Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Віталій із міста: Дніпро :: Запитання: 44456  
Віталій запитує:
Критичні статті до твору "Кульбабове вино" Рея Бредбері.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Козубенко Л. М. Загальнолюдська парадигма малої прози Рея Бредбері [Електронний ресурс] / Л. М. Козубенко // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2016. — Вип. 23. — С. 90-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2016_23_12
Коломієць Н. Художній концепт «Дитинство» у повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино» [Електронний ресурс] / Н. Коломієць, Н. Яременко // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – 2014. – Вип. 3. — С. 244-250. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/2098-Текст статті-3251-1-10-20181123.PDF
Матюшкіна Т. Незабутні "Чари дитинства" : до проблеми компаративного вивчення творів "Зачарована Десна" Олександра Довженка і "Кульбабове вино" Рея Бредбері / Т. Матюшкіна // Дивослово. — 2008. — № 10. — С. 34-37.
Назарець В. Володар мрій : повісті Рея Бредбері "Кульбабове вино" і "Марсіанські хроніки" / В. Назарець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — №9. — С. 28-33.
Нечитайло Г. Кульбабовий напій : філософські роздуми за повістю Р. Бредбері "Кульбабове вино" : конкурс "Літературний БезВіз": з книжкою після уроків / Г. Нечитайло // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 42-49.
Новодворчук О. Образ полковника Фрійлі як символ заперечення жорстокості (за повістю "Кульбабове вино" Рея Бредбері) [Електронний ресурс] / О. Новодворчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 8. — С. 118-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_8_23
Федів О. Є. Відтворення дієслів повідомлення повісті Р. Бредбері "Кульбабове вино" в українському перекладі В. Митрофанова [Електронний ресурс] / О. Є. Федів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 45. — С. 327-329. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_98
Шишкіна І. В. Роль поезії у формуванні художнього стилю Р. Бредбері [Електронний ресурс] / І. В. Шишкіна // Англістика та американістика. — 2017. — Вип. 14. — С. 172-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/antame_2017_14_31
Ясногурська Л. М. Прийоми композиційної організації повісті Рея Бредбері "Кульбабове вино" [Електронний ресурс] / Л. М. Ясногурська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 33(1). — С. 124-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_33(1)__36

.: Розділ: Література :: 24.06.2020 10.35.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Житомир :: Запитання: 44455  
Денис запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою на тему Осип Назарук в українській літературі та історії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Денисе! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами інформації:
Бурачок Л. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука у роки Першої світової війни [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 26. — С. 175-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_26_19.
Бурачок Л. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 — 1940 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Бурачок ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с.
Бурачок Л. Мемуарна спадщина Осипа Назарука як джерело з історії державотворчих процесів у Західній Україній у першій половині ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2012. — Вип. 21. — С. 133-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2012_21_21.
Бурачок Л. Роль Осипа Назарука в діяльності Союзу визволення України та Загальної Української Ради [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2011. — Вип. 20. — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_20_8.
Бурачок Л. Співпраця Осипа Назарука з Євгеном Петрушевичем [Електронний ресурс] / Л. Бурачок // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 176-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_23.
Величко З. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2014. — Вип. 39(1). — С. 198-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__29.
Величко З. Державотвірний аспект публіцистики Осипа Назарука 1918?1923 рр.: історичні уроки (до 100-річчя ЗУНР) [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2018. — Вип. 44. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2018_44_3.
Величко З. Концепція преси в публіцистиці Осипа Назарука (20-30-і роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2019. — Вип. 46. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2019_46_3.
Величко З. Проблеми українського націєтворення у публіцистиці Осипа Назарука [Електронний ресурс] / З. Величко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2016. — Вип. 41. — С. 13-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2016_41_4.
Зелена О. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О. Зелена ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2008. — 20 с.
