Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45810
   


Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 46014  
Анна спрашивает:
Цікавить підручник для 2 класу. Автори Большакова, Пристінська "Українська мова та читання" 2 частина. І підручник для 2 класу Павліченко "Англійська мова". Чи можна взяти у використання до червня 2022 р.?
Наш ответ:

.: Раздел: Образование :: 12.11.2021 14.25.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віталій из города: Київ :: Вопрос: 45985  
Віталій спрашивает:
Особлива дитина в інклюзивному середовищі
Наш ответ:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дорошенко О. Перші кроки вчителя загальноосвітньої школи в умовах інклюзивної освіти / О. Дорошенко // Нова пед. думка. — 2012. — № 3. — С. 74-75.
Єжова Т. Є. Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи / Т. Є. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2012. — № 9. — С. 66-75.
Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2012. — № 9. — С. 120-126.
Котелянець Ю. С. Формування толерантного інклюзивного середовища в початковій школі / Ю. С. Котелянець // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка, психологія, філософія. — 2016. — Вип. 253. — С. 115-121.
Кузава І. Актуальні проблеми навчання та виховання дітей в інклюзивному освітньому середовищі / І. Кузава // Пед. часоп. Волині. — 2016. — № 1. — С. 97-102.
Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку / І. Б. Кузава // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2012. — Вип. 11. — С. 315-318.,
Ленів З. Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі / З. Ленів // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2014. — № 3. — С. 13-19.
Софій Н. З. Особливості викладання в інклюзивному навчальному середовищі: практика спільного викладання / Н. З. Софій // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. — 2015. — Вип. 10. — С. 173-177.
Шульженко Д. І. Психологічні умови включення розумово відсталих учнів у середовище інклюзивної школи / Д. І. Шульженко // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільськ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Сер. Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(2). — С. 222-229.

.: Раздел: Образование :: 3.11.2021 16.25.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: любов из города: тернопіль :: Вопрос: 45981  
любов спрашивает:
література до магістерської роботи на тему "педагогічні умови формування культури доровя в дітей молодшого шкільного віку"
Наш ответ:
Доброго дня, Любове! Радимо Вам використати наступний список літератури:– Горащук В. П. Теоретичні підходи до формування культури здоров"я школярів / В.П. Горащук // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - С. 58-61.
– Загрійчук Л. Формування культури здоров"я молодших школярів шляхом впровадження здоров"язберігаючих освітніх технологій / Л. Загрійчук // Початкова школа. - 2006. - № 11. - С. 1-4.
– Почечуєва І. Формування здорового способу життя : школа здоров"я і розвитку дитини / І. Почечуєва // Початкова освіта. - 2009. - № 2. - С. 3-6.
– Рибальченко С. Є. Формування здоров"язберігальної компетенції учнів початкових класів : технологія збереження здоров"я дітей "Паросток" / С.Є. Рибальченко // Розкажіть онуку. - 2009. - № 11-12. - С. 4-12.
– Балютіна К. Здоров"я дитини - національна проблема / К. Балютіна // Початкова школа. - 2010. - № 9. - С. 29-32.
– Здоров"язберігаюча педагогіка та технології її реалізації // Позакласний час. - 2010. - № 9. - С. 88-102.
– Турбота про здоров"я - це найважливіша праця вчителя // Розкажіть онуку. - 2011. - № 5. - С. 4-9.
– Бережна Т. Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров"я учнів / Т. Бережна // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 44-47.
– Свириденко С. Технологія формування культури здоров"я школярів / С. Свириденко // Початкова освіта. - 2012. - № 25. - С. 2-3.
– Омельченко С. Здоров"язбережувальна педагогіка: сучасні тенденції та перспективи розвитку / С. Омельченко, Л. Каліберда // Рідна школа. - 2012. - № 7. - С. 25-28.
– Антонець М. Проблема охорони здоров"я школярів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / М. Антонець // Початкова школа. - 2012. - № 9. - С. 10-13.
– Баранова Л. Формування навичок здорового і безпечного способу життя / Л. Баранова // Початкова освіта. - 2013. - № 13. - С. 12-16.
– Неізвідська Л. Країна здорових дітей / Л. Неізвідська // Початкова школа. - 2013. - № 5. - С. 30-33.
– Говорун Р. Збереження здоров"я дітей - найважливіший аспект діяльності школи / Р. Говорун // Початкова школа. - 2013. - № 9. - С. 8-9.
– Бабаніна І. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров"я / І. Бабаніна // Початкова школа. - 2014. - № 1. - С. 60-61.
– КостюченкоТ. Моніторинг фізичного розвитку молодших школярів / Т. Костюченко // Початкова освіта. - 2015. - № 3. - С. 43-46.
– Лущ Л. В. Формування основ здорового способу життя засобами шкільних дисциплін : на прикладі хімії / Л. В. Лущ // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 5. - С. 24-26.
– Гнилицька О. М. Педагогічний простір як фактор реалізації оздоровчої функції освіти / О. М. Гнилицька // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 7. - С. 40-42.
– Пустовітенко Н. Здоров"язбережувальний аспект - важливий напрям педагогічної діяльності / Н. Пустовітенко // Початкова школа. - 2018. - № 11. - С. 54-56.
– Матвієнко О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я у дітей молодшого шкільного віку / О. Матвієнко // Рідна школа : щомісяч. науково-пед. журн. - 2013. - № 11. - С. 45-48.
– Савлюк С. Визначальні чинники покращення фізичного стану та здоров'я дітей молодшого шкільного віку / С. Савлюк, В. Слюсарчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2018. - № 4. - С. 83-89.
– Кириленко Л.Г. Самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність як засіб зміцнення здоров'я молодших школярів у контексті навчально-виховної роботи / Л. Г. Кириленко, О. К. Борисова // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 6. - С. 46-48.
– Вайнола Р. Х. Роль мотивації у формуванні здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку / Р. Х. Вайнола, А. О. Шаповал // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2011 р., 9-10 лютого 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - Ч. 1. - С. 86-87.
– Івасюк А. М. Здоров'язбережувальні технології для дітей молодшого шкільного віку / А. М. Івасюк // Фізичне виховання в школах України. - 2018. - № 3. - С. 31-33.
– Лисенко Л.Л. Технологія оздоровлення дітей молодшого шкільного віку на основі впровадження дихальних вправ у систему фізичного виховання в загальноосвітній школі / Л. Л. Лисенко, М. М. Огієнко, А. М. Заровна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 10. - С. 486-492.
– Дьоміна Ж. Г. Сучасні підходи до фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Ж. Г. Дьоміна, Д. В. Вернигора, Б. В. Тарасенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2018. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 5 (99). - С. 87-90.

