Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Віталія із міста: Рівне :: Запитання: 46023  
Віталія запитує:
Чинники виникнення криз на світовому фінансовому ринку і спроби їх передбачення
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барановський О. І. Предтечі фінансових криз [Електронний ресурс] / О. І. Барановський // Фінанси України. — 2009. — № 3. — С. 3-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_3_2.
Бойченко В. Розвиток механізмів ранньої ідентифікації типу фінансово-економічної кризи / В. Бойченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2016. — № 4. — С. 145-151.
Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. — Харків: Фоліо, 2009. — 302 c.
Дорофєєва Г. А. Аналіз причин виникнення сучасної світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Г. А. Дорофєєва, О. В. Цурік // Економіка промисловості. — 2009. — № 4. — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2009_4_35.
Криклій А. С. Причини виникнення світових фінансових криз: історичні наслідки та досвід їх подолання [Електронний ресурс] / А. С. Криклій, М. О. Боровікова // Економіка та держава. — 2009. — № 4. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_4_4.
Мазуренко В. І. Світова фінансова криза 2007-2010 рр.: глобальний та національний виміри / В. І. Мазуренко. — Донецьк : Нова ідеологія, 2009. — 216 c.
Мазуренко В. Системні детермінанти та етапи розгортання світових фінансових криз [Електронний ресурс] / В. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 38-39. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2012_38-39_14.
Миколайчук Т. С. Понятійний апарат дослідження криз та їх вплив на розвиток господарських систем / Т. С. Миколайчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2015. — № 24. — С. 107-111.
Паливода К. В. Світова криза в інвестиційному секторі, її причини та механізми попередження / К. В. Паливода // Актуал. проблеми економіки. — 2009. — № 7. — С. 35-49.
Тивончук І. О. Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву / І. О. Тивончук, П. І. Стецюк, О. І. Тивончук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2011. — № 698. — С. 112-118.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.11.2021 16.44.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Львів :: Запитання: 46000  
Віталій запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу до реферату на тему "Перспективи провадження діяльності небанківськими фінансово-кредитними установами у вітчизняних економічних умовах"
Наша відповідь:
Доброго лня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:

Коваленко В.В. Розвиток фінансових інновацій у небанківських фінансових установах
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/45.pdf
Що відбувається на ринку небанківських фінустанов в епоху спліту
https://finclub.net/ua/reviews-ua/shcho-vidbuvaietsia-na-rynku-nebankivskykh-finustanov-v-epokhu-splitu.html
Шаповал Л. П. Удосконалення організації стрес-тестування страхових компаній з урахуванням європейських вимог (с.59); Штепенко К. П., Брага Ю. С.Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення (с.76)
Мелешко А. Ю., Смірнов М. В.Фактори забезпечення фінансової стійкості страхової компанії (с.97)
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf
Осадець О.М. Кредитні спілки на ринках фінансових послуг України
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/dis_osadets.pdf
Сороківський М. І. Небанківські фінансово-кредитні інститути на ринку фінансових послуг України
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/28338/1/Сороківський М.І..pdf
Розвиток ринків небанківських фінансових послуг в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення
http://global-national.in.ua/archive/16-2017/195.pdf
Як вплинуло прийняття закону про «СПЛІТ» на ринок фінансових послуг
http://finpuls.com/ua/financial/reviews/news/YAk-vplinulo-priynyattya-zakonu-pro-SPLT-na-rinok-fnansovih-poslug.htm
Криховецька З.М. Аналіз діяльності та перспектив розвитку кредитних спілок в Україні
http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/159.pdf
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a67e818a9b676987ade1172b2893f464.pdf
Майбутнє регулювання кредитних спілок
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4
Удосконалення діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/245.pdf
Тенденції розвитку страхового ринку України
http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/7593/3/7311_IR.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9379/4/Фінансово-кредитна система проблеми та інновації.pdf
Господарсько-пра вовове регулювання діяльності небанківських кредитних установ з урахуванням адаптації до законодавства ЄС
http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/SavchukO/a_SavchukO.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.11.2021 18.35.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 45994  
Катерина запитує:
Чинники виникнення криз на світовому ринку і спроби їх передбачення
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барановський О. І. Предтечі фінансових криз [Електронний ресурс] / О. І. Барановський // Фінанси України. — 2009. — № 3. — С. 3-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_3_2.
Бойченко В. Розвиток механізмів ранньої ідентифікації типу фінансово-економічної кризи / В. Бойченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2016. — № 4. — С. 145-151.
Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. — Харків: Фоліо, 2009. — 302 c.
Дорофєєва Г. А. Аналіз причин виникнення сучасної світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Г. А. Дорофєєва, О. В. Цурік // Економіка промисловості. — 2009. — № 4. — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2009_4_35.
Криклій А. С. Причини виникнення світових фінансових криз: історичні наслідки та досвід їх подолання [Електронний ресурс] / А. С. Криклій, М. О. Боровікова // Економіка та держава. — 2009. — № 4. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_4_4.
Мазуренко В. І. Світова фінансова криза 2007 — 2010 рр.: глобальний та національний виміри / В. І. Мазуренко. — Донецьк : Нова ідеологія, 2009. — 216 c.
Мазуренко В. Системні детермінанти та етапи розгортання світових фінансових криз [Електронний ресурс] / В. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 38-39. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2012_38-39_14.
Мазуренко В. Системні детермінанти та етапи розгортання світових фінансових криз [Електронний ресурс] / В. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 38-39. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2012_38-39_14.
