Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 45161  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою побут (одяг, іжа, звичаї) часів Київської Русі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Звичай як джерело правовласності в Київській Русі
http://personal.in.ua/article.php?ida=622
Сімейні відносини та родинна обрядовість
http://evolv.ho.ua/Ukraine_History_and_Culture/Ukraine_Kultura/Lozko/3.4 simeyni_vidnosini_rodinna_obryadovist.html
https://pidru4niki.com/1967071751641/istoriya/gospodarstvo#77
Фізичні ігри і забави у народному побуті в період Київської Русі як засіб фізичного виховання https://core.ac.uk/download/pdf/83099947.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/23639/9-Byrylyuk.pdf?sequence=1
http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/31_2_Boeva.pdf
http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-52324448BE4BD/list-22AE31EDF27
http://wedding.ua/category/tradition/svadba-na-rusi-traditsii-obryadyi-i-obyichai/?lang=ua
З історії української національної кухні
https://www.alatyr-history.club/?page_id=257
З історії розвитку української кухні
http://ukrainica.org.ua/ukr/content/1897/
https://pidru4niki.com/12800528/kulturologiya/lazni
Про «готовизну» і «варево» у Київській Русі
https://day.kyiv.ua/uk/article/naprikinci-dnya/pro-gotoviznu-i-varevo-u-kiyivskiy-rusi
Формування і розквіт української кухні
http://medved.kiev.ua/web_journals/arhiv/nutrition/2008/1-2_08/str63.pdf
Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг
https://nz.lviv.ua/archiv/2015-4/13.pdf
Одяг (О. А. Брайчевська)
http://litopys.org.ua/istkult/ikult16.htm
Традиційне вбрання населення Київської Русі
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11202/
Костюми Стародавньої Русі
https://swordmaster.org/2010/04/12/kostyumi-starodavnoyi-rusi-x-xiii-st.html
Історія української моди: від Київської Русі до сучасності
https://uain.press/articles/istoriya-ukrayinskoyi-mody-vid-kyyivskoyi-rusi-suchasnosti-458016

.: Розділ: Історія :: 23.02.2021 23.12.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Луцьк :: Запитання: 45160  
Михайло запитує:
Авторське право на фотографічні твори. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андруник В. А. Захист фотографічних зображень як об'єктів авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2007. — № 589. — С. 3-13.
Вовк О. Б. Об'єкти та суб'єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2009. — № 653. — С. 54-60.
Зварич Ж. І. Авторське право та право власності на фотографічні твори [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Вісник Академії адвокатури України. — 2013. — Число 1. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2013_1_12
Зварич Ж. І. Первинні суб’єкти авторського права на фотографічні твори [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Університетські наукові записки. — 2010. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_3_14
Зварич Ж. І. Співвідношення свободи панорами та вільного використання творів у контексті фотографування об’єктів авторського права [Електронний ресурс] / Ж. І. Зварич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2010. — Вип. 25. — С. 93-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_20
Кулініч О. О. Авторське право на фотографічні твори та право фізичної особи на власне зображення: визначення напрямків наукового дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Кулініч // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". — 2012. — Т. 12. — С. 349-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2012_12_37
Кулініч О. О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / О. О. Кулініч; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." . — Одеса : Юрид. літ., 2016. – 621 с.
Мазуренко С. В. Авторське право на фотографії [Електронний ресурс] / С. В. Мазуренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2008. — Вип. 42. — С. 12-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2008_42_3
Омельченко Г. В. Проблематика охорони фотографічних творів нормами авторського права [Електронний ресурс] / Г. В. Омельченко, Ю. В. Вітковська // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 4. — С. 80-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_4_18
Омельчук К. До питання про авторські права на фотографії / К. Омельчук // Право України. — 2003. — № 4. — С. 75-79
Роїк Т. А. Захист цифрової фотографії за допомогою цифрових водяних знаків [Електронний ресурс] / Т. А. Роїк, О. Ю. Райченко // Технологія і техніка друкарства. — 2011. — Вип. 3. — С. 49-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2011_3_10
Струк І. О. Досвід північноамериканських фахівців щодо досліджень фотографічних творів як об’єктів авторського права [Електронний ресурс] / І. О. Струк, М. М. Калініченко, Ю. С. Харабуга // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2017. — Вип. 17. — С. 373-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2017_17_52
Улітіна О. В. Деякі питання авторського права на фотографічні твори: свобода панорами [Електронний ресурс] / О. В. Улітіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 34(1). — С. 116-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_34(1)__29
Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі [Електронний ресурс] / О. Улітіна // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2019. — № 1. — С. 17-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2019_1_3

