Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Філомена із міста: Львів :: Запитання: 43427  
Філомена запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Експертна діяльність як проектування розвитку освіти та механізм забезпечення її якості
Наша відповідь:
Доброго дня, Філомено! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
https://core.ac.uk/download/pdf/33686915.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Vmdu_pr_2013_6_11.pdf
http://www.psuhologia.in.ua/images/dustan/stavppe2.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10953/1/I_Tryhub_osv1_KUBG.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Освітологія підготовка експертів у галузі освіти навчально-методичний посібник .pdf
https://www.academia.edu/14170593/ЕКСПЕРТНА_ДІЯЛЬНІСТЬ_У_ВИЩІЙ_ОСВІТІ_ПІДХОДИ_І_КРИТЕРІЇ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-04
file:///C:/Users/User/Desktop/Otros_2017_4_5.pdf
– Огнев’юк В. О. Науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти – освітологія / В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва // Креативна педагогіка / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2012. – Вип. 5. – 108 с. – С. 32-41.
– Чепа М.-Л. А. Психологічна експертиза освіти / М.-Л. А. Чепа // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології» (Том ХІІ, ч. 5). – Київ. – С. 337-341.
– Єльнікова Г.В. Атестація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: передумови, зміст, експеримент : наук.-метод. посіб. / Г. В. Єльникова. – Харків : Гімназія, 1999. – 160 с.
– Петренко Л. Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів / Л. Петренко // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 83-90.
– Касьянова О. М. Експерт в освіті: основні характеристики, методи відбору та оцінювання / О. М. Касьянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [голов. ред. : Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя : КПУ. – Вип. № 21 (73). – 2011. – 502 с.
– Іваницька О. Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом / О. Іваницька, А. Панченко // Освітологія. – 2015. – № 4. - С.65-70.
– Пономаренко Н. Експертиза в освіті: особливості, функції, типи / Н. Пономаренко // Освітологія. – 2015. – № 4. - С.61-64.
– Боднар О. С. Часткові технології управління суб'єктами у системі аналітико-експертної діяльності в освіті / О. С. Боднар // Імідж сучас. Педагога. - 2015. - № 8. - С. 15-18.
– Яблонський А. І. Сутність і феноменологія експертизи освіти / А. І. Яблонський // Пед. науки: теорія, історія, інновац. Технології. - 2015. - № 4. - С. 272-282.
– Боднар О. Технології управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону / О. Боднар // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2012. - № 5. - С. 88-93.

.: Розділ: Освіта :: 4.10.2019 12.22.56 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 43426  
Настя запитує:
Допоможіть з інформацією за темою: Історія вивчення нуклеїнових кислот
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя! Перегляньте наступні джерела:
Карпова І. С. Мутагенна дія нуклеїнових кислот і еволюційний процес / І. С. Карпова, С. С. Малюта // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2011. – Т. 9. - № 1. – С. 134-146.
Історія вивчення нуклеїнових кислот [Електронний ресурс] // Образовательная публичная библиотека : [блог]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://po-teme.com.ua/genetika/knigi-po-genetike/lisova-genetika-navchalnij-posibnik-g-g-baranetskij-r-m-grechanik-2003-r/588-istoriya-vivchennya-nuklejinovix-kislot.html. – Назва з екрану.
Карпова І. С. Відкриття мутагенної дії ДНК у світлі латеральної геноміки [Електронний ресурс] / І. С. Карпова // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2016. – Т. 19. – С. 247-251. – Режим доступу: http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/article/download/675/Karpova.pdf.
Левицький Є. Л. Фредерік Сенгер — один із один із засновників засновників сучасної біотехнології сучасної біотехнології [Електронний ресурс] / Є. Л. Левицький // Біотехнологія. – 2008. - Т. 1. - № 1. – С. 123-125. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/biot_2008_1_1_15.pdf.
Остапченко Л. І. Біохімія нуклеїнових кислот [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Остапченко, Д. М. Гребіник. – Київ, 2013. – 290 с. – Режим доступу: http://biology-old.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biochimiya/Metodychni_rozrobky/l.y.ostapchenko, d.m. grebynyk, byohymyya nukleynovyh kyslot.pdf.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 4.10.2019 09.23.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43425  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: Інтеграція України у Європейський освітній простір: організація освітнього простору відповідно до світових тенденцій та вимог ринку праці
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:

Андрушкевич Ф. Інновації в польській та українській освіті як наслідок підписання європейських освітніх декларацій (порівняльний аналіз) / Ф. Андрушкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 32–40.

