Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44539  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про мікологію.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Ми відповідали на даний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 44152. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Баканова Н. В. Мікологія : навч. посіб. / Н. В. Баканова, О. М. Ванзар ; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 91 c.
Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки : матер. Всеукр. наук. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Київ / ред. І. О. Дудка, С. Я. Кондратюк; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Укр. ботан. т-во. - Київ, 2011. - 298 c.
Леонтьєв Д. В. Загальна мікологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Леонтьєв, О. Ю. Акулов. - Харків : Основа, 2007. - 228 c.
Чорна Г. А. Мікологія : практикум із мікології та фікології / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. - 96 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 21.07.2020 13.00.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Бровари :: Запитання: 44538  
Олеся запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про творчість Віктора Домонтовича. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесю! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 26455; 31190; 39377; 43212. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Абліцов В. Запізніле? Ні, вчасне повернення Віктора Петрова / В. Абліцов // Українська літературна газета. — 2013. — 4 жовт. — С. 12-13.
Боярчук О. Експериментальна проза 20-их років XX століття: жанрово-стильові модифікації (В. Домонтович, А. Любченко, М. Йогансен) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 с.
Боярчук О. "Неокласична" проза Віктора Домонтовича як різновид модернізму / О. Боярчук // Актуал. проблеми сучас. філол. Літературознавство : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. Х (спец.). — С. 205-214.
Брюховецький В. Стаття stand-by... : [Петров, В. Українська інтелегенція — жертва большевицького терору] / В. Брюховецький // Літературна Україна. — 2019. — 22 червня. — С. 6-9.
Брюховецький В. Фокус долі : [Віктор Петров] / В. Брюховецький // Літературна Україна. — 2013. — 2-9 трав. — С. 6-7.
Віктор Петров (В. Домонтович) // Київські неокласики. — Київ, 2015. — С. 437-445.
Загоруйко Ю. Письменник Віктор Петров (В. Домонтович) / Ю. А. Загоруйко. — Київ : Журн. ”Слово і час”, 1993. — 68 с.
Зеленська В. Євангельські мотиви у творчості Віктора Петрова-Домонтовича [Електронний ресурс] / В. Зеленська // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 92. — С. 439-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_92_64.
Корпусова В. З архіву Віктора Петрова (Домонтовича): До вивчення творів раннього періоду творчості [Електронний ресурс] / В. Корпусова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2012. — Вип. 8. — С. 164-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2012_8_17.
Корпусова В. З останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" [Електронний ресурс] / В. Корпусова // Українська біографістика. — 2008. — Вип. 4. — С. 340-365. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2008_4_246.
Корпусова В. Невідома сторінка біографії Віктора Петрова (Домонтовича) / В. Корпусова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2005. — Вип. 14. — С. 859-869.
Мініч Н. Жанрові особливості українського інтелектуального роману (В. Домонтович, В. Шевчук) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. Мініча ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2012. — 19 с.
Новик О. Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим [Електронний ресурс] / О. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 18. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2019_18_13.
Петрик А. Рецепція архетипного образу богині Артеміди в романі Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" [Електронний ресурс] / А. Петрик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2010. — № 29. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2010_29_15.
Ушневич-Штанько С. Модерністські парадигми в романах Віктора Домонтовича / С. Ушневич-Штанько // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. — 2005. — Вип. 9-10. — С. 119-128.
Ушневич-Штанько С. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості художнього мислення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. Ушневич-Штанько ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.

.: Розділ: Література :: 21.07.2020 09.11.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44537  
Діма запитує:
Факультети в університеті культури
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Київський національний університет культури і мистецтв — http://knukim.edu.ua/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.07.2020 23.29.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 44536  
Софія запитує:
Підготовча література до зно з географії
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бобровський М. ЗНО як індикатор рівня географічної освіти / М. Бобровський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 23. - С. 6-8.
Бобровський М. Форма оцінювання - близька до оптимальної : [зовнішнє незалежне оціювання знань з географії] / М. Бобровський // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 7. - С. 9-10.
Бочко М. Готуємося до ЗНО / М. Бочко, І. Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 6. - С. 10-13.
Міністерство освіти і науки України. Шкільна географічна освіта у 2008-2009 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України, 7 лип. 2008 р. // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2008. - № 37. - С. 10-15.
Науменко С. Тестові завдання з географії для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів як інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6 і 7 класів з географії / С. Науменко // Наука і суспільство. - 2011. - № 7-8. - С. 48-57.
Толокова Н. А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО : реформа шкільної освіти / Н. А. Толокова // Географія та економіка в рідній школі. - 2019. - № 7-8. - С. 8-11.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 20.07.2020 23.22.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Мелітополь :: Запитання: 44535  
Світлана запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про про творчість Джона Стейнбека. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Ничко О. Imago України та українців у журналістській та фікційній свідомості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О.Ничко // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 78. — С. 80-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_12.
Ничко О. Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2011. — Вип. 22. — С. 201-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_22_23.
Ничко О. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. Ничко ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Ничко О. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж. Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека "The Short Reign of Pippin the IV") [Електронний ресурс] / О. Ничко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 207-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_65.
Онуфриенко Г. Писательская лотерея, или 105 лауреатов Нобеля / Г. Онуфриенко // Мир библиографии. — 2009. — № 3. — С. 49-57.
Самійленко Л. Друге дихання української книги : книжкова абетка / Л. Самійленко // Культура і життя. — 2018. — 11 трав. - С. 14.
Слабошпицький М. "Російський щоденник" Джона Стейнбека і довкола нього / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2010. — 15 квіт. — С. 4.
Скородєд Т."Шукайте цензора в собі..." : тема совісті та своєрідність розв'язання проблеми морального вибору на прикладах творів зарубіжних письменників / Т. Скородєд // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2012. — № 1. — С. 19-24.
Туманян Э. Особенности реализма в романах Джона Стейнбека : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.07 / Э. Туманян. — Ереван, 2014. — 25 с.
Шкраб'юк П. Чому плакав Джон Стейбек : Тарас Шевченко та закордонні діячі культури : епізоди шани та любові / П. Шкраб'юк // День. — 2014. — 28 лют. — 1 берез. — С. 11.

.: Розділ: Література :: 20.07.2020 10.32.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.429822 seconds