Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Альона із міста: Кропивницький :: Запитання: 46418  
Альона запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал і аналіз твору "Роксоляна" Леоніда Мосендза. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Альоно! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://knowledge.allbest.ru/literature/3c0a65635a3bd79a4d43b89421206d36_0.html
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/NaByToViCH 6.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/118072-Текст статті-250252-1-10-20171209.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/341-Текст статті-1165-1-10-20190331.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Radziievskyi_Volodymyr/Mala_proza_Leonida_Mosendza_ta_dyskurs_visnykivskoho_neoromantyzmu.pdf
https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/syn opsis/article/view/341/300

– Лаврусенко М.І. Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза “Роксоляна” / М.І.Лаврусенко // Молодий вчений. – 2017. – №1. – С.288-291.
– Слабошпицький М. Ідеаліст: Леонід Мосендз / М. Слабошпицький // Слабошпицький М. Ф. 25 поетів української діаспори / М. Ф. Слабошпицкий. - Київ, 2006. - С. 124-147.
– Набитович І. Леонід Мосендз - лицар святого Грааля: Творчість письменника в контексті європейської літератури / І. Набитович ; Вступ. ст. М. Шалата. – Дрогобич : Відродження, 2001. - 222 с.
– Набитович І.Й. Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.Й.Набитович ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 1999. - 203 л.
– Набитович І.Й. Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.Й.Набитович ; Прикарпатський держ. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Фраківськ, 1999. - 16 с.
– Мариненко Ю. Проза Леоніда Мосендза в контексті доби / Ю. Мариненко / XX століття: від модерності до традицій : зб. наук. праць. – Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Руснак та ін. – Вінниця, 2010. – С. 207-215.
– Радзієвський В.А. Мала проза Леоніда Мосендза і дискурс вісниківського неоромантизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радзієвський Володимир Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2019. - 19 с.
– Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В. Радзієвський // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : наук. збірник / Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Наук.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. - Дрогобич 2012. - Вип. 2. - С. 155-165.
– Завальнюк К. В. Леонід Мосендз у документах епохи / К. В. Завальнюк, О. М. Кравчук, Ю. В. Легун ; Держ. арх. Вінниц. обл., Краєзн. т-во "Поділля", Іст. клуб "Холодний Яр". - Вінниця : Видавництво-друкарня Діло, 2013. - 271 с. : іл.
– Радзієвський В. Сенси кордонів у новелістиці Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Наукові праці. – 2017. – Т. 301. – Вип. 289. – 164 с.
– Радзієвський В. Авторські відступи як репрезентація авторської позиції в новелах Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Синопсис: текст, контекст, медіа. – 2019. – №1 (25). – С. 11-15.
– Радзієвський В. Жанрово-композиційна структура малої прози Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наук. праць. Вип. 2. – Вінниця, 2012. – С. 209-230.
– Радзієвський В. Функціональні особливості термінологічних номінацій у новелістиці Леоніда Мосендза / В.Радзієвський // Актуальні проблеми літературознавчої термінології : наук. збірник / Відп. ред. Є.М. Васильєв. – Рівне, 2015. – С.143-46.
– Дерменджі О. Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану) / О.Дерменджі : автореферат дис. ...кандидата філ. наук. На правах рукопису: 10. 01. 05 ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 14 с.
– Ткаченко Т. Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза / А.Ткаченко // Філологічний дискурс. – 2017. – Вип. 5. – С.146-154.
– ХХ століття: від модерності до традиції : [зб. наук. пр.]. Вип. 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Є. Руснак, О. Баган, А. Гуляк та ін. –Вінниця : Планер, 2010. – 448 с.

.: Розділ: Література :: 18.05.2022 21.54.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Іршава :: Запитання: 46411  
Олеся запитує:
Добрий день. Цікавить література про мемуарну творчість Вінстона Черчилля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Базилевич Н. В. Метафоричні моделі концепту «ВІЙНА» в історико-мемуарних творах В. Черчилля [Електронний ресурс] / Н. В. Базилевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2018. — Вип. 34(2). — С. 161-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2018_34(2)_36.
Єрьоменко С. В. Ідіоконцепти Війна і Велика Британія в документальній прозі Вінстона Черчилля [Електронний ресурс] / С. В. Єрьоменко // Записки з романо-германської філології. — 2014. — Вип. 1. — С. 84-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2014_1_13.
Єpьoмeнкo C. B. Лінгвістичні особливості приватного листування Вінстона Черчилля [Електронний ресурс] / C. B. Єpьoмeнкo // Записки з романо-германської філології. — 2013. — Вип. 1. — С. 81-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2013_1_13.
Колосова Г. А. Функціїї текстотворення політичних та військових омонімів у мемуарах Вінстона Черчилля «My early life» [Електронний ресурс] / Г. А. Колосова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 61. — С. 84-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_35.
Плакида Г. А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля «My Early Life» [Електронний ресурс] / Г. А. Плакида // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46(3). — С. 185-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(3)__27.
Семенюк Г. Епістолярні діалоги Вінстона Черчилля з дружиною Клементиною: конвергенція жанрово-стильових модифікацій [Електронний ресурс] / Г. Семенюк // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2018. — № 11. — С. 102-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2018_11_21.
Семенюк О. Б. Жанрово-стильова типологія дружнього епістолярію В. Черчилля (на основі листування з Г. Веллсом та Б. Шоу) [Електронний ресурс] / О. Б. Семенюк // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 202-209. —- Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2020_2_31.

