Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Олесь із міста: Львів :: Запитання: 46498  
Олесь запитує:
Добрий день. Цікавлюся ретро-детективами.
Наша відповідь:
Добрий день! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Валуєва Н. М. Ретродетектив як внутріжанровий різновид детективу [Електронний ресурс] / Н. М. Валуєва // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2009. — Вип. 4(1). — С. 152-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2009_4(1)__22.
Гусєв В. А. Ретродетектив як жанр мідл-літератури : монографія / В. А. Гусєв, Н. М. Валуєва, Г. С. Клюйко; ред.: В. А. Гусєв; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2015. — 157 c.
Деркачова О. Реактуалізація девіантної тілесності як спроба повернення до традиційного ґендеру у ретро-детективі Б. Коломійчука «Німфи болю» [Електронний ресурс] / О. Деркачова // Сучасні літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 12. — С. 176-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2015_12_18.
Землянська А. В. Жанрова еклектика ретро-детективів Богдана Коломійчука [Електронний ресурс] / А. В. Землянська, А. М. Землянський // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2017-2018. — № 4-3. — С. 275-286. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_29.
Клюйко Г. С. Ретродетектив у системі жанрів постмодерністської літератури: компаративний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Г. С. Клюйко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2014. — 20 c.
Філоненко С. О. «Київський» ретро-детектив: репрезентація радянського минулого [Електронний ресурс] / С. О. Філоненко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2010. — Т. 141, Вип. 128. — С. 106-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_141_128_25.
Харлан О. Д. Ретро-детектив у сучасній європейській літературі: модифікації жанру [Електронний ресурс] / О. Д. Харлан // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2010. — Т. 135, Вип. 122. — С. 84-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_135_122_20.

.: Розділ: Література :: 12.06.2022 09.55.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46496  
Галя запитує:
Цікавить література про творчість Борхеса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Атаманчук В. П. Існування як пошук у новелах Х. Л. Борхеса «Everything and nothing», «25 серпня 1983 року», «Борхес і я», «Inferno, 1,32», «Paradiso, XXXI, 108» [Електронний ресурс] / В. П. Атаманчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 129-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_40.
Атаманчук В. П. Мотив перевтілення у новелах Х. Л. Борхеса зі збірки «Творець» / В. П. Атаманчук // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 12. — С. 56-58.
Висоцька Р. Р. Новела «Вавилонська бібліотека» Хорхе Луїса Борхеса в контексті естетики літератури постмодернізму [Електронний ресурс] / Р. Р. Висоцька // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 29. — С. 191-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2014_29_28.
Головко Т. Філософія, помножена на інтелект : дещо про прозу знаменитого авангардиста Хорхе Луїса Борхеса українською мовою / Т. Головко // День. — 2018. — 27 вересня — С. 7.
Горбатенко О. В. Хорхе Луїс Борхес: спроба розуміння часу або ілюзія вічності [Електронний ресурс] / О. В. Горбатенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2011. — Вип. 1. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2011_1_10.
Горелова О. В. «Етнограф» Борхеса як ще одна історія про білого чоловіка [Електронний ресурс] / О. В. Горелова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2011. — Т. 164, Вип. 152. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2011_164_152_6.
Дзись Г. Інтертекстуальність малої прози Х. Л. Борхеса [Електронний ресурс] / Г. Дзись // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 77. — С. 122-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_77_17.
Ільницька Г. Християнська традиція в контексті філософсько-релігійних шукань Хорхе Луїса Борхеса / Г. Ільницька // Слово і час. — 2005. — № 5. — С. 40-48.
Лавренко Н. В. Потенціал «зворотного прочитання» міфу у новелі Хорхе Луїса Борхеса «Дім Астерія» [Електронний ресурс] / Н. В. Лавренко // Нова філологія. — 2010. — № 40. — С. 258-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2010_40_45.
Марчук М. С. Особливості відтворення ономастичних культурем у короткій прозі Х. Л. Борхеса [Електронний ресурс] / М. С. Марчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2019. — № 2. — С. 223-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_26.
Орлова І. С. Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі [Електронний ресурс] / І. С. Орлова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2013. — Вип. 23. — С. 318-326. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_43.
Петрусь О. В. Художнє втілення ідей Хорхе Луїса Борхеса в творчості Пітера Акройда [Електронний ресурс] / О. В. Петрусь // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2011. — Вип. 18. — С. 220-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2011_18_31.
Під небом фантазій : 120 років від дня народження Хорхе Луїса Борхеса // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 7. — С. 66-67.
Сізова К. Л. Теологічні засади універсуму та міфопоетика новел Х. Л. Борхеса / К. Л. Сізова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 12. — С. 125-132.
Шелюто В. М. Естетичні й релігійно-філософські основи творчості Х. Л. Борхеса: сакральне, гностицизм і постмодерн / В. М. Шелюто // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. — 2006. — № 1. — С. 16-22.

