Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44703
   


Автор запитання: я із міста: Киев :: Запитання: 4360  
я запитує:
фольклор.думи та балади.дякую.
Наша відповідь:
1. Богдан Л. Джерело мудрості народної : Два уроки з вивчення теми "Фольклор"/ Л.Богдан // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 9. - С.12-15
2. Степанишин Б. Українські народні думи/ Б.Степанишин // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 6. - C. 24-29
3. Гайдар Т. Використання фольклору на уроках рідної мови в 6 класі/ Т. Гайдар // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 3. - C. 37-43
4. Фольклор України // Українська мова і література в школі. - 2003. - № 34. - C. 6-27. -Бібліогр.: 20 назв.
5. Фольклорні жанри // Українська мова та література. - 2003. - № 25-28. - C. 67-92
6. Танадайчук С. Рослини-символи в українському фольклорі/ С. Танадайчук // Українська культура. - 2002. - № 11-12. - C. 36-37
7. Гайдар Тетяна Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців/ Тетяна Гайдар // Українська мова і література в школі. - 2002. - № 3. - C. 9-12
8. Дмитренко М. Легенди та перекази/ М.Дмитренко // Українська мова та література. - 2000. - № 36. - C. 8-10. -Бібліогр.: 6 назв.
9. Войтович, Валерій Миколайович Українська міфологія/ В.М. Войтович,; Ред.: Світлана Головко, Юрій Медюк,. -К.: Либідь, 2002. -662,[1] с.. -Бібліогр. с. 642-663
10. Далгат, Уздиат Башировна Литература и фольклор : Теорет. аспекты/ У. Б. Далгат,; АН СРСР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. -М.: Наука, 1981. -303 с.; 20 см.
11. Золотий колосок : Збірник фольклорних і літературних творів для роботи з дітьми у дошкільних закладах за програмою "Дитина"/ Упоряд. Н.Дзюбишина-Мельник. -К. : Освіта. -1994
12. Міфи Давньої Індії : Для ст. шк. віку/ Упоряд., пеpедм. та переказ із хінді Степан Наливайко, Iл. Микола Пшінки,. -2-е вид.. -К.: Веселка, 2001. -200, [3] с.: кол.іл
13. Былины : [Для средней школы]/ Вступ. ст. В.И. Чичеров и П.Д. Ухов. -[М.]: Дет. лит., 1971. -300,
14. Былины / Сост., вступ. ст. и ввод. тексты В.И. Калугина,. -М.: Современник, 1991.
15. Былины : Сборник: Для сред. шк. возраста/ Изл., обраб. и вступ. ст. А.Н. Нечаева. -К.: Веселка, 1971. -109 с.: ил.
16. Хрестоматия по фольклору : Книга для школьников/ Сост. и авт. поясн. ст. Ф.М.Селиванов. -М.: Просвещение, 1972. -301,[2] с
17. Лановик, Мар'яна Богданівна Українська усна народна творчість : Підручник/ Мар'яна Лановик, Зоряна Лановик. -К.: Знання-Прес, 2001. -591 с.
18. Лановик, Мар'яна Богданівна Українська усна народна творчість : Підручник/ Мар'яна Лановик, Зоряна Лановик,; Ред. Р.Т. Гром'як. -2-е вид., стереотипне. -К.: Знання-Прес, 2003. -591 с.
19. Думи : Історико-героїчний цикл/ Упоряд. та приміт. О.І.Дея; Вступне слово М.П.Стельмаха. -К.: Дніпро, 1982. -158,[1] с.: іл. -Словничок рідковживаних слів: с.154-157
20. Думи : [Збірник]/ Упоряд., підгот. текстів, вступне слово та примітки М.П.Стельмаха. -К.: Держлітвидав УРСР, 1959. -185,[1] с.:
21. Українські билини : Історико-літературне видання східнослов’янського епосу/ Укл. Валерій Шевчук, Іл. Борис Михайлов,. -К.: Веселка, 2003.
22. Плісецький, Марко Мойсейович. Українські народні думи : Сюжети і образи/ Марко Мойсейович Плісецький,; Марко Плісецький; Пер. з рос. О.Медущенко; Передм. О.Мишанич. -К.: Кобза, 1994. -362,[2] с.: портр.. -Бібліогр.: с.355-361
23. Де живе жар-птиця : [Збірник українського фольклору]: Для мол. та серед. шк. віку/ Записи Івана Гурина; Упоряд. і передм. М. Дмитренка; Худож. О. Петренко. -К.: Веселка, 1991. -206 с.
24. Українські народні казки та легенди/ Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко: Передм. А.Костецького. -К.: Школа, 2000. -190,[1] с.: іл. -(Сер. "Хрестоматія школяра")
25. Змієві вали : Укр. легенди та перекази: Для середн. шк. віку/ Упоряд., передм. та приміт. С.В.Мишанича. -К.: Веселка, 1992. -158,[1] с.
26. Українські прислів'я та приказки : [Збірник]/ Упоряд. С.В. Мишанича, М.М. Пазяка; Відп. ред. С.Д. Зубков; Вступ. ст. М. Пазяка; Іл. А. Василенка. -К.: Дніпро, 1984. -388,
27. Народ скаже - як зав'яже : Українські народні прислів'я, приказки, загадки, скоромовки: Для сер. шк. віку/ Упор. та передм. Н.Шумади; Іл. Ю.Криги. -К.: Веселка, 1985. -170,[3] с.: іл.
28. Український фольклор : Хрестоматія для 5-11 кл./ Упоряд. О.Ю.Бріцина, Г.В.Довженок, Н.С.Шумада. -2-ге вид.. -К.: Освіта, 1998. -750,[1] с.. -Бібліогр: с.722-728; Алф. покажч.: с.734-749.
29. Дмитренко, Микола Костьович Українська фольклористика : Історія, теорія, практика/ Микола Костьович Дмитренко,; НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. -К.: Ред. часопису "Народознавство", 2001. -575 с.: портр