Миколайчук Т. С. Понятійний апарат дослідження криз та їх вплив на розвиток господарських систем / Т. С. Миколайчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2015. — № 24. — С. 107-111.
Паливода К. В. Світова криза в інвестиційному секторі, її причини та механізми попередження / К. В. Паливода // Актуал. проблеми економіки. — 2009. — № 7. — С. 35-49.
Перепьолкіна О. О. Глобальні фінансові кризи у світовій економіці [Електронний ресурс] / О. О. Перепьолкіна // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2012. — Вип. 39. — С. 129-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2012_39_31.
Тивончук І. О. Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву / І. О. Тивончук, П. І. Стецюк, О. І. Тивончук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2011. — № 698. — С. 112-118.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.11.2021 12.29.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45993  
Катя запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу за темою про майнове оподаткування.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. - Київ : Ліра-К, 2013. - 579 с.
Білик І. В. Теоритичні основи майнового оподаткування [Електронний ресурс] / І. В. Білик, Л. В. Барабаш // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : зб. наук. праць матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Чортків, 14–15 лист. 2019 р.). – 2019. - С. 16-18. - Режим доступу: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/2019-Zbirnik-stud-Verstka.pdf#page=16.
Габрись О. Переваги та недоліки майнового оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. Габрись, Т. Шолкова // Jurnalul juridic national: teorie i practic. - 2018. - № 3-2. - Режим доступу: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/65301.
Князькова В. Я. Реалії та перспективи оподаткування нерухомого майна в контексті світового досвіду / В. Я. Князькова, Я. П. Квач // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - Вип. 5. - С. 867-870.
Баранова В. Г. Дієвість майнового оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Баранова, М. О. Слатвінська // Причорноморські економічні студії. - 2018. - № 26. - С. 113-116. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bses_2018_26(2)__25.pdf.
Гнатюк Н. О. Майнове оподаткування в Україні: змістове наповнення та проблеми справляння [Електронний ресурс] / Н. О. Гнатюк, І. І. Мельничук. - Режим доступу: http://www.xktei.km.ua/files/tp.pdf#page=94.
Коломієць І. Ф. Теоретико-практичні аспекти формування об'єднаних територіальних громад в Україні [Електронний ресурс] / І. Ф. Коломієць, А. О. Пелехатий // Економіка України. — 2017. — № 4. - С. 46-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_4_4.
Мартинюк І. В. Діючий стан та тенденції майнового оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Мартинюк // Ефективна економіка. - 2018. - № 5. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/185669617.pdf.
Патицька Х. Плата за землю в системі майнового оподаткування: особливості справляння в Україні та країнах ЄС [Електронний ресурс] / Х. Патицька // Світ фінансів. - 2018. - № 4. - С. 86-95. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/svitfin_2018_4_9.pdf.
Педь І. В. Особливості майнового оподаткування в Україні в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. В. Педь, Ю. М. Лисенков, О. Я. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 12. - С. 23-25. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2012/7.pdf.
Раделицький Ю. О. Імплементація досвіду ефективного адміністрування майнових податків розвинених країн у вітчизняну практику [Електронний ресурс] / Ю. О. Раделицький, Р. Я. Галамай, Н. Б. Симанич // Економка та держава. - 2019. - № 1. - С. 68-72. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/13.pdf.
Ярема Я. Проблеми майнового оподаткування в Україні [Електронний ресурс]
/ Я. Ярема, О. Гнатенко // Молодий вчений. - 2019. - № 11. - Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1554/1519.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.11.2021 11.49.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Бровари :: Запитання: 45991  
Віктор запитує:
Мені потрібна література про моделі оцінювання результативності діяльності підприємства. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторе! Перегляньте наступні джерела:
Дашко І. М. Дослідження основних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств / І. М. Дашко // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 108–110.
Нагавичко Т. О. Аналіз підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємств / Т. О. Нагавичко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 93–97.
Пізняк Т. І. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності підприємницької діяльності / Т. І. Пізняк, О. М. Ковальова, Я. Ю. Пономаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 5. – С. 33-36.
Сазонова С. В. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / С. В. Сазонова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 2. – С. 35–39.
Стрілец Є. М. Ефективність як економічна категорія / Є. М. Стрілец. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 9.
Гомон М. В. Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Гомон // Економіка та держава. - 2020. - № 6 . - С. 220-224. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2020/40.pdf.
Горобець Т. А. Методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] / Т. А. Горобець, А. Г. Гончарук // Економіка та управління підприємствами. - 2019. - Вип. 5. - C. 77-86. - Режим доступу: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_73_1_2019_ukr/12.pdf.
Гречко А. В. Оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Гречко, А. С. Гречухін // Ефективна економіка. - 2016. - № 1. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/44.pdf.
Дудукало Г. О. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Г. О. Дудкало // Ефективна економіка. - 2012. - № 3. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1031.
Матюк С. А. Дослідження сучасних методів оцінки ефективності діяльності організацій [Електронний ресурс] / С. А. Матюк // Економ. аналіз : зб. наук. праць. - 2014. - Т. 15. - № 3. - С. 79-85. - Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/414/510.
Павлова Н. О. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення [Електронний ресурс] / Н. О. Павлова. - Київ, 2020. - 81 с. - Режим доступу: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/732/Pavlova.pdf?sequence=1.
Пилипенко С. М. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Пилипенко // Економіка та управління підприємствами. - 2016. - Вип. 10. - С. 452-456. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/94.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.11.2021 16.43.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.261643 seconds