Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Г о р и з о н т и   б і б л і о г р а ф і ї


Надія Загайна


Український бібліографічний репертуар та українська книга для дітей

Національний друкований репертуар книг, виданих рідною мовою, це - відображення розвитку народу й держави в усіх галузях суспільного життя, а також внесок певного народу в скарбницю світової цивілізації. На сьогодні такий репертуар є у бєларусів, вірменів, грузинів, народів Прибалтики, майже у всіх народів Серед-ньої Азії. У Росії з 1869 року існували спеціальні цензурні списки книг, реєстрація видань російсь-кою мовою здійснювалась "Книжной летописью" з 1907 року. Також є зведений каталог російської книги XViii ст. (1725-1800).

Створення Українського бібліографічного репертуару (УБР) має давню і непросту історію. Вперше питання про створення всеохоплюючого бібліографічного репертуару було висунуте в 1919 р. Українським бібліографічним інститутом Головної Книжної палати, а значну роль в організації цієї роботи відіграла Всенародна бібліотека України. Над розробкою теоретичних питань, методики УБР та його створенням працювали Український науково-дослідний інститут книгознавства, Головна Книжна Палата у Києві та Українська Книжкова Палата у Харкові.

Великим внеском у цю справу були роботи відомих фахівців, таких як Ю. Меженко, С. Маслов, Ф. Максименко, С. Постернак, М. Сагарда, М. Ясинський. Розгорнулась широка наукова дискусія з питань визначення теоретичних основ і методики складання УБР. Та найбільш поширеними були принципи, проголошені у 1925 р. на Першій конференції наукових бібліотек України. Складовими частинами українознавчого бібліографічного репертуару пропонувалось вважати:

а) усю друковану літературу, видану на території етнографічної України за всі віки, та всю рукописну літературу на території України до початку друку;
б) усю літературу всіма мовами про Україну поза межами етнографічної України за всі віки;
в) усю літературу українською мовою поза межами етнографічної України за всі віки;
г) усі твори авторів-українців (у розумінні, встановленому для роботи УАН), де б вони не жили [10 ].

Проте, вже в 30-ті роки робота по складанню УБР була припинена і визнана проявом українського буржуазного націоналізму. Але з 1945 року з ініціативи Ю. Меженка цю роботу було відновлено, і у тому ж році 21-22 грудня, в Бібліотеці Академії наук УРСР у Києві відбулася нарада, присвячена складанню "Бібліографії української книги 1798-1914 рр." Широковживаний раніше термін "Репертуар української книжки" майже зник з мови фахівців-бібліографів. Після наради розпочалася практична робота над репертуаром. Центральна наукова бібліотека та Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника паралельно сформували дві картотеки, матеріал до яких добирався з друкованих бібліографічних джерел. Але знову, з тих же причин, що й у 30-ті роки, роботу було припинено у1948 році. Нові сподівання на те, що вивчення та опрацювання української книги буде продовжуватися, з'явилися лише у 1989 р., коли Бюро відділення літератури, мови та мистецтва АН УРСР прийняло ухвалу "Про створення державного фундаментального реєстру друкованої продукції України".

Історичні джерела стверджують, що український першодрук датується 1574 роком. Державний орган реєстрації національного друку - Українська Книжкова палата - заснована в 1918 році, а фіксувати українську книжку в літописах вона почала лише з 1924 року. Таким чином, протягом 350 років українська друкована продукція систематично ніде не реєструвалася. У 1990 році Центральна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського виданням покажчика "Джерела українознавства" [1 ] зробила спробу по створенню джерелознавчої бази для плідної праці над "Українікою - 350" - державним фундаментальним реєстром друкованої продукції України (1574-1924 рр.) і бібліографією літератури про Україну, тобто її дезидерату.

Робота над створенням УБР, що розпочалася у 90-х роках, була досить складною і забрала багато часу. Вивчався досвід інших країн щодо складання репертуару, розроблялись теоретичні питання (визначення понять "національна бібліографія", "українська книга", "національний бібліографічний репертуар", "територія України" та ін.) і методика опрацювання української книги. Практично ж ця робота розпочалась у 1992 році, коли ЦНБ ім. В.І. Вернадського підготувала комп'ютерний варіант методичних рекомендацій [5 ]. В них було подано систему посібників з українського бібліографічного репертуару, схему покажчика "Україномовна книга 1798-1917 рр." та поетапно розписано організацію і методи роботи.

