Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44193
   


Автор запитання: Andrey із міста: Kiev :: Запитання: 3832  
Andrey запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти будь-яку інформацию про Лоренца Валла і його трактат(в оригіналі) "Про насолоду". Дуже вдячний.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступну літературу:
1. Абрамсон, Мэри Лазаревна. От Данте к Альберти / Абрамсон, Мэри Лазаревна; АН СССР; Худож. М.М.Бабенков. - М.: Наука, 1979. - 174 с.: іл. - (Из истории мировой культуры).
2. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учеб. для вузов / Под ред. Л.М.Брагиной. - М.: Высшая школа, 1999. - 479 с.
3. Історія філософії: Підруч. для вищої шк. / В. Г. Кремень, В. С. Афанасенко, В. І. Волович и др. - 2-е вид., перероб. та допов. - Х.: Прапор, 2003. - 768 с.
А також сторінки в Інтернет:
http://libelli.ru/works/o_kaife.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/103/1010329/1010329a1.htm
http://www.belpaese2000.narod.ru/Teca/Quattro/valla/valla0.htm
http://imperia.lirik.ru/index.php/content/view/168/39/
http://www.krotov.info/library/s/solov_vl/12_549.html

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.10.2005 07.33.27 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: м. Запоріжжя :: Запитання: 3831  
Анна запитує:
Домоможіть знайти інформацію про ділове мовлення та про реквезити факсу
Наша відповідь:
Уважно читайте умови нашої віртуальної довідки. Ви можете задавати лише одне запитання. Про ділове мовлення дивіться наступні джерела:
1. Паламар, Лариса Максимівна. Українське ділове мовлення: Навч. посібник для учнів професійно-техніч. закладів освіти / Паламар, Лариса Максимівна, Кацавець, Ганна Миколаївна. - К.: Либідь, 1997. - 294 с.
2. Тугаєнко-Сєряк, Світлана Миколаївна. Довідник службовця / Тугаєнко-Сєряк, Світлана Миколаївна. - К.: А.С.К., 2000. - 399 с.
3. Шевчук, Світлана Володимирівна. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - 3-є вид., перероб. й допов. - К.: Літера, 2000. - 478 с.
4. Зубков, Микола Григорович. Мова ділових паперів: Комплекс. довід. / Худож. оформ. В.А.Носань. - Х.: Фолио: Майдан, 1999. - 287 с.
5. Шевчук, Світлана Володимирівна. Практикум з українського ділового мовлення: Навч. посіб. / Шевчук, Світлана Володимирівна, Кабиш, Оксана Олександівна. - К.: Литера, 2002. - 143 с.
6. Погиба, Людмила Геогргіївна. Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посіб. / Погиба, Людмила Геогргіївна, Грибіниченко, Тетяна Олександрівна, Баган, Мирослава Петрівна; Гол. ред. В.М.Куценко. - К.: Либідь, 2002. - 238 с.
7. Шевчук, Світлана Володимирівна. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. - К.: Вища школа, 2001. - 351 с.
8. Гуць, Михайло Васильович. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посіб. / Гуць, Михайло Васильович, Олійник, Ірина Григорівна, Ющук, Іван Пилипович. - К.: Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. - 328 с.
А також сторінки в Інтернет:
http://www.star.poltava.ua/Inna/lec3.htm
http://www.refine.org.ua/pageid-1123-1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1124-1.html
http://www.loveletters.ru/?ITEM_ID=17648
http://www.prometeus.nsc.ru/archives/exhibits/buseth2.ssi#sp
http://www2.unil.ch/slav/ling/textes/Gus31.html

.: Розділ: Мовознавство :: 18.10.2005 00.27.00 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лена із міста: Макеевка :: Запитання: 3830  
Лена запитує:
Меня интересует вопрос идентификации предпринимательских рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности
Наша відповідь:
Уважаемая Лена! Предлагаем список литературы, который поможет Вам изучить необходимый Вам вопрос.


