Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46048  
Тетяна запитує:
Добрий день,питання: Шляхи виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами дитячої літератури. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://rshu.edu.ua/images/PhD/phd_anot_polischuk_disert.pdf
http://dano.dp.ua/attachments/article/392/Матеріали обласної науково-практичної конференції - 28 березня 2018 року.pdf
https://www.bestreferat.ru/referat-137749.html
https://www.academia.edu/37642755/ДИТЯЧА_ЛІТЕРАТУРА_ЯК_ОСНОВА_МОРАЛЬНОГО_ВИХОВАННЯ_МОЛОДШИХ_ШКОЛЯРІВ
https://msu.edu.ua/educationandscience/wp-content/uploads/2021/05/130-2021-остаточний-варіант-51-55.pdf
https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/6467/1/Bilyk Tetyana Olehivna.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/13571/1/Світельська.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-2/3835-formuvannya-tsinnisnykh-oriyentyriv-u-molodshykh-shkolyariv-za-tvoramy-v-o-sukhomlynskoho
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Zbirnyk-tez-VI-Vseukrainskoi-studentskoi-konferentsii-Lviv.pdf
http://www.shostka-school1.edukit.sumy.ua/Files/downloads/Формування духовних цінностей.pdf

– Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. В. Світельська-Дірко ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2017. – 20 с.
– Майзенберг І. Виховний потенціал авторських казок В. О. Сухомлинського / І. Майзенберг // В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : зб. наук. праць / за ред. проф. О. Є. Антонової, доц. В. В. Павленко. – Житомир, 2017. – С. 152-155.
– Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Г. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. ХІІІ. – С. 237-240.

.: Розділ: Освіта :: 23.11.2021 09.23.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 46046  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможіть знайти літературу з теми "Психологічний супровід педагога в умовах НУШ". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Козлова А. Нова документація : що змінилось та як вести / А. Козлова // Психолог. — 2019. — № 12. — С. 4-25. Мартинюк І. В. Роль психолога в Новій українській школі [Електронний ресурс] / І. В. Мартинюк // Всеосвіта. — Текст. дані. — Київ, 2018. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rol-psihologa-v-novijukrainskij-skoli-97375.html.
Неїжпапа Л. Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Л. Неїжпапа // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка / МОН України. — 2018. — Вип. 25. — С. 50–57. — Бібліогр.: 10 назв. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2018_25_10.
Нова українська школа [Електронний ресурс] : концепт. Засади реформування серед. шк. : ухвалено рішенням колегії МОН України 27.10.2016 р. / М-во освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України. — Текст. дані. — [Київ], 2016. — 33 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf.
Психолог у НУШ: радісно та впевнено руш! : путівник психолога в Новій українській Школі [Електронний ресурс] / Департамент освіти і науки Донец. облдержадмін., Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт. кол.: Афоніна Є. В., Головко В. А., Гордієнко І. М. та ін. ; заг. ред: Афоніна Є. В., Заріцький О. О., Міщенко Н. В.]. — Краматорськ : [Витоки], 2018. — 249 с. — Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/4._Афонiна_Психолог__НУШ.pdf.
Рихтер В. Психогігієна відносин, або правила, що їх регулюють... / В. Рихтер // Психолог. — 2020. — № 4. — С. 4-7.
Ящук М. Стратегії психологічного супроводу освітнього процесу на етапі розбудови Нової української школи / М. Ящук, Д. Романовська // Сучасна освіта в контексті Нової української школи : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11-12 жовт. 2018 р., м. Чернівці / МОН України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. — Чернівці, 2018. — С. 183-186.

.: Розділ: Освіта :: 22.11.2021 23.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46041  
Тетяна запитує:
Добрий день,питання : Шляхи застосування інноваційних технологій на уроках української мови в 3 класі. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути нступні джерела:
Гнедко Н. М. Дидактичні основи використання засобів віртуальної наочності на уроках української мови та літератури / Н. М. Гнедко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2014. - Вип. 8. - С. 115-120
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ozfm_2014_8_36.pdf
Використання сучасних інноваційних технологій у початковій школі
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5653/1/Fefilova.pdf
Педагогчні технології в початковій школі
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1466/2/НАВЧ.ПОСІБНИК педтехнології (3).pdf
Методика навчання української мови в початковій школі :
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних
закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. — К. : Літера ЛТД, 2011. —
364 с.
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Вашуленко_С_С_red_Методика_Навчання_української_мови_п_початкових класах.pdf
Максименко Н. Б., Качак Т. Б. Технології вивчення предметів галузі «Мови і літератури» в початковій школі: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2015. – 100 с.
http://194.44.152.155/elib/local/2079.pdf
Інтерактивні методи навчання на уроках української мови
https://www.lycem-do-dytyny.com/interaktyvni-metody-navchannya-na-urokax-ukrajinskoji-movy/
Використання ІКТ (мультимедійних технологій) на уроках української мови
https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-vikoristannya-ikt-multimediynih-tehnologiy-na-urokah-ukra-nsko-movi-48989.html
Інтерактивні методи навчання української мови учнів початкової школи
http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/887/Лунгу_Л_Баліка_М_НВ_45.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://infourok.ru/vikoristannya-innovaciynih-tehnologiy-na-urokah-ukrainskoi-movi-2424202.html
Вашуленко М. С. 100 мовних вправ для розвитку дослідницьких умінь учнів
https://nuschool.com.ua/teaching/mova/researcher/11.html
http://kiriksnezana.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://learning.ua/mova/tretii-klas/

.: Розділ: Освіта :: 22.11.2021 09.27.00 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Чух Ганна із міста: Херсон, Херсонська область :: Запитання: 46030  
Чух Ганна запитує:
Прошу допомогти підібрати літературу з теми "Спільна україно-польська історія в шкільному курсі української і зарубіжної літератури"
Наша відповідь:
Данилюк К. Бінарні уроки : історія, література / К. Данилюк, Т. Сікалюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 25-27. — С. 28-58.
Желізко Ю. Духмяний урок : два уроки за романом Йоанни Ягелло "Кава з кардамоном" : 10 кл. : методика, пошук, досвід: завтра - на урок / Ю. Желізко // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 38-48.
Тумаш В. Поліський дудар в українській школі : інтегрований урок-квест за комедією Вінцента Дуніна-Марцинкевича "Пінська шляхта" : 9 кл. : конкурс "Літературний БезВіз": урок-співтворчість : методика, пошук, досвід / В. Тумаш // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 18-29.

.: Розділ: Освіта :: 16.11.2021 15.51.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 46014  
Анна запитує:
Цікавить підручник для 2 класу. Автори Большакова, Пристінська "Українська мова та читання" 2 частина. І підручник для 2 класу Павліченко "Англійська мова". Чи можна взяти у використання до червня 2022 р.?
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 12.11.2021 14.25.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.819867 seconds