Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Олег із міста: Чернігів :: Запитання: 46576  
Олег запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація про розвиток логістики підприємств.
Наша відповідь:
Баранець Г. В. Розвиток підходів до оцінки основних засобів логістики в системі управлінського аналізу підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Баранець // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 1. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_1_16
Бояринова К. О. Розвиток логістики електронної комерції на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, Р. В. Дем’янюк // Економічний простір. — 2020. — № 160. — С. 40-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_160_9
Величко О. П. Методика оцінювання розвитку логістики підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Величко // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 8. — С. 45-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_8_6
Височин І. В. Логістика як фактор розвитку підприємств електронної торгівлі [Електронний ресурс] / І. В. Височин // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2015. — Вип. 49. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_7
Вовк Л. В. Логістика як стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Вовк // Агросвіт. — 2016. — № 1-2. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_1-2_3
Єлагін Ю. В. Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Ю. В. Єлагін, Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2014. — Вип. 48. — С. 121-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_48_24
Каличева Н. Є. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / Н. Є. Каличева, Ю. А. Копачевська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20(2). — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_20(2)__4
Копець Г. Р. Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку вітчизняних підприємств на засадах маркетингу та логістики [Електронний ресурс] / Г. Р. Копець, Г. В. Рачинська, К. О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. — 2014. — № 811. — С. 168-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_27
Корнієцький О. В. Розвиток логістики підприємства на основі інноваційного підходу [Електронний ресурс] / О. В. Корнієцький // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — Вип. 9(4). — С. 108-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(4)__27
Кривов’язюк І. В. Логістика як імператив розвитку інноваційної діяльності авіаційного підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Кривов’язюк // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 25. — С. 79-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_25_19
Матвієнко-Біляєва Г. Л. Основні напрями розвитку логістики підприємств та її основні концепції [Електронний ресурс] / Г. Л. Матвієнко-Біляєва, Н. С. Ляліна, Ю. М. Котельникова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 24(2). — С. 119-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(2)__25
Мних О. Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації [Електронний ресурс] / О. Б. Мних, Б. Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. — 2015. — № 833. — С. 57-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_11

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.07.2022 09.06.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орест із міста: Львів :: Запитання: 46574  
Орест запитує:
Доброго вечора! Мені потрібна інформація про діяльність Рахункової палати України. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Борець Л. В. Правовий статус Рахункової палати України: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. В. Борець, Я. О. Арбич // Право і Безпека. - 2021. - № 2. - С. 130–135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2021_2_19

Грицишен Д. О. Архітектоника адаптивної моделі діяльності рахункової палати України [Електронний ресурс] / Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. М. Яремчук. // Ефективна економіка. - 2018. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_11_19

Дячек С. М. Стратегічний аудит як вид предметної діяльності Рахункової палати України [Електронний ресурс] / С. М. Дячек, С. В. Свірко, І. М. Яремчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2020. - Вип. 2. - С. 9-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2020_2_4

Єфіменко Л. Л. Переваги та недоліки функціонування Рахункової палати України: міжнародний аспект [Електронний ресурс] / Л. Л. Єфіменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2017. - Вип. 30(1). - С. 97-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_30(1)__27

Кобзєва Т. А. Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України [Електронний ресурс] / Т. А. Кобзєва, П. В. Сердюк // Правові горизонти. - 2016. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2016_1_14

Койчева О. С. Конституційний статус рахункової палати України в системі органів державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. С. Койчева // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1. - С. 151-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6

Косова Е. В. Рахункова палата України: еволюція правового статусу [Електронний ресурс] / Е. В. Косова // Молодий вчений. - 2016. - № 6. - С. 243-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_62

Латковський П. Функції Рахункової палати України як постійно діючого органу контролю [Електронний ресурс] / П. Латковський // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 55-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_11

Лопушняк Г. Рахункова палата та її роль у здійсненні державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] / Г. Лопушняк, О. Малецька, Х. Рибчанська // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2013. - № 20(1). - С. 123-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__22

Невідомий В. І. Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Невідомий, К. В. Канонішена-Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2019. - Вип. 3. - С. 40-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2019_3_8

Паєнтко Т. В. Рахункова палата України: виклики становлення [Електронний ресурс] / Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов // Фінанси України. - 2019. - № 4. - С. 97-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_4_8

Табенська Ю. В. Рахункова палата України як вищий орган незалежного зовнішнього контролю [Електронний ресурс] / Ю. В. Табенська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(3). - С. 88-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(3)__20
Шевчук О. Д. Рахункова палата України: наближення до вимог міжнародних стандартів [Електронний ресурс] / О. Д. Шевчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 3. - С. 61-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_3_7

Яремчук І. М. Генезис Рахункової палати України [Електронний ресурс] / І. М. Яремчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2020. - Вип. 1. - С. 115-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2020_1_19

Яремчук І. М. Сучасний розвиток рахункової палати України [Електронний ресурс] / І. М. Яремчук // Економічний простір. - 2020. - № 153. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_153_25