Зелена О. Осип Назарук про особливості становлення ЗУНР як суб'єкта міжнародних відносин у 1918 – 1920 рр. / О. Зелена // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2007. — Вип. 19. — С. 20-25.
Зелена О. Суспільно-політичні погляди Осипа Назарука / О. Я. Зелена. — Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2010. — 174 c.
Немировська О. Домінанта дороги в жанрі історичної прози (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна") [Електронний ресурс] / О. Немировська // Записки з українського мовознавства. — 2010. — Вип. 19. — С. 70-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2010_19_11.
Осипчук Н. Співець стрілецького життя : постать / Н. Осипчук // Україна молода. — 2020. — 7 квітня. — С. 9.
Осмислювач історії : 30 серпня – 135 років від дня народження Осипа Назарука // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 7. — С. 77-82.
Останіна Г. Образ східного чоловіка в українській літературі (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця") [Електронний ресурс] / Г. Останіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 170, Вип. 158. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_170_158_12.
Сирота Л. Осип Назарук і діяльність Пресових Бюро УНР і ЗУНР у Станиславові 1919 року [Електронний ресурс] / Л. Сирота // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 544-550. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_66.
Федунь М. Публіцистика та мемуари Осипа Назарука / М.. Федунь. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 47 c.
Хома І. Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року [Електронний ресурс] / І. Хома // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. — 2015. — Вип. 20. — С. 273-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2015_20_25.

.: Розділ: Історія :: 24.06.2020 10.34.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Житомир :: Запитання: 44454  
Іван запитує:
Життя та діяльність Івана Васильовича Лучицького.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Кісельова Ю. А. Історик і час. Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. — Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. — 210 с. [Електронний ресурс] / Ю. А. Кісельова // Харківський історіографічний збірник. — 2016. — Вип. 15. — С. 315-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khiz_2016_15_29
Круглова Л. Наукова діяльність Івана Лучицького в Історичному Товаристві Нестора Літописця [Електронний ресурс] / Л. Круглова // Етнічна історія народів Європи. — 2015. — Вип. 47. — С. 40–45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2015_47_9
Матрос О. Вивчення Іваном Васильовичем Лучицьким досвіду навчання історії у закордонних відрядженнях [Електронний ресурс] / О. Матрос // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2014. — № 10(1). — С. 267-273. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(1)__41
Матрос О. Іван Васильович Лучицький – педагог, просвітник та громадський діяч [Електронний ресурс] / О. Матрос // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2011. — № 3. — С. 284-289. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_3_40
Матрос О. О. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 150. — С. 159-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_150_37
Матрос О. О. Іван Васильович Лучицький – викладач Київського університету святого Володимира [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Педагогіка та психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 146-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_39_23
Матрос О. О. Постать Івана Васильовича Лучицького в історіографії [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 441-444 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_91
Матрос О. О. Публічні лекції Івана Васильовича Лучицького як один із аспектів соціальної роботи в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. О. Матрос // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 521-524. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_123
Матрос О. Соціально-виховні погляди Івана Васильовича Лучицького [Електронний ресурс] / О. Матрос // Історико-педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 2. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2018_2_4
Мяскова Т. Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2016. — Вип. 44. — С. 387-400. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_44_33
Пирогова-Таран Л. В. Іван Васильович Лучицький: історик і час : монографія / Л. В. Пирогова-Таран, Н. А. Логунова; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. — 210 c.
Рожнятовська О. Українець європейської слави : до 170-річчя від дня народження І. Лучицького (1845-1918) : [вчений-історик] / О. Рожнятовська // Дати і події: календар знаменних дат. — Київ, 2014. — 2015, 1-е півріччя, № 1. — С. 151-155.
Щербань Т. О. Дослідження в галузі історії України в Київському університеті: 1834-1906 рр. / Т. О. Щербань // Наука та наукознавство. — 1999. — № 2. — С. 113-118.
