Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 44900
   


Автор запитання: Ніна із міста: Киев :: Запитання: 4563  
Ніна запитує:
Методика обучения эстрадному вокалу
Наша відповідь:
Шановна Ніно! Надсилаю Вам сайти і список літератури, а також раджу попрацювати з літературою в бібліотеках:

1. http://www.rockvocalist.ru/metodika.html

2. http://www.panovasun.ru/main.php?id=1

3. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса-М.-Л.,-1952

4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики,-М., 1968.

5. Морозов В.П. Тайны вокальной речи,-Л.,-1967.

6.Гаранян, Георгий Арамович
Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей/ Георгий Гаранян,. -2-е изд. доп.. -М.: Музыка, 1986. -222,[2] с.

7.Гаранян, Георгий Арамович
Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей/ Георгий Гаранян,. -2-е изд. доп.. -М.: Музыка, 1986. -222,[2] с.

.: Розділ: Музика :: 20.12.2005 02.40.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Донецк :: Запитання: 4562  
Катя запитує:
Помогите пожалуйста найти информацию по теме: Театральное, хоровое и музыкальное искусство в 1917-1920гг. на территории Украины. Спасибо.
Наша відповідь:
Советуем обратиться к следующей литературе:
1. Белічко, Юрій Васильович. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни. - К.: Мистецтво, 1980. - 183 с.: іл. - (Нариси з історії укр. мистецтва)
2. Станішевський, Юрій Олексійович. Театр Радянської України / Фотоіл. Г.К.Копитець. - К.: Мистецтво, 1980. - 136 с.
3. Красильникова, Ольга Василівна. Історія українського театру 20 сторіччя. - К.: Либідь, 1999. - 206 с.
4. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посібник для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко и др.; Худож. О.Козак. - Львів: Світ, 1994. - 455 с.
5. Богданов, В.О. Історія духовного музичного мистецтва України: Від найдавніших часів до початку 20 ст. / В. О. Богданов. - Х.: Основа, 2000. - 341 с.
6. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. / О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька, В. О. Смікал и др.; Академія педагогічних наук України; За ред. О.П.Рудницької. - К.: ЕксОб, 2000. - 207 с.
7. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко, Володимир Анатолійович, Чорний, Ігор Віталійович, Кушнерук, Вікторія Анатоліївна, Режко, Віктор Анатолійович. - К.: Літера, 2002. - 463 с.
8. Історія української культури: Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика / За заг. ред. І.Крип'якевича. - 4-е вид., стер. - К.: Либідь, 2002. - 656 с.
Некоторые сведения Вы также найдете на страницах в Интернет:
http://exlibris.org.ua/greathistory/r38.html
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/301.htm
http://www.opera.com.ua/index.php?cont=history/xx&lang=ukr
http://www.biblioteka-ua.com/1110.html

.: Розділ: Музика :: 20.12.2005 02.31.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 4561  
Юлія запитує:
Інформація, будь ласка, про гносеологічну неспроможність раціоналізму.Дякую!
Наша відповідь:
Юлія! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела:
http://www.referatfrom.ru/watch/33697/1.html
http://www.5ka.ru/90/20824/1.html
http://ereferatiktya.narod.ru/doc11661.htm
http://thales.iatp.org.ua/T7_B.htm
http://www.referatfrom.ru/watch/20734/1.html
1. БАШЛЯР ГАСТОН
НОВЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ: [СБОРНИК]: ПЕР. С ФР.-М.: ПРОГРЕСС,1987.-374 С.
2. Белов, В.Н.
Русская религиозные философия и Кант: компаративистский анализ гносеологического аспекта // Русская философия: Новые исслед. и материалы: Пробл. методологии и методики. - СПб., 2001. - С. 260-269
3. Белокобыльский А.В.
Внутренняя проблема метафизики рационализма//НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (г. Донецк).-2004.-№ 4.-С.
4. Делокаров, К.Х.
Философия Р. Декарта и рационализм // Рене Декарт как мыслитель. - М., 1997. - С. 30-55
5. Диноршоев, М.Д.
Рационалистическая тенденция гносеологии Ибн Сины //Рационалистическая традиция и современность. - М., 1990. - Кн. 2:Ближний и Средний Восток. - С. 114-132
6. Дружинин, В.Ф.
Гносеологический фундамент иррационализма и рационализма // Вестн. Рос. филос. о-ва. - М., 2001. - N 4. - С. 126-131
7. Жданов, Г.Б. Выбор естествознания: 8 принципов или 8 иллюзий рационализма? //Философия науки. - М., 1995. - Вып. 1. - С. 58-86.-Библиогр.: с. 84-86.
8. Костецкий, В.В. Вводный курс философии. - Тюмень: Тюм. гос. ун-т, 2000. - 251 с.
9. Радул, Д.Н.Рационализм и наука Нового времени // Вопр. философии. - М., 199. - N 12. - С. 135-138
10.Философия:Онтология,гносеология,философ.антропология,социальная философия: Курс лекций: Учебно-метод. пособие/ Е.К. Булыго, Е.С. Логовая, А.И. Лойко и др.; Под ред. Е.С. Логовой.-Минск: Технопринт,2004.-347 с.
11.Шашкевич П.Д.
Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени/ П.Д. Шашкевич.-М.: Мысль,1976.-301 с.
12. Щедровицкий, Г.П.
Рационализм и понятие рационализма // Рационализм XXI века. - Обнинск, 1991. - С. 66-75

