Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Сергій із міста: Умань :: Запитання: 46833  
Сергій запитує:
Добрий день. Цікавить література про макроекономіку України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Іващенко М. В. Макроекономічна політика України в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко, В. В. Недождій // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 3. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_4.
Мейш А. В. Бюджетна політика України як основа макроекономічної стабільності [Електронний ресурс] / А. В. Мейш, О. М. Ільченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 3. — С. 122-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_3_27.
Ніколайчук С. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні [Електронний ресурс] / С. Ніколайчук, Ю. Шоломицький // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 233. — С. 58-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_233_6.
Сержанов В. В. Макроекономічні умови формування державної інвестиційної політики України [Електронний ресурс] / В. В. Сержанов // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 21. — С. 53-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_21_12.
Сірко А. В. Глобальні дисбаланси та дилеми для макроекономічної політики України [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2020. — № 10. — С. 24-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_10_5.
Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр. : банківська і фінансова сфери [Електронний ресурс] / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України. — 2014. — № 10. — С. 20-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_10_4.
Страшинська Л. В. Особливості сучасної економічної політики України: макроекономічний аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2015. — Вип. 30. — С. 66-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_30_11.
Терес Ю. С. Боргова політика у забезпеченні макроекономічної стабільності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ю. С. Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2021. — 20 с. : рис.
Ткач Є. В. Особливості реалізації монетарної політики в макроекономічних умовах України: ретроспективний аспект [Електронний ресурс] / Є. В. Ткач, І. І. Легкосуп // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2013. — № 3. — С. 96-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvfbi_2013_3_20.
Трещов М. М. Макроекономічні ризики бюджетної політики України в умовах кризи [Електронний ресурс] / М. М. Трещов // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. — 2021. — Вип. 16. — С. 253-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2021_16_17.
Цап М. В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Цап // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2014. — № 6. — С. 35-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_6_9.
Чимшит С. Особливості впливу макроекономічних показників на формування бюджетної політики України [Електронний ресурс] / С. Чимшит, Л. Головкова, А. Якимова, Л. Добрик // Журнал європейської економіки. — 2019. — Т. 18, № 3. — С. 247-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2019_18_3_3.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.11.2022 14.51.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Васильків :: Запитання: 46826  
Андрій запитує:
Доброго дня підскажіть будь-ласка літературу на тему: "Економічна сутність поняття "ділове партнерство". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Бурак І. Суть ділового партнерства торговельних підприємств [Електронний ресурс] / І. Бурак // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 40(1). — С. 53-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_40(1)__10
Назарова К. О. Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення [Електронний ресурс] / К. О. Назарова, В. Д. Гоцуляк // Бізнес Інформ. — 2018. — № 6. — С. 333-338. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_6_47
Назарова К. О. Облікова система ділового партнерства підприємства: маркетинговий підхід [Електронний ресурс] / К. О. Назарова, В. Д. Гоцуляк // Бізнес Інформ. — 2018. — № 7. — С. 308-313. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_7_47
Парасій-Вергуненко І. Аналіз ділового партнерства: методологічні та методичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Парасій-Вергуненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2017. — № 1. — С. 135-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2017_1_25
Пилипів Н. І. Формування обліково-інформаційного забезпечення системи ділового партнерства банків [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, І. Д. П’ятничук // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2015. — № 11. — С. 299-308. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_44
Струк Н. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств [Текст] : монографія / Н. С. Струк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 467 с.
Струк Н. С. Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій [Електронний ресурс] / Н. С. Струк, Г. В. Мулінська // Економічний аналіз. — 2014. — Т. 15, № 2. — С. 177-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(2)__26

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.11.2022 18.29.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46810  
Світлана запитує:
Доброго дня, потрібна література за темою :Економічні цикли, їхня сутність. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку/ А. С. Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с.
Галушка З. І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку / З. І. Галушка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2017. - № 23. - С. 4-7. - Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/3.pdf.