Андрущенко В. Можливість і дійсність конституційного процесу в європейському освітньому просторі / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № 4. – С. 9–12.

Андрущенко В. «Педагогічна матриця» української освіти : її значення для України і європейського світу / В. Андрущенко // Рідна школа. – 2012. – № 4–5. – С. 13–19.

Антонюк Т. Гармонізація української системи освіти з міжнародними стандартами як головна передумова інтеграції у світовий освітній простір / Т. Антонюк. – Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2014_15_22.pdf

Вікторов В. Нові моделі управління освітою : процес перетворень у системі управління освітою України відповідно до вимог Болонського процессу / В. Вікторов // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66–71.

Гавлітіна Т. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 117–120.

Гейко С. Проблеми підвищення якості освіти в Україні в контексті Євроінтеграції / С. Гейко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. – Дрогобич : Ред.-вид. від. ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – С. 237–241.

Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 32-35.

Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11–16.

Іванова С. Інновації в освіті та проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України / С. Іванова. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13366/200-202.pdf?sequence=1

Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 560с. – (Євроінтеграція: український вимір ; Вип.16).

Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір : здобутки Закарпатського державного університету. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9822/1/34.pdf

Калінічева Г. І. Академічна мобільність як складова європейського простору вищої освіти / Г. І. Калінічева // Вища освіта України. – 2010. – Дод. 4. – Т. 1(19): "Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі". – С. 143–154.

Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2203/1/Kasjarum.pdf

Корольова Т. С. Інтеграція вищої освіти України до європейського освітянського простору в умовах глобалізації / Т. С. Корольова. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2165/1/Інтеграція вищої освіти України до європейського освітянського простору в умовах глобалізації.pdf

Лук’янихіна О. А. Інтеграція української вищої освіти до європейського освітнього простору / О. А. Лук’янихіна, К. І. Кириченко. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34636/1/Lukianikhina_education modernization.pdf

Мартиненко С. Європейський простір вищої освіти : тенденції розвитку та пріоритети / С. Мартиненко. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ocvit_2013_2_22.pdf

Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»: методичні рекомендації / укл.Т. В. Деміракі ; за заг. ред. В. В. Стойкової. –Миколаїв : ОІППО, 2018. – 36 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/biblioteka/repozitariy/metod recomendacii/Метод. рекомендації Деміракі.pdf

Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі: монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, О. В. Кудін, О. І. Огієнко та ін. – К. : Пед. думка, 2011. – 232 с.

Моісєєва Ф. А. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Наука. Суспільство. Релігія. – 2014. – № 1. – С. 36-40. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86995/06-Moiseeva.pdf?sequence=1

Норкіна О. Ф. Формування сучасного освітнього простору в Україні / О. Ф. Норкіна. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob.11.125.pdf

Паращенко Л. Європейський вибір у системі загальної середньої освіти України / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 7–13.

Перспективи освітньої системи України на ринку міжнародних освітніх послуг : аналітична записка. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juli/4.htm

Радівілова Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі / Т. Радівілова // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. – Л. : Манускрипт, 2014. – С. 69–92.

Разуменко О. Освітній простір як місце розгортання педагогічних відносин / О. Разуменко. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2312-1947/article/download/29188/25961

Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7–14.

Сучасні світові й вітчизняні моделі управління розвитком освітніх систем. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9226/1/Григорьэва_електбыбылыот.pdf

Ткач Т. В. Освітній простір особистості: психологічний аспект : монографія / Т. В. Ткач ; Інститут ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. ; Запоріжжя, 2008. – 272 с.

Хан Є. Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору / Є. Хан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 3. – С. 54-57. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Ist_2015_3_15.pdf

Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення / А. Д. Цимбалару. – Український педагогічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 41-49. – Режим доступу: http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/311/311c4a2491b1cdb734b792dca919716e.pdf

Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 44–50.

http://www.govforc.com/index.php?id=353

http://uip.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Лекция-2.pdf

http://lib.khnu.km.ua/virt_dovidka1/for_chit/view_post.php?postid=8727

https://pidruchniki.com/1298010862052/pravo/mizhnarodne_osvityanske_pravo_pravovi_aspekti_vhodzhennya_ukrayinskoyi_osviti_svitoviy_osvitniy_prostir

http://www.osvitaua.com/2018/08/65946/

http://education-ua.org/ua/articles/1115-novij-osvitnij-prostir-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoli-misiya-nezdijsnena

