Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47807  
Яна запитує:
Добрий день. Досліджую тему: розвиток іпотечного кредитування в Україні. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо таку літературу:
Артем’єва О. О. Іпотечне кредитування як дефіблірятор економіки України [Електронний ресурс] / О. О. Артем’єва // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2021. — № 4(2). — С. 86-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2021_4(2)__13.
Бублик Л. Я. Розвиток державного регулювання іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Л. Я. Бублик. // Ефективна економіка. — 2017. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_69.
Гладких Д. М. Основні проблеми іпотечного кредитування та напрями його активізації в Україні [Електронний ресурс] / Д. М. Гладких // Бізнес Інформ. — 2022. — № 1. — С. 339-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2022_1_50.
Губа М. О. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Губа, О. І. Губа // Modern economics. — 2018. — № 8. — С. 55-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_8_8.
Давидюк О. О. Державне регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк. // Фінансові дослідження. — 2018. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2018_2_11.
Демчук Н. І. Сучасний стан і тенденції розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Демчук, О. В. Крилова, Ю. Ю. Остапчук. // Ефективна економіка. — 2019. — № 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_10_4.
Журавльова Т. О. Іпотечне кредитування в Україні – реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Т. О. Журавльова // Агросвіт. — 2019. — № 22. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2019_22_7.
Мeльник Л. М. Оцінка передумов розвитку іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Мeльник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2021. — Вип. 4. — С. 183-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2021_4_17.
Мельник К. М. Сучасні тенденції розвитку іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. М. Мельник, С. М. Колотуха // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2022. — Вип. 101(2). — С. 54-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2022_101(2)__8.
Омельченко О. В. Моделі іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Омельченко, О. А. Закладній // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2017. — № 10. — С. 83-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_10_17.
Побоча К. П. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / К. П. Побоча, Я. А. Моль // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. — 2019. — № 2. — С. 202-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_2_16.
Руда О. Л. Становлення іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Руда. // Ефективна економіка. — 2018. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_5_43.
Семенча І. Є. Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін [Електронний ресурс] / І. Є. Семенча, О. В. Недоспасова // Економіка та держава. — 2015. — № 6. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_6_9.
Фатюха Н. Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 19. — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_19_8.
Шиндель В. С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. С. Шиндель // Молодий вчений. — 2015. — № 1(2). — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(2)__24.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.05.2024 11.58.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 47799  
Олексій запитує:
Добрий день. Цікавить така тема: ринок цінних паперів України. Дякую
Наша відповідь:
Олексію, добрий день. Ось література за вашим запитом:
Бевза А. Передумови формування інформаційно-правової політики безпеки ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / А. Бевза // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 6. — С. 205-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_6_30.
Бєляєва І. П. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Бєляєва // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2020. — Вип. 1. — С. 202-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_1_32.
Біловус Т. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності на ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Біловус // Економічний простір. — 2020. — № 156. — С. 192-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_156_37.
Буряченко А. Є. Підвищення ролі банківських установ у розвитку ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко, Ю. О. Боцман // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2023. — № 30. — С. 35-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2023_30_7.
Карпич А. Ю. Ринок цінних паперів в Україні: актуальні проблеми та потенційні напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / А. Ю. Карпич, О. С. Лялькін // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2021. — Вип. 6. — С. 229-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2021_6_35.
Коваленко Ю. Допоміжні фінансові корпорації на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / Ю. Коваленко // Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. — 2022. — Вип. 2. — С. 117-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aabere_2022_2_14.
Ляшенко Л. В. Становлення інституту юридичної відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ляшенко, М. В. Плотнікова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 40-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_6(2)__11.
Недільська Л. В. Особливості капіталізації ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Недільська, Н. О. Куровська, О. Є. Куровський // Бізнес Інформ. — 2023. — № 1. — С. 145-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2023_1_22.
Руда О. Л. Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Руда. // Ефективна економіка. — 2017. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_32.
Тімошенко Н. М. Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / Н. М. Тімошенко // Бізнес Інформ. — 2022. — № 10. — С. 175-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2022_10_23.
Цимбалюк Ю. А. Перспективи розвитку ринку цінних паперів України в умовах децентралізації влади [Електронний ресурс] / Ю. А. Цимбалюк, К. С. Холявіцька // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2023. — Вип. 102(2). — С. 194-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2023_102(2)__20.
