Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Галя Риб. із міста: Львів :: Запитання: 40438  
Галя Риб. запитує:
Добрий день, мені необхідно знайти в фаховій періодиці статті за темою термінологія в галузі соціальних комунікацій- це і в бібліотекознавстві, книгознавці і суміжних бібліотечних напрямках, але це мають бути саме статті з періодики, книги не підходять...Дякую за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Галю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 38130, 38403.
2. Бондаренко В. Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 351-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_32.
3. Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек (термінологічний аспект) [Електронний ресурс] / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 256-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_23.
4. Василенко О. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об'єкт статистичного дослідження / О. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2014. - Вип. 40. - С. 61-86.
5. Вербич С. Путівник у видавничій термінології [Електронний ресурс] / С. Вербич. // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_1_8.
6. Воскобойнікова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 3-9.
7. Геращенко М. До питання про новітню бібліографічну терміносистему (на правах дискусії) [Електронний ресурс] / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_5_7.
8. Горбань Ю. І. Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України [Електронний ресурс] / Ю. І. Горбань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 4. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_7.
9. Добко Т. До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери [Електронний ресурс] / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 8. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_8_5.
10. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне [Електронний ресурс] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 11-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_2.
11. Кузнєцов О. Дослідження динаміки змін термінів у бібліотечній справі [Електронний ресурс] / О. Кузнєцов // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 4. - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_4_10.
12. Медведь М. М. Взаємозв’язок видавничо-поліграфічної термінології з термінологіями інших галузей науки та техніки [Електронний ресурс] / М. М. Медведь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 162-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_63.
13. Медведь М. Динамічні процеси у видавничо-поліграфічній термінології кінця XX - початку XXI ст.[Електронний ресурс] / М. Медведь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 144-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_34_16.
14. Медведь М. М. Неологічний вплив комп’ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) [Електронний ресурс] / М. М. Медведь // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 5. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_5_9.
15. Остапчук Ю. Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" / Ю. Остапчук // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 33-37.
16. Прилуцька Н. С. Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека" [Електронний ресурс] / Н. С. Прилуцька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2014. - Вип. 3. - С. 131-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_26.
17. Соколов В. Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги [Електронний ресурс] / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 10. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_8.
18. Солоіденко Г. Видові та термінологічні особливості періодичних видань [Електронний ресурс] / Г. Солоіденко //Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_10.
19. Солоіденко Г. Термінологічна діяльність у контексті бібліотекознавчих досліджень другої половини ХХ століття / Г. Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. - С. 669-679.
20. Стрішенець Н. Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології [Електронний ресурс] / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2007_2_4.
21. Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект [Електронний ресурс] / В. Струнгар // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 6. - С. 23-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_6_7.
22. Струнгар В. Соціальні медіа в сучасному інформаційно-бібліотечному середовищі [Електронний ресурс] / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 219-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_39_20.
23. Шатрова М. Теорія книгознавства на початку XXI століття / М. Шатрова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 1. - С. 3-5.
24. Ярощук В. Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек / В. Ярощук // Біблыотечна планета. - 2014. - № 1. - С. 26-28.
25. Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / О. Яценко // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5. - С. 24-29.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.03.2017 20.04.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Суми :: Запитання: 40437  
Сергій запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до дипломної роботи на тему: "системи машинного зору для контролю якості зображень на виробах". Дякую
Наша відповідь:
Сергію, добридень! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Безвесільна О. М. Застосування машинного зору та методів обробки зображення на виробництві / Безвесільна О. М., Цірук В. Г., Дяченко В. П., Ткачук А. Г. // Технологический аудит и резервы производства .- 2014 . - № ?. – С. 18-22.

Визильтер Ю. В., Желтов С. Ю., Князь В. А., Ходарев А. Н., Моржин А. В. Обработка и анализ цифровых изображений с примерами на LabVIEW IMAQVision. – М.: ДМК Пресс, 2007.

Робот видит лучше человека? [Текст] // Chip. Do digital DVD. - 2011. - № 10. - С. 58-61.

Сизов, Ф. Технічний зір і його можливості [Текст] / Ф. Сизов // Наука і суспільство. - 2006. - № 1/2. - С. 2-3

Бобровский С. «Когда машины прозреют» http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=66663&sphrase_id=12198

Відеокамеру навчили відсіювати брак
http://www.epravda.com.ua/press/2011/08/2/293625/

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВВЕДЕННЯ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ В КОМП’ЮТЕР ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ В ЦИФРОВІЙ ФОРМ
http://ksua.blog.ztu.edu.ua/files/2014/11/Lr1.pdf

Михайлин С.SIMATIC Machine Vision – как средство контроля и повышения
качества
http://www.ste.ru/siemens/pdf/rus/MachineVisionArticle.pdf

Петрова Т. Машинное зрение
http://mirznanii.com/a/116031/mashinnoe-zrenie

Система технічного зору для контролю форми виробів
http://findpatent.com.ua/patent/215/2158959.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 13.03.2017 19.56.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Черкаси :: Запитання: 40436  
Максим запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему "Історія розвитку і місце ст161 у Кримінальному Кодексі України".. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александров А.С. Субсидиарный уголовный иск // Государство и право. — 2000. — № 3. — С. 78.
Дрьоміна-Волок Н. В. Кримінально-правова заборона расової дискримінації як міжнародний обов’язок держави / Н. В. Дрьоміна-Волок // Актуальнi проблеми держави i права. – 2009. – Вип. 46. –С. 457–460.
Денисов С.Ф. Молодіжна злочинність на ґрунті расової нетерпимо-сті: причини та умови в теорії диференціальної асоціації / С. Ф. Денисов, Р. С.Якушев // Юридична наука. – 2012. – № 2. – С. 75–84.
Ковальчук В. П. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ НЕТЕРПИМОСТІ - http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsy/02_2016/16kvpngn.pdf
Науково-практичнийкоментар до Кримінального кодексу України / [зазаг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка]. – 2-ге вид., перероб. тадоп. – Київ : Дакор, 2008. – 1428 с.
Севастьянова Т. Є. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У
СФЕРІ ВІРОСПОВІДАННЯ - http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Ptdu/2010_1/files/PD110_13.pdf
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
http://jurists.org.ua/criminal-law/1830-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-179-krimnalnogo-kodeksu-ukrayini.html

.: Розділ: Держава і право :: 13.03.2017 19.53.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 40435  
Христя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до таких питань: 1. Соціокультурна компетенція як психолого-педагогічна проблема. 2. Формування соціокультурної компетенції молодшого школяра.
Наша відповідь:
Христе, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Анісімова Г.О. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації (навчально-методичний посібник) / Г.О. Анісімова, О.В. Нікулочкіна. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 104 с.

Гетьман, С. С. Соціокультурні компетентності школяра : перлини виховної роботи / С. С. Гетьман // Позакласний час. - 2012. - № 21-22. - С. 19-24.

Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 112 с.

Недорєзова, Нонна. Проектна технологія в соціокультурному аспекті / Недорєзова, Нона // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2013. - № 45-46. - С. 7-11. - Бібліогр.: с. 11.

Ніколаєску І.О. Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів: науково-методичний посібник/ І.О. Ніколаєску. - Черкаси : ОІПОПП, 2014. - 76 с.

Пономарьова, Катерина. Компетентнісний підхід у навчанні грамоти першокласників / Пономарьова, Катерина // Початкова школа. - 2012. - № 9. - С. 35-40.

Пономарьова, Катерина. Соціокультурна складова у змісті початкового курсу української мови / Пономарьова, Катерина // Початкова школа. - 2011. - № 5. - С. 9-13. - Бібліогр.: с. 13.

Сорочинська, Віра. Вплив засобів масової комунікації на формування соціокультурних пріоритетів учнівської молоді / Сорочинська, Віра // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 29-30. - С. 5-10. - Бібліогр.: с. 10.

Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання : навч. посібник. - К. : ТОВ "Праймдрук", 2011. - 352 с.

Шрамко, Ольга. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності на уроках української мови / Шрамко, Ольга // Українська мова і література в школі. - 2013. - № 3. - С. 15-19. - Бібліогр.: с. 19.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-60.pdf

Підготовка молодших школярів до виконання соціальних ролей на уроках української мови
http://www.refsua.com/referat-8477-1.html

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31210/

Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови. Інтеграція видів діяльності
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/rozvitok-sotsiokulturnoyi-kompetentsiyi-uchniv-na-.html

Формування соціокультурної компетенції основної школи
http://allbest.ru/k-2c0a65635b2bd78b5d53a89421306c27.html
Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b2ac69a4d43a88421316c37_0.html

.: Розділ: Освіта :: 13.03.2017 19.42.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40434  
Вероніка запитує:
Щиро вас прошу допоможіть найти матеріал на курсову роботу Цінність лбдського життя у вченні Івана Павла 2 на основі енцикліки Evangelium Vitae Розділи 1. Дар вічного життя 2.Нові загрози людського життя 3. Христос на Хресті сповнив сенс життя
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Волинець О. Проблема гуманізації суспільства у працях Івана Павла II / О. Волинець // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2010. - Вип. 22. - С. 3-8.
Волинець О. Соціокультурний аспект глобалізації у працях папи Івана Павла II / О. Волинець // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2012. - Вип. 24. - С. 3-8.
Воссіна В. О. Діяльність дипломатії Святого Престолу у сфері прав і свобод людини (1978 - 2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. О. Воссіна ; Дип. акад. України при МЗС України. - Київ, 2011. - 20 c.
Гаврилюк Т. Актуальні питання католицької антропології після ІІ Ватиканського собору [Електронний ресурс] / Т. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. - 2013. - Вип. 646-647. - С. 169-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2013_646-647_31.
Давидчак Х. Духовна спадщина Івана Павла II в сучасному медіа-просторі України (на прикладі українських друкованих ЗМІ) / Х. Давидчак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. - 2006. - Вип. 29. - С. 235-242.
Кохановська М. Г. Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / М. Г. Кохановська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 16 c.
Кохановська М. Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] / М. Г. Кохановська // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2010. - № 1. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_1_37.
Кохановська М. Цінність людського життя у філософсько-богословській спадщині папи Івана Павла ІІ / М. Кохановська // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 126–133. - Режим доступу: http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_V__13/16.pdf.
Марціновська Д. С. Феномен релігійної віри в католицизмі: проблемні дискурси XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Д. С. Марціновська ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2013. - 20 c.
Присухін С. І. Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації [Електронний ресурс] / С. І. Присухін // Юридична наука. - 2011. - № 2. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_4.
Сахній М. Формування морально-етичних рис молодої людини крізь призму філософсько-педагогічних поглядів Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] / М. Сахній // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 10. - С. 106-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_10_27.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945 - 1989 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. - 31 c.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.03.2017 19.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.701834 seconds