Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38921
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 40838  
Олена запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка знайти інформацію з такої теми: " Зв'язок відділів державної виконавчої служби міст з Верховною Радою України ".
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : закон України, 2 черв. 2016 р. // Урядовий кур'єр. – 2016. – 27 лип. – Орієнтир. – 2016. – № 26. – С. 6-9.

Бабич В. А. Державна виконавча служба: правова природа та перспективи реформування [Електронний ресурс] / В. А. Бабич // Адвокат. - 2012. - № 1. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2012_1_5

Бабич, В. А. Принципи функціонування державної виконавчої служби / В. А. Бабич // Адвокат : Загальнодержавний професійний журнал. - 2011. - № 11. - С. 34-37.

Бараш, Євген Юхимович. Форми управління в державній кримінально-виконавчій службі України / Є. Ю. Бараш // Наше право : Науково-практичний журнал. - 2011. - № 4, ч. 1. - С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Блажівська, Оксана. Проблеми правового регулювання оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців [Текст] / Оксана Блажівська // Вісник Національної академії прокуратури України : проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. - 2015. - № 4. - С. 47-51.

Богатирьов, Іван. Сучасні підходи до визначення сфери діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України [Текст] / Іван Богатирьов, Михайло Пузирьов // Вісник прокуратури. - 2015. - № 8. - С. 44-52.

Гречанюк, Сергій Костянтинович.Організація взаємодії органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України з неурядовими інституціями [Текст] / С. К. Гречанюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 495-500.

Гук, Богдан Михайлович. Завдання та функції Державної виконавчої служби України: юридичний зміст і правова характеристика / Б. М. Гук // Наше право : Науково-практичний журнал. - 2011. - № 3. - С. 45-50.

Гук, Богдан Михайлович.До питання розмежування повноважень територіальних органів юстиції та підрозділів державної виконавчої служби [Текст] / Богдан Михайлович Гук // Наше право : Науково-практичний журнал. - 2012. - № 3, ч. 1. - С. 51-56.

Ігонін Р. В. Державна виконавча служба як складова системи органів Міністерства юстиції України / Р. В. Ігонін // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 38. - С. 308-313.

Котнюк Ю. Виконавча служба на лаві підсудних, або Як прокуратура підіграла шахраям // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10. –

Макушев, П.Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органів державної виконавчої влади [Текст] / П. Макушев // Юридичний вісник. - 2014. - № 3. - С. 85-91. - Бібліогр.: 10 назв.


Марченко, Микола.Становлення приватного виконавця в Україні [Текст] / Микола Марченко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 25-29.

Предместніков, О. Г.Адміністративно-правове регулювання статусу підрозділів державної виконавчої служби територіальних органів міністерства юстиції України [Текст] / О. Г. Предместніков // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. - 2016. - № 10. - С. 26-30.

Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів [Текст] : зб. наук. пр. [за результатами третьої міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 14-15 черв. 2012 р.] / Хмельниц. ун-т упр. та права, Гол. упр. юстиції у Хмельниц. обл., Держ. виконавча служба України, Євраз. асоц. прав. шкіл та правників. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2012. - 368 с.

Севрук, В. Г. Державна пенітенціарна служба України: сучасний стан та європейські реалії [Текст] / В. Г. Севрук, С. О. Павленко, М. М. Миколаєнко // Кримінально-виконавча політика України у дослідженнях молодих вчених : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. (Київ, 15 квіт. 2016 р.) / Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби. - Київ : Ін-т крим.-викон. служби, 2016. - С. 62-63. - Бібліогр. : с. 63.

Сіверін, Дмитро Володимирович. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності працівників Державної виконавчої служби: деякі питання сьогодення [Текст] / Дмитро Володимирович Сіверін // Наше право : Науково-практичний журнал. - 2012. - № 3, ч. 3. - С. 43-48.

Стаднік Г.В. Державна виконавча служба України як суб"єкт публічної фінансової діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 24-32

Салшний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-25.

Салашний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 64-66.

Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: історія і сучасність / Л.В. Скомороха, Л. Скомороха // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.94-99.

Сьомін, Сергій Валерійович.Європейські правила пробації та реформування кримінально-виконавчої системи в Україні [Текст] / Сергій Валерійович Сьомін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. - Київ, 2014. - № 2. - С. 154-159.

