Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Ольга із міста: Кіровоград :: Запитання: 34851  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть , будь ласка. Мені потрібен список літератури по темі "Поетика історичних романів Юрія Косача". Також мене цікавить абсолютно все , що стосується життя і творчості Юрія Косача.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Подаємо потрібний Вам список літератури:
– Агеєва В. Юрій Косач // Слово і час. - 1995.- 1. - С.21-26.
– Агеєва В. Відкритість світові : Юрій Косач: український "лицар свободи"
// День. - 2003.- 7 берез. - С.8.
– Біляїв Володимир. «На неокраянім крилі…» – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 348 с.
– Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели ХХ ст. // Слово і час. - 2008. - № 2. - С. 44-48.
– Бойчук Б. Юрій Косач // Спомини в біографії. – К.: Факт, 2003. – С. 102–107.
– Бровченко В.Я. Косач Юрій Миколайович // Українська літературна енциклопедія: У 5 т. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П.Бажана, 1995. – Т. 3. – С. 11-12.
– Васьків М. Еміграційний історичний роман: загальне й індивідуальне // Український еміграційний роман 1930-50-х років. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 34-111.
– Васьків М. «Еней та життя інших» Ю.Косача як варіант подальшого руху українства // Український еміграційний роман 1930-50-х років. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 112–118.
– Герасимова Г.П. Косач Юрій Миколайович // Енциклопедія історії України. – Т. 5. – К.: Наукова думка, 2008.
– Гординський С. "Слова бунтарських поем" // Слово і час. - 1995.- 1. - С.26-27.
– Гупало С. Судьба Юрия Косача / С.Гупало // Дзеркало тижня. – 2000. – № 10.
– Гупало С. В огромі великих розчарувань : Юрій Косач, якого не знаємо
// День. - 2004.- 17 груд. - С.8.
– Даниленко Т.Б. Вивчення жанрової специфіки історичної прози Юрія Косача (знайомство з творчістю письменника у процесі вивчення спецкурсу «творчість письменників української діаспори у світовому історико-культурному контексті»). //Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. – Ялта, 2007. – Ч. 3. – С. 158-162.
– Даниленко Т. Творчість Юрія Косача в контексті вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи (урок позакласного читання за романом «Володарка Понтиди») // Вісник. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 25. – С. 32-38.
– Ільницький М. На перехрестях віку // Над рікою часу. - Х., 1999. - С.5-23.
– Йовенко С. Юрій Косач // Вітчизна. - 2006.- №1-2. - С.111-112.
– Косач Ю.М. Володарка Понтиди : іст. проза / Юрій Косач ; [ред. С. В. Бартош ; художнє оформ. Л. В. Лук'яненко]. – К. : Книга, 2013. - 463 с.
– Костюк Г. Юрій Косач = Талант і хімери : Уривки з книги спогадів "Зустрічі і прощання") / Григорій Костюк // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 149. - С. 81-110.
– Лященко О. Образ «нової» жінки у творчості Ю.Косача, І.Костецького та В.Домонтовича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1 (21). – С. 88-97.
– Мафтин, Н. В. Європеїзм художнього мислення Юрія Косача // Вісник. – Х., 2008. – Сер. – С. 273-276.
– Мацько В. Пріоритетні жанрові модуси в діаспорній прозі XX століття // Українська еміграційна проза XX століття. – Хмельницький: ПП Дерепа І. Ж., 2009. – С. 117–275.
– Мушкетик Ю. День гніву : [Ю. М. Косач] // Літературна Україна. - 2010. - № 40, 4 листоп. - С. 2.
– Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі / упоряд. В. Агеєва. - К. : Факт, 2003. - 351 с. - (Літературний проект "Текст контекст". Знакові літературні доробки та навколо них).
– Романов С. "Портрет митця замолоду" : штрихи до життєвого і творчого шляху Юрія Косача // Слово і час. - 2009. - № 12. - С. 29-42.
– Романов С. Юрій Косач : біографія / Сергій Романов // Літературна Україна. - 2012. - 12 квітня. - С. 1, 12-13.
– Романов С. Юрій Косач: життя і творчість на тлі епохи / С. Романов // Дивослово. - 2012. - № 1. - С. 54-59.