1Устенко, Олег Леонидович.
Теория экономического риска/ Олег Леонидович Устенко,; МАУП. -К.: Б.и., 1997. -162,[2] с.
2.Андрійчук, Василь Гаврилович
Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник/ Василь Андрійчук, Леонард Бауер; М-во освіти України; Київський нац. економічний ун-т. -К., 1998.
3.Буянов, Владимир Петрович
Рискология: Управление рисками/ Владимир Буянов, Константин Кирсанов, Леонид Михайлов,; Московская академия экономики и права. -М.: Экзамен, 2002. -382,[1] с. -Библиогр.: с. 380-381
4.Машина Н. І.
Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник/ Н. І. Машина; М-во освіти і науки України, Донецький економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. -187 с.: іл.
5. Управління підприємницьким ризиком/ За ред. Д.А.Штефанича; М-во освіти України; Тернопільська академія н/г. -Тернопіль: Економічна думка, 1999. -224 с
6.Вітлінський, Вальдемар Володимирович
Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія/ Вальдемар Вітлінський, Галина Великоіваненко,; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004. -480 с.: іл
7.Пікус Р.В.
Оцінка підприємницького ризику/ Р.В. Пікус // Фінанси України. -2004. -№ 5. - С.88-93
8.Рэйд, Гэвин
Оценка риска инвесторами и инвестируемыми при создании новых предприятий/ Гэвин Рэйд // Проблемы теории и практики управления. -2004. -№ 1. - С. 48-56
9.Литвинов Ф.
Оценка рисков в предпринимательской деятельности/ Ф.Литвинов // Маркетинг в России и за рубежом. -1998. -№ 4. - С. 12-21. -Бібліогр.:3 назви
10.Тимофеев Т.
Классификация видов рисков предпринимательской деятельности/ Т Тимофеев // Маркетинг. -1997. -№ 6. - С. 108-115

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.10.2005 12.51.37 :.
.: ip адресса: :: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Донецьк :: Запитання: 3829  
Марк запитує:
Мені потрібен твір "Образ Чіпки" повісті Панаса МИрного "Хіба ревуть воли як ясна повні
Наша відповідь:
Радимо звернутися до наступних джерел:
1. Федоренко Тетяна. До вивчення композиції роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" / Федоренко Тетяна, Бондаренко Юрій // Дивослово. - 1994.- 4. - С.37-39.
2. Панас Мирний. Хіба ревуть воли, як ясла повні?: Біогр. письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Зразки учн. творів: Посіб. для 10 кл. / Авт.-упоряд. Ю.Г.Башкірова, Н.В.Кривка; Худож. П.О.Павлов. - Х.: Ранок, 2000. - 64 с.: портр. - (Літературна крамниця).
3. Шевченко Зоя. Панас Мирний: спроба сучасного прочитання життєвого і творчого шляху письменника // Дивослово. - 2001.- 12. - C.45-48.
4. Михальчук Оксана. Об'єктивний тип романного мислення: (Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?) // Слово і час. - 1994.- 4-5. - С.22-26.
5. Майдан Оксана. Психологічні спостереження Панаса Мирного в жанрі роману // Слово і час. - 1999.- 10. - С.28-32.
6. Свідер Полікарп. Хто ж він, Чіпка Вареник? // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000.- 5. - С.16-18.
7. Месевря Ольга. Проблема добра і зла у творчості українських письменників // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003.- 1. - С.74-81.
8. Ковдя С.А. Новаторство Панаса Мирного у створенні системи персонажів // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003.- 5. - С.8-10.
А також на сайти рефератів:
http://www.allbest.ru/referats/languages/380417.html
http://www.meo.ru/catalog/329/65936.html

.: Розділ: Література :: 17.10.2005 12.45.14 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Запоріжжя :: Запитання: 3828  
Володимир запитує:
Підкажіть, де можна знайти будь-яку інформацію про Юрія Дорогана. Дуже вдячний
Наша відповідь:
абуть, Ви мали на увазі українського поета "Празької школи" Юрія Дарагана (1894-1926)?
http://library.kr.ua/archives/kalend1999/daragan.html
http://virchi.narod.ru/poeziya/praga.htm
http://virchi.narod.ru/poeziya/praga-daragan.htm
http://pysar.hostonfly.ru/Darahan/index.html

Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн.. Книга 1: Перша половина ХХ ст. Підручник/ За ред. В.Г. Дончика. - К.: Либідь, 1998. - 464 с.
Українська літратурна енціклопедія: В 5т./ Редкол.: І.О. Дзеверін та ін. - К.: "Українська Радянська Енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1990. - Т.2. - 576 с., іл.

.: Розділ: Література :: 17.10.2005 12.08.19 :.
.: ip адресса: :: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.485727 seconds