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 20.12.2005 01.41.26 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юлія із міста: полтава :: Запитання: 4560  
юлія запитує:
Допоможіть будь-ласка з відповіддю на запитання:"Подорожі та великі географічні відкриття в другій половині XV-XVI ст".
Наша відповідь:
Ви можете скористатися наступними матеріалами:
http://www.internetri.net/vv/hist/
http://geo-tur.narod.ru/open.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/003/832.htm
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000029/map04.shtml
http://hist1.narod.ru/NT/Glav5/511.html
http://mega.km.ru/bes_98/encyclop.asp?Topic=topic_gal91
http://pirates.vif2.ru/persons/vasco.html, а також виданнями:
1. Горбовський, Олександр Альфредович. Крізь темінь віків: Кн. гіпотез /Мал. О.Шоломій; З рос. пер. М.Пироженко. - К.: Веселка, 1969. - 141 с.
2. Духопельников, Владимир Михайлович. Средние века (конец 15 - середина 17 в.): / Духопельников, Владимир Михайлович, Донской, Григорий Маркович. - К.: Освіта, 1995. - 159 с. - (Всемирная история). -
3. Кете, Райнер. Путешественники - первооткрыватели / Кете, Райнер; Худож. Д.Мюллер; Карты Ю.Пиплова; Пер. с нем. И.В.Матусовой. - [М.]: Слово, 1993. - 48 с.: іл. - (Что есть что).
4. Історія географічних відкриттів. Видатні мандрівники / Уклад. Г.Г.Дюков. - Х.: МОСТ-Торнадо, 2003. - 222 с.: ілюстр. - (Це цікаво). - 5. Історія географічних відкриттів. Дослідження материків / Уклад. Г.Г.Дюков. - Х.: МОСТ-Торнадо, 2003. - 222 с.: ілюстр. - (Це цікаво).
6. Магидович, Иосиф Петрович. Очерки по истории географических открытий / Магидович, Иосиф Петрович, Магидович, Вадим Иосифович. - М.: Учпедгиз, 1957. - 752 с.: ілюстр., карт., портр.
7. Дубровская, Оксана Николаевна. Краткая история географических открытий / Дубровская, Оксана Николаевна; Худож. Е.В.Романенко и др. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 512 с.: ілюстр. - (Краткие истории).
8. Баландин, Рудольф Константинович. Сто великих географических открытий / Баландин, Рудольф Константинович, Маркин, Вячеслав Алексеевич. - М.: ВЕЧЕ, 2004. - 480 с.: ілюстр. - (100 Великих).

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.12.2005 16.58.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Сочи :: Запитання: 4559  
Маша запитує:
Здравствуйте! помогите опжалуйста найти материал по следующей теме: Усиление АКС (вторая полива 60-х - начало 80-х гг.) и создание СНГ. Спасибо
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 19.12.2005 16.24.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.384185 seconds