– Романов С. М. Юрій Косач між минулим і сучасним. Історична проза письменника 1930-х років : монографія / С. М. Романов. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. - 267 с.
– Сагайдак Т.О. Художня інтерпретація образу Богдана Хмельницького в романі Ю.Косача «Рубікон Хмельницького» // Мова і культура. – К., 2007. – Вип. 9. – Т. 8 (96). – С. 81-87.
– Стех Марко Роберт. Юрій Косач про "Людей старої України" / М. Р. Стех // Кур'єр Кривбасу. - 2012. - № 274-275. - С. 223-227.
– Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В.А.Просалової. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 516 с.
– Шевельов Ю. Українська еміграційна література в Європі. 1945–1949 // Шевельов Ю. Вибрані праці: У 2 кн. – Кн. ІІ. Літературознавство / Упоряд. І.Дзюба. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 633–678.
– Шерех Ю. Прощання з учора («Коли ж прийде справжній день?» // Друга черга. Література. Театр. Ідеології. – Сучасність, 1978. – С. 263–311.
– Шпиталь А. Хмельниччина в історичній прозі української діаспори
// Слово і час. - 2000.- 5. - С.75-79.

.: Розділ: Література :: 12.09.2014 07.45.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: місто Суми :: Запитання: 34850  
Тетяна запитує:
Доброго здоров`ячка! Допоможіть знайти літературу на тему: "Художня практика творення героя у прозі Тані Малярчук". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блик, Тетяна. Спадкове прокляття говорити / Т. Блик // Літературна Україна. - 2008. - 7 серп. - С. 5. - Рец. на кн.: Малярчук, Т. Говорити. - Х. : Фоліо, 2007.
Випасняк Г. О. Агіографічні мотиви в сучасній українській прозі : монографія / Г. О. Випасняк; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Івано-Франків. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2012. - 251 c.
Гребенюк, Т. Проза Т.Малярчук у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури. // Сучасний погляд на літературу. — К., 2006. — Вип. 10. — С. 81-89.
Герасименко, Ніна. Дивакувате диво Тані Малярчук / Н. Герасименко // Українська літературна газета. - 2013. - 19 квіт. - С. 16.
Голобородько, Ярослав. Таня Малярчук - місіонерка візій / Я. Голобородько // Слово і час. - 2010. - № 2. - С. 83-89.
Гребенюк Т. В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози / Т. В. Гребенюк // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 2. - С. 4-10.
Малярчук, Таня. Таня Малярчук: "Громадянське суспільство починається з дрібного конструктиву" / Т. Малярчук ; розмову вів О. Коца рев // День. - 2012. - 9-10 листоп. - С. 21.
Мельник, Н. Г. Деструктивна роль надмірного втручання суспільства в особисте життя людини (Т. Малярчук «Ми. Колективний архетип»). //Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 1. — С. 133-139.
Нікітіна Н. П. Діалогічність художньої реальності в малій жіночій прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. П. Нікітіна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
Підопригора, С. В. Фольклорна стихія в художньому світі повісті «Згори вниз» Тані Малярчук. // Науковий вісник. — Миколаїв, 2010. — Філологічні науки. — С. 75-79.
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук ; ред.: Р. В. Мовчан ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Поліщук, Лариса. Як стати святим (святою) : практичні поради у вигляді художнього тексту / Л. Поліщук // Україна. - 2007. - № 10. - С. 79-80.
Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян): автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. М. Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RMMSMS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Сливинський, Остап. Фауна мілководдя : ("Звірослов" Т. Малярчук: соціологія крізь скло) / О. Сливинський // ЛітАкцент. - К. : Темпора, 2010. - Вип. 2 (4). - С. 125-128.
Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. Вип. 10 / ред.: В. Ф. Погребенник; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. - К., 2006. - 348 с.
Терен, Тетяна. Говорити - з, для, про / Т. Терен // Україна молода. - 2007. - 30 жовт. - С. 13.
Феномен жіночої прози в сучасній вітчизняній літературі : бібліогр. покажч. / ред.: Ю. Р. Кушнерюк ; уклад.: М. Маслова, Ю. Щеглова ; пер.: Ю. Р Кушнерюк ; Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О.М. Горького Запоріз. облради. - Запоріжжя : Тандем, 2011. - 129 c.