Шаманська О. І. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Шаманська, С. М. Слободиський. // Ефективна економіка. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_2_16.
Штефан Л. Б. Тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 42. — С. 338-345. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_59.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.05.2024 10.19.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Умань :: Запитання: 47798  
Ангеліна запитує:
Добрий день. Цікавить література про вільні економічні зони. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліна. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Акіншина О. В. Міжнародне податкове планування в умовах світової глобалізації економіки / О. В. Акіншина, Л. І. Третьякова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2013. — № 767. — С. 249-256.
Бабкіна С. І. Проблеми та перспективи відродження в Україні спеціальних (вільних) економічних зон / С. І. Бабкіна // Наук. пр. Півден. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнолог. Університет». Сер. Економ. науки. — Сімферополь, 2013. — Вип. 152. — С. 114-120.
Бюджетна система України: проблемні питання : монографія / Л. А. Васютинська, М. О. Слатвінська, О. Ю. Дубовик [та ін.]. — Одеса : Атлант, 2013. — 251 c.
Вірковська А. Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс] / А. Вірковська // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 10(1). — С. 91-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(1)__20.
Волосович С. В. Фінансові пільги як інструмент розвитку вільних економічних зон [Електронний ресурс] / С. В. Волосович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. — № 3(1). — С. 167-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_3(1)__35.
Вороніна О. О. Досвід функціонування вільних економічних зон в Україні та перспективи їх подальшого розвитку [Електронний ресурс] / О. О. Вороніна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2018. — № 11. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2018_11_7.
Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / В. К. Мамутов, О. О. Ашурков, Г. Д. Джумагельдієва [та ін.]. — Донецьк, 2012. — 405 c.
Ляшенко О. В. Поняття спеціальних (вільних) та інших видів економічних зон [Електронний ресурс] / О. В. Ляшенко // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 72. — С. 277-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2016_72_21.
Осадча Н. В. Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС: перспективи та небезпеки / Н. В. Осадча // Екон. вісн. Донбасу. — 2013. — № 3. — С. 120-131.
Петровська І. І. Теоретико-правова характеристика поняття та призначення вільних економічних зон [Електронний ресурс] / І. І. Петровська // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2020. — Вип. 53. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2020_53_17.
Петруненко Я. В. Створення спеціальних (вільних) економічних зон як засіб державного стимулювання економічного розвитку окремих територій [Електронний ресурс] / Я. В. Петруненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2022. — Вип. 73(1). — С. 141-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2022_73(1)__26.
Петухова В. О. Зона вільної торгівлі як форма міжнародної економічної інтеграції [Електронний ресурс] / В. О. Петухова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2014. — Т. 19, Вип. 1(1). — С. 68-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_1(1)__19.
Плющ Д. С. Економічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з ЄС [Електронний ресурс] / Д. С. Плющ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2019. — № 4. — С. 107-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2019_4_17.
Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції : монографія / А. Д. Діброва, Т. О. Осташко, В. Є. Андрієвський [та ін.]. — Київ, 2014. — 572 c.
Савченко М. В. Проблеми і перспективи економічного співробітництва України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі [Електронний ресурс] / М. В. Савченко, В. Г. Кулявець, Ю. О. Бурлак // Галицький економічний вісник. — 2022. — № 1. — С. 187-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2022_1_23.
Сошников А. О. Окремі питання дієвості спеціальних (вільних) економічних зон [Електронний ресурс] / А. О. Сошников // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2018. — Вип. 52(1). — С. 166-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_52(1)__38.
Томашевська О. А. Питання функціонування вільних економічних зон в Україні / О. А. Томашевська // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористув. України : зб. наук. праць. — Київ, 2013. — Вип. 181(6). — С. 231-237. — Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.
Уніят А. В. Економічне співробітництво України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі [Електронний ресурс] / А. В. Уніят // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 15. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_15_10.
Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору / С. М. Кваша, В. І. Власов, Н. В. Кривенко [та ін.]. — Київ, 2014. — 56 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2024 19.55.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47784  
Катя запитує:
Добрий день. Шукаю літературу на наступну тему: банківський ризик-менеджмент. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Катю, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Бобиль В. В. Управління ризиками «хмарних» технологій у системі ризик-менеджменту банку / В. В. Бобиль // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр.. — 2014. — Вип. 7. — С. 29-36.