.: Розділ: Література :: 11.06.2022 21.55.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 46488  
Марія запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: Прояви екзистенціалізму у літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Беслюбняк О. О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. О. Беслюбняк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 18 с.
Гольтер І. М. Прояви екзистенціалізму у романі Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» [Електронний ресурс] / І. М. Гольтер // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 6. — С. 321-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_6_53
Криворучко С. К. До проблеми літературного екзистенціалізму [Електронний ресурс] / С. К. Криворучко // Література в контексті культури. — 2012. — Вип. 22(2). — С. 203-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2012_22__36.
Лепьохін Є. О. Роман «Американська мрія» Нормана Мейлера як один із взірців американського естетичного екзистенціалізму [Електронний ресурс] / Є. О. Лепьохін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(1). — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(1)__20.
Луцик В. Екзистенціалізм у малій прозі Доріс Лессінг [Електронний ресурс] / В. Луцик // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 10. — С. 161-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_27.
Нев’ярович Н. «Осанна» мужності: екзистенційні мотиви в романі А. Камю «Чума» : науково-методичний коментар до вивчення твору в 11 класі / Н. Нев’ярович // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2012. — № 7-8. — С. 67-70.
Паньків М. З. Ключові модуси екзистенціалізму крізь призму новел Василя Стефаника [Електронний ресурс] / М. З. Паньків // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2019. — № 3. — С. 464-469. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2019_3_57.
Русанова О. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтепретовані на національному матеріалі : цикл уроків за романом В. Підмогильного «Місто», урок 2; українська література, 11 клас / О. Русанова // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 2. — С. 42-45.
Сафіюк О. Філософія екзистенціалізму міської людини у творчості Джеймса Джойса та українській літературі 20-30-х років XX століття [Електронний ресурс] / О. Сафіюк // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 79. — С. 314-319. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_41.
Тарнашинська Л. Інтенції філософії екзистенціалізму в життєвій і творчій топології українського шістдесятництва [Електронний ресурс] / Л. Тарнашинська // Сучасні літературознавчі студії. — 2014. — Вип. 11. — С. 524-535. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2014_11_52.
Токмань Г. Літературні семінари про сучасну літературу: екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і Євгенії Кононенко / Г. Токмань // Дивослово. — 2016. — № 11. — С. 47-53.
Хопта С. М. Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. М. Хопта ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с.
Щеголь Л. Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману «Дервіш і смерть» [Електронний ресурс] / Л. Д. Щеголь // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2011. — Вип. 16. — С. 358-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_16_51.
Юрчак Г. М. Художня концепція екзистенціалізму в романі «Чортівська скеля» Ю. Косача [Електронний ресурс] / Г. М. Юрчак // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 3. — С. 351-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_60.

