Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39970
   


Автор запитання: Ангеліна із міста: Вінниця :: Запитання: 41894  
Ангеліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: "наративніособливочті у творах британських письменників" та "мультикультурна поліфонія у творах зарубіжних та українських письменників". Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Ангеліно, добридень! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі / Бехта І.А.– К. : Грамота, 2004. – 304 с.

Бойніцька О. Специфіка наративних особливостей в англійському історіографічному романі // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Іноземна філологія. – 2012. - № 45. – С. 51-53.

Гижа Л. Семантика організації наративу в романі Д.Конрада «Серце темряви» / Леся Гижа // Studia Methodologica [гол. ред. О. Лещак]. – Вип. 16. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005. – С. 314-322.

Дроздовський Д. Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2015. - Вип. 23. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2015_23_12

Коробова Д.М. Нарративные структуры романов В. Вулф «По морю прочь», «Орландо», «Волны», «Между актов» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. - 2008. - № 4/2. - С. 39-45.

Мазін Дмитро СИНКРЕТИЧНИЙ НАРАТИВ РОМАНІВ САлМАНА РУШДІ (ФУНКЦІЇ Я-ОПОВІДІ) – Режим доступу:
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2918/Mazin_Synkretychnyi_naratyv_romaniv_Salmana_Rushdi.pdf;jsessionid=8EA7ED407AA7CCFD11317694799E30D4?sequence=1

Мараховська, Наталя Владиславівна.Наративна стратегія роману Рейчел Каск "Arlington Park" [Текст] / Н. В. Мараховська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер., Філологія. - 2012. - Том Вип., N 7. - С. 37-43.

Матійчак А. А. РОЛЬ БАГАТОРІВНЕВИХ НАРАТИВНИХ СТРУКТУР ТА ГРАФІЧНИХ ІНСТАЛЯЦІЙ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ІМЕРСИВНОМУ РОМАНІ С.ХОЛЛА “THE RAW SHARK TEXTS” // Мільйон історій:поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. Матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)]/ [гол. ред. О.П.Новик].–Бердянськ: БДПУ, 2016.– С. 104-107. - – Режим доступу
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Жаркова-Р.-Виростати-в-історіях-виховні-можливості-пригодницьких-творів-дитячої-літератури.pdf

Назаренко, Надія Іванівна. Наративні моделі малої прози В. С. Моема [Текст] / Н. І. Назаренко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер., Філологія. - 2013. - Том Вип., N 8. - С. 72-79.

Новикова О. Пол Остер «Стеклянный город». К вопросу о постмодернизме // Новый берег. – 2011. - № 32. – Режим доступу
http://magazines.russ.ru/bereg/2011/32/no18-pr.html

Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та філол. наук : 10.01.04 / О. В. Петрусь. - Дніпропетровськ. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

Петрусь О.В. Особливості наративної організації „Біографії Шекспіра” Пітера Акройда // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 11: Том 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 109 – 114.

Петрусь О.В. Гра з жанром як наративний засіб у дослідженні „Лондон. Біографія” Пітера Акройда // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 75 – 78.

Сизоненко Н. А. Наративні стратегії в історичній романістиці британського постмодернізму // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ Серія Філологія.Педагогіка.Психологія. Випуск 27. – 2013. – С. 213-220. - Режим доступу:
http://journals.uran.ua/index.php/2411-5991/article/viewFile/80577/76162

ТАРАНІК КАТЕРИНА-ТКАЧУК. РОЗВИТОК НАРАТИВНОЇ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНУ У ТВОРЧОСТІ ГЕНРІ ФІЛДІНГА (« ІСТОРІЯ ТОМА ДЖОНСА, ЗНАЙДИ») // Філологічні науки. - 2016. –No 22. – С. 49-54. - Режим доступу:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6836/1/Taranik.pdf

Четова Н. Й. Особливості мовної та наративної реалізації елементів готики у жанрі фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) [Електронний ресурс] / Н. Й. Четова, Л. В. Лучит // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Кн. 2. - С. 265-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_2_55

Шмид В. Нарратология / Шмид В. – М. : Языки славянской культуры, 2003.– 312 с.

Бандровська О. Поняття “english/british” у визначенні літературної традиції Великої Британії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. - 2016. - Вип. 23. – С. 138-144.

