси, 2006. – 128 с.

Шамрай О. Допрофесійна підготовка старшокласників як складова позашкільної освіти / О. Шамрай // Рідна шк.. - 2011. - № 12. - С. 34-37.

Ярошенко В. В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. – К.: Радянська школа, 1983. – 112 с.

Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії http://ua.textreferat.com/referat-13397-1.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.09.2017 10.02.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: інна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40951  
інна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, статьи на тему : " Економіка підприємства України в порівнянні з розвинутими країнами ЄС" , если можно с ссылками заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Андрєєва Н. Імплементація норм і стандартів ЄС в агропромислову сферу України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н. Андрєєва, Д. Зіньковська // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 3. - С. 5-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_3_3.
2. Андрєєва В. Г. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України [Електронний ресурс] / В. Г. Андрєєва, О. О. Сосновська // Проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 68-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_1_9.
3. Бойко О. О. Розробка вітчизняними підприємствами стратегії виходу на нові зарубіжні ринки [Електронний ресурс] / О. О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 7. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_7_6.
4. Букреєва Д. С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект [Електронний ресурс] / Д. С. Букреєва // Економічний простір. - 2016. - № 109. - С. 85-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_109_10.
5. Гоцуляк Л. В. Інноваційна економіка як об'єктивна потреба сучасного розвитку економічної системи / Л. В. Гоцуляк // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 8-12.
6. Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції : монографія / В. В. Биба, В. Б. Васюта, О. В. Григор'єва, Н. Е. Красностанова, М. В. Куцинська; ред.: В. Я. Чевганова; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 210 c.
7. Ігнатенко М. В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / М. В. Ігнатенко // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 29 (1). - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29(1)__9.
8. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування : зб. тез I Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р., Рівне / ред.: В. С. Мошинський, Я. Яскевич, С. Гвожьджєвіч; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Держ. проф. школа ім. Я. Парадижа у Гожові-Великопол., Техн. ун-т, Сум. держ. ун-т, Акад. екон. наук України. - Рівне, 2016. - 270 c.
9. Карабаза І. А. Перспективи інтеграції України у світовий економічний простір [Електронний ресурс] / І. А. Карабаза, Т. В. Кожухова, В. А. Печена // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 3. - С. 180-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_3_30.
10. Кизим М. О. Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС [Електронний ресурс] / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, І. В. Ярошенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 8-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_2.
11. Конкурентоспроможність харчових галузей України в контексті євроінтеграції : монографія / І. М. Агеєва, С. А. Бондаренко, О. Д. Бренер, І. О. Відоменко, Л. Л. Гордієнко; ред.: І. І. Савенко, І. О. Седікова ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Навч.-наук. ін-т прикл. економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. - Одеса : Букаєв В.В., 2016. - 275 c.
12. Майкова Е. В. Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу [Електронний ресурс] / Е. В. Майкова // Водний транспорт. - 2012. - Вип. 3. - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2012_3_28.
13. Науменко С. В. Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна – ЄС в рамках ініціативи "східне партнерство” щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці [Електронний ресурс] / С. В. Науменко, Н. С. Науменко // Наукові праці НДФІ. - 2012. - Вип. 4. - С. 133-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2012_4_26.
14. Полторацька О. Т. Стратегічний вектор розвитку зовнішньоекономічних відносин України з Європейським Союзом [Електронний ресурс] / О. Т. Полторацька, А. І. Кириченко // Економічний простір. - 2016. - № 107. - С. 48-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_107_7.
15. Попадинець Н. М. Ринок роздрібної торгівлі України та країн ЄС: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 2. - С. 295-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_2_34.
16. Реформування економіки: досвід ЄС та перспективи України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2016 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Резекнен. технол. акад. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. - 130 c.
17. Русєвіч А. Роль малого бізнесу в економіці країни [Електронний ресурс] / А. Русєвіч, М. Осипова // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2014. - № 12. - С. 120-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_12_14.
18. Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції : тези доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2016 р., Дніпропетровськ / ред.: Н. М. Чуприна, О. А. Паршина, В. І. Дубницький ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Екон. ун-т у Вроцлаві, Півден.-Казахстан. держ. ун-т ім. М. Ауезова, Білорус. держ. технол. ун-т, Русен. ун-т "Ангел Кьнчев", Молдав. екон. акад. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 292 c.
19. Фролов С. М. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків складових зовнішньоторговельного обороту й економічних показників регіону, країни та світу / С. М. Фролов, О. І. Савицька // Проблемиекономіки. - 2016. - № 1. - С. 282-288.
20. Черленяк І. І. Виміри транскордонної співпраці бізнесу України та Румунії [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк, В. М. Бондаренко, В. М. Герзанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 2. - С. 38-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_2_8.
21. Яцунська О. С. Процес упровадження МСФЗ в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Яцунська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 173-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_3_25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.09.2017 19.58.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.163829 seconds