.: Розділ: Література :: 9.06.2022 09.58.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Полтава :: Запитання: 46484  
Олексій запитує:
Добрий день. Необхідна література про Дмитра Фальківського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богатирьова К. В. Ода в українській літературі XVIII — першої третини XIX ст. (історія і поетика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / К. В. Богатирьова; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2014. — 20 c.
Вирок супроти життя : 3 листопада — 120 років від дня народження Дмитра Фальківського // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 10. — С. 16-17.
Дмитренко В. І. Літературний дискурс «Ланки»-МАРСу першої третини ХХ ст. : монографія / В. І. Дмитренко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». — Луганськ, 2009. — 280 c.
Дмитренко В. І. Творчість митців об’єднання «Ланка»-МАРС у літературному процесі першої третини XX ст.: аспекти перцепції та рецепції: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В. І. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 с.
Карлюкевич А. Українські літературні адреси Берестейщини / А. Карлюкевич // Літературна Україна. — 2014. — 16 січ. — С. 4.
Ковалів Ю. Трагічна одіссея Дмитра Фальківського / Ю. Ковалів // Дивослово. — 2008. — № 11. — С. 45-47.
Кочур Г. П. Література та переклад. Дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв’ю. Т. 1 / Г. П. Кочур. — Київ : Смолоскип, 2008. — 612 c.
Крижановська О. О. «Прими мой братский поцелуй» (типологічні сходження поезій Д. Фальківського та М. Гумільова) [Електронний ресурс] / О. О. Крижановська // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 179-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2020_2_27.
Крижановська О. О. Художні принципи акмеїзму в поетичній практиці Є. Плужника та Д. Фальківського [Електронний ресурс] / О. О. Крижановська // Південний архів. Філологічні науки. — 2020. — Вип. 84. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2020_84_17.
Майборода І. Розстріляне відродження : історія України. 10 клас / І. Майборода // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 13. — С. 16-22.

.: Розділ: Література :: 8.06.2022 10.46.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Біла церква :: Запитання: 46483  
Анастасія запитує:
Цікавить особливості творчості Кнута Гамсуна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Перегляньте таку літературу:
Баган О. Р. Естетика і поетика вісниківського неоромантизму: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Р. Баган ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Буркут К. «Містерії» Кнута Гамсуна / К. Буркут // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 203-206.
Галушко М. Художнє слово як сповідь: роман Кнута Гамсуна «Голод» у процесі викладання зарубіжної літератури у ВНЗ [Електронний ресурс] / М. Галушко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 5. — С. 123-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2013_5_20.
Головченко Н. І. Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. І. Головченко ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і роман К. Гамсуна «Пан» у порівняльно-типологічному висвітленні / А. Гурдуз // Слово і час. — 2003. — № 11. — С. 40-44.
Доценко Р. Гамсун, голод і колаборантство / Р. Доценко // Київ. старовина. — 2007. — № 5. — С. 123-133.
Жиленко І. Р. Жанрово-тематична палітра публіцистики Кнута Гамсуна [Електронний ресурс] / І. Р. Жиленко // Філологічні трактати. — 2015. — Т. 7, № 4. — С. 134-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_4_19.
Кошова І. У полоні слова. Інтерпретації художніх текстів : навч. посіб. / І. Кошова. — Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. — 134 c.
Матюшкіна Т. У ритмі життя природи : «імпресіоністичні ефекти» в зображенні світу природи Михайлом Коцюбинським та Кнутом Гамсуном : (матеріали до уроків поглибленого вивчення) / Т. Матюшкін // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2010. — № 5. — С. 45-51.
Савченко З. В. Художній світ Кнута Гамсуна [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 25(1). — С. 102-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_25(1)__30.
Цепкало Т. Міфологема місяця у творчості М. Йогансена та К. Гамсуна [Електронний ресурс] / Т. Цепкало // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_9.
Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії «На узліссі» Максима Рильського / Е. Циховська // Українська мова і література в школі. — 2010. — № 1. — Спец. вип. — С. 56-57.
Шолухо Н. Естетика тілесності в модусі болю (за романами Кнута Гамсуна «Голод» і Томаса Бернхарда «Холоднеча») [Електронний ресурс] / Н. Шолухо // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 20. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_20_19.

.: Розділ: Література :: 8.06.2022 06.57.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.083263 seconds