Щербін Л. Партійна діяльність Івана Лучицького [Електронний ресурс] / Л. Щербін // Вісник Прикарпатського університету. Історія. — 2011. — Вип. 19. — С. 51-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2011_19_9
Яременко М. В. До біографії Василя Івановича Лучицького [Електронний ресурс] / М. В. Яременко // Магістеріум. Історичні студії. — 2015. — Вип. 54. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ict_2015_54_7

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.06.2020 08.47.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Біла Церква :: Запитання: 44453  
Вероніка запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про виховання дружби у дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Бонь Н. У Країні Емоцій : вистава для старших дошкільнят та молодших школярів : мала сцена / Н. Бонь ; мал. Л. Горошко // Джміль. — 2016. — № 1. — С. 27-31.
Бонь Н. Чи другом стати може той, хто на нас не схожий? : мала сцена : вистава для дошкільнят і молодших школярів / Н. Бонь ; мал. М. Пилипенко // Джміль. — 2018. — № 10. — С. 25-28.
Голосієнко К. Світ доброти : проект / К. Голосієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 71-74.
Гресь А. Дитина ні з ким не дружить : шпаргалка для батьків / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 9. — С. 24.
Гресь А. Ігри-дружилки : пограймо / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 8. — Разом з дитиною. — 2016. — № 8. — С. 20-21.
Гресь А. Ігри-дружилки : пограймо / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 9. — Разом з дитиною. — 2016. — № 9. — С. 20-21.
Гресь А. Ігри-дружилки : пограймо / А. Гресь // Зростаємо разом. — 2016. — № 12. — С. 18-19.
Джемула Г. Подружити всіх : сценарій розваги для дітей старшого дошкільного віку до Дня друзів / Г. Джемула // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 4. — С. 68-71.
Дошкільнятам про сталий розвиток / О. В. Шепетя [и др.] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 10. — С. 88-93.
Здір О. Хто такий друг : заняття з розвитку мовлення / О. Здір // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 9. — С. 125-128.
Кириленко С. Як подружити малят : різновікові групи / С. Кириленко, Р. Сікаленко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 7. — С. 22-24.
Коваленко А. Рідні, знайомі, чужі : заняття для дітей середньої групи / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2017. — № 6. — С. 24-26.
Коваленко А. Хто справжній друг? : заняття для дітей середньої групи / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 10. — С. 26-27.
Костетська О. Малята, нумо жити дружно! : заняття для дітей середньої та старшої груп / О. Костетська // Дошкільне виховання. — 2017. — № 9. — С. 28-29.
Куць Н. Дивосвіт дитинства – радісна пора : заняття та методичний коментар для дітей старшого дошкільного віку / Н. Куць // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 13-16.
Машталер А. Казка вчить, як на світі жить : заняття з використанням арт-терапевтичних методів у середній логопедичній групі / А. Машталер // Розкажіть онуку. — 2018. — № 6. — Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ. — Вип. 1. — С. 22-23.
Мистецтво жити гідно : виховуємо ціннісне ставлення до людей : [добірка матеріалів, спрямованих на формування моральної свідомості і поведінки дітей] // Позакласний час. — 2017. — № 1. — С. 23-34.
Савчук Т. Сила добрих сердець : [тиждень творення доброти] / Т. Савчук // Початкова школа. — 2019. — № 1. — С. 3-7.
Свято однодумців : 30 липня – Міжнародний день дружби // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 6. — С. 110.
Терещенко О. Дружба – найкращі ліки / О. Терещенко // Ангелятко. — 2017. — № 1. — С. 2-3.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 10 : Моральне виховання // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 20. — С. 4-47.
Харченко О. Справжніх друзів багато не буває : розумні казки / О. Харченко // Зростаємо разом. — 2016. — № 10. — Разом з дитиною. — 2016. — № 10. — С. 14-15.
Чи є на світі щось цінніше... : [до Міжнародного дня дружби] // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 6. — С. 13-14.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.06.2020 14.13.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Харків :: Запитання: 44452  
Зоя запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про В. Липинського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоя! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Гедін М. Українська, російська і польська класократія у творчій спадщині В'ячеслава Липинського / М. С. Гедін // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2018. — Вип. 51. — С. 133-138.
Дацків І. В’ячеслав Липинський біля витоків української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 20. — С. 378-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_20_42.
Демиденко Н. "Речник суспільної злагоди": В'ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Демиденко // Сумська старовина. — 2014. — № 43-44. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2014_43-44_12.
Ковальчук І. В. Липинський як ідеолог консерватизму в партійній палітрі України [Електронний ресурс] / І. Ковальчук // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2012. — Вип. 2. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2012_2_29.
Кондратик Л. Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя [Електронний ресурс] / Л. Кондратик // Релігія та соціум. — 2017. — № 2. — С. 69-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2017_2_9.
Мойсієнко Я. Психологічна проблематика еліт і мас у доробку Д. Донцова й В. Липинського / Я. В. Мойсієнко // Психол. перспективи : зб. наук. пр. — 2017. — Вип. 30. — С. 135-145.
Кравець М. В’ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності [Електронний ресурс] / М. Кравець, С. Павлюк // Психологія і суспільство. — 2016. — № 4. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2016_4_7.
Осташко Т. Без держави немає нації : український амбасадор В'ячеслав Липинський : історія і "Я" / Т. Осташко // День. — 2018. — 14-15 груд. — С. 21.
Осташко Т. Польське коріння в українській землі : особистість : пам'яті Яна Липинського / Т. Осташко // День. — 2017. — 24-25 листоп. — С. 18-19.
Передерій І. В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності [Електронний ресурс] / І. Передерій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 66-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_11.
Передерій І. В'ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець : монографія / І. Передерій; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. — Полтава : Вид-во ПолтНТУ, 2012. — 621 c.
Передерій І. В. Липинський як фундатор та теоретик української демократичної хліборобської партії [Електронний ресурс] / І. Передерій // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_37.
Передерій І. В'ячеслав Липинський та українська влада доби Національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. [Електронний ресурс] / І. Передерій // Записки історичного факультету. — 2011. — Вип. 21. — С. 118-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2011_21_14.
Передерій І. В'ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років [Електронний ресурс] / І. Передерій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2010. — Вип. 99. — С. 34-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2010_99_11.
Поліковський М. В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму [Електронний ресурс] / М. Поліковський, С. Граб // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 392-397. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_65.
Передерій І. В'ячеслав Липинський як співробітник першої української щоденної газети "Рада" (1908 - 1914 рр.) / І. Передерій // Укр. іст. журн. — 2011. — № 1. — С. 71-90.
Приймак О. В. К. Липинський про розбудову української держави [Електронний ресурс] / О. Приймак // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 163-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_38.
Романюк Н. Гостини в Липинського : у рідному селі відомого українського діяча вже вісім років діє музей-садиба, який небайдужі активісти відновили з руїн / Н. Романюк // Україна молода. — 2019. — 29 травня. — С. 8-9.
Сюндуков І. Липинський Incognita : до 136-ї річниці від дня народження визначного українського політичного мислителя, "Генерального конструктора" української державності / І. Сюндуков // День. — 2018. — 18 квіт. — С. 10-11.
Черній Л. В’ячеслав Липинський та його внесок у становлення української соціологічної думки [Електронний ресурс] / Л. Черній, В. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2013. — Вип. 14. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2013_14_5.
Швед З. В'ячеслав Липинський про особливості творення нації і роль релігії в цьому процесі [Електронний ресурс] / З. Швед // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 22. — С. 45-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_22_7.
Шліхта І. Дмитро Донцов vs В’ячеслав Липинський: конфлікт ідеологій чи конфлікт особистостей?) [Електронний ресурс] / І. Шліхта // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 87. — С. 358-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_87_97.

.: Розділ: Історія :: 23.06.2020 12.43.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.404183 seconds