.: Розділ: Освіта :: 4.10.2019 09.01.44 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43424  
Інна запитує:
Допоможіть знайти інформацію для реферату за темою:Розвиток політичної журналістики. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Дуцик Д. Політична журналістика / Д.а Дуцик. — Київ : ВД «Києво-Могилян. академія», 2005. — 138 с.
Карпенко В. Журналістика : вступ до фаху: [навч. посіб.] / В. Карпенко. – Київ : Україна, 2011. – 195 с.
Воронова М. Ю. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності [Електронний ресурс] / М. Ю. Воронова // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2013. - Том 50. – Січень-березень. – С. 197-201. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_50_40.pdf.
Громадська Н. А. Теоретичні основи дослідження політичної журналістики [Електронний ресурс] / Н. А. Громадська, К. О. Висоцька // Наук. праці. Сер. Політологія. – 2016. - Т. 284. – Вип. 272. – С. 17-20. – Режим доступу: http://politics.chdu.edu.ua/article/download/107056/102028.
Дмитерко Ю. Ю. Відображення дійсності у ЗМІ: державно-правовий аспект журналістики [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Дмитерко // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 361-367. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_45).
Коваленко І. Незалежна журналістика як засіб контролю громадянського суспільства за здійсненням політичної влади (функціональний аспект) [Електронний ресурс] / І. Коваленко // Вісник Харків. держ. академії культури. – 2013. – Вип. 41. – С. 241-246. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_ 41_32.
Литвинова М. К. Політична журналістика в Україні в Україні: деякі аспекти теорії і практики [Електронний ресурс] / М. К. Литвинова. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1520.
Три гріхи політичних журналістів [Електронний ресурс] / підгот. М. Дорош // Detector.media : [веб-сайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://ms.detector.media/trends/mediacriticism/tri_grikhi_politichnikh_zhurnalistiv/.

.: Розділ: Держава і право :: 3.10.2019 15.32.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 43423  
Яна запитує:
Добрий день! В яких періодичних виданнях можна ознайомитися зі сценаріями до Дня захисника України. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, Революцію на граніті, захисників України, українське козацтво, Пилипа Орлика та його Конституцію, злочин комуністичного режиму, звільнення України від нацистських окупантів, видатних історичних, політичних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч // Позакласний час. — 2018. — № 9. — Школа патріота. — С. 1-48.
Бородіна В. Слава козацька жива! : сценарій до Дня українського козацтва / В. Бородіна // Шкільний світ. — 2015. — № 18. — С. 22-24.
Вановська І. Вартові української держави / І. Вановська // Історія в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 11-24.
Виховуємо українців : цікава україністика : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 9. — Тематична вкладка. — С. 1-48.
Воскресни волі дух і наша сила! : [добірка матеріалів до Дня Покрови Пресвятої Погородиці, Дня українського козацтва та Дня захисника України] // Позакласний час. — 2018. — № 9. — Не журись!. — С. 47-58.
[Добірка матеріалів до свят та знаменних дат жовтня, про шанобливе ставлення до людей похилого віку, традиції Запорозької Січі, технологію виготовлення подарунків для педагогів, цікаві факти з життя Джанні Родарі, рекомендації для батьків щодо формування взаємостосунків школярів тощо] // Позакласний час. — 2015. — № 9. — Творча скарбничка. — 2015. — Вип. 11. — С. 19-29.
Зудова Л. Сильні, сміливі, надійні : [конкурсні змагання до Дня Збройних Сил України] / Л. Зудова // Розкажіть онуку. — 2015. — № 9. — С. 14.
Коломієць Л. Моя Україна — колиска козацької слави : сценарій виховного заходу до Дня захисника України / Л. Коломієць, О. Лазуренко // Шкільна бібліотека плюс. — 2016. — № 3-4. — С. 24-27.
Кузніцова В. Свято доблесті та честі : [сценарій про захисників Вітчизни] / В. Кузніцова // Розкажіть онуку. — 2015. — № 9. — С. 12-13.
Слава нашим захисникам! : 14 жовтня — День захисника України // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 9. — С. 25-26.
Уроки мужності : [добірка сценаріїв, присвячених захисникам України] // Позакласний час. — 2016. — № 9. — С. 35-46.

.: Розділ: Сценарії :: 3.10.2019 14.17.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.964603 seconds