У 1993 році Державна бібліотека України підготувала "Матеріали по підготовці "Друкованого зведеного каталогу української книги (ДЗК) у фондах бібліотек та музеїв системи Міністерства культури України (1574-1923 рр.)"" [8 ]. До видання ввійшли: проспект ретроспективного бібліографічного покажчика "Друкований зведений каталог української книги (ДЗК) у фондах бібліотек та музеїв системи Міністерства культури України (1574-1923 рр.)" і рекомендації щодо вибору опису видань ДЗК. У 1999 р. фахівцями цієї ж бібліотеки було підготовлено методичні рекомендації по складанню УБР (1798-1923 рр.) [16 ]. В них розроблено методичні засади цієї роботи, зокрема детально подано рекомендації щодо бібліографічного опису.

На сучасному етапі створення українського бібліографічного репертуару виникало немало труднощів. Про них розповідали у своїх статтях науковці та бібліографи-практики [4, 7, 9 ].

У результаті обговорень у пресі, вивчення світового та вітчизняного досвіду науковці та фахівці-бібліографи схиляються до думки, що УБР повинен розглядатись, як національна ретроспективна бібліографія, що містить рукописні та друковані твори за такими принципами:

рукописні твори згідно з проектом "Рукописна Україніка";

друковані твори:

а) українською мовою, незалежно від місця видання;
б) всіма мовами, видані в Україні в межах сучасних адміністративних кордонів;
в) про Україну та український народ, видані в усьому світі всіма мовами;
г) твори, авторами яких є українці, українські установи та організації, видані в усьому світі всіма мовами незалежно від їх змісту.

Набувши певного досвіду з теоретичних та методичних питань по складанню УБР, бібліотеки України, в яких зберігається основний масив літератури, розпочали конкретну роботу. Так, у 1991 році інформацію про свої фонди української книги опублікували повністю або частково Одеська державна наукова бібліотека імені О.М. Горького [15 ], в 1995-1996 рр. - Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка [6], в 1996-2001 рр. - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [13 ], в 1996-1999 рр. - Національна парламентська бібліотека України [11 ]. Деякі з бібліотек цю роботу продовжують ще й сьогодні.

У 1995 році Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника розпочала публікацію архівної картотеки української книги 1798-1916 рр., створеної в 1945-1948 рр. академічними бібліотеками Києва і Львова під керівництвом Ю. Меженка [12 ].

Державна бібліотека України для дітей також не стоїть осторонь цієї важливої справи. Ще в 1992-1993 рр. вона опублікувала каталог української книги для дітей у двох випусках [14 ]. У ньому відображено 410 видань, які зберігаються в її фонді. Це книги, що вийшли друком на території України українською, російською, польською, французькою мовами та українською мовою за її межами. Найстаріша книга українською мовою, що зберігається в ДБУ для дітей, - "Байки: Дарунок малим дітям" - видана 1864 року у Львові коштом і друком М.Ф. Поремби. Серед видань, що ввійшли до каталогу, є українські народні казки, твори Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка, Марка Вовчка, Б.Д. Грінченка, М.М. Коцюбинського, С. Черкасенка, Олени Пчілки, а також переклади українською мовою Д.Н. Мамина-Сибіряка, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, Г.Х. Андерсена, В. Гауфа, братів Грімм, Р. Кіплінга, Е. Сетона-Томпсона, Д. Свіфта та інших.

Крім названих вище каталогів та бібліографічних покажчиків української книги, Національна парламентська бібліотека України в 1999 р. підготувала "Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923" [3 ]. У першому випуску представлено книги ХІХ ст., найстаріша з них - датована 1808 роком. У каталозі відображено видання, які зберігаються у фондах Національної парламентської бібліотеки, Державної історичної бібліотеки та Державної бібліотеки України для дітей, а також у фондах Одеської і Харківської державних наукових бібліотек, Кримської республіканської бібліотеки та дев'яти обласних наукових бібліотек України. Другий випуск каталогу чекає на свого видавця.

У 1994 році Державна бібліотека України для дітей провела опитування обласних дитячих бібліотек з метою виявлення в їхніх фондах видань української книги періоду 1574-1923 рр. Проте, такі видання були виявлені лише в Київській обласній бібліотеці для дітей. У 1997 році ці книги (62 назви) було включено до ретроспективного покажчика "Друковане слово України", підготовленого обласною бібліотекою [2 ].