Тісногуз, Вікторія.Поява приватної виконавчої служби - це лише питання часу [Текст] / Вікторія Тісногуз // Юридичний журнал : Правове видання. - 2014. - № 2/3. - С. 162-164

Федченко, Л. Погашення боргів, гарантоване державою [Текст] / Л. Федченко // Місцеве самоврядування : Інформаційно-аналітичне видання для керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування. - 2014. - № 11. - С. 71-75

Фіолевський, Дмитро Петрович. Державна виконавча служба в Україні : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д.П.Фіолевський, С.Ю.Лобанцев, Є.І.Мєзенцев ; Під заг. Д.П.Фіолевського. — К. : Алерта, 2004. — 563 с. : портр. — Бібліогр. у підрядк. прим.

Фурса, С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби [Текст] / С.Фурса // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 8 . - С. 81-85.

Шаповалова, Інна. Юридико-психологічна характеристика професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби [Текст] / Інна Шаповалова // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 67-72.

Державна виконавча служба України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_виконавча_служба_України

Державна виконавча служба України (неофіційний сайт)
http://dvsu.at.ua/

Державна виконавча служба України. Екскурс
http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/29

Порядок пред’явлення виконавчих документів до виконання
http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/justition/poryadok_predyavlennya_vikonavchih_dokumentiv_do_vikonannya.html

Управління та відділи державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі
http://old.minjust.gov.ua/str_ust_der


Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
http://www.dvs-zp.gov.ua/?q=node/21

