Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39031
   


Автор запитання: Лариса із міста: Суми :: Запитання: 40950  
Лариса запитує:
Як систематизувати літературу про заповідники?
Наша відповідь:
Якщо в документі мова йде про природні заповідники – документи групуємо за розділом – 502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія.
За допомогою загального визначника місця (таблиця 1e) можна уточнити місце знаходження заповідника – країна з деталізацією конкретної місцевості (при потребі), та використати спеціальний визначник (1-751) – Природоохоронні зони.
Наприклад, Природний заповідник «Асканія-Нова» – 502/504(477-751).
Якщо необхідно позначити краєзнавчі матеріали, то територіальний визначник України – (477) – можна деталізувати: для прикладу, (477.72) – Херсонська область.
З використанням спеціального визначника (1-751) виокремлюються документи і про національні парки. Наприклад: Національний парк «Подольські Товтри» – 502/504(477-751).

Якщо в документі мова йде про історико-культурні заповідники – використовуємо рубрику – 71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади.
Наприклад: Історико-культурний заповідник «Буша» – 71(477), при потребі вказуємо, що заповідник знаходиться у Вінницькій області: (477.44) – Вінницька область.

Історико-архітектурні заповідники будуть мати складений індекс, де через знак відношення двокрапка проставляються два розділи: 71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади та 72 Архітектура.
Наприклад, Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» – 71:72](477).
Національний заповідник «Хортиця» – 71:72](477).
Національний заповідник «Софія Київська» – 71:72](477).
В складених індексах знак групування ] означає, що визначник місця відноситься і до першого, і до другого індексу.

Історико-меморіальні заповідники збираються за розділом 72 Архітектура. Наприклад, історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» – 72(477).

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 10.09.2017 18.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 40949  
Олександр запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти у підборі літератури до теми "Агроекологічна оцінкка виносу хімічних елементів з водозборів озер Волинського Полісся". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Євтушенко М. Ю. Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер [Електронний ресурс] / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 2 (2). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_2(2)__42.
2. Ільїн Л. Атрактивність озерних комплексів Шацького національного природного парку[Електронний ресурс] / Л. Ільїн, А. Гринасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2014. - № 11. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2014_11_6.
3. Ільїн Л. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут [Електронний ресурс] / Л. Ільїн, Ю. Ситник, А. Морозова, П. Шевченко, Н. Хомік // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 16. - С. 23-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_16_6.
4. Ільїн Л. В. Озера Волині : лімно-геогр. характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 138 c.
5. Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л. В. Ільїн // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 359-366.
6. Ільїн Л. В. Озера України : довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів : Ред.-вид. від. Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с.
7. Ільїна О. В. Геохімія біогенних елементів донних відкладів озера Гриневське (Волинське Поліссся) / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Охорона довкілля : зб. ст. XI Всеукр. наук. Таліїв. читань. — Харків, 2015. — С. 157-160.
8. Ільїна О. В. Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся) [Електронний ресурс] / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 251-259. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2015_33_28.pdf.
9. Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П. В. Климович. - Львів : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2000. - 251 с.
10. Мартинюк В. О. Історія дослідження озер Волинського Полісся / В. О. Мартинюк // Вісн. Ін-ту пед. освіти. Сер. Географічна. – Рівне, 2009. – № 1. – С. 25–30.
11. Мартинюк В. О. Ландшафтна структура басейнової геосистеми озера Сомитське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (Ч. ІІ). – С. 94–100.
12. Мартинюк В. Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк) [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2013. - № 6. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_6_8
13. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області [Електронний ресурс] : автореф. дис ... канд. геогр. наук / В. О. Мартинюк. – Львів : Б. в., 2010 . – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10MVOMRO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
14. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічна оцінка басейнової геосистеми оз. Озеро (Волинське Полісся) для кадастрових потреб / В. О. Мартинюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідом. наук. зб. – Київ : Вид-во геогр. л-ри «Обрії», 2004. – Вип. 46. – Т. 1. – С. 207–215.
15. Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В. О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія : наука і освіта», 15–16 квіт. 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 162–165.
16. Мельник В. Перлина Європи - Шацькі озера : наші цінності / В. Мельник // Дивосвіт. – 2009. – № 3. – С. 14-16.
17. Ситник Ю. М. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів) [Електронний ресурс] / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, Н. В. Олексієнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_33.
18. Юрчук, П. В.Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Шацькі озера» / П. В. Юрчук, В. І. Матейчик // Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : матеріали наук.-практ. семінару «Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» (4–6 берез. 2014 р., Нижньодністров. нац. природ. парк, м. Одеса, Україна). – Київ, 2014. – С. 73-81.
19. Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах / за ред. М. І. Ромащенко, Ю. Й. Бахмачука. — Київ : Аграр. наука, 2004. — 94 с.
20. Хмелівський В. Сапропелеві мули Полісся (на прикладі Шацьких озер) [Електронний ресурс] / В. Хмелівський, В. Баранов, О. Костюк // Мінералогічний збірник. - 2010. - № 60, Вип. 1. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2010_60_1_13.
21. Янко Н. В. Антропогенна евтрофікація Шацьких озер [Електронний ресурс] / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.09.2017 17.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40948  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, матеріал до реферату "Євроінтеграція України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Ми вже відповідали на схожі запитання. Див. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 40944, 36197, 28001.

