Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Юля из города: Бровари :: Вопрос: 44368  
Юля спрашивает:
Будь ласка, підкажіть літературу по темі "Мистецтво полеміки та дискусій". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє! Перегляньте наступні джерела:
Абрамович С. Д. Риторика : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2010. -240 с.
Александров Д. Н. Риторика : учебн. пособие для вузов / Д. Н. Александров. - М. : ЮНИТИДАНА, 2000. - 534 с.
Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. – Київ : Кондор, 2006. – 264 с.
Громовий В. В. Мистецтво живого слова: посіб. із сучасної риторики [для старшокл. та студ.] / В. В. Громовий. – Кіровоград : Укр. гімназія, 1999. – 222 с.
Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – Київ : Парламент. Вид-во, 2002. – 115 с.
Ільченко І. І. Основи риторики : навч. посіб./ І. І. Ільченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 82 с.
Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й 245 мовлення : навч. посіб. ; [за ред. В. В. Різуна] / Ю. П. Єлісовенко. – Київ : Атака, 2008. – 204 с.
Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за. ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
Овчиннікова А. П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії / А. П. Овчиннікова, С. К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 179 с.
Онуфрієнко Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 592 с.
Пономарів О. Культура слова : мовностиліст. поради : навч. посіб. / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 2002. – 240 с.
Сарапулова Є. Основи майстерності володіння увагою слухачів / Є. Сарапулова // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 22-23.
Тридцать способов манипуляции и управления людьми / авт.-сост. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
Хоменко І. В. Еристика : підручник / І. В. Хоменко. – Київ : Центр учбов. літ., 2008. – 280 с.
Босак К. І. Співвідношення понять «суперечка», «дискусія» і «полеміка». Етичні аспекти культури дискусій [Електронний ресурс] / К. І. Босак, Л. М. Сивак // Молодий вчений. – 2016. - № 4 (31). - ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ С. 346-349. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/84.pdf.
Карпенко М. В. Сучасне потрактування риторичної особистості [Електронний ресурс] / М. В. Карпенко // Актуальні питання філології та методології : зб. наук. праць студ. / Сумс. держ. педаг. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. - С. 36-41. - Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7541/1/Karpenko_Suchasne_potraktuvannia.pdf.
Лавренюк В. Оратор і аудиторія: контакт, вплив, взаємодія [Електронний ресурс] / В. Лавренюк, В. Вакарчук // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності : теорії та інновації : матер. міжнар. конф.. – С. 455-461. – Режим доступу: https://opu-konf.at.ua/2016-1/105.pdf.
Риторика : навч. посіб. / упор. Т. К. Ісаєнко, А. В. Лисенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 247 с. – Режим доступу: http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/6085/1/Макет Риторика.pdf.
Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки [Електронний ресурс] / І. В. Хоменко. – Київ : Юрінком, 2001. – 192 с. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5768435/.
Чорнобай О. Л. Мистецтво суперечки, або еристика : предмет та історія [Електронний ресурс] / О. Л. Чорнобай // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2015. - № 827. – С. 210-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_827_37.

.: Раздел: Языкознание :: 3.06.2020 08.34.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Бровари :: Вопрос: 44361  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть, чи є у вашій бібліотеці навчальний посібник по евристиці за автором Хоменко І. В. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє! На жаль, даного навчального посібника у Національній бібліотеці України для дітей немає. Але електронний варіант друкованого видання можна знайти за гвперпосиланням: Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки [Електронний ресурс] / І. В. Хоменко. – Київ : Юрінком, 2001. – 192 с. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5768435/.

.: Раздел: Языкознание :: 2.06.2020 19.34.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Соня из города: Бровари :: Вопрос: 44359  
Соня спрашивает:
Доброго дня, підберіть літературу за темою: Використання жаргонізмів в рекламних текстах. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Соня! Ми відповідали на подібний запит: Розширений пошук - Номер запиту - Запит № 43048.

.: Раздел: Языкознание :: 2.06.2020 16.27.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Галига из города: Херсон :: Вопрос: 44289  
Галига спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка з бібліографією за темою "Кирило і Мефодій"
Наш ответ:
Добридень, Галино! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бабій Г. Українські нащадки слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] / Г. Бабій // Слов'янський світ. - 2012. - Вип. 10. - С. 63-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2012_10_7

Борисова І. Місія "слов'янських апостолів" Кирила і Мефодія в Енцикліці Папи Івана Павла ІІ "Slavoruv apostoli" [Електронний ресурс] / І. Борисова // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 68. - С. 120-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_68_13

Булгак, О. В. Свято духовної єдності [Текст] : День слов'янської писемності й культури (24 травня) / О.В.Булгак // Календар знаменних і пам'ятних дат"2002. ІІ квартал. - К., 2002. - . - С. 68-72. - Бібліогр.: с.71-72

Винар, Л.Християнізація України і розвиток писемної культури й освіти в Києві в Х і ХІ століттях [Текст] / Л. Винар // Хроніка 2000. - 2002. - № 49/50. - С. 246-289

Гирич, І. Кирило і Мефодій / І. Гирич // Історія в школах України. - 2001. - № 3. - С. 42-45 ; Історія в школах України. - 2002. - № 1. - С. 48-49

Григорьев, Сергей. "Аз, Бог ведомый, глаголю: добро есть..." [Текст] : миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских - 1150 лет / Сергей Григорьев // Хортиця : українсько-російський літературно-художній та громадсько-політичний часопис Запорізького краю. - 2013. - № 3. - С. 63-76

Дзюба Й.Постаті Кирила і Мефодія в "Хозарському словнику" Мілорада Павича / Й. Дзюба // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 126-132. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Закупень, Н. М.Витоки слов'янської писемності // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 4. - С. 94-95.