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.07.2022 19.09.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 46555  
Таня запитує:
Добрий день. Потрібно знайти літературу на тему: Розвиток торговельно-економічних відносин України в рамках євроінтеграційних процесів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Розгляньте такі джерела за вишим запитом:
Глущенко О. О. Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Глущенко, Д. М. Туленінова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. — 2016. — Вип. 1. — С. 112-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_20.
Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. — Київ : Академвидав, 2013. — 220 c. — (Альма-матер).
Замлинський В. А. Посилення економічної безпеки України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. А. Замлинський, О. В. Замлинська // Бізнес-навігатор. — 2014. — № 1. — С. 46-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2014_1_11.
Коваленко Р. С. Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Р. С. Коваленко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : рис.
Мельник Т. М. Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т. М. Мельник, К. С. Пугачевська // Бізнес Інформ. — 2017. — № 10. — С. 66-73.
Носирєв О. О. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. О. Носирєв ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2012. — 20 с. : рис.
Осіпова Л. Реформування економіки України у контексті євроінтеграції / Л. Осіпова // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2015. — № 5. — С. 39-53.
Приходько В. В. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В. В. Приходько ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2003. — 19 с.: рис.
Рибакова Т. О. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництво України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. О. Рибакова // Економічний вісник університету. — 2015. — Вип. 24(1). — С. 92-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__17.
Усенко О. О. Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції України та ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02 / О. О. Усенко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — Київ, 2010. — 20 c.
Черкаський І. Б. Фінансове співробітництво України з Європейським Союзом / І. Б. Черкаський. — Київ : Наук. світ, 2001. — 247 c.
Яценко А. Б. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.05.01 / А. Б. Яценко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.06.2022 07.18.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Мукачево :: Запитання: 46512  
Руслан запитує:
Добрий день. Потрібна література про погляди М. Вебера. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Голіков О. С. Евристики Макса Вебера про університет та освіту і виклики ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. С. Голіков, С. О. Голіков // Філософія освіти. — 2020. — № 26(2). — С. 57-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2020_26(2)__6.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / ред.: Є. Причепій. — Київ : ВК ТОВ «Тандем», 2002. — 582 c.
Міщенко А. М. Компромісний підхід до розв’язання моральної дилеми в політиці: концепція Макса Вебера [Електронний ресурс] / А. М. Міщенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2016. — Вип. 16. — С. 274-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2016_16_36.
Олексенко Р. І. Вплив філософії Макса Вебера на світову економічну думку [Електронний ресурс] / Р. І. Олексенко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(3). — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(3)__7.
Олевич М. І. Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття [Електронний ресурс] / М. І. Олевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_12.
Олексенко Р. І. Теорія «ідеальних типів» Макса Вебера як методологічне підґрунтя філософії ринкових відносин [Електронний ресурс] / Р. І. Олексенко // Політологічний вісник. — 2013. — Вип. 71. — С. 168–177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_71_16.
Пелішенко В. О. Проблемне поле корупції у політичній спадщині Макса Вебера [Електронний ресурс] / В. О. Пелішенко // Сучасне суспільство. — 2015. — Вип. 2(1). — С. 131-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2(1)__15.
Сало І. С. Проблеми соціально-політичної дії та політичного лідерства в творчій спадщині Макса Вебера : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / І. С. Сало ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1996. — 167 с.
Тишкун Ю. В’ячеслав Липинський і Макс Вебер: спроба порівняльного аналізу біографій у контексті теорії інтелектуальних мереж Рендалла Коллінза [Електронний ресурс] / Ю. Тишкун // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_9.
Тишкун Ю. В’ячеслав Липинський і Макс Вебер: спроба порівняльного аналізу біографій у контексті теорії інтелектуальних мереж Рендалла Коллінза / Ю. Тишкун // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2013. — Вип. 25. — С. 39-43.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.06.2022 07.55.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46491  
Катерина запитує:
Підприємницька діяльність малого бізнесу
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бізнес-успіх : [корисні поради, як прокласти дорогу до успіху] // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 35-37.
Болюх О. О. Урок на тему "Витрати та прибуток підприємств" : академічний рівень, 11 клас / О. О. Болюх // Географія та економіка в рідній школі. — 2016. — № 3. — С. 15-19.
Бутко О. Курс за вибором "Основи економіки" : методичні рекомендації до авторської навчальної програми : 8-11-ті класи / О. Бутко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 18. — С. 15-35. — Закінч. Початок № 15, № 16, № 17, 2016.
Мацієнко І. М. Уроки з підприємницьким тлом. Українсько-польський проект : досвід Вінницької області : спецвипуск : [добірка статей] / І. М. Мацієнко // Економіка в школах України. — 2018. — № 7. — С. 2-78.
Машика В. Основні положення Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" : новели українського законодавства / В. Машика // Історія та правознавство. — 2018. — № 30. — С. 2-11.
Проненко, О. П. Витрати та прибуток підприємств : конструктор уроку / О. П. Проненко // Економіка в школах України. — 2018. — № 10. — С. 17-20.
Сулима Н. М. Креативний підхід до написання бізнес-плану : підприємництво : [розробка уроку] / Н. М. Сулима // Економіка в школах України. — 2019. — № 12. — С. 4-13.
Уроки з підприємницьким тлом. Українсько-польський проект : досвід учителів м. Сміли Черкаської області : [добірка статей] / уклад. Л. А. Івченко // Економіка в школах України. — 2019. — № 7. — С. 2-61.
Фінансова грамотність : навчальні програми курсів за вибором // Інформаційний збірник для директора школи та завідувачого дитячим садочком. — 2017. — № 1-2. — С. 43-95.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.06.2022 23.56.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.346332 seconds