Харчук, Роксана Борисівна. Найновіша підлітково-дитяча літературна альтернатива: С. Жадан, Л. Дереш, С. Поваляєва, І. Карпа, Т. Малярчук / Р. Б. Харчук // Бібліотечка "Дивослова". - 2007. - № 7. - С. 50-64.
Чирка, Тетяна. Іронія чуда : новий роман Тані Малярчук: соціальна нерівність і рівність авторського письма / Тетяна Чирка // День. — 2012. — 7-8 верес. (№ 159-160) - С. 23. - Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/ironiya-chuda.
Додатково див.: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 34134.

.: Розділ: Література :: 11.09.2014 22.33.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Харків :: Запитання: 34828  
Каріна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію про життя і творчість Остапа Вишні для відкритого заняття. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріно!
Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Остап_Вишня
Остап Вишня. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
http://nashkiev.ua/enciklopediya/znamenitie-kievlyane/persona/vyshnya-ostap/
Вишня Остап, писатель
http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/biografii/vishnya.html
Остап Вишня. (13 листопада 1889 — 28 вересня 1956)
http://lessons.com.ua/oglyad-tvorchosti-ostap-vishnya-1889-1956/
Огляд творчості. Остап Вишня (1889 – 1956)
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Вишня_Остап
Вишня Остап
http://prezentacii.com/literatura/10802-ostap-vishnya.html
Остап Вишня. Презентація та повідомлення (загружається в архіві WinRar)
http://zapisnik.at.ua/publ/ukrajinska_literatura/ostap_vishnja/23
Літературний записник (О. Вишня)
1. "Кому вже немає духу посміятися з власних хиб своїх, краще тому вік не сміятися..." [Текст] : 13 листопада виповнюється 120 років від дня народження Остапа Вишні // Шкільна бібліотека. - 2009. - N 10. - С. 9-10.
2. Бабійчук, Т. Треба любити людину [Текст] : заняття з української літератури у педагогічному коледжі, присвячене Остапові Вишні / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - N 4. - С. 18-21.
3. Гальченко, С. А. "Десятирічка" Остапа Вишні (рукопис із шухляди часів незалежності) / С. А. Гальченко // Слово і час. - 2007. - №8. - С. 57-69.
4. Гріга, О. Великий життєлюб [Текст] : Остап Вишня / О. Гріга // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2005. - N4. - С. 28-31.
5. Король українського гумору [Текст] : до 125-річчя від дня народження Остапа Вишні (1889-1956) // Календар знаменних і пам’ятних дат. - 2014. - N 4. - С. 74-89.
6. Косяченко, В. "Письменники та, спроста, не бувають...": Остап Вішня [Текст] / В. Косяченко // Слово і час. - 1993. - N 7. - С. 19-21.
7. Лисенко, Г. Ніколи не сміявся без любові [Текст] : Вечір гумору, присвячений Остапові Вишні / Г. Лисенко // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2005. - N4. - С. 31-33.
8. Мельник, С. Особливості індивідуального почерку Остапа Вишні [Текст] : українська література, 11 клас / С. Мельник // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - N 4. - С. 42-44.
9. Скюдюков, І. Трагічний сміхотворець : Остап Вишня : драма життя й творча мужність митця [Текст] / І. Скюдюков // День. - 2009. - 15 серпня. - С. 7.
10. Сокол, Т. Творчість Остапа Вишні періоду заслання (1933-1944 рр.) [Текст] / Т. Сокол // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - N 3. - С. 45-48.
11. Ткаченко, Н. Голгофа Остапа Вишні: Літературна вітальня [Текст] / Н.Ткаченко // Дивослово. - 2003. - № 6. - С. 32-35.

Успіхів!

.: Розділ: Література :: 6.09.2014 14.00.08 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Черкаси :: Запитання: 34787  
Наталія запитує:
Підскажіть, будь-ласка, для якого шкільного віку призначена книга білоруського поета Якуба Коласа "Нова земля"? І чи вивчається цей твір у школах?