.: Розділ: Держава і право :: 14.06.2017 08.45.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рахів :: Запитання: 40837  
Марина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти матеріали з даної теми "Декоративно-ужиткове мистецтво як складова української культури". Щиро дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Маємо Вам запропонувати наступний перелік джерел:
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/295859/mod_resource/content/1/тема 1.pdf
Тема 1. Декоративно-прикладне мистецтво як частина духовно-матеріальної культури і творчості народу
http://storage.library.opu.ua/online/periodic/a-1(42)2015/6.pdf
УСТИНОВ, С. ТРАДИЦІЙНЕ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ НАРОДНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
http://eprints.zu.edu.ua/3066/1/Maslowska_M.W..pdf
Масловська М.В. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
http://etnolog.org.ua/doc/specrada/grushkina_dys.pdf
ГРУШКІНА С. В. ЖАНРОВО-ВИДОВА СПЕЦИФІКА МИСТЕЦТВ ЗАПОРІЗЬКОГО ПРИАЗОВ'Я В УЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНУ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
https://goo.gl/O3sQp7
Портал:Декоративно-ужиткове мистецтво/Література про бароко/Архів
http://estetica.etica.in.ua/dekorativno-uzhitkove-mistetstvo-vidi-ta-osoblivosti/
Декоративно-ужиткове мистецтво. Види та особливості
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21350
ДЕКОРАТИ?ВНО-УЖИТКО?ВЕ МИСТЕ?ЦТВО – стаття з Енциклопедії сучасної України
https://goo.gl/aexdqp
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО — НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ
***************
1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво [Текст] : Навч. посібник для вузів / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич, 1992. - 270 с.
2. Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть [Текст] : каталог колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського, 2001. - 199 с.
3. Ганжа П. Таємниці українського рукомесла [Текст] / П.Ганжа, 1996. - 191 с.
4. Гарькава Т.А. Петриківський декоративний розпис [Текст] / Т. А. Гарькава ; авт.передм. Л. Тверська, 2006. - 17 с.
5. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов [Текст] : альбом / Д.Н. Гоберман; Фотограф Д. Гоберман, Фотограф В. Прийменко, Фотограф В. Анферов, 1980. - 52 с.
6. Греченко В.А. Історія української культури [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Греченко, К. В. Кислюк, 2016. - 352 с. (Введено оглавление)
7. Гуцульські вишивки Карпат [Текст] : мистецтво орнаменту (Івано-Франківщина). Т. 2, Ч. 1 / упор., ред. І. Свйонтек, 2005. - 284 с.
8. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка: Західні області УРСР [Текст] / Р. В. Захарчук-Чугай, 1988. - 191 с.
9. Знаки: 155 стародавніх українських вишивок [Текст] : альбом / упор. Т. О. Островська, 1992. - 70 с.
10. Історія української культури [Текст] : У 5-ти т. Т. 4. Кн. 2. Українська культура другої половини ХІХ століття / Ред. Б.Є. Патон, Ред. тома Г.А. Скрипник, 2005. - 1293 с.
11. Кара-Васильєва Т.В. Декоративне мистецтво України ХХ століття: У пошуках "Великого стилю" [Текст] / Т. В. Кара-Васильєва, З. А. Чегусова, 2005. - 280 с.
12. Кара-Васильєва Т.В. Історія української вишивки [Текст] / Т. В. Кара-Васильєва, 2008. - 464 с.
13. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис [Текст] : навч. посібник / М.А. Кириченко, 2006. - 228 с.
14. Константинова С.С. История декоративно-прикладного искусства [Текст] : Конспект лекций / С.С. Константинова, 2004. - 187 с.
15. Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях [Текст] / О.В. Корчинова, 2002. - 320 с.
16. Культура та інформаційне суспільство XXI століття [Текст] : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (22-23 квітня 2004 р.), 2004. - 249 с.
17. Леонова С.М. Відродження забутого мистецтва: українське художнє різьблення по кістці та рогу [Текст] : навч. посібник / С. М. Леонова , 2006. - 88 с.
18. Музей українського народного декоративного мистецтва [Текст] : альбом / авт. тексту, упор. А. Ф. Вялець, ред. Л. С. Білоус, худож. М. П. Буркута, пер. О. К. Бодшибіткіна, 2009 352
19. Ніколаєва Т.О. Український костюм. Надія на ренесанс [Текст] / Т. О. Ніколаєва, 2005. - 318 с.
20. Райко П. Дорога до раю [Текст] : каталог робіт / фотогр. М. Афанасьєв, 2005. - 128 с.
21. Світ української писанки [Текст] : науково-популярне видання / упор. С. П. Сітько, 2005. - 96 с.
22. Тимченко М.К. Малярство. Розпис. Фарфор [Текст] : альбом-каталог / М. К. Тимченко ; упор. Є. Шевченко ; авт.передм.: Є. Шевченко, В. Щербак ; пер. на англ. І. Пошивайло, 2007. - 152 с.
23. Українська вишивка [Текст] : альбом / упор. Т. В. Кара-Васильєва, 1993. - 264 с.
24. Українська вишивка. Білий [Текст] : Мистецтво вишивки. Таємниця кольору. Мова орнаменту / ред. В. Чорній, 2013. - 96 с.
25. Українська вишивка. Синій [Текст] : Мистецтво вишивки. Таємниця кольору. Мова орнаменту / ред. В. Чорній, [2015]. - 96 с.
26. Українська керамологія [Текст] : Нац.-науковий щорічник. Кн. 2 / Ред. О. Пошивайло, 2002. - 480 с.
27. Українська старовина із приватних збірок [Текст] : Мистецтво Гуцульщини та Покуття: Каталог: Ікони на склі. Кахлі. Миски. Хрести. Свічники., 2002. - 356 с.
28. Федорук О.К. Маестро художнього скла Андрій Бокотей [Текст] / О. К. Федорук, 2008. - 320 с.
29. Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен [Текст] : альбом-каталог / З. А. Чегусова, 2002. - 511 с.
30. Чегусова З.А. Людмила Жоголь. Чарівниця художнього текстилю [Текст] / З. А. Чегусова, Т. В. Кара-Васильєва, Т. О. Придатко, 2008. - 264 с.
31. Черепанова С.О. Філософія родознавства [Текст] / С. О. Черепанова, 2007. - 460 с.
32. Черепанова С.О. Філософія родознавства [Текст] : навчальний посібник / С. О. Черепанова, 2008. - 461 с.
33. Шпак О. Українська народна гравюра XVII-XIX століть [Текст] / О. Шпак, 2006. - 224 с.
***
1. Атлантова Л. Магія української писанки [Текст] / Л. Атлантова // Народне мистецтво. - 1997. - №2.- С.4-6.
2. Білокур К. "...Тільки й мрію, щоб стати художником" (Фрагменити біографії) [Текст] / К. Білокур // Культура і життя. - 2006. - №3-4 (25 січня).- С.2.
3. Государская И. Заработать на народе [Текст] : исторические центры народного промысла в Украине / И. Государская // Инвестгазета. - 2008. - №26(7-13 июля) . - С. 30-34.
4. Давидюк Н. Між брилами Епох: Про Власенко П.І. [Текст] / Н. Давидюк // Київ. - 2004. - N10. - С. 187-192.
5. Дюдюх-Богатько Н. Декоративна зброя на Гуцульщині у 18-19 ст. (історія, типологія) [Текст] / Н. Дюдюх-Богатько // Народна творчість та етнографія. - 2008. - N 1. - С. 31-37.
6. Заєць В. Геній, народженний у Богданівці, колись Богом забутий, а нині світові знаний. І приходять мальви на поклін (До 105 річниці з дня народження Катерини Білокур) [Текст] / В. Заєць // Культура і життя. - 2006. - №3-4 (25 січня).- С.1-2.
7. Кара-Васильєва Т. Гаптування кінця XVII — початку XVIII століття [Текст] / Т. Кара-Васильєва // Народна творчість та етнографія. - 1994. - N 1. - С. 9-15.
8. Кара-Васильева Т. Історія декоративного мистецтва України [Текст] / Т. Кара-Васильева // Народне мистецтво. - 2008. - N 3/4. - С. 88.
