Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45737
   


Автор запитання: Назарій із міста: Чернівці :: Запитання: 46996  
Назарій запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про мовознавчу діяльність Олександра Пономаріва. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам використати наступні джерела:
Видатні особистості з українського мовознавства : хрестоматія / [за заг. ред. Марини Навальної ; уклад.: Тетяна Левченко, Тетяна Чубань] ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». — Переяслав-Хмельницький : Вид-во К С В, 2016. — 171 с. : фот.
Карпіловська Є. Мова на повсякчас : [О. Пономарів. «Українське слово для всіх і кожного»] / Є. Карпіловська // Дивослово. — 2013. — № 6. — С. 60-61.
Кулик Н. Вартовий української мови : визначні постаті / Н. Кулик // Сучасна освіта України. — 2020. — 9 листопада. — С. 14-15.
Левчук І. Функційно-семантична специфіка префіксальних новотворів із компонентом анти- у мові інтернет-видань [Електронний ресурс] / І. Левчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2014. — № 12. — С. 93-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_12_20.
Пономарів О. Д. Український правопис: зміни майже без змін [Електронний ресурс] / О. Д. Пономарів // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 323-324. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_41.
Пономарів О. Скарбниця — це не казна-що [Електронний ресурс] / О. Пономарів // Українська мова. — 2012. — № 1. — С. 151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2012_1_22.
Пономарів О. У Латвії — лат, у Литві — лит [Електронний ресурс] / О. Пономарів // Українська мова. — 2012. — № 1. — С. 115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2012_1_21.
Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посібник / О. Д. Пономарів. — Київ : Либідь, 2002. — 239 с.
Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. — Київ : Либідь, 2012. — 359 с.
Прокопович Л. С. Особливості апеляційної дії в комунікативному дискурсі [Електронний ресурс] / Л. С. Прокопович, О. Й. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 188-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_54.

.: Розділ: Мовознавство :: 27.02.2023 21.45.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Рівне :: Запитання: 46985  
Марина запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на магістерську роботу на тему: "Мовностилістичні ознаки публічних промов В. Зеленського у період війни» (на матеріалі "Місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення Президента Володимира Зеленського")
Наша відповідь:
Виступ Президента України 1 березня 2022 р. на засіданні Європарламенту // Економіка. Фінанси. Право. — 2022. — № 3. — С. 30.
Вольфовська О. О. Фоностилістичні особливості промови як різновиду публічного мовлення політиків [Електронний ресурс] / О. О. Вольфовська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 52. — С. 57-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_22
Кондратенко Н. В. Експресивний синтаксис у президентському дискурсі Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / Н. В. Кондратенко // Записки з українського мовознавства. — 2022. — Вип. 29. — С. 313-324. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2022_29_29
Лосєва І. В. Мовностилістичні ознаки політичних промов [Електронний ресурс] / І. В. Лосєва // Нова філологія. — 2012. — № 50. — С. 64-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2012_50_19
Перепелиця Г. Виклики для зовнішньої політики Президента України Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / Г. Перепелиця // Україна дипломатична. — 2019. — Вип. 20. — С. 462-481. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2019_20_52
Савчук В. І. Закономірності інтонаційного оформлення президентського мовлення у кризових і військових промовах [Електронний ресурс] / В. І. Савчук // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2019. — Вип. 30. — С. 51-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2019_30_8
Савчук В. Комплекс тактичних ліній розгортання і комунікативних ходів утілення публічних виступів президентів Сполучених Штатів [Електронний ресурс] / В. Савчук // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(4). — С. 153-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(4)__25
Удовик В. Публічні промови призидентів як складова документальної спадщини політичної історії [Електронний ресурс] / В. Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 36. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_5
Харитонова Д. Д. Аксіологічні виміри інавгураційної промови В. Зеленського через призму гіперконцепту європейськість [Електронний ресурс] / Д. Д. Харитонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 51(1). — С. 117-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_51(1)__29
Черненко Г. А. Лінгвоаксіологічне моделювання конфлікту між прибічниками та опонентами мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / Г. А. Черненко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2020. — Вип. 1. — С. 126-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2020_1_13
Шастун Д. А. Аналіз концепту "незалежність" на основі промов президентів України та Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Д. А. Шастун, О. В. Кулина // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 18. — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_18_32
Шевчук О. Концепт війни та миру у промовах Дональда Трампа та Володимира Зеленського [Електронний ресурс] / О. Шевчук, О. Кравченко // Acta de historia & politica: saeculum XXI. — 2019. — Vol. 1. — С. 117-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahps_2019_1_14
Шкворченко Н. Вербальна токсичність у публічних промовах політиків США, Великої Британії та України (зіставний ракурс) [Електронний ресурс] / Н. Шкворченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2021. — Т. 32(71), № 4(2). — С. 163-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2021_32(71)_4(2)__29
Яковенко Ю. Виступ політика як об’єкт дослідження [Електронний ресурс] / Ю. Яковенко // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. — 2022. — Вип. 41. — С. 353-358. — Режим доступу: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/42_2022/46.pdf
Яковлев Д. В. Президент говорить! Новорічні звернення президентів України: політичний PR, ритуал, раціональний дискурс (частина 2: В. Янукович, П. Порошенко, В. Зеленський) [Електронний ресурс] / Д. В. Яковлев, І. В. Шамша, Л. І. Яковлева // Габітус. — 2020. — Вип. 19. — С. 37-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_19_8