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
В мережі знайшлася інформація про таке видання: Новая земля : Поэма [Для сред. шк. возраста] / Якуб Колас ; [Вступ. ст. В. Казберука]. – Минск: Юнацтва, 1982. - 286 с. Тут прописаний рекомендований вік. В Україні "Нова земля" була видана в 2006 році: Колас, Якуб Нова земля [Текст] : поема / Якуб Колас ; Пер. з білорус.: В.Стрілко; [Передм.: А.І. Вертинський]. - К. : Український письменник, 2006. - 302 с. В даному випадку без вікових обмежень:-)
На сайті Міністерства освіти та науки України - http://www.mon.gov.ua/ua, на сторінці, де розміщений перелік навчальних програм для закладів загальної середньої освіти - http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/ (Ви можете самостійно за посиланням переглянути навчальні програми зі світової літератури для середньої школи) поема Якуба Колоса "Нова земля" не вказана.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Література :: 15.08.2014 15.04.10 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпр. :: Запитання: 34779  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал (яких аспектів торкалися літературознавці) про роман П.Загребельного "Диво". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:
http://ukrlitera.ru/index.php/literatura/214-2012-08-11-10-33-28/736-divohtmtxtzip
http://ukrtvir.com.ua/ukrayinska-literatura/zagrebelnij-p/474/
http://lessons.com.ua/osoblivosti-xudozhnogo-konfliktu-v-romani-p-zagrebelnogo-divo/
http://lib.misto.kiev.ua/UKR/TVIR/ZAGREBELNIY/zagrebelniy2.txt
http://ukrtvory.ru/tvori-za-romanom-p-zagrebelnogo-divo.html
http://old.pinchukfund.org/storage/students/works/2009/738.doc
http://www.linguistika.com.ua/zagrebelnii/obraz-sof-ki-vsko-simvol-dukhovnogo-nadbannya-ukra-nskogo-narodu-za-romanom-pavla-zagreb
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=12007
http://www.testsoch.net/mo-vrazhennya-vid-romanu-divo/
http://tvori.com.ua/zvyazok-religi-ta-estetiki-v-romani-p-zagrebelnogo-divo/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3372/1/Krupeniova.pdf
http://knowledge.allbest.ru/literature/3c0a65625a2ad69a5c43a88421216d37_0.html
http://naub.oa.edu.ua/2013/naukovyj-termin-u-hudozhnomu-dyskursi-v-istorychnomu-romani-pavla-zahrebelnoho-dyvo/
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=10387&chapter=1
http://referatu.com.ua/referats/7527/180507
– Загарчук О. Храм і соціум у романі О. Гончара "Собор" та в романі П. Загребельного "Диво" : (урок-семінар за матеріалами двох романів) / О. Загарчук // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 2. - С. 31-36.
– Білик Н. Міфологічний вимір семантики ключового знака-символу в романах П. Загребельного "Диво" і "Первоміст" та І. Андрича "Міст на Дрині" / Наталія Білик // Слово і час. - 2009. - № 10. - С. 66-76.
– Чумак, Т. Проблема збереження духовності в романі Павла Загребельного "Диво" / Т. Чумак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 3. - С. 10-13.
– Бондаренко, Ю. Феномен історичності в романі Павла Загребельного "Диво" [Текст] / Ю. Бондаренко // Дивослово. - 2006. - № 1. - С. 2-8
– Бондаренко Ю. Феномен історичності в романі Павла Загребельного "Диво" : До проблеми формування історичної свідомості школярів засобами літератури / Юрій Бондаренко // Дивослово. - 2006. - № 2. - С. 2-8.
– Загарук О. Храм і соціум у романах О. Гончара "Собор" та П. Загребельного "Диво" : (урок-семінар) / О. Загарук // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 4. - С. 25-30.
– Скрипник Л. Кольористика роману "Диво" Павла Загребельного / Людмила Скрипник, Марія Панченко // Українська мова і література в школі. - 2011. -№ 8. - С. 51-55.
– Шпиталь, А. Диво від Загребельного : (мандрівка лабіринтами творчості) / А.Шпиталь // Українська мова та література. - 1999. - № 37. - С. 1-4

.: Розділ: Література :: 11.08.2014 13.52.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.643727 seconds