Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41947
   


Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43906  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Статті, посібники до теми "Адміністративно-господарська діяльність як складова діяльності директора ЗДО"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Богдан В. О. Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю [Електронний ресурс] / В. О. Богдан // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2018. - № 1. - С. 246–252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_1_42

Зайченко О. Управління дошкільним навчальним закладом у сучасних умовах / О. Зайченко // Нова пед. думка. - 2010. - № 1. - С. 55-57.

Коновальчук І. І. Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 4. - С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_4_16

Кравчинська Т. Аналіз особливостей мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. Кравчинська // Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 6. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_6_4

Новгородська Ю. Г. Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_24

Cмольникова Г. В. Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Cмольникова, А. А. Семененко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2018. - Вип. 30. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2018_30_28

Соловей Ю. О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2018. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_53

Шаповал Р. В. Специфіка управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Р. В. Шаповал // Теорія та методика навчання та виховання. - 2009. - Вип. 24. - С. 177-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2009_24_26

Швайка Л. А. Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ [Електронний ресурс] / Л. А. Швайка — Харків : ВГ «Основа», 2017. — 298 с. — Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/5885/Страницы из Admin-gospodar diyalnist v DNZ.pdf

.: Розділ: Освіта :: 10.03.2020 21.46.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Світловодськ :: Запитання: 43905  
Ніна запитує:
Добрий день! Цікавить література для курсової роботи на тему "Просторічна лексика у творчості Івана Нечуя-Левицького. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41795. Також радимо Вам скористатися наступними джерелами:
Амбіцька А. Архетипи в художньому світі Івана Нечуя-Левицького / А. Амбіцька // Дивослово. — 2011. — № 9. — С. 53-57.
Бабай Л. Експресивна функція слова у творах І. Нечуя-Левицького як взірець для сучасних письменників / Л. Бабай // Український смисл. — 2018. — № 2018. — С. 117-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usmysl_2018_2018_15
Белей Л. Як "промовляють" імена літературних персонажів: про мовні засоби української літературно-художньої антропонімії / Л. Белей // Мовознавство. — 2002. — № 1. — С. 23-31.
Гонтар В. Видатний майстер художньої прози : літературна вікторина / В. Гонтар // Все для вчителя. — 2012. — № 17-18. — С. 108-111.
Кашуба Н. Звертання як синтаксичне явище : практичне заняття на мовному матеріалі творчої спадщини Івана Нечуя-Левицького / Н. Кашуба // Дивослово. — 2013. — № 9. — С. 41-44.
Ковтунець С. Культура України у другій половині 19 ст. : інтегрований урок : історія України : курс "Мистецтво" : 9 клас / С. Ковтунець // Історія та правознавство. — 2012. — № 34-36. — С. 59-63.
Колоїз Ж. Вивчаємо застарілу лексику : на матеріалі творчої спадщини Івана Нечуя-Левицького / Ж. Колоїз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2011. — № 9. — С. 99-108.
Кордонська А. Іван Нечуй-Левицький – співець народного життя / А. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 22-24. — С. 80-84.
Олексієнко Г. Активне навчання в сучасній школі / Г. Олексієнко // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 7-8. — С. 53-55.
Пашковська Г. Іван Нечуй-Левицький і норми української мови / Г. Пашковська ; [за ред. Ю. Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. — Київ ; Умань : ПП Жовтий, 2009. — 110 с.
Пашковська Г. І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови / Г. Пашковська // Мовознавчий вісник. — 2010. — Вип. 11. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_28
Пилипенко Є. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького / Є. Пилипенко // Дивослово. — 2013. — № 11. — С. 46-51.
Товстенко В. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище : монографія / В. Товстенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2003. — 278 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.03.2020 20.33.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Луцьк :: Запитання: 43904  
Наталя запитує:
Джерела для курсової роботи на тему:"Психологічна теорія походження держави та права :її сутність, ознаки, значення".
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
Виникнення держави і права // Правознавство : підруч. - К., 2003. - С. 6-23.
Дудченко В. В. До питання про емотивну природу права / В. В. Дудченко. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5605/Dudchenko VV Pravovi ta inst conf 2016 t1-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Корчевна Л. О. Психологічна школа права та сучасність / Л. О. Корчевна // Право і безпека. – 2011. - № 3. – С. 13-17. – Режим доступу: http://old.pb.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=20602
Котюк І. Виникнення держави і права // Котюк І. Основи правознавства.- К., 2002. - С.15-20.
Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с. – Режим доступу: https://lawbook.online/page/tgp1/ist/ist-16--idz-ax238--nf-9.html
Лебедєва О. В. Психологічна теорія походження держави / О. В. Лебедєва // Молодий вчений. – 2015. - № 8. – Ч. 2. – С. 98-100. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2015_8(2)__24.pdf
Основи держави і права : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, Р. А. Калюжний, А. М. Колодійта ін. ; за ред. А. М. Колодія та А. Ю. Олійника. – К. : Либідь, 1997. – 208 с.
Основні теорії походження держави та права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/IC8b9pvgakE.html
Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности /
Л. И. Петражицкий. – СПб. : Лань, 2000. – 608 с.
Психологічна теорія походження держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.org/10-122155.html
Психологічна теорія походження держави і права // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. - Т. 5 : П-С. - С. 35. – Режим доступу: https://leksika.com.ua/15071227/legal/psihologichna_teoriya_pohodzhennya_derzhavi_i_prava
Психологічна теорія права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/31108/pravo/psihologichna_teoriya_prava
Психологічна теорія права Л. Петражицького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studies.in.ua/ru/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-shpargal/739-psihologchna-teorya-prava-l-petrazhickogo.html
Психологічні підходи до трактування права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29183/
Роль держави і права в суспільстві - основні теорії походження та сутності держави і права // Основи правознавства : навч. посіб. - К., 2003. - С. 5-16.
Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави Л. Й. Петражицького / В. І. Тимошенко. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/6339/1/Тимошенко В.І. Психологічна теорія держави Л.Й. Петражицького .PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/Психологічна_теорія_походження_держави
https://pidruchniki.com/16280414/pravo/zmistovniy_modul_teoriya_derzhavi
https://pidruchniki.com/84519/pravo/teoriyi_pohodzhennya_derzhavi
http://politics.ellib.org.ua/pages-2609.html
https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/teoriji-viniknennya-derjavi.html
https://studme.com.ua/15780503/pravo/proishozhdenie_gosudarstva_prava.htm
https://studme.com.ua/1228112814520/pravo/psihologicheskaya_teoriya.htm