Дербенцев В. Д. Спектральний аналіз середньо- та довгострокових економічних циклів [Електронний ресурс] ?/ В. Д. Дербенцев, А. А. Овчаренко, І. В. Луняк // Вчені записки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 22. – С. 27–36. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/38186/Luniak.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кириллова Г. Ю. Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність / Г. Ю. Кириллова, О. В. Ткаченко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 3–10. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/2177/Kirillova.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кулаковська Т. А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів [Електронний ресурс] / Т. А. Кулаковська // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 38. - С. 11-15. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/38_1_2019/4.pdf.
Павленко І. М. Економічні цикли та адаптаційні процеси на підприємстві [Електронний ресурс] / І. М. Павленко // Стратегія підприємства : адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-й і 2-й етапи), 17–18 берез. 2011 р., 17–18 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 55–57. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/16671/55 - 57.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Примостка Л. О. Економічні цикли, кризи та ризики [Електронний ресурс] / Примостка Л. О. // Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 23 берез. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Фін.-екон. ф-т, Каф. банк. справи, Банк. клуб КНЕУ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – C. 268–271. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/33783/sgbp_20_3_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Раллє Н. В. Вплив економічних циклів на формування засад когнітивного управління розвитком національного господарства [Електронний ресурс] / Н. В. Раллє // Ефективна економіка. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4169.
Смірнова К. В. Економічний цикл та його сутність [Електронний ресурс] / К. В. Смірнова, Н. І. Богдан // 2016. - Режим доступу: https://jvestnik-ss.donnu.edu.ua/article/view/2241/2275.
Чуб П. М. Вплив інновацій на технологічні цикли сучасної епохи [Електронний ресурс] / П. М. Чуб // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 груд. 2019 р., м. Київ / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. - 2019. - С. 639-643. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/32318/Siukf_19_198.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Юрчик Г. М. Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України [Електронний ресурс] / Г. М. Юрчик // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 40. – С. 35–49. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/21884/35-49.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.11.2022 11.43.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 46745  
Олена запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація для написання бакалаврської роботи на тему: "Формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства". Дякую)
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/118/113
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/49.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7271
https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53581/1/ФТМЛ_2021_073_Тарасенко.pdf
https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4235/econ_2022_194.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/User/Desktop/kulmiros, Менеджер журналу, 13.pdf
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11843/1/ГоловащенкоКарвацка[1].pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4522
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15412/3/Cluster2020_P085-091.pdf
https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_6_0_246_251
file:///C:/Users/User/Desktop/kulmiros, Менеджер журналу, 13.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/31764/1/Білявський ЛКА 15.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/30.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23147/1/Перерва_СУТНІСТЬ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/32652/1/Хорошова Ю.О..pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32925/sism_20_216-219.pdf?sequence=1
https://cyberleninka.ru/article/n/klientoorientovaniy-pidhid-yak-peredumova-konkurentospromozhnosti-pidpriemstva/viewer
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34491/1/Різник Юля.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2018/2018_6/jrn/pdf/55.pdf

– Рябоконь Н.П. Індикатори клієнтоорієнтованого підходу / Н.П.Рябоконь // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 21(2). – С. 104-107.
– Смачило В.В. Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства / В.В.Смачило, В.Ю.Халіна // Соціальна економіка. –
– 2018. – № 56. – С. 222-232.
– Халіна В.Ю. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма ведення бізнесу / В.Ю.Халіна, Т.С.Васильєва // Економіка та держава. – 2018. – № 9. – С. 75-78.
– Захаренко Д.С. Клієнтоорієнтованість підприємства: сутнісні характеристики / Д.С.Захаренко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4(22). – С. 187-194.
– Лазоренко Л. В. Особливості системи клієнтоорієнтованого управління підприємствами мобільного зв`язку / Л.В.Лазоренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2019. – Вип. 11. – С. 90-93.
– Моргулець О. Б. Клієнтоорієнтована модель сервіс-менеджменту / О.Б.Моргулець // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2018. – № 4. – Вип. 9. – С. 111-115.