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/9.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10bviuso.pdf
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Monografa/Konceptual_povna.pdf
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/73-sorok-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/966-kultura-zdorov-ya-uchniv-pochatkovikh-klasiv
https://naurok.com.ua/referat-formuvannya-kulturi-zdorov-ya-u-shkolyariv-107779.html
https://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2016/10/40-4.pdf

.: Раздел: Образование :: 2.11.2021 20.34.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: любов из города: тернопіль :: Вопрос: 45973  
любов спрашивает:
література до магістерської роботи на тему "педагогічні умови формування культури доровя в дітей молодшого шкільного віку"
Наш ответ:
Доброго дня, Любов! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Баєва Т. Формування здорового способу життя в особистісно-орієнтованому виховному процесі життя / Т. Баєва. — Житомир : ЖДПУ, 2002. — С. 170-173.
Бондар Т. Здоров’я школярів: практичні матеріали для повсякденної роботи педагога / Т. Бондар. — Харків : Веста, 2009. — 192 с.
Долинський Б. Т. Здоров’язберігаюча діяльність учителя початкової школи / Б. Т. Долинський. Одеса: вид-во вид. М. П. Черкасов. — 2010. — 187 с.
Інформаційні матеріали щодо стану здоров’я дітей в Україні та основних чинників, які впливають на його збереження // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2002. — № 15-16. — С. 23-25.
Культура здоров?я учнів початкових класів [Електронний ресурс] // Наукове мислення : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/73-sorok-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/966-kultura-zdorov-ya-uchniv-pochatkovikh-klasiv. — Назва з екрана.
Матвієнко О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку / О. Матвієнко // Рідна школа. — 2013. — № 11. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2013_11_9.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. / Б. М. Шиян. — Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2001. — 272 с.

.: Раздел: Образование :: 1.11.2021 18.25.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: любов из города: тернопіль :: Вопрос: 45971  
любов спрашивает:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонумо вам переглянути наступні джерела:
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/9.pdf
Кондратюк С. М. , Праженик Г. Л. Педагогічні умови формування в молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2014_9_15.pdf
Качур Б. М., Шеян М. О. Особливості формування навичок здорового способу життя в учнів молодших класів
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11698/1/ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ.pdf
Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я
особистості молодшого школяра: монографія /Ю. Б. Мельник. – Х. : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с.
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Monografa/Konceptual_povna.pdf
ПівненкоЮ. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи
https://core.ac.uk/download/pdf/304295495.pdf
Долинський Б.Т. Здоров’язберігаюча діяльність учителя початкової школи: [навчальний посібник] / Долинський Борис Тимофійович. – Одеса: вид-во вид. М. П. Черкасов, 2010. – 187 с.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1654/1/Долинський Здоров.pdf
Організаційно-педагогічні особливості побудови здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5153/1/Ващенко О.М. Організаційно-педагогічні особливості.pdf
Педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі
https://lib.iitta.gov.ua/3660/1/47.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/tradyciyi-ta-innovaciyi.pdf

.: Раздел: Образование :: 31.10.2021 23.37.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.530706 seconds