Державна бібліотека України для дітей розпочала вивчення української книги для дітей в Українському бібліографічному репертуарі, що створюється. З цією метою в бібліотеці створено електронний каталог української книги для дітей. У ньому відображено книги для дітей, а також ті, що ввійшли в дитяче читання за період з 1808 по 1923 рр. Це книги, які знаходяться у фондах Державної бібліотеки України для дітей, Київської обласної бібліотеки для дітей, а також книги, які зафіксовані у виданнях Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Державних Одеської та Харківської наукових бібліотек, Національної парламентської бібліотеки та інших державних бібліотек та музеїв України [3, 6, 11, 13, 15 ].

Сьогодні електронний каталог ДБУ для дітей налічує понад 1980 документів. Про кожне видання в ньому є такі дані: мова видання, місце зберігання (сигли бібліотек та музеїв), індекс ББК, автор, назва, інформація про перевидання, вихідні дані (місце видання, видавництво, дата видання, типографія), об'єм та ілюстративний матеріал, серія, примітки про особливість видання, наявність бібліографічних списків, зміст (для збірників). Найстаріша книга, відображена у каталозі, - "Енеїда" І.П. Котляревського, видана в 1808 році. Також є 155 видань творів Т.Г. Шевченка, серед них - 15 "Кобзарів" поета, в яких твори підібрано спеціально для дітей. Наприклад, Кобзар: Вибір для дітей: Ювілей. вид. в соті роковини уродин Поета. - Львів: Накладом Укр. Пед. Т-ва, 1914. - 63 c.: ілюстр.; Малий Кобзарь для дітей: З малюнками. - К.: [Укр. Учитель], 1911. - 64 с.: портр., мал.

У каталозі представлено багато українських народних казок, які діти читають і сьогодні, а саме: "Коза-дереза", "Колобок", "Кривенька качечка", "Лисичка-сестричка", "Півник та курочка" та ін. Відображені імена класиків української літератури, які й тепер не сходять зі сторінок шкільних підручників - І.П. Котляревський, Г.Ф. Квітка-Основ'яненко, Б.Д. Грінченко, І.Я. Франко, С.В. Руданський, І.С. Нечуй-Левицький, Марко Вовчок, С.В. Васильченко, М.М. Коцюбинський, Панас Мирний, П.О. Куліш, Леся Українка та ін. Є також твори українських письменників, які виходили друком у ХІХ - на початку ХХ ст., а потім надовго були вилучені з літературного процесу. Це твори М.С. Грушевського, В.К. Винниченка, Олександра Олеся, С.Ф. Черкасенка, Б.С. Лепкого, А.А. Чайковського, Н. Кибальчич, Г. Чупринки, В.І. Самійленка. Із письменників світової літератури у каталозі представлені Г.Х. Андерсен, О.С. Пушкін, М.В. Гоголь, В. Гауф, брати Грімм, Р. Кіплінг, Д. Свіфт, А.П. Чехов, Г. Сенкевич та ін. Серед авторів, книги яких відображені у каталозі, є такі, які були досить популярними в ХІХ - на початку ХХ ст., але нині про них мало хто знає. Це В. Тодосів, Я. Вільшенко, М. Козоріс, І. Труба, В. Юноша, П. Лапин, Ю. Сірий, Г. Григоренко. Ілюстрували дитячі книги відомі на той час художники: І. Їжакевич, О. Судомора, П. Лапин, Г. Павлович, І. Бурячок, О. Сластьон.

Проаналізувавши видання каталогу, можна зробити висновок, що українську книгу для дітей видавали в той період: у Києві - Державне видавництво України, видавництва "Проліски", "Книгоспілка", "Лан", "Український Учитель", видавничі товариства "Волошки", "Криниця", "Вернигора", "Час"; у Львові - видавництва "Світ дитини", "Українська книжка", Наукове товариство ім. Шевченка, Українське педагогічне товариство; у Катеринославі - видавництва "Стежка додому", "Слово"; у Полтаві - видавництво "Зірка"; у Черкасах - видавництво "Сіяч"; у Харкові - "Южно-Русское книгоиздательство" Ф.А. Іогансона; видавці А.С. Суворін, П.О. Куліш, В. Яковенко у Санкт-Петербурзі та інші видавництва і видавці.

