Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43068  
Тетяна запитує:
Підберіть літературу на тему навчання дитини читати.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Навчання читанню / С. Є. Гавріна [та ін.] ; пер. В. Середи. - Київ : Перо, 2008. - 16 с. : іл. - (Розвиток дитини. 5-6 років).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 1 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 2 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 3 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Кузнєцова Є. Науковий блог: що і як читати з дітьми [Електронний ресурс] / Є. Кузнєцова // BBC Україна : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: //www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160524_children_reading_science_blog_or.
Як навчити дитину читати [Електронний ресурс] // Школа раннього розвитку. Дитячий клуб «Лоло» : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://lolo.kiev.ua/ukr/reading.html. — Назва з екрану.
Як навчити дитину читати швидко та невимушено [Електронний ресурс] // Розвиток дитини : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/10/. — Назва з екрану.
Як НЕ варто вчити дітей читати. Основні помилки педагогічного процесу [Електронний ресурс] // Освіта нова [портал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://osvitanova.com.ua/posts/159-yak-ne-varto-vchyty-ditei-chytaty-osnovni-pomylky-pedahohichnoho-protsesu.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.04.2019 16.57.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43067  
Людмила запитує:
Застосування інтелект-карт у засвоєгнні знань учнями
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Квятковська Ю. Теорія і практика застосування інтелект-карт на уроках зарубіжної літератури : методика, пошук, досвід / Ю. Квятковська // Всесвітня літ. в школах України. - 2019. - № 3. - С. 21-26.
Інтелект-карти — саме те для сучасного освітнього процесу [Електронний ресурс]. — Педрада : [портал освітян України]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/1241-qqq-17-m3-17-03-2017-ntelekt-karti-same-te-dlya-suchasnogo-osvtnogo-protsesu. — Назва з екрану.
Кодола В. Методичні родзинки «Створюємо інтелект-карту (Mind Map)» [відеоресурс[ : відеоурок 8 / В. Кодола. — Youtube : [відеопортал[. — Електронні графічні дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9SOsJP3RxdE. — Назва з екрану.
Маслієнко А. І. Розробка інтелект-карт, фрагменти уроків грамоти та Я досліджую світ з їх використанням : авторська розробка [Електронний ресурс] / А. І. Маслієнко. — На урок : [веб-сайт].— Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/avtorska-rozrobka-na-temu-intelekt-karti-fragmenti-urokiv-navchannya-gramoti-ta-doslidzhuyu-svit-z-h-vikoristannyam-84380.html. — Назва з екрану.
Московченко Л. І. Розробити інтелект-карти, фрагменти уроків математики та Я досліджую світ з їх використанням [Електронний ресурс] / Л. І. Московченко. — Super.urok : [освітній портал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://super.urok-ua.com/rozrobiti-intelekt-karti-fragmenti-urokiv-matematiki-ta-ya-doslidzhuyu-svit-z-yih-vikoristannyam/. — Назва з екрану.
Онлайн Майндмэппинг [Електронний веб-сервіс]. — Режим доступу: https://www.mindmeister.com/ru?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ua_ru_search&utm_content=mm&gclid=EAIaIQobChMIwNmyqbLt4QIVSuaaCh39JwoVEAAYASAAEgJmO_D_BwE.
Петров С. Використання інтелект-карт на уроках в початковій школі [Електронна презентація] / С. Петров. — Електронні графічні дані. — Режим доступу: https://prezi.com/vaitl7mwxbxe/presentation/. – Назва з екрану.
Реут Я. В. Майстер-клас "планування і проведення тематичного (інтегрованого) дня" [Електронний ресурс] / Я. В. Реут. — Мар’янівська загальноосвітня школа : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://maryanivkaschool.klasna.com/uk/article/maister-klas-planuvannya-i-provedennya-tematichnog-2.html. — Назва з екрану.
Синяговська Ю. Розробка інтелект-карт, фрагменти уроків грамоти та Я досліджую світ з їх використанням : авторська розробка [Електронний ресурс] / Ю. Синяговська. — На урок : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/rozrobka-intelekt---kart-fragmenti-navchannya-gramoti-ta-ya-doslidzhuyu-svit-z-h-vikoristannyam-65801.html. — Назва з екрану.
Тарас Т. І. Інтелект-карта як інструмент для вивчення предметів освітньої галузі "Суспільствознавство" та освітньої галузі "Мистецтво" в ЗЗСО [Електронний ресурс] / Т. І. Тарас. — Всеосвіта : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-ak-instrument-dla-vivcenna-predmetiv-osvitnoi-galuzi-suspilstvoznavstvo-ta-osvitnoi-galuzi-mistectvo-v-zzso-36348.html. — Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.04.2019 12.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Ніжин :: Запитання: 43066  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою: Форми та рівні економічного співробітництва коаїн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління. — Київ : Ін-т економ. досліджень та політичних консультацій. — 2013. — 127 с.
Можливі наслідки від імплементації положень майбутньої Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та поглибленої зони вільної торгівлі як її головного компоненту / Укр.-Європ. дорадчий центр з питань законодавства. — Київ, 2009. — 87 с.
Усенко О. О. Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції України та ЄС: автореф. дис. … наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.02 / О. О. Усенко. – Київ : Нац. екон. ун-т. — Київ,
2010. — 20 с.
Алейнікова О. В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального регулювання сфери економічних відносин [Електронний ресурс] / О. В. Алейніков // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2014. — Вип. 2 (53). — С. 8-13. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2014_2_3.pdf.
Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах ЄС [Електронний ресурс] : моногр. / С. В. Беренда. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 168 с. — Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12240/2/BerendaManuscript.pdf.
Грищенко А. Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України [Електронний ресурс] / А Грищенко // Економіка України. — 2012. — С. 80-88. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2012_7_9.pdf.
Гончарук А. Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / А. Гончарук, О. Усенко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/1812-0660/article/download/27576/24723.
Зона вільної торгівлі між Україною та державами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі / Ін-т економ. досліджень та політ. Консультацій. — Київ, 2015. — 25 с. — Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/Free_trade_EFTA1.pdf.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 280 с. — Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/659/1/Міжнародні організації.pdf.
Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/efta.
Сібекіна А. Ю. Зона вільної торгівлі як найважливіший чинник ефективної динамізації економіко-інтеграційних процесів України [Електронний ресурс] / А. Ю. Сібекіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2013. — № 5-6. — С. 61-67. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/uazt_2013_5-6_12.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.04.2019 17.04.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Київ :: Запитання: 43065  
Маша запитує:
Які книги є у бібліотеці С. Талан. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Машо! В фонді Національної бібліотеки України для дітей є видання Талан С. Чекаємо на вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м.Київ, вул. Януша Корчака, 60. Тел.: (38044) 443–25–30, (38044) 443–26–31.
Талан С. Раздели мою печаль : роман / С. Талан - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2017. - 236, [1] с. : [1] портр.
Талан С. Замкнене коло : роман / С. Талан ; дизайн обкл. О. Ландін. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 316, [2] c.
Талан С. Когда ты рядом : роман / С. Талан ; дизайнер обл. Н. Переходенко. - Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. - 318 с.
Талан С. Коли ти поруч / С. Талан. - 2-е вид., стер. - Х. ; Белгород : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 318 с.
Талан С. Купеля : збірка / С. Талан - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 236, [2] с. : іл.
Талан С. Надежда : роман / С. Талан ; дизайнер обл. Т. Коровина. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 301 с. : іл.
Талан С. Не вурдалаки / С. Талан ; дизайнер обкл. С. Ткачов ; передм. К. Романченко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 300 с. : іл.
Талан С. Оголений нерв : роман / С. Талан. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 538, [2] c. : іл
Талан С. Ошибка : роман / С. Талан ; пер. с укр. Р. Хворостяной ; предисл. Ж. Куявы ; дизайнер обл. О. Романика. - Х. ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 333 с.
Талан С. Повернутися дощем : роман : правда про війну, побачену на власні очі / С. Талан ; дизайнер обкл. О. Ландін ; іл. А. Малкіної. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 444, [1] c. : іл.
Талан С. Помилка : роман / С. Талан ; передм. Ж. Куяви ; дизайнер обкл. О. Романіка. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 333 с.
Талан С. РаКУРС : роман / С. Талан ; дизайнер обкл. О. Ландін. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 316, [1] с. : іл.
Талан С. Розколоте небо : роман / С. Талан ; [передм. С. Хвостової]. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 345, [2] с.
Талан С. Своя чужая жизнь : роман / С. Талан ; дизайнер обл. Н. Переверзева. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2017. - 219, [1] с. : [1] портр.
Талан С. Спокута : роман / С. Талан ; дизайн обкл. О. Ландін. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 300, [1] с.

.: Розділ: Література :: 24.04.2019 23.47.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юра із міста: Ірпінь :: Запитання: 43064  
Юра запитує:
Розвивальні онлайн ігри для діток.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42162, 42181. Додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
https://learningapps.org/user/nbkidskiev
https://www.jigsawplanet.com/nbukids.

.: Розділ: Інше :: 24.04.2019 23.45.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.649318 seconds