Захаржевська В. О. Традиції слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія [Електронний ресурс] / В. О. Захаржевська // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 5-6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1993_5-6_15

Значення внеску св.рівноапостольних Кирила і Мефодія в розвиток слов'янської та світової писемності і культури [Текст] : матеріали наук.- практ. конф. 23 травня 1996 р. З фонду ініціатив Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки / Дніпропетровська обласна наукова бібліотека, Дніпропетровський держ. ун-т. - Д. : [б.в.], 1998. - 41 с.

Кирило та Мефодій [Текст] // Видатні болгари в історії України / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. І. Павленко. - К. : Кондор, 2012 = Известни българи в историята на Украйна. - С. 34-49

Коберник Н. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції [Електронний ресурс] / Н. Коберник // Українське релігієзнавство. - 2013. - № 66. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2013_66_14

Кріль М.Святі Кирило та Мефодій у духовному і культурному житті слов'янських народів // Історія України (Шкільний світ). - 2003.- № 14. - С. 4-9.

Литвинюк, Людмила. Свято українського слова : до Дня української писемності та мови // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 10. - С. 58-63. - Бібліогр.: с. 63.

Мандрик Н. В. Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення [Електронний ресурс] / Н. В. Мандрик // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2008. - Вип. 10. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_13

Мараховська, Гретта. Кирило та Мефодій / Гретта Мараховська // Віче. - 2013. - № 1. - С. 21 : іл.Марусин, М. Шляхами святих Кирила і Мефодія - апостолів слов'ян [Текст] / М.Марусин // Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 4. - С. 24-27

Марценюк, Степан. Кирило і Мефодй – апостоли-подвижники [Текст] / Степан Марценюк // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах) : науково-методичний журнал. - 1998. - № 5. - С. 63

Мельков А. Особливості житія святих Кирила і Мефодія на підставі аналізу давньоруських богослужбових текстів / А. Мельков // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 3. - С. 89-94. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Олійник Ю. О. Роль просвітителів Кирила й Мефодія у створенні слов’янської письменності [Електронний ресурс] / Ю. О. Олійник // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми історії України. - 2013. - № 61. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2013_61_16

Святі брати Кирило і Мефодій [Електронний ресурс]. // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 5-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1993_5-6_3

Сюндюков, Ігор.Джерело вічного світла : Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі // День. - 2015. - 27-28 берез. - С. 8

Шумило С. До питання просвітницької місії святих Кирила і Мефодія, винайдення слов’янської писемності і початкової християнізації Русі в IX ст. [Електронний ресурс] / С. Шумило // Сіверянський літопис. - 2016. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_2

.: Раздел: Языкознание :: 25.05.2020 11.48.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Бориспіль :: Вопрос: 44277  
Юля спрашивает:
Добрий день! Підберіть інформацію про психолінгвістику для повідомлення. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Юля! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Дячук Н. Психолінгвістика творчості у художньому перекладі : монографія / Н. Дячук ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 127 с. : рис., табл.
Засєкін С. Психолінгвістика – перекладознавство: політика партнерства [Електронний ресурс] / С. Засєкін // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 9. — С. 178-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_9_28.
Засєкіна Л. Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини [Електронний ресурс] / Л. Засєкіна // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 2. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_2_2.
Калмикова Л. Психолінгвістика на службі у лінгводидактики: наукова школа нового інтегративного типу [Електронний ресурс] / Л. Калмикова // Рідна школа. — 2015. — № 11-12. — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2015_11-12_6.
Калмикова Л. Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посіб. / Л. Калмикова, Г. Калмиков, І. Лапшина, Н. Харченко. — Переяслав-Хмельниц. : Переяслав-Хмельниц. пед. ін-т; Київ: Фенікс, 2008. — 325 c. — (Вища освіта).
Камінська О. Психолінгвістика віртуальної комунікації в контексті залежності від соціальних мереж [Електронний ресурс] / О. Камінська, Ю. Стежко, Л. Глєбова // Psycholinguistics. — 2019. — Vol. 25, Iss. 1. — С. 147-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2019_25_1_9.
Кудоярова О. Психолінгвістика : навчальний посібник / О. Кудоярова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін.-т". — Харків : ХАІ, 2011. — 44 с. : рис.
Лешкова Н. Сучасна психолінгвістика: напрями, аспекти і концепції [Електронний ресурс] / Н. Лешкова // Система і структура східнослов'янських мов. — 2012. — Вип. 6. — С. 97-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2012_6_15.
Макарова Т. Психолінгвістика: теоретико-методологічний дискурс [Електронний ресурс] / Т. Макарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 1(1). — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_1(1)__15.
Чайка Л. Психолінгвістика конфлікту [Електронний ресурс] / Л. Чайка // Лінгвістика ХХІ століття. — 2015. — 2015. — С. 164-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/linds_2015_2015_17.

.: Раздел: Языкознание :: 22.05.2020 17.40.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.311201 seconds