.: Розділ: Євродовідка :: 10.09.2017 10.09.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Київ :: Запитання: 40947  
Євгенія запитує:
Добрий вечір!Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до дипломної роботи на тему: "Походження та вплив неологізмів на повсякденне спілкування в угорській, англійській та українській мовах". Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє! Пропонуємо Вам ознайомитися з наданою інформацією:
Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення. – Режим доступу: https://studwood.ru/1278929/literatura/angliyski_neologizmi_nove_vikoristanni_sposobiv_utvorennya
Байрачна А. В. Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови / А. В. Байрачна // Управління розвитком. - 2014. - № 12. - С. 99-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_51
Бортничук О. М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О. М. Бортничук, Л. П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2010. - Вип. 17. - С. 64-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_10
Гладка О. В. Особливості утворення фонологічних неологізмів в англійській мові / О. В. Гладка // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 39. - С. 21-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_8
Громовенко В. В. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. – Режим доступу: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2016/9.pdf
Кабиш О. О. Словотвірні та семантичні неологізми в сучасній українській мові / О. О. Кабиш // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). - 2013. - Вип. 5. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2013_5_12
Семенюк А. А. Особливості словотвору та функціонування неологізмів у мережі Інтерет / А. А. Семенюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 14. - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_27
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ТЕКСТІ. – Режим доступу: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=40974
Ткачик О. В., Бабаєв Т. К. АНГЛІЙСЬКІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8975/1/08_tkachyk_ov_english_euphemistic_neologisms.pdf
Циганкова З. М. До питання про визначення поняття "неологізм" / З. М. Циганкова // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_31
Шутова М. О. НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=68cm9jHBMsyUgIU84ttKu6Vsaod7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuaXJiaXMtbmJ1di5nb3YudWEvY2dpLWJpbi9pcmJpc19uYnV2L2NnaWlyYmlzXzY0LmV4ZT9DMjFDT009MiZJMjFEQk49VUpSTiZQMjFEQk49VUpSTiZJTUFHRV9GSUxFX0RPV05MT0FEPTEmSW1hZ2VfZmlsZV9uYW1lPVBERi9Odmt5dV8yMDEwXzIxXzEzLnBkZiIsInRpdGxlIjoiY2dpaXJiaXNfNjQuZXhlIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNzM4ODkxNzQzMTQ5NjU3MzYwMCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNTA0MDg4NjU4NH0=&lang=uk
Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття як складова мовної картини світу. Автореферат.— К.: Вид-во СП "ПоліПрінт", 2003.— 20 с.
Левицький А.Е. Актуальні проблеми розвитку неології : (на матеріалі сучасної англійської мови) А.Е. Левицький // Вісник. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 23. - С. 16-21.
Неологизмы в английском языке // Іноземна філологія. - 1991. - № 6. - С. 10-14.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.09.2017 21.28.22 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Полтава :: Запитання: 40946  
Віктор запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка інформацію для написання дипломної роботи на тему "інформаційно-аналітична діяльність бібліотек".
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе.

Пропонуємо звернутися до наступних джерел:

Ільганаєва В. О. Місія бібліотеки в комунікаційному просторі сучасності / В. О. Ільганаєва // Библиотека вуза на новом этапе развития социальных коммуникаций : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Днепропетровск, 22—23 апр. 2010 г. — Днепропетровск, 2010. — С. 10—14.

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 34 с.

Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку : дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 502 арк. - Бібліогр.: арк. 446-502.

Кобєлєв О. М. Ресурси інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 88-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2012_36_10.pdf.

Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан / Т. Колесникова // Вісн. Кн. палати. - 2010. - № 2. - С. 25-28.

Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії [Електронний ресурс] / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 11. - С. 21-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2012_11_6.pdf.

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 151-176.

Пальчук В. Е. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпеченні владних структур України (90-ті роки XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / В. Е. Пальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2011. - 19 с.


Постельжук О. М. Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. М. Постельжук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 16 с.

Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН України, 2014. - 207 с.

Додатково див.: Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 24632, 27527, 28892, 32893, 36319. На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 9.09.2017 11.30.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.13587 seconds