Робота над каталогом української книги для дітей продовжуватиметься.

Названі вище видання україномовної та російськомовної книги, підготовлені провідними бібліотеками країни, є важливим кроком у створенні українського бібліографічного репертуару. І хочеться сподіватися, що ця робота обов'язково буде завершена. А особливо цінні, рідкісні, історично значущі книги стануть частиною всесвітньої програми "Пам'ять світу", яку ЮНЕСКО почала здійснювати у 1992 році.

1. Джерела українознавства. Вип. 1: Вітчизняні, бібліографічні джерела /Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського АН УРСР та ін.; Упоряд. Б.В. Грановський та ін. - К., 1990.- 239 с.
2. Друковане слово України: Ретросп. покажч. л-ри ХІХ - поч. ХХ ст. з фонду рідкіс. видань /Київ. обл. управління культури. Київ. обл. б-ка для дітей; Складач Л.П. Саляник. - К.: Смолоскип, 1997. - 9 с.
3. Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України. 1798-1923. Вип.1.: 1808-1900 /Нац. парламент. б-ка України; Уклад. Р.С. Жданова, І.О. Негрейчук. - К.: Глобус, 1999. - 295 с.
4. Жданова Р. Ще раз про український бібліографічний репертуар // Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 1. - С. 9-11; № 2 - С. 6-8.
5. Книги українською мовою 1798-1917 рр.: бібліографічний покажчик: Метод. рек. щодо складання /Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського; Уклад. Р.С. Жданова. - К., 1992. - 74 с. - Комп'ютер. варіант.
6.Книги українською мовою у фондах ХДНБ ім. В.Г. Короленка (1798-1923): Друк. каталог /Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. - Х., 1995-1996. - Вип.1-3.
7. Лутовинова В. Український бібліографічний репертуар: методичні засади та зведений каталог // Вісн. Кн. палати. - 2001. - № 8. - С.18-21.
8. Матеріали по підготовці "Друкованого зведеного каталогу української книги (ДЗК) у фондах бібліотек та музеїв системи Міністерства культури України (1574-1923 рр.)" /Держ. б-ка України; Матеріал підгот. К.В. Калинська, В.М. Лой. - К., 1993. - 47 с.
9. Омельчук В. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки // Бібл. вісн. - 1995. - № 5. - С. 1-13.
10. Резолюции Первой конференции научных библиотек УССР. 28-31 дек. 1925 г.: [По докл. Укр. кн. палаты, Всенар. б-ки Украины, Одес. науч.б-ки и Винниц. фил. ВЦУ] // Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. док. и материалов, 1917-1941. - К., 1985. - С.137-140.
11. Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліотеки України. 1816-1923: Каталог /Нац. парламент. б-ка України; Уклад. Р.С. Жданова, В.М. Лой. - К.: Глобус, 1999. - 365 с.
Україномовна книга. 1808-1923 /Нац. парламент. б-ка України; Уклад. Р.С. Жданова, В.М. Лой - К.: Абрис, 1996. - 175 с.
12. Репертуар української книги, 1798-1916: Матеріали до бібліографії /НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів. відділення. - Т.1. - Л., 1995.- .
Т. 1: 1798-1870 /Упорядкув., підгот. до друку та прим. Л.І. Ільницької. - 1995. -ХХІV, 387 с.
Т. 2: 1871-1886 /Упорядкув., підгот. до друку та прим. Л.І. Ільницької. - 1997. - 401 с.
Т. 3: 1887-1894 /Упорядкув., підгот. до друку та прим. Л.І. Ільницької, О.І. Хміль. - 1999. - 425 с.
13. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 1798-1916: Бібліогр. покажч. /Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського - К., 1996-2001. - Вип. 1-4.
14. Українська книга у фондах Державної бібліотеки України для дітей. 1574-1923 роки: Каталог: В 2 вип. /Держ. б-ка України для дітей; Уклад. Н.В. Загайна - К., 1992-1993. - Вип. 1-2.
15. Українська книга у фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького. 1574-1923 роки: Каталог: В 4 вип. /Одес. держ. наук. б-ка ім. О.М. Горького. - О., 1991. - Вип. 1-4.
16 Український бібліографічний репертуар (1798-1923): Метод. рек. на допомогу складанню /Нац. парламент. б-ка України. - К., 1999. -

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 12/4/2024
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей