Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Галина із міста: м.Біла Церква :: Запитання: 41655  
Галина запитує:
Допоможіть, будь-ласка, підібрати електронні джерела за темою "Роль книги у житті підлітка" для виступу на батьківському лекторії. Спасибі.
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 10.02.2018 22.09.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41654  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Переваги бізнес-планування у сучасному розвитку світової економіки".
Наша відповідь:
1.Кібік О.М. Теорія бізнесу : навчальний посібник. - К. : Алерта, 2017. - 254,[2] с.
2.Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия. - К. : Центр учебной литературы, 2012. - 380 с.
3.Кулініч І.О. Психологія управління. - К. : Знання, 2008. - 292 с.
4.Скібіцький О.М. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності. - К. : Кондор, 2011. - 911 с.
5.Ткаченко С.А. Підсистема інтегрованої економічної діагностики в управлінні цілеспрямованими системними планами // Економіка. Фінанси. Право. - 2016. - № 12. - С. 9-12.
6.Олійник, Я.Б. Про стратегію регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект // Економіка України. - 2015. - № 12. - С. 39-47. -
7.Стоянець, Н.В. Теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозування // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 54-62
8. Диха, М.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії // Економіка України. - 2014. - № 7. - С. 82-93.
9.Радіонов, Ю.Д. Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів // Економіка України. - 2014. - № 4. - С. 40-54.
10.Архангельський, Ю.С. Необхідність державного планування економіки обгрунтовано економіко-математичною теорією // Економіка України. - 2013. - № 1. - С. 82-90.
11. Гончар,Ольга. Наукова думка щодо вирішення проблем планування в сучасних умовах // Економіст. - 2012. - № 10. - [3 обкл.]

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.02.2018 21.27.08 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Черкаси :: Запитання: 41653  
Павло запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: Заочний розгляд цивільних справ Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жукевич І. В. Проблеми заочного розгляду цивільної справи у разі неявки відповідача у судове засідання [Електронний ресурс] / І. В. Жукевич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2013. - Вип. 31. - С. 159-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_31_18.
Заочний розгляд справи - http://pidruchniki.com/1262061748363/pravo/zaochniy_rozglyad_spravi
Короєд С. О. Заочний розгляд в цивільному судочинстві: питання ефективності [Електронний ресурс] / С. О. Короєд // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_21.
Ткачук О. М. Цивільний та Цивільний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 338 с.
Тульчевська Н. В. Проблемні аспекти окремого, наказного провадження та заочного розгляду справи в межах цивільного процесуального законодавства України [Електронний ресурс] / Н. В. Тульчевська // Держава та регіони. Серія : Право. - 2016. - № 1. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2016_1_6.
Україна. Закони. Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 10 січ. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2017. - 439, [1] с
Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 25 січ. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2017. - 218 с.
Умови проведення заочного розгляду справи - http://uazakon.ru/ukr/tspk/224/default.htm
Цал-Цалко Ю. Ю. Специфіка інституту заочного розгляду справи [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Цал-Цалко // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_2_11.
http://textbooks.net.ua/content/view/4724/40/

.: Розділ: Держава і право :: 10.02.2018 21.05.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 41652  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал до курсової роботи. Допомога батькам у підготовці дітей до школи за програмою Нової української школи.(матеріали тренінгів, семінарів, тести різні)
Наша відповідь:
Вероніко, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Нормативно-правова база:
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-п

Наказ МОН України від 16.08.2017 №1181 "Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти”
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57231/

Наказ МОН України від 13.07.2017 №1028 "Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів"
https://imzo.gov.ua/2017/07/17/nakaz-mon-ukrajiny-vid-13-07-2017-1028-pro-provedennya-vseukrajinskoho-eksperymentu-na-bazi-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv/