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 3.12.2005 12.23.59 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дима із міста: Белая Церковь Украина :: Запитання: 4359  
Дима запитує:
Скажите пожайлуста где можно найти ответи на билеты з Административного Права Украины
Наша відповідь:
Готові відповіді на білети з адміністративного права ми не знайшли. Пропонуємо звернутись до видань:
1. Адміністративне право України: Підруч. / Національна юридична академія України; За ред. Ю.П.Битяка. - Х.: Право, 2001. - 527 с.
2. Административное право Украины: Учеб. для студентов вузов юрид. спец. / М-во образования и науки Украины. Национальная юридическая академия Украины; Под ред. Ю.П.Битяка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х.: Право, 2003. - 575 с.
3. Колпаков, Валерій Костянтинович. Адміністративне право України: Підручник / Колпаков, Валерій Костянтинович, Кузьменко, Оксана Володимирівна; М-во освіти і науки України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 543 с.
А також до сторінок в Інтернет:
http://ebk.net.ua/Book/Admpravo/
http://urist.com.ua/05.htm
http://www.ukrlawyer.narod.ru/admin_literatura/kolpakov.htm
http://www.biblioteka-ua.com/751.html
http://kursak.cepbic.com/22.shtml
http://www.monax.ru/cat.cgi?354

.: Розділ: Держава і право :: 3.12.2005 11.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар"яна із міста: Луцьк :: Запитання: 4358  
Мар"яна запитує:
Прошу допомогти знайти інформацію щодо паразитоценозів у представників різних класів хребетних та людини, їх розповсюдженості в різних регіонах України. Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Мар'яна! Все, що нам вдалось знайти в мережі Інтернет ми Вам дали посилання у попередній відповіді. В фондах наших публічних бібліотек інформація на дану тему відсутня. Будь-ласка, зверніться до
Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки (http://www.khersonml.ukrbiz.net/), санітарно-епідеміологічних служб (http://www.sesobl.dp.ua/clients/sesdp.nsf/inview/index.html)

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.12.2005 09.47.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леонид із міста: Київ :: Запитання: 4357  
Леонид запитує:
Допоможіть знайти "Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ, нормативно-правова база". Дуже дякую!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.12.2005 01.14.21 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасья із міста: київ :: Запитання: 4356  
Анастасья запитує:
біографія Зінаїди Гіппіус
Наша відповідь:
Біографію Зінаїди Гіппіус дивіться в наступних джерелах:
1.Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус // Лица друзей. - 2004.- №1-6. - С.30-35.
2. Маковский, Сергей. На Парнасе Серебряного века /Вступ. ст. В.Нехотина. - М.: Согласие, 2000. - 558 с. - (Библиотека русской культуры).
3. Литература 20 века: Хрестоматия для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Сост. К.М.Пахарева и др. - К.: Освіта: Шкільна освіта, 2003. - 655 с.
А також сторінки в Інтернет:
http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/silverage/gippius/
http://www.russianresources.lt/archive/Gipgip/Gip_0.html
http://slova.org.ru/gippiusz/about/
http://belsoch.exe.by/bio2/04_09.shtml

.: Розділ: Література :: 3.12.2005 00.30.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.475933 seconds