Козлик І. ПРОБЛЕМА „ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ” У ПЛОЩИНІ
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ (Стаття друга) [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/203.pdf

Лук'яненко Я.В. "Антимемуари" А. Мальро: специфіка жанру та нарації: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Я.В. Лук'яненко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Семененко, Л.Поліфонічність художнього хронотопу у творчості Володимира Стецюка / Л. Семененко // Рідна школа. - 2005. - № 7. - С. 24-26. –

Сіверська С. Вплив мультикультурності на наративні особливості автобіографічного інтертексту кінця ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / С. Сіверська // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 78. - С. 306-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_36

Слоневська І. Б. Мультикультуралізм як реакція на культурну поліфонію постмодерністського світу [Електронний ресурс] / І. Б. Слоневська // Педагогічний дискурс. - 2009. - Вип. 6. - С. 169-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2009_6_40

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2018 22.33.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 41893  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему: "Ідіостиль як відображення авторської картини світу у романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukraine". Буду вдячна за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 37922.
2. Бахтаров А. Рецепція радянського минулого в романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" [Електронний ресурс] / А. Бахтаров // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2014. - Вип. 19. - С. 230-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_45.
3. Гаврилюк Н. Літературний псалом: Сергій Жадан / Н. Гаврилюк // Слово і час. - 2017. - № 7. - С. 31-35.
4. Коваль Н. Особливості музичних алюзій у романі С. Жадана "Anarchy in the Ukr" [Електронний ресурс] / Н. Коваль // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 32. - С. 108-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_32_13/
5. Магдиш P. О. Автор-персонаж у подорожньому нарисі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" [Електронний ресурс] / P. О. Магдиш // Література в контексті культури. - 2011. - Вип. 21(2). - С. 181-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2011_21(2)__31.
6. Шаф О. В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" [Електронний ресурс] / О. В. Шаф // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2012. - Вип. 14. - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_14.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2018 20.56.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Бориспіль :: Запитання: 41892  
Надія запитує:
Можливо підібрати літературу про STEM-освіту у початковій школі?
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Балик Н. Р. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти [Електронний ресурс] / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Фізико-математична освіта. - 2017. - Вип. 2. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_2_6.
2. Бойченко М. А. Розвиток обдарованих учнів засобами stem-освіти у США [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 31. - С. 151-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_31_23.
3. Гірний О. І. STEM-освіта в Україні – модернізація чи імітація? [Електронний ресурс] / О. І. Гірний // Постметодика. - 2016. - № 1. - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_1_5.
4. Доценко С. O. Прийоми активізації творчої діяльності учнів в умовах STEM-освіти [Електронний ресурс] / С. O. Доценко // Професійна освіта: методологія, теорія та технології . - 2016. - Вип. 4. - С. 32-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2016_4_5.
5. Журавель Т. О. Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Журавель, Н. О. Соколова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 12. - С. 32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_12_9.
6. Завалевський Ю. Тренди сучасної середньої освіти: цивілізаційний і національний контекст / Ю. Завалевський, І. Гавриш, А. Пугач // Рідна школа. - 2016. - N 4. - С. 3-8.
7. Кіт І. В. Розвиток STEM-освіти в школі [Електронний ресурс] / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2014. - № 4. - С. 3-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_4_2.
8. Коваленко О. STEM-освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США / О. Коваленко, О. Супрунова // Рідна школа. - 2016. - N 4. - С. 46-49.
9. Кузьменко О. Сутність та напрямки розвитку stem – освіти [Електронний ресурс] / О. Кузьменко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - 2016. - Вип. 9(3). - С. 188-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2016_9(3)__50.
10. Поліхун Н. І. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України [Електронний ресурс] / Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2017. - № 3. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2017_3_3.
11. Сліпухіна І. Цифровий вимірювальний комплекс як формувальний чинник STEM-орієнтованого освітнього середовища [Електронний ресурс] / І. Сліпухіна, І. Чернецький // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 1. - С. 200-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_1_34.
12. Cтрижак О. Є. STEM-освіта: основні дефініції [Електронний ресурс] / О. Є. Cтрижак, І. А. Сліпухіна, Н. І. Полісун, І. С. Чернецький // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 62, № 6. - С. 16-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_62_6_4.
13. Упровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних закладах: методичний аспект / О. Патрикеєва [та ін.] // Рідна шк. - 2017. - № 9/10. - С. 90–95.
14. Шулікін Д. STEM-освіта: готувати до інновацій / Д. Шулікін // Освіта України. - 2015. - N 26 (29 червня). - С. 8-9.
15. Давиденко Ю. Г. Впровадження STEM-освіти в початковій школі. – Режим доступу: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/bitstream/123456789/4585/1/Davydenko.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.04.2018 11.20.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксюша із міста: дніпро :: Запитання: 41891  
Ксюша запитує:
Допоможіть у написані курсової роботи: "Впровадження новітньої роботи з батьками по організації роботи з формування основ здорового способу життя у дитячому садку по книзі "Малятко - Деревятко"(організація та зміст формувального експеременту)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва М. І. Взаємодія батьків і дітей в сім’ї як виховний чинник / М. І. Алексєєва // Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях: [Наук. записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2000. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 24-30.
Андрющенко Т. Здоров’язбережувальна компетентність – змалку / Т. Андрющенко // Палітра педагога. – 2014. – № 6. – С. 6–9.
Андрющенко Т. К. Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я / Т. К. Андрющенко // Гуманітар. вісн. держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький державий педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 14 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 5–7.
Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку : монографія / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 383 с.
Антипець В. Творчі здібності зберігають життя і здоров’я / В. Антипець // Дошкільне виховання. – 2013. – № 4. – С. 16–17.
Валеологічне виховання дошкільників : метод. забезп. баз. програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [авт. інтегр. технології Якименко С. І. ; упоряд. Ж. А. Ципляк ; за заг. ред. С. І. Якименко]. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, [2010]. – 73, [1] с.
Главник О. П. До проблеми сімейного виховання: гендерний аспект / О. П. Главник // Проблеми загальної та педагогічної психології: [зб. наук. пр. ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка]. – Київ, 2003. – Т. 5. – Ч. 6. – С. 46-54.
Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім’єю : метод. посіб. [Електронний ресурс] / Н. А. Дудник, О. В. Шклярук ; дошкільн. заклад № 12 м. Умань. – Умань, 2012. – Режим доступу: http://dnz12.itpark.org.ua/index.php/tvorchij-rozvitok/32-pedagogichnij-dosvid/66-vzaemodiya-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu-z-sim-eyu.html.
Притуляк Л. М. Особливості родинного виховання дітей, діагностика взаємодії освітнього закладу із сімєю [Електронний ресурс] / Л. М. Притуляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Ч. ІІ. – 2009. – № 5. – С. 88-93. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/ 123456789/170/1/№ 5_168_2009_ПН_Ч. 2.
В подальших запитах більш детально уточнюйте інформацію.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.04.2018 21.28.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Острог :: Запитання: 41890  
Олександр запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, у пошуку джерел на тему: "Особливості впливу емоційної компетенції на формування управлінських навичок". Велике дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Мудрик А. Б. Психологічні особливості професійної компетентності державних службовців - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/607/1/ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. doc.pdf
2. Журавльов В. В. Психологічна компетенція керівника органу охорони державного кордону як важлива складова підготовки до професійно-управлінської діяльності - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_2_24.pdf
3. Романова В. С. Роль емоційної компетентності в підвищенні ефективності соціальної взаємодії членів групи - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_2_24.pdf
4. Отрох Н. Психологічні риси та компетенції викладача в управлінській діяльності - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9112/1/Psychological features.pdf
5. Котик Л. Формування професійної компетентності державних службовців у контексту розвитку персонального капіталу - http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_02(29)/21.pdf
6. Редько С. Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу - http://elibrary.kubg.edu.ua/22709/1/Redko S. Komunikatyvna kompetentnist.pdf
7. Борисюк О. М. Характеристика професійної компетентності офіцерів ОВС - http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2014/14bomkoo.pdf
8. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера - http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/pryimak-v-models-professional-competencies-a-modern-manager_18904.pdf
9. Вієвська М. Г., Красовська Л. І. Стратегія формування управлінських компетенцій та методичні умови її реалізації - https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/188/174
10. Корман М. М. Емоційних інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації - http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/596/1/17.pdf
11. Гавран В. Я., Гавран М. І. Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/108.pdf
12. Дуднєва Ю. Е. Компетентність керівника як основа формування його іміджу - http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2490/1/Dudneva стаття.pdf
13. Когут І. В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя - http://pnpu.edu.ua/ua/text/disert/dysertatsiia_kohut.pdf (звернути увагу на список літератури)

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.04.2018 11.04.09 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.945161 seconds