Борисова С. Є. Формування механізму антикризового ризик-менеджменту в банківській діяльності [Електронний ресурс] / С. Є. Борисова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. — 2016. — № 3. — С. 207-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2016_3_40.
Бурденюк І. І. Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ [Електронний ресурс] / І. І. Бурденюк, Л. О. Волонтир // Галицький економічний вісник. — 2016. — № 2. — С. 113-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2016_2_17.
Буряк П. Ю. Шляхи покращення банківського ризик-менеджменту та підвищення рівня його ефективності [Електронний ресурс] / П. Ю. Буряк // Інноваційна економіка. — 2017. — № 7-8. — С. 149-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2017_7-8_23.
Геєць О. В. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Геєць, В. М. Домрачев, С. Л. Лондар; Європ. ун-т. — Київ, 2004. — 240 c.
Другова О. С. Контролінг ризиків як інструмент формування банківського менеджменту [Електронний ресурс] / О. С. Другова, В. В. Романів // Бізнес-навігатор. — 2020. — Вип. 5. — С. 160-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_5_29.
Дубина М. Роль кіберстрахування в системі ризик-менеджменту банківських установ [Електронний ресурс] / М. Дубина, І. Середюк, Н. Білоус // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2020. — № 1. — С. 183-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2020_1_21.
Жарій Я. В. Інструментарій комплексного контролінгу в системі банківського ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / Я. В. Жарій // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 4. — С. 302-309. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_42.
Коваленко В. В. Управління ризиком забезпечення банківських позичок на основі методів ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2016. — Вип. 12(1). — С. 3-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12(1)__3.
Кузьмак О. М. Ризик-менеджмент у банківській діяльності: теорія та практика : монографія / О. М. Кузьмак. — Тернопіль : Терно-граф, 2014. — 307 c.
Посохов І. М. Стрес-тестування як актуальний інструмент ризик менеджменту сучасної банківської системи України [Електронний ресурс] / І. М. Посохов, О. О. Ходирєва // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — Вип. 1. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2018_1_8.
Ушакова О. А. Управління відсотковим ризиком у системі банківського ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / О. А. Ушакова, А. Б. Гарбарук // Економічний простір. — 2020. — № 157. — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_157_18.
Шелудько С. А. Сутність комплаєнсу та його місце в банківському ризик-менеджменті [Електронний ресурс] / С. А. Шелудько, А. С. Єгорова // Modern economics. — 2021. — № 26. — С. 173-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2021_26_28.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 1.05.2024 14.31.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47782  
Ольга запитує:
Доброго дня! Дякую за хорошу роботу! Нове завдання: Економічні системи Чехії та Словаччини, порівняльний аналіз Щиро вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Andreiko V. Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв’язків між Чеською Республікою і Словаччиною: досвід для України [Електронний ресурс] / V. Andreiko // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. - 2018. - № 2 (39). - С. 52-58. - Режим доступу: http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/165130.
Економіка Словаччини [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_Словаччини. - Назва з екрана.
Корнєв М. М. Теоретичне обґрунтування методів дослідження конвергенції економічних систем [Електронний ресурс] / М. М. Корнєв // Менеджер. - 2014. - № 2. - С. 49-55. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzhm_2014_2_10.pdf.
Присяжнюк М. В. Моделі реформування економік [Електронний ресурс] / М. В. Присяжнюк // Рекомендовано до друку. - 2018. - С. 101. - Режим доступу: http://kumr.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/ZBIRNYK-MATERIALIV.pdf#page=100.
Штулер І. Ю. Макроекономічні зміни в структурі ВВП: екзистенція структурної пкребудови національної економіки [Електронний ресурс] / І. Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки. - 2019. - № 213. - С. 37-44. - Режим доступу: https://www.proquest.com/openview/cdc5f1a9f98cb34ab48f6a3696e2edba/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035679.
Якубовський С. О. Трансформація економічних відносин Словаччини та Чеської республіки [Електронний ресурс] / С. О. Якубовський, О. В. Журавльов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 3 (74). - С. 41-52. - Режим доступу: http://zt.knute.edu.ua/files/2014/3(74)/uazt_2014_3_6.pdf.
Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : моногр. / за наук. ред. А. І. Крисоватого та Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 304-319. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/24504.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 1.05.2024 11.42.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.329278 seconds