9. Клименко О. Українська мальована миска [Текст] / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2008. - N 3/4. - С. 28-33.
10. Коновець С. Чарівний світ творчості й краси [Текст] / С. Коновець // Мистецтво та освіта. - 2008. - N 1. - С. 58-62.
11. Кормакова Т. Українські народні розписи. Марія Приймаченко [Текст] / Т. Кормакова // Мистецтво та освіта. - 2011. - N 2. - С. 48-50.
12. Коротницька Н. У просторі модерної стилістики [Текст] / Н. Коротницька // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 45.
13. Косміна Т. Про історію української вишивки [Текст] / Т. Косміна // Народне мистецтво. - 2009. - N 1/2. - С. 85.
14. Кравченко М. Мистецтво художньої емалі. Станіслав Вольський [Текст] / М. Кравченко // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 46-47.
15. Лащук Ю. Величне, осяяне тисячоріччями. Про витоки і вселюдські явища українського народного мистецтва [Текст] / Ю. Лащук // Народне мистецтво. - 2000. - №1/2.- С.36-37.
16. Найден О. Народна іграшка: традиції, образні особливості [Текст] / О. Найден // Позакласний час. - 2009. - N 3/4. - С. 103-106.
17. Найден О. Українське народне мистецтво XX ст. [Текст] / О. Найден // Народне мистецтво. - 2002. - №1-2.- С.12-13.
18. Нестеркова О. Рушникові сади [Текст] / О. Нестеркова // Народне мистецтво. - 2000. - №3-4.- С.41-42.
19. Омелянчук І. Народження металевого серця [Текст] : в Рівному пройшов перший Всеукраїнський фестиваль ковальського мистецтва / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. - 2012. - 1 вересня (№157). - С. 17.
20. Онищенко В. У ії творчості - історія України [Текст] / В. Онищенко // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 22-23.
21. Пікуш А. Основа національної культури. Про збереження та розвиток осередку петриківського декоративного малярства [Текст] / А. Пікуш // Народне мистецтво. - 2003. - №3-4.- С.2-5.
22. Пекарчук В. Розвиток фольклору та декоративно-прикладного мистецтва етноменшин України: тенденції 1990 – 2000-х років [Електронний ресурс] / В. Пекарчук // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 1. - С. 158-162.
23. Придатко Т. Народне декоративне мистецтво як феномен культури України [Текст] : на допомогу вчителям з українознавства середніх шкіл / Т. Придатко // Українознавство. - 2008. - N 4. - С. 207-217.
24. Роготченко О. Сьогодення українського ковальства [Текст] / О. Роготченко // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 26-27.
25. Савчук С.В. Художні промисли України [Текст] / С. В. Савчук // Все для вчителя. - 2015. - N 12. - С. 17-18.
26. Смолій Ю. Петриківське малювання [Текст] / Ю. Смолій // Народне мистецтво. - 1997. - №2.- С.9-12.
27. Смолій Ю. Петриківський цвіт на володимирській гірці [Текст] / Ю. Смолій // Народне мистецтво. - 2001. - №1-2.- С.16-19.
28. Сташук З. Відроджені через століття [Текст] / З. Сташук // Народне мистецтво. - 2008. - N 3/4. - С. 82-85.
29. Стельмашук Г. Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути? [Текст] / Г. Стельмашук, М. Білан // Образотворче мистецтво. - 2009. - N 3. - С. 28-31.
30. Танадайчук С. Витинанки [Текст] / С. Танадайчук // Народне мистецтво. - 2000. - №3-4.- С.48-49.
31. Ткачук Я. Писанка. Великодні традиції [Текст] / Я. Ткачук // Музеї України. - 2011. - N 3. - С. 9-12.
32. Угренюк Н. Українські народні ремесла [Текст] : українське декоративно-прикладне мистецтво / Н. Угренюк // Шкільна бібліотека. - 2009. - N 7. - С. 89-101.
33. Українські народні майстри [Текст] // Позакласний час. - 2012. - N 13/14. - С. 84-85.
34. Фоменко І. Давні рушники і їх символіка [Текст] / І. Фоменко // Народне мистецтво. - 1999. - №3-4.- С.7
Успіхів бажаємо!