.: Розділ: Мовознавство :: 22.02.2023 18.25.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Вінниця :: Запитання: 46981  
Єлизавета запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про походження латиниці, її видозміни, а також про семантизацію графем латиниці (на матеріалі української, німецької і англійської мов)
Наша відповідь:
Будейко В. Е. Сучасний нарис дериватів буквених імен східнослов’янського і латинського алфавітів [Електронний ресурс] / В. Е. Будейко // Studia linguistica. — 2016. — Вип. 9. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2016_9_18
Вaкуленко М. Сучасні аспекти застосування української латиниці [Електронний ресурс] / М. Вaкуленко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(2). — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(2)__34
Вакуленко М. О. Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості [Електронний ресурс] / М. О. Вакуленко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. Спец. вип.. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_Spets
Вакуленко М. Про наукові засади формування української латиниці як міжнародного коду [Електронний ресурс] / М. Вакуленко // Мова і суспільство. — 2012. — Вип. 3. — С. 333–343. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2012_3_42
Вакулик І. І. Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови [Електронний ресурс] / І. І. Вакулик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 257. — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil
Голуб О. Типові помилки студентів при передачі українських власних імен людей латиницею у перекладах з української на англійську мову [Електронний ресурс] / О. Голуб, Д. Мірошніченко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2016. — Вип. 3. — С. 246-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2016_3_34
Дутка О. Я. Грецькі та латинські запозичення у складі омонімів української мови [Електронний ресурс] / О. Я. Дутка // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2020. — № 14. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2020_14_11
Корольова Н. В. Графічні елементи латиномовного акровірша як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту [Електронний ресурс] / Н. В. Корольова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 26. — С. 52-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_26_10
Корольова Н. В. Графічні елементи латиномовного акровірша як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту [Електронний ресурс] / Н. В. Корольова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 26. — С. 52-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_26_10
Кузнєцова А. С. Латинські запозичення в англійській та українських мовах [Електронний ресурс] / А. С. Кузнєцова, Ю. В. Холмакова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 1. — С. 75-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2019_1_14
Патлата Г. Функціонування елементів латинської мови у сучасному культурному середовищі України та світу [Електронний ресурс] / Г. Патлата // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(4). — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(4)__17
Русова О. Л. Дослідження рукописних записів, писемність яких заснована на латинському алфавіті (на прикладі латиської мови) [Електронний ресурс] / О. Л. Русова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2018. — Вип. 51(2). — С. 135-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_51(2)__33
Самойленко О. В. Деякі особливості функціонування афіксоїдів грецького та латинського походження в сучасних мовних системах [Електронний ресурс] / О. В. Самойленко // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 17(2). — С. 62-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_17(2)__14
Cоболь Л. І. Походження латинського алфавіту [Електронний ресурс] / Л. І. Cоболь, М. М. Кравців // Молодий вчений. — 2018. — № 3.1. — С. 169-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2023 20.29.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 46936  
Анжела запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про мовознавчі дослідження Л. Мовчун. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Мовчун Л. В. Використання методу асоціативного експерименту в римології [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Українська мова. — 2018. — № 4. — С. 43-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2018_4_6.
Мовчун Л. В. Графічний параметр української рими [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Культура слова. — 2020. — Вип. 92. — С. 155-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2020_92_15.
Мовчун Л. В. Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті / Л. В. Мовчун // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 2. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_2_14.
Мовчун Л. В. Лексикографування римових гнізд: традиції та інновації [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 54. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_54_50.
Мовчун Л. В. Матеріали до «Словника римового гнізда лексеми Україна» [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Лексикографічний бюлетень. — 2015. — Вип. 24. — С. 116-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lecbu_2015_24_16.
Мовчун Л. В. Метафоризація рими в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 198-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_56.
Мовчун Л. В. Римографічна спадщина І. І. Гурина в контексті його лексикографічної праці [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 117-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_20.
Мовчун Л. В. Українська рима в системі мови і в мовній практиці [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Українська мова. — 2017. — № 2. — С. 84-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2017_2_10.
Мовчун Л. В. Філологічна термінологія в поетичному тексті і проблема художньої дефініції (на прикладі термінопоняття «рима») [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 155-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__20.
Мовчун Л. В. Шляхи поповнення римового ресурсу української поетичної мови [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(2). — С. 46-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__10.
Мовчун Л. В. Регулярні фонетичні варіанти слів в українській літературній мові (кінець XVIII- перша третина XX ст.) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. В. Мовчун ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2000. — 225 с.
Науменко Л. П. Лінгвістичне портретування української рими. Рецензія на: Л. В. Мовчун. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Київ, 2020 [Електронний ресурс] / Л. П. Науменко // Українська мова. — 2021. — № 1. — С. 110-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2021_1_11.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.02.2023 19.31.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 46926  
Вероніка запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про просторічну лексику в українській мові. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Гарлицька Т. С. Місце та види розмовно-просторічної лексики в мовному побуті міста [Електронний ресурс] / Т. С. Гарлицька // Молодий вчений. — 2020. — № 6(1). — С. 140-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_6(1)__30.
Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 65-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19.
Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики : монографія / Б. О. Коваленко; МОНМС України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський, 2010. — 160 c.
Коновал І. І. Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка [Електронний ресурс] / І. І. Коновал // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 93. — С. 163-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_93_19.
Коновал І. І. Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка [Електронний ресурс] / І. І. Коновал // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 95. — С. 133-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2019_95_18.
Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка [Електронний ресурс] / І. Корнієнко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2016. — № 1. — С. 124-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_1_25.
Переломна О. Естетична функція діалектизмів та розмовно-просторічних елементів у мові художніх текстів Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / О. Переломна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2020. — Вип. 31. — С. 152-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2020_31_18.
Товстенко В. Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики [Електронний ресурс] / В. Товстенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2015. — Вип. 21. — С. 60-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2015_21_14.
Товстенко В. Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище : Моногр. / В. Р. Товстенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2003. — 278 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.02.2023 08.10.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324845 seconds