.: Розділ: Держава і право :: 23.02.2021 16.50.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 45159  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Які нові книжки С. Дерманського можна взяти у бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Нові книжки, які ви можете взяти у Національній бібліотеці України для дітей:
Дерманський С. Лімерики / С. Дерманський. - Харків : Крокус, 2020. - 47 с.
Дерманський С. Нічийний хруль / С Дерманський. - Київ : Портал, 2020. - 35 с.
Дерманський С. Обиральний день / С. Дерманський. - Київ : Портал, 2020. - 35 с.

.: Розділ: Література :: 23.02.2021 14.11.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Гадяч :: Запитання: 45158  
Артем запитує:
Добрий день! Треба інформація про філософа Івана Мірчука. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрійчук Т. Іван Мірчук як дослідник української філософської культури та організатор науки в діаспорі [Електронний ресурс] / Т. Андрійчук // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 2. — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_2_3.
Білецька В. Основні аспекти ранніх праць Івана Мірчука [Електронний ресурс] / В. Білецька // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2017. — Вип. 1-2. — С. 184-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2017_1-2_16.
Білецька В. Іван Мірчук як історик української філософії: європейський контекст [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Білецька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с.
Бурім Д. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук [Електронний ресурс] / Д. Бурім // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 41. — С. 182-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_41_35.
Іваник С. Іван Мірчук і Слов’янський філософський з’їзд у Варшаві (1927) [Електронний ресурс] / С. Іваник // Sententiae. — 2011. — № 2. — С. 174-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2011_2_13.
Солов’ян В. Концепт національної ідентичності у філософсько-політичних студіях Івана Мірчука [Електронний ресурс] / В. Солов’ян // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 134. — С. 195-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_48.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.02.2021 14.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимофій із міста: Київ :: Запитання: 45157  
Тимофій запитує:
Мені потрібна інформація про штучний інтелект. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тимофію! Перегляньте наступні джерела:
Андрощук Г. Штучний інтелект і інтелектуальна власність: інтерв'ю з Френсісом Гаррі / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. - 2019. - № 1. - С. 4-8.
Бойко О. Технології штучного інтелекту - нові перспективи чи загроза для професії аудитора? / О. Бойко // Аудитор України. - 2018. - № 9. - С. 4-6.
Вільдеманн Г. Межі штучного інтелекту / Г. Вільдеманн // Укр. тиждень. - 2019. - № 8. - С. 48-49.
Глязер П. Небезпечне мислення : чим стане штучний інтелект для людства / П. Глязер // Укр. тиждень. - 2019. - № 13. - С. 50-53.
Койдан К. Людський інтелект проти штучного : про падіння IQ і нові можливості нейромереж / К. Койдан // Укр. тиждень. - 2019. - № 29. - С. 46-47.
Кривенко О. Світові тренди та зарубіжний досвід / О. Кривенко // Агрономія сьогодні. - 2019. - № 2. - С. 12-20.
Майбутнє страхування. Перспективи і нові ризики штучного інтелекту // Страхова справа. - 2018. - № 1. - С. 24-26.
Впровадження ШІ у бізнес-процеси – скільки потрібно грошей і які виникають проблеми? // Everest : innovation interrator : [вебсйт]. – Електронні дані. - Режим достуру: https://www.everest.ua/category/platforma-ai-uk/. – Назва з екрана.
Пчелянський Д. П. Штучний інтелект: перспективи та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Д. П. Пчелянський, С. А. Воінова // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2019. – N 3. – Т. 11. – С. 59-64. – Режим доступу: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/atbp/article/view/1500.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.02.2021 12.17.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.233971 seconds