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.06.2017 07.38.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 40836  
Тетяна запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти презентацію на таку тему:"загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки.Кримінально правова характеристика вандалізму.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40371.
http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T10/T10_P1.html
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/4417
http://pidruchniki.com/1075110759984/pravo/zlochini_proti_gromadskoyi_bezpeki
http://ikvsu.kvs.gov.ua/sites/default/files/imce/kp_och_pnd.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 13.06.2017 16.51.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: хуст :: Запитання: 40835  
тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати план роботи гуртка з етики. Дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байдаченко Т. Розвиток творчих здібностей у процесі вивчення етики як засіб формування успішної особистості : з досвіду роботи / Т. Байдаченко // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 24. - Правознавство та інші суспільні дисципліни. - 2012. - № 6. - С. 8-13.
[Гімназія № 2 м. Хмельницького експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня] : [добірка статей] // Світ виховання. - 2009. - № 6. - С. 5-30.
Руденко Ю. Засідання клубу "Інформаційна культура" / Ю. Руденко // Шкільний світ. - 2015. - № 17. - С. 17-27.
Хмель О. Стань творцем свого життя : програма гуртка / О. Хмель // Позакласний час. - 2012. - № 5-6. - С. 81-96.
Шинкаренко Л. Чомусики : гурток інтелектуального розвитку / Л. Шинкаренко, Н. Сім'ячко // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2012. - № 14. - Вкладка. - С. 1-15.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.06.2017 16.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 40834  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали до курсової роботи на тему: Використання ігрових та змагальних методів на уроках фізичної культури та при різних формах позакласної роботи. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглятути наступні джерела:
Вєсєлова, Ірина. Сніговий колобок нам покаже лісок : заняття з фізкультури для дітей раннього віку / Вєсєлова, Ірина // Палітра педагога. - 2016. - № 1. - С. 22-23.
Вороніна, Ніна. Батут - веселий тренажер / Вороніна, Ніна // Дошкільне виховання. - 2016. - № 3. - С. 30-33.
Впроваджуємо інновації разом! : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 9 (вересень). - С. 5-14.
Вчимося жити здоровими : святкове дійство : [добірка матеріалів до Всесвітнього дня здоров'я] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 3 (березень). - С. 23-32.
Ганчо, Олена. Як козаки по сіль ходили : фізкультурна розвага для дітей старшої групи та першокласників / Ганчо, Олена // Дошкільне виховання. - 2016. - № 9. - С. 34-36.
Дениско, З. Ю. Освітньо-інтелектуальний проект "Єдина планета" : [проект з навчальних предметів "Біологія", "Хімія", "Інформатика", "Географія", "Математика", "Фізика", "Фізична культура" для учнів 6-11 класів] / З. Ю. Дениско, О. Ю. Бойко // Все для вчителя. - 2017. - № 3. - С. 4-5.
[Добірка матеріалів з фізичного виховання] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 12 (грудень). - С. 75-90.
[Досвід одного навчального закладу] : Старобільська гімназія (Луганська область) : [добірка матеріалів] // Початкова школа. - 2016. - № 3. - С. 40-51. - Бібліогр.: с. 44, 49.
Захоплива спільна справа : проекти в групі продовженого дня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 4 (квітень). - С. 13-24.
Інтегровані проекти: змістовно і пізнавально : відкриваймо світ разом : теми та розробки проектів у 4 кл. // Розкажіть онуку. - 2017. - № 3 (березень). - С. 11-22.
Календарик 2016. Жовтень : корисні розваги та заняття з дітьми від 6 до 10 : [добірка матеріалів для вчителів початкової школи, батьків, дідусів та бабусь] / упоряд. Г. Давидова, К. Поліняка, С. Шевчук // Розкажіть онуку. - 2016. - № 9 (вересень). - Тематична вкладка. - С. 1-43.
Клинкович, Я. М. "Тато, мама, я - спортивна сім'я" : родинне свято, 1-6 кл. / Я. М. Клинкович // Виховна робота в школі. - 2016. - № 7. - С. 51-53.
Корнієнко, Н. В. Ігри патріотів : конспект спортивно-музичної розваги (старший дошкільний вік) / Н. В. Корнієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 1 (січень). - С. 118-120.
Лелеко, Вікторія. Як козаки дівчат з полону визволяли : спортивна розвага для дітей старшого дошкільного віку / Лелеко, Вікторія // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 11 (червень). - С. 5-7.
Лисенко, Т. О. Оздоровчі системи / Т. О. Лисенко // Все для вчителя. - 2016. - № 4. - С. 12-13.
Пєчка, Лариса. Подорож на планету Спарт : сюжетне заняття з фізичної культури для старших дошкільнят / Пєчка, Лариса // Дошкільне виховання. - 2016. - № 2. - С. 30-31.
Полуляхов, А. В. Наше здоровье в наших руках : сценарий спортивного квеста (старший дошкольный возраст) / А. В. Полуляхов // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 2 (лютий). - С. 33-37.
Ратушна, Р. Д. З фізкультурою ми дружим : агітбригада на сцені / Р. Д. Ратушна // Позакласний час. - 2017. - № 3. - С. 14-15.
Романюк, С. О. План місцевості / С. О. Романюк, О. М. Литвинова // Все для вчителя. - 2016. - № 11. - С. 8-9.
Сердечний, Володимир. Професійна лексика. Терміни. : Бінарний урок: українська мова і фізичне виховання, 10 клас / Сердечний, Володимир, Попова, Людмила // Українська мова і література в школах України. - 2017. - № 1. - С. 29-31. - Бібліогр.: с. 31.
Спортивна студія : [корисна і цікава добірка матеріалів для учителя-предметника з проведення позакласної роботи з учнями] // Позакласний час. - 2016. - № 5. - С. 43-52.
Трибуна педагогічної майстерності : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] // Все для вчителя. - 2016. - № 2. - С. 25-50.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 1 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2017. - № 2 (січень). - С. 3-49.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 12 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 24 (грудень). - С. 3-47. - Бібліогр.: с. 35.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 2 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 4 (лютий). - С. 3-49.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 2 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2017. - № 4 (лютий). - С. 3-49. - Бібліогр.: с. 30.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 9 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 18 (вересень). - С. 3-49.
Фітбол і степ-платформи : урок для учнів 2-го класу з елементами оздоровчої гімнастики // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2016. - № 12. - Методичний порадник. - 2016. - Вип. 6. - С. 14-18.
Чмирьов, Олександр. Флорбол - територія здоров'я / Чмирьов, Олександр // Дошкільне виховання. - 2016. - № 5. - С. 20-23.
Шинкар, Ірина. Йшов сніжок на торжок... : фізкультурна розвага для молодших дошкільнят / Шинкар, Ірина // Дошкільне виховання. - 2016. - № 1. - С. 31-33.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.06.2017 09.40.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.863485 seconds