Наказ МОН України від 13.07.2017 № 1021 "Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня"
https://imzo.gov.ua/2017/07/17/nakaz-mon-ukrajiny-vid-13-07-2017-1021-pro-orhanizatsijni-pytannya-zaprovadzhennya-kontseptsiji-novoji-ukrajinskoji-shkoly-u-znz-i-stupenya/

Лист МОН України від 23.08.2017 № 1/9-450 "Щодо методичних рекомендацій для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів"
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57230/

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Модельні навчальні програми для 1-го класу та навчально-методичні матеріали
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/normativno-pravova-baza/mon/136-nova-ukrajinska-shkola/10485-modelna-navchalna-programa-dlya-1-go-klasu-ta-navchalno-metodichni-materiali

Нова українська школа
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Вітюк В. В.Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / В. В. Вітюк // Педагогічний пошук. - 2017. - № 2. - С. 3–6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_3

Гриневич, Лілія.Нова українська школа: не говорити про можливості, а творити їх / Лілія Гриневич // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукраїнський науково-практичний журнал. - 2016. - № 4/6. - С. 6–13

Електронна платформа «Нова українська школа»
http://www.nus.inf.ua/

Концепція «Нова українська школа»
http://baltammk.odessaedu.net/uk/site/kontseptsiya-nova-ukrayin.html

Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015 - 2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. - 2017. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Майстерня підготовки до школи “Всезнайка” 5-6 років (Львів)
http://knowledge.lviv.ua/poslugy/pidgotovka-do-shkoly/

Онопрієнко О. В. Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучасного підручника. - 2017. - Вип. 19. - С. 244-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2017_19_29

Підготовка дітей до школи (програма, методика)
http://info-mir.com.ua/pidgotovka-ditej-do-shkoli-programa-metodika/

Підготовка дитини до школи (рекомендації для батьків)/ Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/poradi/batko/298-pidgotovka-ditini-do-shkoli-rekomendatsiji-dlya-batkiv

Підготовка до школи
https://study-smile.com/napryamki-roboti/pidgotovka-do-shkoli/

Підготовка до школи — завдання в ігровій формі, індивідуальні заняття та поради батькам
http://radka.in.ua/materinstvo/pidgotovka-do-shkoli-zavdannia-v-igr.html

Сесик, О. О. Педагогіка партнерства - ключовий компонент формули "нової школи" / О. О. Сесик // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. - 2017. - № 3. - С. 2-4. - Бібліогр. в кінці ст.

Тест Керна-Ірасека. Перевірка готовності дитини до школи
https://teddyclub.info/3-6-rokiv/pidgotovka-do-shkoli/test-kerna-raseka-perevirka-gotovnosti-ditini-do-shkoli

Тестування до першого класу: які знання обов'язково знадобляться
https://rozumnik.jimdo.com/цікаві-статті/навчання/тестування-до-першого-класу-які-знання-обов-язково-знадобляться/

Ушмарова, В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції "Нова українська школа" / Вікторія Ушмарова // Початкова школа. - 2017. - № 9. - С. 1-5.

Харченко О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Харченко // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 2-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_3

Чи готова ваша дитина до школи?
http://pedpresa.ua/158049-158049.html

Що змінює для дітей новий закон "Про освіту"
https://life.pravda.com.ua/society/2017/09/28/226693/

Як підготувати дитину до школи?
https://buki.com.ua/news/yak-pidhotuvaty-dytynu-do-shkoly-1/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.02.2018 14.39.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 41651  
Настя запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, книги для молодої господарки (про кулінарію, прибирання, затишок у домі). Щиро вам дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
Франко О.Ф. Практична кухня / Літ. опрацюв. О.П. Сенатович; Худож. І.П. Плесканко. — 2-ге вид. — Львів: Каменяр, 1992. — 238 с.: іл., 20 арк. іл., 1 арк. портр.
Мирошниченко С.А. Драгоценная энциклопедия юной хозяюшки. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2007. – 288 с.
Доцяк В.С. Українська кухня. https://fex.net/#540101237247

.: Розділ: Інше :: 10.02.2018 01.14.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.728979 seconds