.: Розділ: Література :: 17.05.2022 16.00.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46406  
Ольга запитує:
Доброго дня!!! Цікавить питання Сюжетно-композиційних особливостей роману "Пригоди Шерлока Холмса" Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Бугрій А. С. Образ Шерлока Холмса як засіб розкриття культурних цінностей вікторіанської доби [Електронний ресурс] / А. С. Бугрій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2017. - Вип. 14. - С. 142-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_21

Опанасенко Ю. В. Оосбливості відтворення ідіостилю автора в українських перекладах оповідань А. Конан Дойла про Шерлока Холмса [Електронний ресурс] / Ю. В. Опанасенко // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. - 2015. - Вип. 7. - С. 83-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2015_7_16

Расевич Л. П. Еволюція образу Шерлока Холмса у світлі кризи ідеології модерну [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Молодий вчений. - 2013. - № 1(01). - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2013_1(01)__13

Расевич Л. П. Міф шерлока холмса у працях англомовних дослідників [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Молодий вчений. - 2014. - № 1(03). - С. 89-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_1(03)__21

Расевич Л. П. Образ Шерлока Холмса у неоромантизмі [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 35. - С. 146-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_35_48

Расевич Л. П. Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя" [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 8(1). - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(1)__6

Расевич Л. П. Технологія іміджмейкінгу в циклі про Шерлока Холмса [Електронний ресурс] / Л. П. Расевич // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 36. - С. 208-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_36_49

Рева Н. О. Чому ми не мислимо як Шерлок Холмс? [Електронний ресурс] / Н. О. Рева // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 129. - С. 200-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_129_53

Тікан Я. Г. Реалії як засіб вираження соціальної приналежності героя (на прикладі детективної повісті А. К. Дойла "Пригоди Шерлока Холмса") [Електронний ресурс] / Я. Г. Тікан, О. В. Давидова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. - 2018. - Вип. 19. - С. 338-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2018_19_50

Шевчук О. В. Особливості вживання детективної лексики екранізацій художніх творів Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса у світовому кіномистецтві [Електронний ресурс] / О. В. Шевчук, В. О. Орлова // Нова філологія. - 2018. - № 74. - С. 101-104 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2018_74_21

Юрасова Ю. Функциональная роль авторской маски в цикле рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе [Електронний ресурс] / Ю. Юрасова // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 47. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2009_47_15

.: Розділ: Література :: 15.05.2022 09.37.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Львів :: Запитання: 46404  
Анна запитує:
Доброго дня! Вас турбує студентка факультету іноземних мов. Для написання курсової роботи мені потрібні 2-3 праці англомовних критиків про Теодора Драйзера (романи "Сестра Керрі" та "Дженні Герхардт"). Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Бумбур Ю. М. Антисемітські стереотипи у творчості Теодора Драйзера [Електронний ресурс] / Ю. М. Бумбур // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(1). - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(1)__23
Ильиницкая О. П. Роман Т. Драйзера "Сестра Керри" на факультативних занятиях по литературе в средней общеобразовательной школе [Електронний ресурс] / О. П. Ильиницкая // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 4(1). - С. 41–46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_4(1)__7
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академія, 2010. — 494 с. : портр. — (Альма-матер).
Мендельсон М. "Сестра Керри" в творчестве Теодора Драйзера / М. Мендельсон // Драйзер Т. Сестра Керри. - Москва, 1978. — С. 514-525.

.: Розділ: Література :: 13.05.2022 13.36.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46403  
Ольга запитує:
Привіт! Потребує вирішення питання оцінки критиків та літературознавців творчості (а не конкретної книги) Мирослава Лаюка
Наша відповідь:
Доброго дня! Справа в тому, що в доступних джерелах є в наявності лише така інформація про Мирослава Лаюка. Пропонуємо переглянути ще деякі знайдені джерела:
Борисюк І. Самоідентифікація через іншого: збірка "Осоте!" Мирослава Лаюка як екологічна містерія [Електронний ресурс] / І. Борисюк. // Синопсис: текст, контекст, медіа. - 2015. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2015_3_6
Косенко М. Я. Міф про Орфея в поезії Мирослава Лаюка (на матеріалі збірки "Осоте!") [Електронний ресурс] / М. Я. Косенко // Магістеріум. Літературознавчі студії. - 2017. - Вип. 69. - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_lit_2017_69_6
https://book-ye.com.ua/authors/miroslav-layuk/

.: Розділ: Література :: 13.05.2022 11.29.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.295846 seconds