– Продан І. О. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства / І.О.Продан // Бізнес Інформ. – 2017. – № 1. – С. 308-313.
– Романчукевич М.Й. Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг компаній / М.Й.Романчукевич // Інфраструктура ринку. –2018. – № 21. – С. 165-173.
– Цуркан В.І. Клієнтоорієнтованість фірми / В.І.Цуркан // Галицький економічний вісник. – 2019. – Т. 48. – № 1. – С. 101-108.
– Рябоконь Н. П. Індикатори клієнтоорієнтованого підходу / Н.П.Рябоконь, В.Г.Мартінович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2016. – Вип. 21(2). – С. 104-107.
– Дейнека О. Клієнтоорієнтованість роздрібного мережевого підприємства: кроки від декларації до реалізації / О. Дейнека // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 5. – C. 75-79.
– Чевганова В. Я. Клієнтоорієнтованість як інструмент підвищення ефективності діяльності енергетичного підприємства / В. Я. Чевганова // Економіка і регіон. – 2011. – № 3 (30). – С. 126-129.
– Хорошова Ю. Клієнтоорієнтованість як запорука успіху підприємства / Ю.Хорошова // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів [“Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”], (Тернопіль, 18-19 квіт. 2018 р.). – Тернопіль, 2018. – С 100-102.
– Кваско А. В. Потенціал підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу / А. В. Кваско, М. М. Лавренюк // Інтелект XXI. – 2013. – № 1–2. – С. 69-78.
– Папенко Л. М. Підходи до визначення поняття “клієнтоорієнтованість” у контексті управління сервісним підприємством / Л.М.Папенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 15. – Ч. 3. – 2015. – С. 67-70.
– Продан І. О. Клієнтоорієнтований підхід як передумова конкурентоспроможності підприємства / І.О.Продан, Ю.І.Різник // Бізнес Інформ. – 2017. – № 1. – С. 308-313.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.10.2022 13.49.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 46731  
Вероніка запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про облік єдиного соціального внеску. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Казмерчук М. Т. Єдиний соціальний внесок: міжнародний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / М. Т. Казмерчук // Управління розвитком. — 2013. — № 17. — С. 61-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_24.
Макаренко А. П. Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні [Електронний ресурс] / А. П. Макаренко, А. В. Нікулін // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_1_5.
Машевська А. А. Особливості нарахування єдиного соціального внеску [Електронний ресурс] / А. А. Машевська // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 39(2). — С. 103-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39(2)__22.
Романовська Ю. А. Єдиний соціальний внесок як ефективний інструмент забезпечення надходжень у системі державного соціального страхування [Електронний ресурс] / Ю. А. Романовська, В. А. Урбанович // Бізнес Інформ. — 2018. — № 12. — С. 386-393. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_12_56.
Романченко Ю. О. Єдиний соціальний внесок з доходів фізичних осіб-підприємців: особливості нарахування та порядок сплати [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2018. — Вип. 193. — С. 290-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2018_193_32.
Сейдаметова Л. Д. Єдиний соціальний внесок та податок с доходів фізичних осіб: проблеми обліку, оподаткування та контролю [Електронний ресурс] / Л. Д. Сейдаметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. — 2011. — Вып. 28. — С. 140-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2011_28_35.
Сердюк В. Т. Єдиний внесок на соціальне страхування: доцільність впровадження та подання в електронній формі [Електронний ресурс] / В. Т. Сердюк, Л. С. Скороненко, К. В. Мируцька, Т. В. Бесчастна // Агросвіт. — 2011. — № 22. — С. 80-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_22_19.
Тулай О. І. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: особливості, тенденції та проблеми [Електронний ресурс] / О. І. Тулай // Світ фінансів. — 2017. — Вип. 4. — С. 24-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2017_4_4.
Черновська С. Про єдиний соціальний внесок [Електронний ресурс] / С. Черновська // Вісник Національної академії наук України. — 2010. — № 9. — С. 70-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_9_14.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.10.2022 16.29.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27353 seconds