.: Розділ: Держава і право :: 10.03.2020 19.07.43 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Радехів :: Запитання: 43903  
Олена запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури з конспектами уроків з природознавства для початкових класів. Можливо квести, цікавинки, тестові завдання тощо. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Алєксєєв В. Аплікація з паперу : види аплікацій : ескіз виробу : послідовність дій під час створення аплікацій / В. Алєксєєв // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 25-41.
Бібліотечка вчителя початкових класів : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 2. — Таматична вкладка. — С. 1-48.
Веб-квест – експрес-гра для учнів 3-4 класів з природознавства «Скажи своє слово про Україну» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/veb-kvest-ekspres-gra-dlya-uchniv-3-4-klasiv-z-prirodoznavstva-skazhi-svoe-slovo-pro-ukra-nu-6946.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 11.03.2020.
Використання квесту як засобу активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / В. П. Меркотан [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 19-21. — С. 3-94.
Гетта Ю. Відпочинок на природі : урок-квест з основ здоров'я та природознавства : 2-й клас / Ю. Гетта // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 19. — С. 24-33.
Гімла К. Таємниці числа 7 : дослідницька лабораторія природи : 1-й клас / К. Гімла // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 19. — С. 34-41.
Гугля Н. П. Творчі тестові завдання на інтегративній основі для учнів 3-4-х класів : цікава дидактика / Н. П. Гугля // Початкове навчання та виховання. — 2012. — № 6. — С. 23-30.
Дроздач Л. А. Всі мають право на життя : [добірка матеріалів для вивчення теми "Ланцюги живлення"] / Л. А. Дроздач // Розкажіть онуку. — 2015. — № 1. — С. 34-35.
Квести з природознавства: «Мандрівка осіннім лісом»; «Осінь в гості завітала»; «Україна різноманітна» [Електронний ресурс] // Освітній портал Урок-UA [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://super.urok-ua.com/kvesti-z-prirodoznavstva-mandrivka-osinnim-lisom-osin-v-gosti-zavitala-ukrayina-riznomanitna/. — Назва з екрана. — Дата звернення 11.03.2020.
Кузнєцова Т. Х. Світ навколо нас : природознавство : квест / Т. Х. Кузнєцова, Л. Л. Лопух, Т. М. Пилипченко // Позакласний час. — 2019. — № 1. — С. 21-23.
Лопатюк С. Небо – їхня стихія : [екологічне навчання і виховання молодших школярів] / С. Лопатюк // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2012. — № 6. — Наша вкладка. — Готуємося до уроку. — С. 1-12.
Осипенко І. Як змінюється життя птахів восени. Перелітні та осінні птахи : урок природознавства у 2 класі / І. Осипенко // Початкова школа. — 2016. — № 11. — С. 29-32.
Урок-квест з природознавства в 3 класі «Знавці природи» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/urok-kvest-z-prirodoznavstva-v-3-klasi-znavci-prirodi-34755.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 11.03.2020.
Урок-квест з природознавства: «Знай! Люби! Бережи!» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-kvest-z-prirodoznavstva-znaj-lubi-berezi-122049.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 11.03.2020.
Хоменко О. В. Зміни навколо нас : матеріали до теми "Зміни", інтегрованого курсу "Я пізнаю світ" : 2 кл. / О. В. Хоменко // Розкажіть онуку. — 2019. — № 8. — С. 11-14.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 10.03.2020 16.40.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43902  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформацію на реферат " Оптимізація планування часу керівником бібліотеки, як фактор успішної діяльності організації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://korolenko.kharkov.com/metodrec/metodrec00000000004.pdf
https://library.if.ua/book/3/438.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-5062.html
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011t/101.pdf
https://stud.com.ua/50565/menedzhment/planuvannya_chasu_kerivnika
http://library.donnu.ru/mo/metodika.pdf
http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/old_2017/Nikolaenko/disNikolaenko.pdf
https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-abo-mistectvo-upravlinna-casom-42519.html
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10743/1/Боровик.pdf
– Боровик О. Тайм-менеджмент у бібліотеці – шлях ефективного використання робочого часу / О. Боровик, Г. Григоращенко // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтава, 21-21 вересня 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського та ін. - Полтава, 2018. - С. 38-44.
– Скібіцька Л. І. Тайм-менеджмент : навч. посібник / Л. І. Скібіцька ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2009. - 525 с

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.03.2020 13.44.19 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.319139 seconds